Przewodniki, porady, informacje

CZECHY - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaCZECHY

CZECHY
(Republika Czeska)
Stolica: Praga
Waluta: korona czeska (CZK), 1 CZK
Język urzędowy: czeski
Inne języki: słowacki

CZECHY


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie tożsamości.
Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.
Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne - „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”. W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE nie potrzebują pozwolenia na pobyt. Przy pobycie dłuższym (np. z powodu zatrudnienia, studiów, prowadzenia działalności gospodarczej) obywatel UE może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty czasowego pobytu. Wniosek taki należy złożyć do właściwej ze względu na miejsce pobytu jednostki policji ds. cudzoziemców i pogranicza.

PRZEPISY CELNE
Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej.

PRZEPISY PRAWNE
Na terenie Republiki Czeskiej  posiadanie wwóz, wywóz i udostępnianie jakiejkolwiek, nawet minimalnej ilości narkotyków, środków odurzających jest niezgodne z obowiązującym prawem i podlega karze (pozbawienia wolności od roku do 10 lat).

UBEZPIECZENIE, SŁUŻBA ZDROWIA
Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ w Polsce. EKUZ uprawnia do korzystania wyłącznie z podstawowych usług medycznych i dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne np. w przypadku konieczności transportu medycznego (świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków). Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. Wizyta u lekarzy i wystawianie recept są odpłatne.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
W Republice Czeskiej uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy. Najistotniejsze informacje o zasadach ruchu drogowego:
obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania;
obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej w wyposażeniu samochodu;
całkowity zakaz używania antyradarów;
w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej obowiązek utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu;
obowiązek używania kierunkowskazów przy wyprzedzaniu rowerzystów;
obowiązek powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu lub spowodowania szkody przekraczającej wartość 50 tys. CZK (ok. 7 tys. PLN)
obowiązkowe opony zimowe w  okresie od 01.11. do 31.03., bez względu na warunki pogodowe, które w danym momencie panują. Nieprzestrzeganie powyższych zasad jest karane mandatem (obowiązuje, wprowadzony w 2008r. znak drogowy nakazujący posiadanie tzw. wyposażenia zimowego samochodu - opony zimowe).
zakaz zatrzymywania się i parkowania w miejscach zastrzeżonych dla inwalidów;
obowiązek ograniczenia prędkości na terenie zabudowanym - 50 km/godz., na terenie nie zabudowanym - 90 km/godz., na autostradach i drogach ekspresowych na terenie zabudowanym - 80 km/godz., na terenie nie zabudowanym - 130 km/godz. (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej);
zakaz używania telefonów komórkowych w czasie jazdy;
osoby do 12. roku życia (lub do 18. roku życia, jeśli mają mniej niż 150 cm wzrostu) mogą podróżować na autostradach i drogach szybkiego ruchu tylko w fotelikach lub dwupunktowych pasach bezpieczeństwa. Na pozostałych drogach obowiązek ten dotyczy jedynie miejsca obok kierowcy.
Policja drogowa może nałożyć mandat za brak naklejki PL; naklejka nie jest wymagana w przypadku pojazdu z nowymi, tzw. unijnymi tablicami rejestracyjnymi.
Policjant może zatrzymać prawo jazdy w określonych przypadkach przewidzianych ustawą (np. spowodowanie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu
w wypadku drogowym z winy kierowcy, ucieczka z miejsca wypadku, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, odmowa poddania się badaniom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, a także badaniom na zawartość alkoholu we krwi - o ile wcześniejsze badania dały wynik pozytywny, prowadzenie pojazdu samochodowego bez wymaganych uprawnień). Zatrzymane prawo jazdy odsyłane jest do organu, który dokument wydał, wraz z informacją o przyczynach zatrzymania. W określonych sytuacjach (zagrożonych mandatem minimum 5000 CZK), np. w razie odmowy przyjęcia mandatu, policjant może żądać od kierowcy kaucji w wysokości od 5000 do 50 000 CZK na poczet nałożonego mandatu.
W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę. Niestawienie się na rozprawę powoduje utratę kaucji.
Winiety. Korzystanie z autostrad oraz dróg szybkiego ruchu jest odpłatne - wymaga wykupienia winiety. Winiety można kupić na przejściach granicznych i stacjach benzynowych. Korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu bez winiety zagrożone jest mandatem.
Uwaga: Przestrzeganie dozwolonej prędkości jest przedmiotem szczególnej troski policji czeskiej. Uprawnienia do mierzenia prędkości i zatrzymywania pojazdów nadano również straży (policji) miejskiej.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO
Z uwagi na częste kradzieże należy zachować ostrożność i szczególnie chronić dokumenty oraz pieniądze w środkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejowych, w sklepach i na terenie popularnych obiektów turystycznych, a także w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Republiki Czeskiej. Równie często zdarzają się kradzieże i włamania do samochodów.

ŚWIĘTA
Dni wolne i święta: 1 stycznia,  1 maja, 8 maja, 5-6 lipca, 28 września, 28 października, 17 listopada, 24-26 grudnia.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Polski złoty jest wymienialny w większości kantorów (směnárna) w Pradze i na Morawach.
Telefony dyżurne: policja 158, pogotowie 155, nr ogólny 112.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej
ambasador: Jan Pastwa
Czechy, Praga, Valdštejnska, 118 00
Tel.: +420 257 099 500 Tel. dyżurny: +420 257 099 500 Faks: +420 257530399
praga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Pradze
I radca - dyrektor IP: Piotr Drobniak
Czechy, Praga, Malé náměstí 1, 110 00
Tel.: +420 224 214 708 Tel. dyżurny: +420 224 212 274 Faks: +420 224 223 010
praga.ip.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie
konsul generalny: Anna Olszewska (język konsula czeski, angielski, rosyjski)
Czechy, Ostrawa, Blahoslavova 4, 701 00
Tel.: +420 596 118 074 Tel. dyżurny: +420 596 118 074 Faks: +420 596 118 073
ostrawa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
ul. Valdštejnská 8, 11801 Praha 1
tel. (0-04202) 575-30-388; fax (0-04202) 573-30-399/135
tlx (66) 121841 POLAC
e-mail: ambrpczechy@mbox.vol.cz; http://www.ambol.cz/

Wydział Konsularny
Vŕclavské Namesti 49, 110 00 Praha 1
tel. (0-04202) 2422 8722-4; fax (0-04202) 2422-7320
e-mail: konspol@mbox.vol.cz


Konsulat Generalny RP w Ostrawie
ul. Blahoslavova 4, 70100 Ostrava
tel. (0-042069) 611-80-74/6; fax (0-042069) 611-80-73
http://filus.edu.pl./konsul
e-mail: konsulatrp.ostrawa@grendel.cz


Konsulat RP W Brnie
ul. Pellicova 2C
602 00 Brno
tel/fax (4205) 43244872
e-mail: mrkev@law.muni.cz

CZECHY - galerie i zdjęcia z podróży

CZECHY / Morawy / Ołomuniec / FontannaCZECHY / Praga / Stare Miasto / KamieniczkiCZECHY / Rejviz / Na szlaku na Zlaty Chlum/Złoty Hełm/ / Grzybobranie czas zacząć...borowik 1,10kgCZECHY / Praga / Wzgórze Petrin  / HradczanyCZECHY / Praga / Praga / Uliczka Starego MiastaCZECHY / karkonosze czeskie / Równia pod Snieżką / kolorowe mokradłaCZECHY / - / Broumovskie Steny / wśród skał c.d.CZECHY / Morawy Południowe / Valtice / ValticeCZECHY / - / Kutna Hora - Kościół Św. Barbary / Kościół Św. BarbaryCZECHY / Uście nad Orlicą / Dolni Morava / Spacer w chmurachCZECHY / Góry Opawskie / Jesenik-Park Priessnitza / Jedno z wielu.....CZECHY / - / Broumov / kolorowy ryneczekCZECHY / adrszpasko-teplicki / Skalne Miasto / Srumień między skałamiCZECHY / 30 km na wschód od Pragi / Ostra / Mikstury na wszelkie dolegliwościCZECHY / Morawy / Morawy / MorawyCZECHY / brak / Biskupia Kopa / Konkurs /wiosna z krokusamiCZECHY / Morawy / Stramberk / Panorama miastaCZECHY / Pardubicki Kraj / Dolni Morava / Ścieżka w obłokachCZECHY / - / Praga / wypatrzone na Hradczanach:)CZECHY / Czechy / Praga / Praga

CZECHY - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Jeziora, puste pola, survival CZECHY Kamila.moto 1 2017-01-09
W Nieznaną Pragę CZECHY BE DIFFERENT 1 2016-11-22
Skalne miasto w Czechach rowerem? - CZECHY Justyna24 4 2016-08-11
Ścieżka w chmurach,Sky Walk CZECHY dux69 2 2016-06-30
Ciekawie o Czechach CZECHY obiezyswiat7 2 2016-05-18
P+R w Pradze CZECHY mathias_c 3 2016-05-18
Relacja z podróży, zdjęcia, porady CZECHY madrito 2 2016-05-17
Kromeriż - propozycje CZECHY Garnett 1 2016-04-04
Tani nocleg Praga wakacje CZECHY dariam23 1 2016-03-27
1 2016-03-27
Czechy na rowerze CZECHY Tanger 2 2015-12-06
Nocleg w Pradze - Sylwestra CZECHY alicja1010 2 2015-12-06
Tour de Prague (2015) CZECHY knochos 2 2015-08-23
Nie tylko Praga, czyli Kutna Hora w CZECHY justyna1002 1 2015-04-09
Wyjazd prawo jazdy CZECHY pyrzalski 1 2014-12-19
Czechy baseny i narty CZECHY tomoni 1 2014-11-24
tanie noclegi-Praga CZECHY dreamscometrue 2 2014-11-03
Tani nocleg w Pradze CZECHY kay 2 2014-07-08
Czeski Festiwal Piwa 2014 (Praga) - CZECHY piwosz 1 2014-03-17
Fajne miejsce na wypoczynek w górac CZECHY PS502 2 2014-03-04
Bus do Czech Tanio Z pod adresu!! CZECHY kkrogowski 2 2013-08-29
dojazd Praga Karpacz CZECHY joasiabe 3 2013-07-03
waluta w Czechach CZECHY luka_luka 6 2013-02-03
czechy CZECHY rodzanica 2 2013-01-16
Praga-bilety komunikacji miejskiej CZECHY gucio1955 1 2012-05-20

CZECHY - artykuły i relacje z podróży

POLSKA / świętokrzyskie / Kielce / mapa_trasy
2015-11-13
PantarTeam

kraje: SłOWACJA, AUSTRIA, WłOCHY, FRANCJA, HISZPANIA, NIEMCY, CZECHY, SZWAJCARIA, MAROKO, MAURETANIA, SAHARA ZACHODNIA, SENEGAL, MALI
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, mapy, linki
liczba odwiedzin: 1008
liczba komentarzy: 0

Pantar Team, czyli Tarpanem przez świat

Przedstawiamy kolejny patronat medialny Globtrotera! Grupa miłośników podróży ekstremalnych wdraża swój projekt w życie, a w ich planach na najbliższe lata znajdują się udziały w największych, międzynarodowych rajdach amatorskich na całym świecie.

Czytaj więcej

RUMUNIA / f / f / trasa
2015-04-01
team-from.pl

kraje: CZARNOGÓRA, TURCJA, BUłGARIA, KOSOWO, ALBANIA, GRECJA, RUMUNIA, WĘGRY, SłOWACJA, CHORWACJA, BOśNIA i HARCEGOWINA, SERBIA, CZECHY
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 2953
liczba komentarzy: 1

Tędy droga czyli Team-from.pl w drodze na Bałkany.

Balcanica Poland Team, czyli 2edycja wypraw Team-from.pl. Tym razem planujemy wyprawę na Bałkany. Nasze kombi przejadą 6000km w 14dni.

Czytaj więcej

CZECHY / Morawy / Biała Góra / Stramberk
2014-10-31
Antoni

kraje: CZECHY
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 3194
liczba komentarzy: 0

Štramberk – Morawskie Betlejem

Tym razem w ramach konkursu zapraszamy do malowniczego miasteczka Štramberk na Morawach, zwanego Morawskim Betlejem.

Czytaj więcej

CZECHY / Praga /  Most Legii / Most Karola
2014-07-31
Antoni

kraje: CZECHY
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 1086
liczba komentarzy: 0

Weekend w Pradze

Jedna z najpiękniejszych stolic europejskich, stolica Czech, jest miastem z klimatem, z wieloma odsłonami. www.alchemiae.cz/en; www.muzeumpovesti.cz/ Praga kojarzona z czasami: Havla, Hrabala, Szwejka, czy średniowiecznych alchemików, poznawana tropem architektury różnych epok i różnych stylów od gotyku, baroku, secesji, kubizmu po współczesność, może być odkrywana wciąż na nowo. Miasto na skrzyżowaniu kultur, określane często jako: "złota Praga", "miasto o stu wieżach", bądź "perła w cesarskiej koronie Habsburgów", odwiedzają tłumy turystów. Każdy znajdzie w Pradze coś dla siebie i wyniesie niezapomniane wrażenia z wizyty na pięknych Hradczanach, w katedrze św. Wita, czy na moście Karola, a w pamięci pozostaną legendy o Golemie, smak piwa w knajpie Szwejka, piękne panoramy i spacery uliczkami miasta. http://www.prague.fm/pl /

Czytaj więcej

POLSKA / Karkonosze / Karkonosze / Wodospad Kamieńczyka
2014-07-06
polskimszlakiem

kraje: POLSKA, CZECHY
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 791
liczba komentarzy: 0

Karkonosze

Ciągle wracam do wspomnień, a teraz one chwilowo latają przy Karkonoszach. Śnieżka? Oj piękna góra, piękna ale o niej teraz nie będę mówić. Przedstawię trasę, która jak zwykle zacznie się w jednym punkcie i skończy w tym samy. „Pętelka się zatacza”.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Przydałaby się jakas aktualizacja oraz informacja, kiedy te informacje były ostatni raz aktualizowane

2006-07-24 15:09:50 lamp.art

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

01-08
To jest najgorętszy konkurs foto w historii

Dlaczego? Jest już ponad 300 zdjęć, a to oznacza, że będzie ich więcej niż kiedykolwiek w historii. Pamiętajcie jednak, że nie ilość, ale jakość jest najważniejsza :-)

01-05
Indie: Hate or Love?

No właśnie, jedni je kochają, innych odstraszają. To jeden z najbardziej burzliwych wątków Globa, 267 postów, 46tys odsłon. A może to tak, że jak ktoś lubi porządek to nie będzie się w Indniach dobrze czuł. I na odwrót...?

01-01
Już ponad 100 zdjęć w konkursie!...
01-01
Włochy na początek podróży w 2017...
12-27
Promuj swój BLOG...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2017 Globtroter.pl