Przewodniki, porady, informacje

Wybierz kraj:
Wybierz kontynent:GRUZJA - przewodnik, porady, informacje

kontynent: Azja


GRUZJA
GRUZJA GRUZJA
Stolica: Tbilisi
Waluta: lari (GEL), 1 GEL = 100 tetri;
Język urzędowy: gruziński
Inne języki: rosyjski, angielski

Ważne informacje dla podróżnych z Polski:


WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele RP, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej, korzystają z prawa do swobodnego wjazdu i pobytu w Gruzji przez okres do 360 dni . Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 360 dni jest paszport lub dowód osobisty (od stycznia 2011 r. wszyscy obywatele państw Członkowskich Unii Europejskiej mogą podróżować do Gruzji jedynie z dowodem osobistym). Należy jednak pamiętać, że Gruzja jako jedyny kraj regionu wprowadziła takie udogodnienie, dlatego brak paszportu może uniemożliwić podróż do innych krajów Kaukazu Południowego.
Jeśli obywatele RP zamierzają pozostać w Gruzji ponad rok (np. jeśli chcą podjąć pracę, naukę, lub z innych koniecznych przyczyn), muszą zalegalizować swój pobyt. Można to zrobić poprzez Ambasadę Gruzji w Warszawie, a w przypadku pobytu w Gruzji - Ministerstwie Sprawiedliwości - Tsereteli Avenue 67a; Agencja District Saburtalo - Budapeszt St.N2; Agencja District Vake - Irakli Abaszydze św N68.
W przypadku zatrudnienia należy dopełnić wszystkich formalności związanych z legalizacją pobytu przez pracodawcę.
W przypadku, gdy cudzoziemiec opuści terytorium Gruzji do dziesięciu dni po upływie terminu jego legalnego pobytu nie ponosi odpowiedzialności administracyjnej w postaci kary.
Cudzoziemiec przebywający w Gruzji, w okresie do trzech miesięcy po upływie okresu pobytu, który opuści terytorium Gruzji dobrowolnie, ma prawo do wyjazdu z terytorium Gruzji bez przeszkód. Ponadto jest wówczas zobowiązany do zapłaty określonej kary przed lub po wyjeździe z kraju. W przypadku, gdy kwota nie zostanie uiszczona, istnieje ryzyko, że nie zostanie on wpuszczony do Gruzji, aż do uregulowania zadłużenia.
Przy wjeździe samochodem osobowym nie będącym własnością kierującego wymagane jest posiadanie notarialnej zgody właściciela na korzystanie z pojazdu.
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem gruzińskim, nielegalne jest przekraczanie granicy rosyjsko-gruzińskiej na odcinku Abchazji i Osetii Płd. od strony Federacji Rosyjskiej. Będzie to traktowane jako naruszenie prawa grożące sankcjami gruzińskiego kodeksu karnego. Osoby przekraczające granicę tą drogą nie zostaną wpuszczone na terytorium Gruzji.
Od sierpnia 2011 r. (otwarte w marcu 2010 r.) przejście graniczne między Gruzją a Rosją w miejscowości Kazbegi-Wierchnij Łars - jest dostępne również dla ob. RP. 


PRZEPISY CELNE
Nie ma specjalnych przepisów prawnych dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy, a przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Wymagane jest wypełnienie deklaracji celnych przy wjeździe i wyjeździe. Niektóre sklepy na terenie Gruzji oznaczone naklejką TAX FREE umożliwiają robienie zakupów, za które później na w strefie wolnocłowej przejść granicznych (o ile taki punkt funkcjonuje) zwracane jest cło. Wyjątek stanowi sklep wolnocłowy w Tbilsi, gdzie po okazaniu lotniczegu biletu powrotnego można od razu uzyskać zwolnienie. W tym przypadku zakupione towary zostaną dostarczone na lotnisko, bądź pokład samolotu i przekazane nabywcy w dniu wylotu.

PRZEPISY PRAWNE
Przemyt, posiadanie oraz sprzedaż nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych są surowo karane (powszechnie stosuje się areszt tymczasowy). W pozostałych przypadkach kodeks karny nie odbiega swoimi rozwiązaniami od standardów międzynarodowych.

MELDUNEK
Turyści nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

UBEZPIECZENIE
Posiadanie ubezpieczeń osobowych nie jest obowiązkowe. Nie ma też towarzystw współpracujących z polskimi firmami. W Gruzji nie ma też obowiązku posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego tzw. OC. W związku z czym nie jest ono wymagane przy wjeździe do kraju.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie są wymagane żadne szczepienia. Należy wykazać ostrożność przy zakupie żywności, zwłaszcza na bazarach. Woda w sieci wodociągowej w większości miast nadaje się do bezpośredniego spożycia, jednak jest silnie chlorowana.  W związku z występowaniem wysokich temperatur w lecie okresowo w wielu zbiornikach wodnych, jak jeziora i stawy, może obowiązywać zakaz kąpieli ze względu na występowanie w nich bakterii. Publiczna służba zdrowia jest na bardzo niskim poziomie. Opieka medyczna dla turystów jest odpłatna. W Tbilisi i większych miastach czynne są prywatne przychodnie lekarskie (istnieje możliwość hospitalizacji). Wizyta w klinice prywatnej kosztuje od 30 EUR.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Polskie prawo jazdy jest uznawane w Gruzji, wobec czego nie ma potrzeby wyrabiania międzynarodowego prawa jazdy. Przekraczając granicę, pojazd zostanie zarejestrowany w centralnym systemie. Obywatel Polski może po Gruzji poruszać się swoim autem do 90 dni. Po tym terminie auto powinno opuścić Gruzję lub zostać tymczasowo zarejestrowane na trenie Gruzji. Dokonać tego można w mieszczącej się w Rustavi - Agencji Obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku grozi wysoka kara pieniężna.
Ze względu na dosyć luźne podejście tutejszych kierowców i pieszych do zasad ruchu drogowego, poruszając się po drogach Gruzji należy zachować szczególną ostrożność.  Dozwolona prędkość w terenie zabudowanym to 60 km/godz., a w niezabudowanym 90 km/godz.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Władze Gruzji nie sprawują kontroli nad okupowanymi terytoriami Abchazji i Osetii Płd. Dla cudzoziemców wjazd na te tereny jest utrudniony.
Dla cudzoziemców oraz osób nie posiadających obywatelstwa gruzińskiego wjazd do terytoriów okupowanych jest udostępniony tylko: w dwóch miejscach. Do Autonomicznej Republiki Abchazji - w okolicach Zugdidi, do regionu Cchinwali (do terytoriów byłego Autonomicznego Regionu Płd. Osetii) -  od strony Gori..
Na pozostałym terytorium Gruzji nie ma ograniczeń w podróżowaniu, W większości regionów poziom bezpieczeństwa jest zadawalający niemniej jednak należy zachowanie podstawową ostrożności.
Sieć połączeń kolejowych między miastami w Gruzji jest słabo rozwinięta, ale możliwe jest podróżowanie pociągiem np. z Tbilisi do Batumi. Liczni przewoźnicy prywatni oferują tanie połączenia mikrobusami, zarówno lokalne, jak i międzymiastowe.
Od połowy września 2010 r. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie na trasie Tbilisi-Warszawa.

BEZPIECZEŃSTWO
Obecnie poziom bezpieczeństwa na terenie Gruzji uległ znacznej poprawie. Przestępstwa, w których ofiarą padają zagraniczni turyści należą do rzadkości Co jednak nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności i podstawowej troski o swój dobytek.
Części obszarów, jest stale monitorowana przez misję obserwacyjną Unii Europejskiej (EUMM Georgia),Są to fragmenty prowincji Shida Kartli, Samegrelo-Zemo Svaneti i Imereti.
Ze względów bezpieczeństwa MSZ odradza podróżowanie do separatystycznych republik Abchazji i Osetii Płd.
MSZ ostrzega ponadto, że możliwości opieki konsularnej nad obywatelami polskimi na znajdujących się poza kontrolą władz w Tbilisi terytoriach separatystycznych republik Abchazji i Osetii Płd. są bardzo ograniczone.
W Tbilisi - stolicy Gruzji dosyć często odbywają się demonstracje polityczne, zazwyczaj mają spokojny charakter, jednak zalecamy unikać dużych zgromadzeń,

RELIGIA, OBYCZAJE
Gruzja to kraj wielonarodowościowy i zarazem wielowyznaniowy. Najliczniej wyznawaną, a zarazem oficjalną religią jest prawosławie (65 proc. ludności to wierni Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej), następnie islam (11 proc.), głównie w Adżarii i na terenach zamieszkanych przez Azerów. Kolejną dużą grupę stanowią wierni kościoła ormiańskiego (8 proc., głównie w pasie przygranicznym

RELIGIA, OBYCZAJE
Gruzja to kraj wielonarodowościowy i zarazem wielowyznaniowy. Najliczniej wyznawaną, a zarazem oficjalną religią jest prawosławie (65 proc. ludności to wierni Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej), następnie islam (11 proc.), głównie w Adżarii i na terenach zamieszkanych przez Azerów. Kolejną dużą grupę stanowią wierni kościoła ormiańskiego (8 proc., głównie w pasie przygranicznym z Turcją i Armenią) oraz wyznawcy judaizmu. Katolicy to zdecydowana mniejszość. W większości cerkwi dostępnych dla turystów od zwiedzających wymaga się skromnego ubioru, długiej spódnicy lub spodni, a w sporadycznych przypadkach nakrycia głowy u kobiet (chusta).

ŚWIĘTA
Ustawowo wolne od pracy dni to: 1, 2, 7 i 19 stycznia, 3 i 8 marca, 9 kwietnia, 9, 12 i 26 maja, 28 sierpnia, 14 października, 23 listopada oraz ruchome Święta Wielkanocne.

PRZYDATNE INFORMACJE
Warunki codziennego życia w Gruzji polepszają się. Występują okresowe przerwy w dostawie prądu i wody lecz zdarzają się już coraz rzadziej, zwłaszcza w dużych miastach. 
Nie ma problemów z zaopatrzeniem w produkty codziennego użytku. 
W miastach, oprócz autobusów, środkiem komunikacji są kursujące po wyznaczonych trasach mikrobusy. 
W dużych miastach powszechnie dostępne są bankomaty, W większości punktów usługowych i handlowych istnieje możliwość zapłacenia kartą kredytową m.in. w hotelach międzynarodowych sieci i supermarketach. 
Większość gruzińskich urzędów pracuje od 10.00 do 18.00 (z godzinną przerwą między 13.00 a 14.00). Sklepy z reguły otwarte są w godz. 10.00-18.00 lub 19.00, sklepy spożywcze od 9.00 do 20.00, a często do 23.00. 
Aktualne informacje o Gruzji dostępne są na stronie MSZ Gruzji: www.mfa.gov.ge.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.


Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:


Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji
ambasador: Urszula Doroszewska
Gruzja, Tbilisi, Br. Zubalashvili 19, 0108
Tel.: +995 322920398 Tel. dyżurny: +995 599701279 Faks: +995 322920397
tbilisi.amb.sekretariat@msz.gov.pl


Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

GRUZJA - galerie i zdjęcia z podróży:


GRUZJA / Szida Kartli / Gori / Katedra w Gori GRUZJA / okolice Gori / Upliscyche / skalne miasto GRUZJA / Kazbegi / Kazbegi / Kazbeg GRUZJA / Mccheta-Mtianetia / Stepancminda / Cminda Sameba GRUZJA / Kachetia / DAWID GAREDŻA / Tajemnicze pagórki GRUZJA / - / Gergeti / Cminda Sameba o poranku GRUZJA / Swanetia / Uszguli / Przydomowe wieże obronne GRUZJA / Swanetia / południowy-wschód od Khaishi... / dziewicze doliny Swanetii... GRUZJA / - / Tbilisi / panorama Tbilisi z twierdzy Narikała GRUZJA / Kartlia Wewnętrzna / Borjomi-Karagauli / Trasa nr 2 GRUZJA / - / Gruzja / gruzińskie impresje GRUZJA / - / Gruzja - Batumi / Gruzja - Batumi nocą GRUZJA / Wojenna Droga / Gergati / Cminda Sameba czyli...kościół Sw. Trójcy GRUZJA / Kaukaz / Kazbegi / Kazbek GRUZJA / Mccheta - Mtianetia / Okolice wioski Dżuta / Chauczi GRUZJA / Imeretia / Tsaltubo - Jaskinia Prometeusza / Upiorne światła GRUZJA / Megrelia/Górna Svanetia / za wsią Ushguli / Svanetia GRUZJA / Park Narodowy Borżomi-Karaguli / północny-zachód od Atskuri (Atskuri w połowie drogi pomiędzy Borżomi a Akhaltsikhe) / wspinaczka drzew? GRUZJA / Tuszetia / pod przełęczą Atsunta / Konkurs - Kaukazki Pasterz GRUZJA / okolice Tbilisi / Mccheta / Kościół Dżwari


GRUZJA - forum, opinie, porady i informacje


temat kraj autor odp. data
Gruzja Bezpieczenstwo 2014 Kaukaz GRUZJA sokospoko 6 2014-04-14
Jednodniowe trekkingi w górach Gruz GRUZJA UlaM 5 2014-04-14
GRUZJA narty GRUZJA mickin 3 2014-04-14
GRUZJA styczeń 2014 GRUZJA renpie 19 2014-04-14
wynajęcie samochodu w Gruzji GRUZJA dominkom 19 2014-04-14
Tushetia region w pn-wsch Gruzji GRUZJA biedrona 5 2014-04-14
wyprawa do Gruzji przełom czerwca i GRUZJA tichodroma muraria 4 2014-04-05
Nocleg u Gruzinów GRUZJA Rusiko 1 2014-04-03
hostel w Cziatura GRUZJA solisci1pl 1 2014-03-31
Marszrutki z lotniska w Kutaisi GRUZJA kay 5 2014-03-26
Wyjazd do Gruzji GRUZJA kuba@dobrenarty.pl 9 2013-12-23
Zwiedzanie Tibilisi i Gori GRUZJA dren 2 2013-12-23
Tbilisi - restauracje godne polecen GRUZJA Solo 3 2013-12-05
Wizzairem z Wa-wy do Kutaisi (Gruzj GRUZJA aq5 20 2013-11-20
Pytanko o... GRUZJA Svobi 1 2013-11-19
Szukam Hostelu w Tbilisi GRUZJA bajbus01 18 2013-11-17
WYPRAWA GRUZJA marcinfurm 1 2013-11-09
Ceny transportu w Gruzji GRUZJA Solo 23 2013-10-06
Gruzja zimą GRUZJA zuzka 2 2013-10-04
Gruzja-Turcja-Iran GRUZJA jacek_mal 7 2013-10-03
Swanetia GRUZJA Smok-1 7 2013-09-20
Jestem w Gruzji odpowiem na pytania GRUZJA arysto 7 2013-09-14
Zakaukazie w Październiku GRUZJA Solo 1 2013-09-10
Tushetia - w jakich miesiącach drog GRUZJA Marta 28 1 2013-09-09
Gruzja w weeknd GRUZJA piotrwaz 9 2013-08-27
Zapraszamy do dyskusji...


GRUZJA - artykuły i relacje z podróży


2014-02-25 Run, Forest, run
POLSKA / Bory Tucholskie / Czersk / Run, Forest, run
autor:smashin
kraje: TURCJA, GRUZJA, ABCHAZJA, ROSJA
zawartość: zdjęcia
streszczenie:
Przedstawiamy sportową wyprawę ze Stambułu do Soczi wybrzeżem Morza Czarnego! W dwuosobowej sztafecie uczestnicy przebiegną ponad 1800km. Dziennie każdy "zrobi" maraton. Po drodze skok w bok - wejście na Ararat! [więcej...]
liczba odwiedzin: 160 liczba komentarzy: 0

2013-12-26 Osiem dni w Gruzji
GRUZJA /   / Tbilisi /
autor:Nakrym
kraje: GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
streszczenie:
Jak spędzić tydzień w Gruzji z żoną i dwójką dzieci, nie zwariować i chcieć tam wrócić ponownie - to jest wyzwanie :-) Poczytajcie koniecznie! [więcej...]
liczba odwiedzin: 543 liczba komentarzy: 1

2013-12-03 Gruzji - Swanetia, Batumi
GRUZJA / Swanetia / Mestia / Panorama Mestii
autor:Smok-1
kraje: GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
streszczenie:
Polecamy dalszy ciąg relacji z podróży do Gruzji - dzisiaj poczytajcie o Swanetia (Mestia)oraz dojeździe do Batumi. [więcej...]
liczba odwiedzin: 436 liczba komentarzy: 0

2013-10-15 Gruzja - dojazd do Swanetii
GRUZJA / Swanetia / Uszguli / Niebolońskie wieże
autor:Smok-1
kraje: GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
streszczenie:
Jeśli nurtuje Was temat bezpieczeństwa na drogach podczas podróży po Gruzji, to polecamy kolejną część relacji z podróży (lipiec 2013). [więcej...]
liczba odwiedzin: 595 liczba komentarzy: 4

2013-10-10 Gruzja - ciąg dalszy
GRUZJA / Imeretia / Gelati / Gelati
autor:Smok-1
kraje: GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
streszczenie:
Jeśli zainteresowały Was relacje z Gruzji, to zapraszamy na kolejną część. Tym razem okolice Kutaisi (Gelati, Sataplia), lipiec 2013. [więcej...]
liczba odwiedzin: 310 liczba komentarzy: 2GRUZJA - pozostałe materiały w serwisie

GRUZJA - artykuły, relacje i zdjęcia z podróży (44)
GRUZJA - linki do innych stron o podróżach(19)
GRUZJA - galeria i zdjęcia z podróży (1393)
GRUZJA - ogłoszenia, wyprawy i podróże (42)
GRUZJA - forum, porady, opinie i informacje (97)
Komentarze:

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.
Dodaj komentarz:
treść:
użytkownik: hasło:

Poprzednie komentarze:

    brak komentarzy

Nowości
Jeśli wciągnęła Was historia "oślej wędrówki", to zapraszamy na II część relacji :-)
Dziękujemy wszystkim za udział w kolejnym Konkursie Foto! Zgłoszono prawie 200 zdjęć, wiele z nich to prawdziwe perełki makro :-) Wyniki już wkrótce.
JBM: Bardzo dobre.... (04-16 15:23)
WłOCHY / Val Gardena / Val Gardena / Val Gardena
JBM: W klasyce - piękne.... (04-16 15:22)
INDONEZJA / Lombok / Południe wyspy / Plaża Mawun
tearose: Wspaniały widok i do tego - w trzech wymiarach...... (04-16 15:18)
WłOCHY / Val Gardena / Val Gardena / Val Gardena
Jacek11111: Klasa!... (04-16 15:10)
CHORWACJA / Riwiera Makarska / Blato / zielono, szmaragdowo i niebiesko...
pajaak: Piękne kolory, piękny pejzaż.... (04-16 14:07)
POLSKA / Mazowieckie / Mienia / Odchodząca zima
pajaak: Osobiście bym nie obcinał ciemnego pasa, natomiast "niepełna bela" trochę przeszkadza ale ... (04-16 14:05)
POLSKA / Mazowieckie / ... / Lato niestety powoli się kończy
X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies