Przewodniki

DANIA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaDANIA
DANIA
(Królestwo Danii)
Stolica: Kopenhaga
Waluta: korona duńska (DKK), 1 DKK = 100 öre;
Język urzędowy: duński
Informacje dotyczące Wysp Owczych i Grenlandii - na końcu tekstu

DANIA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Aby wjechać na terytorium Danii, należy mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Każdy obcokrajowiec, który pragnie przebywać w Danii dłużej niż 3 miesiące, musi mieć pozwolenie na pobyt. Rejestracji pobytu należy dokonać poprzez Urząd Regionalny (Statsforvaltningen). Szczegółowe informacje dotyczące pobytu, pracy, rozliczeń skarbowych oraz zasiłków socjalnych zawarte są na stronie www.workinfo.dk (w polskiej wersji językowej). Karze za nielegalną pracę (grzywna lub kara pozbawienia wolności) podlegają zarówno pracodawca, jak i pracownik. Zaświadczenia o pobycie w Danii wydaje starostwo powiatowe (statsamt) w miejscu pobytu. Informacje w sprawie wjazdu, pobytu i pracy w Danii można znaleźć na stronach internetowych Ambasady RP w Kopenhadze www.ambpol.dk i www.polcom.dk oraz na stronach instytucji duńskich: Ambasady Królestwa Danii w Warszawie www.danishembassy.pl, Urzędu ds. Cudzoziemców www.nyidanmark.dk, Ministerstwa Zatrudnienia www.bm.dk, www.workinfo.dk, Agencji ds. Rynku Pracy www.ams.dk, Inspekcji Pracy www.at.dk, Zrzeszenia Związków Zawodowych 3F www.3f.dk, organizacji pozarządowych WorkInDenmark: www.workindenmark.dk i www.workimport.dk (polskie wersje językowe).

PRZEPISY CELNE
Zgodnie z przepisami UE dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16 roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości przekraczającej 15 tys. EUR (ok. 112 tys. DKK) należy zgłosić w Urzędzie Celnym i Podatkowym (www.toldskat.dk). Osoby wwożące leki powinny zaopatrzyć się w zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania.

PRZEPISY PRAWNE
Wwóz, posiadanie lub sprzedaż nawet najmniejszych ilości narkotyków zagrożone są wieloletnimi karami pozbawienia wolności. Należy wystrzegać się kupowania towarów niewiadomego pochodzenia i zachowywać paragony potwierdzające ich zakup. Zabroniona jest sprzedaż uliczna i obnośna, a także nocowanie na ulicach i w parkach. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych osobom poniżej 16 roku życia, a wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia.
Zabronione jest posiadanie przy sobie noży o długości ostrza powyżej 7 cm., oraz noży sprężynowych (z chowanym ostrzem).
Osoby zamierzające przyjechać do Danii z psem, muszą pamiętać, że nie jest dozwolone posiadanie psów należących do jednej z 13 zabronionych w Danii ras: w tym pitbull terrier, amstaff i buldog amerykański.

MELDUNEK
Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Na terenie Danii nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma obowiązku szczepień. Przed wyjazdem osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach NFZ powinny zaopatrzyć się w oddziale NFZ właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

NFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Danii. Samochód musi mieć tablice z numerem rejestracyjnym i znak kraju pochodzenia. Podczas pobytu o charakterze turystycznym (pobyt do 3 miesięcy) można poruszać się samochodem na polskich numerach rejestracyjnych. W przypadku pobytu stałego lub pobytu z celem podjęcia pracy, rejestracja samochodu powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty pierwszego wjazdu. Wiąże się to z opłaceniem podatku rejestracyjnego, którego wysokość wynosi przeciętnie ok. 2/3 wartości rynkowej pojazdu (w przypadku nowego samochodu może sięgnąć nawet 180% wartości). Szczegółowy kosztorys opłat celno-skarbowych można uzyskać na stronie duńskiego urzędu podatkowego: www.skat.dk. Obowiązkowy jest również przegląd techniczny pojazdu (dokonany przez Statens Bilinspektion) oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku pobytu czasowego nie przekraczającego jednego roku można zwrócić się z wnioskiem do duńskiego urzędu podatkowego o pozwolenie na czasowe używanie pojazdu na zagranicznych numerach rejestracyjnych. W 2008 roku, w wyniku reformy administracyjnej w Policji duńskiej, duński urząd podatkowy SKAT przejął uprawnienia rejestracji pojazdów. Podczas podróży samochodem zarówno kierowcę, jak i pasażerów obowiązuje zapięcie pasów. Dzieci powinny podróżować w specjalnych fotelikach samochodowych przeznaczonych dla poszczególnych grup wiekowych. Maksymalna prędkość na duńskich autostradach to 110 km/godz. (na niektórych specjalnie oznakowanych autostradach - 130 km/godz.), na drogach poza terenami zabudowanymi - 80 km/godz  a w miastach - 50 km/godz. Parkowanie wymaga umieszczenia zegara parkingowego za szybą (do nabycia na stacjach benzynowych). Przekraczanie przepisów ruchu drogowego podlega wysokim karom. Przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo ruchu. W przypadku niewielkiej kolizji drogowej (stłuczka, bez rannych osób) Policja duńska nie ingeruje. Należy spisać dane kierowcy: imię i nazwisko; adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwę firmy ubezpieczeniowej. Uszkodzony pojazd podlega odholowaniu do Autoryzowanej Stacji Obsługi (przypisanej do marki pojazdu) i przekazania danych drugiego uczestnika kolizji. ASO informuje firmę ubezpieczeniową, której rzeczoznawca wycenia szkodę i zleca jej naprawę. Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń w podróżowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO
Dania jest krajem bezpiecznym dla cudzoziemców. Zagrożenie przestępczością jest niewielkie.
PRZYDATNE INFORMACJE:
W razie wypadku, pożaru, kradzieży itp. należy dzwonić pod numer telefonu alarmowego 112 (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja).
Wyspy Owcze
(Faroe Islands)
Stolica: Thorshavn
Waluta: korona farerska (FRK), odpowiada wartości korony duńskiej (DKK)
Języki urzędowe: farerski, duński

Wyspy Owcze to terytorium autonomiczne zależne od Danii. Wyspy Owcze nie są członkiem UE. Połączenia promowe z Danią, Norwegią i Islandią obsługuje farerski przewoźnik Smyril Line, połączenia lotnicze z Kopenhagą - Atlantic Airways. Dokumentem uprawniającym do wjazdu jest ważny paszport. Wiza nie jest wymagana. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Przy wjeździe należy wykazać się wystarczającymi środkami finansowymi. Prawo do opieki medycznej dla obywateli UE (na podstawie Rozporządzenia Rady nr 1408/71 z 14 lipca 1971 r.) nie obejmuje Wysp Owczych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ nie ma tu zastosowania. Zalecane jest wykupienie stosownego ubezpieczenia osobowego, które obejmowałoby pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, transportu chorego do kraju itp. Zagrożenia sanitarno epidemiologiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Na Wyspach Owczych obowiązują lokalne przepisy celne odrębne od przepisów unijnych. Bezcłowy wwóz towarów do osobistego użytku obejmuje przykładowo: 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22%, maksymalnie 60%), 1 l mocnego wina lub 2 l wina stołowego, 50 ml perfum, 200 szt. papierosów. Alkohol mogą wwozić osoby powyżej 18. roku życia. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywozu zwierząt. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych urzędu podatkowego i celnego: www.tollskatt.fo. Za zakupione towary o wartości przekraczającej 300 FRK można uzyskać zwrot podatku VAT (informacje na stronie: www.ff.fo). Wymagana jest zielona karta (ubezpieczenie pojazdu za granicą). W przypadku jej braku ubezpieczenie można wykupić przy wjeździe od firmy ubezpieczeniowej - Tryggingarfelagid Frroyar. Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia pojazdu. Transport publiczny jest dobrze zorganizowany. Telefon alarmowy - 112.
Informacje na temat Wysp Owczych można znaleźć na stronach internetowych: www.faroeislands.com oraz www.tourist.fo. W Kopenhadze znajduje się biuro Przedstawiciela Wysp Owczych (Strandgade 91, 4. sal, 1401 Copenhagen K; tel. 0045 32 83 37 70, faks 0045 32 83 37 75, e-mail: faroes.mission.dk@tinganes.fo).
Grenlandia
(Greenland)

Stolica: Nuuk
Waluta: korona duńska (DKK)
Języki urzędowe: grenlandzki, duński

Grenlandia to terytorium autonomiczne zależne od Danii. W 1985 r. Grenlandia wystąpiła z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i nie jest członkiem Unii Europejskiej. Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu jest ważny paszport. Maksymalny czas pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Zmienne warunki pogodowe należy brać pod uwagę przy planowaniu wyjazdu (także w kontekście regularności rejsów lotniczych). Odwiedzanie wielu miejsc na Grenlandii poza terenami zabudowanymi np. Parku Narodowego wymaga zezwolenia Danish Polar Center (Strandgade 100 H, 1401 Copenhagen K; tel. 0045 32 88 01 00, faks 0045 32 88 01 01; www.dpc.dk). O zezwolenie takie należy wystąpić z dużym wyprzedzeniem. Można liczyć się z odmową, gdy planowana ekspedycja zostanie uznana za nie odpowiadającą wymogom bezpieczeństwa. Komunikacja między miastami odbywa się drogą lotniczą lub morską (brak dróg oraz linii kolejowych). Wykupienie ubezpieczenia osobowego jest bardzo zalecane (także z opcją transportu chorego). Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Bezcłowy przywóz towarów obejmuje 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 23 l wina, 200 szt. papierosów, 2 kg słodyczy/czekolady, 50 ml perfum, inne kosmetyki o wartości nie przekraczającej 1000 DKK. Ceny żywności na Grenlandii są wyższe niż w Danii. Możliwość posługiwania się kartami kredytowymi jest ograniczona. Informacje na temat Grenlandii można znaleźć na stronach internetowych: www.greenland.com oraz www.nanoq.gl. W Kopenhadze ma swoją siedzibę Biuro Informacji Turystycznej: Greenland Tourism Information Office, Strandgade 91, 2; 1410 Copenhagen K; tel. 0045 32833880, faks 0045 32833889.
Uwaga: Polska jest stroną konwencji waszyngtońskiej (CITES) z 1973 r., która chroni rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem. Dlatego przy zakupie pamiątek należy zwracać uwagę, czy nie zostały one zrobione z gatunków chronionych (np. z wieloryba). Informacje o gatunkach chronionych konwencją można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/cites-ma.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii
ambasador: Rafał Wiśniewski
Dania, Kopenhaga, Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup
Tel. dyżurny: +45 39467700 Faks: +45 39467766
copenhagen.info@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
Richelieus Allé 12, DK - 2900 Hellerup Kopenhaga
tel. (0-045) 39 46 77 00, fax (0-045) 39 46 77 66
e-mail: ambaspol@post4.tele.dk
konsulat@ambpol.dk; http://www.ambpol.dk/

Wydział Konsularny
Richelieus Allé 10
tel. (0-045) 39 46 77 20/21, 20 61 19 17
fax (0-045) 39 46 77 88


Konsulat RP w Aarhus
Strandvejen 94, DK-8100 Aarhus C.
tel. (0-045) 87 34 34 34; fax 87 34 34 00
e-mail: office@interlex-aarhus.dk


Konsulat RP w Roenne
Sandemansvej 6, DK-3700 Roenne, Bornholm
tel. (00-45) 56-95-25-22; fax 56-95-25-23
e-mail: r.b.schou@beck-liner.com


Konsulat RP w Svendborg (Skaarup)
Sankt Nicolaigade 11, 5700 Svendborg
tel. (0-045) 6221-6788; fax 6221-6700
e-mail: polen@mail.dk

DANIA - galerie i zdjęcia z podróży

DANIA / wyspa Bornholm / wieś Olsker. / Ols kirke.DANIA / Kopenhagen / city  / podwieczorekDANIA / południe / wyspa Mando / przejścieDANIA / Wyspa Bornholm / Jons Kapel / Wyprawa rowerowa na BornholmDANIA / Aarhus / Stare Miasto / Nad wodąDANIA / Wyspy Owcze / Ljosa / WodospadDANIA / Jutlandia północna / Rubjerg Knude / Rubjerg KnudeDANIA / Kopenhaga / Jezioro Peblinge  / ZmierzchDANIA / Wyspa Bornholm / Olkolice Malsted / Wyprawa rowerowa na BornholmDANIA / Wyspy owcze / Streymoy / Górskie ostrzeDANIA / Wyspy Owcze / Sorvagur / Niedaleko lotniskaDANIA / Sjeland / Store Heddinge  / Najkrótsza ulica świata DANIA / Północ Danii / Kopenhaga / Syrenka czyli klasykaDANIA / Wyspy Owcze / Gjogv / ZatoczkaDANIA / Kopenhaga / Christiania, dzielnica półautonomiczna / Makowy światDANIA / Dania/Norwegia / The Skagerrak / Goodbye Denmark - Welcome Norway DANIA / kopenhagen / Louisiana  / stary człowiek i morze DANIA / Bornholm. / Arsdale / Na Bornholmie.DANIA / Wyspy owcze / Streymoy / Kąpiel w SłońcuDANIA / Bornholm / okolice Hassle / Bornholmski raj nad Bałtykiem.

DANIA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
szukam tanich połączeń DANIA 2936 29-03-17
Rady na wycieczkę do LEGOLANDU DANIA 606 24-10-16
Gedser-Kopenhaga co warto zobaczyć DANIA 2942 10-02-16
Bornholm DANIA 3081 07-07-15
Bornhom- czerwiec, namiot, warunki pogodowe DANIA 2789 27-01-15
Z rowerem na Bornholm DANIA 1778 17-12-14
Szukam chętnych na Borholm DANIA 848 28-07-14
Bornholm na rowerze DANIA 920 21-06-14
Jak najszybciej dojechać do Danii? DANIA 3486 28-04-13
Bornholm DANIA 1602 09-03-13
Bornholm DANIA 1023 23-01-13
prom do Kopenhagi DANIA 2698 14-12-12
Dania DANIA 1125 18-11-12
Posdróżowanie komunikacją publiczną po Danii jak, gdzie i co DANIA 1397 05-10-12
Zapraszam na kobiecy arte-trekking rowerowy po Skandynawii! Stowarzyszenie Aktywne Kobiety DANIA 1488 29-06-12
szukam tanich noclegów w kopenhadze DANIA 9105 11-06-12
Legoland DANIA 4192 06-06-12
Zamki Danii DANIA 2073 05-06-12
tanie, dobre bary w Kopenhadze DANIA 3291 05-06-12
Plecak, namiot, plaża DANIA 2018 05-06-12
Mało znane archipelagi - Wyspy Owcze w pigułce DANIA 3596 17-02-10
szukam pracy DANIA 1212 10-06-09
Skandynawskie impresje - podroz po Danii i Norwegii DANIA 1958 04-12-08
Włóczęga po Danii po 15.08.2008 w poszukiwaniu pracy DANIA 1766 07-08-08
rejs Aalborg (DK)-Anholt (DK)- Ven (SE) -Malmo (SE) DANIA 1799 12-06-08
Zaproszenie na wyprawę ( dzieci + rodzice). DANIA 1818 24-03-08
Wycieczka z 11latkiem DANIA 1575 06-01-07
stopem przez Danię DANIA 1960 18-04-06
pytanie o mapy DANIA 2

DANIA - artykuły i relacje z podróży

DANIA / Aarhus / Muzeum Sztuki ARoS / Tęczowa panorama
2017-06-30
Antoni

kraje: CYPR, DANIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 170
liczba komentarzy: 0

Aarhus i Pafos - Europejskie Stolice Kultury 2017

Europejska Stolica Kultury, to miasto wybrane przez Unię Europejską, które w ciągu jednego roku może zaprezentować własne życie kulturalne, a także całego regionu i kraju. Każdego roku typowane są dwa państwa, z których chętne miasta 9 lat wcześniej składają swoje kandydatury. Tytuł ma podkreślać kulturową różnorodność Europy oraz wskazywać na wspólną historię i dziedzictwo. W ubiegłym roku honory Europejskich Stolic Kultury pełniły Wrocław oraz San Sebastian w kraju Basków w Hiszpanii. W tym roku są to Pafos na Cyprze (pafos2017.eu) i Aarhus w Danii (aarhus2017.dk).

Czytaj więcej

POLSKA / Bałtyk / Bałtyk / Bałtyk_wspomnienia_1
2016-12-10
BalticAnchor

kraje: POLSKA, WłOCHY, DANIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 355
liczba komentarzy: 0

Osobisty poradnik żeglarski i podróżniczy - zima 2016 co robić ? !

Ach ta zima. Na szczęście dzieci, żona, dziewczyna, przyjaciele wszyscy już są zajęci pracą szkołą świętami. Mamy dla siebie trochę czasu. Miałem tak jak i Wy dziś macie, wieczorami z nostalgią wspominałem piękne dni i noce na mazurach, Bałtyku i Chorwacji. Przeglądam zdjęcia i spotykałem się z przyjaciółmi z pokładu i wypraw. Wspominania kilka drinków i przynajmniej jeden wieczór z odrobiną magii morza ! Czy ja naprawdę muszę poddać się sezonom w dzisiejszych czasach ?

Czytaj więcej

NORWEGIA / Finmark / Nordkapp / Nordkapp
2016-08-05
macciej

kraje: NIEMCY, DANIA, SZWECJA, FINLANDIA, NORWEGIA, ESTONIA, LITWA, ŁOTWA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 2612
liczba komentarzy: 0

Wyprawa samochodem na Nordkapp 2016

Samochodowa wyprawa na Nordkapp i wokół Bałtyku z lipca 2016. 7 tysięcy kilometrów z sześciolatką na tylnym fotelu. Trasa ta była planowana od zeszłego roku, gdy odwiedziliśmy Finlandię.

Czytaj więcej

NORWEGIA /   /   / na fiordy (trasa)
2013-05-27
naFiordy

kraje: ESTONIA, ŁOTWA, LITWA, FINLANDIA, NORWEGIA, SZWECJA, DANIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 4216
liczba komentarzy: 2

Skandynawia 2013

Wakacyjna wyprawa rowerowa po Skandynawii. W 2 miesiące sama na rowerze zrobię około 6 tysięcy km. Start: Mazury, przez Pribalticę, Finlandię, aż po norweskie fiordy, do Kopenhagi.

Czytaj więcej

NORWEGIA / Nordkapp / Nordkapp / Rowerem na Północ
2013-03-11
rowerem_na_polnoc

kraje: NORWEGIA, SZWECJA, DANIA, NIEMCY, POLSKA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 1928
liczba komentarzy: 2

Rowerem na Północ

W najbliższe wakacje wyruszam w samotną podróż rowerem na Przylądek Północny (Nordkapp). Za cel postawiłem sobie pokonanie całej drogi wyłącznie rowerem oraz bez wsparcia z zewnątrz. Chcę przekonać się na własnej skórze czy w samotności i pozornej pustce człowiek może odkryć Pełnię, o której wspomina Marek Kamiński w swojej książce "Warto podążać za marzeniami":

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy
X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2017 Globtroter.pl