Przewodniki, porady, informacje

Wybierz kraj:
Wybierz kontynent:GRUZJA - przewodnik, porady, informacje

kontynent: Azja


GRUZJA
GRUZJA GRUZJA
Stolica: Tbilisi
Waluta: lari (GEL), 1 GEL = 100 tetri;
Język urzędowy: gruziński
Inne języki: rosyjski, angielski

Ważne informacje dla podróżnych z Polski:


WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele RP, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej, korzystają z prawa do swobodnego wjazdu i pobytu w Gruzji przez okres do 360 dni . Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 360 dni jest paszport lub dowód osobisty (od stycznia 2011 r. wszyscy obywatele państw Członkowskich Unii Europejskiej mogą podróżować do Gruzji jedynie z dowodem osobistym). Należy jednak pamiętać, że Gruzja jako jedyny kraj regionu wprowadziła takie udogodnienie, dlatego brak paszportu może uniemożliwić podróż do innych krajów Kaukazu Południowego.
Jeśli obywatele RP zamierzają pozostać w Gruzji ponad rok (np. jeśli chcą podjąć pracę, naukę, lub z innych koniecznych przyczyn), muszą zalegalizować swój pobyt. Można to zrobić poprzez Ambasadę Gruzji w Warszawie, a w przypadku pobytu w Gruzji - Ministerstwie Sprawiedliwości - Tsereteli Avenue 67a; Agencja District Saburtalo - Budapeszt St.N2; Agencja District Vake - Irakli Abaszydze św N68.
W przypadku zatrudnienia należy dopełnić wszystkich formalności związanych z legalizacją pobytu przez pracodawcę.
W przypadku, gdy cudzoziemiec opuści terytorium Gruzji do dziesięciu dni po upływie terminu jego legalnego pobytu nie ponosi odpowiedzialności administracyjnej w postaci kary.
Cudzoziemiec przebywający w Gruzji, w okresie do trzech miesięcy po upływie okresu pobytu, który opuści terytorium Gruzji dobrowolnie, ma prawo do wyjazdu z terytorium Gruzji bez przeszkód. Ponadto jest wówczas zobowiązany do zapłaty określonej kary przed lub po wyjeździe z kraju. W przypadku, gdy kwota nie zostanie uiszczona, istnieje ryzyko, że nie zostanie on wpuszczony do Gruzji, aż do uregulowania zadłużenia.
Przy wjeździe samochodem osobowym nie będącym własnością kierującego wymagane jest posiadanie notarialnej zgody właściciela na korzystanie z pojazdu.
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem gruzińskim, nielegalne jest przekraczanie granicy rosyjsko-gruzińskiej na odcinku Abchazji i Osetii Płd. od strony Federacji Rosyjskiej. Będzie to traktowane jako naruszenie prawa grożące sankcjami gruzińskiego kodeksu karnego. Osoby przekraczające granicę tą drogą nie zostaną wpuszczone na terytorium Gruzji.
Od sierpnia 2011 r. (otwarte w marcu 2010 r.) przejście graniczne między Gruzją a Rosją w miejscowości Kazbegi-Wierchnij Łars - jest dostępne również dla ob. RP. 


PRZEPISY CELNE
Nie ma specjalnych przepisów prawnych dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy, a przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Wymagane jest wypełnienie deklaracji celnych przy wjeździe i wyjeździe. Niektóre sklepy na terenie Gruzji oznaczone naklejką TAX FREE umożliwiają robienie zakupów, za które później na w strefie wolnocłowej przejść granicznych (o ile taki punkt funkcjonuje) zwracane jest cło. Wyjątek stanowi sklep wolnocłowy w Tbilsi, gdzie po okazaniu lotniczegu biletu powrotnego można od razu uzyskać zwolnienie. W tym przypadku zakupione towary zostaną dostarczone na lotnisko, bądź pokład samolotu i przekazane nabywcy w dniu wylotu.

PRZEPISY PRAWNE
Przemyt, posiadanie oraz sprzedaż nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych są surowo karane (powszechnie stosuje się areszt tymczasowy). W pozostałych przypadkach kodeks karny nie odbiega swoimi rozwiązaniami od standardów międzynarodowych.

MELDUNEK
Turyści nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

UBEZPIECZENIE
Posiadanie ubezpieczeń osobowych nie jest obowiązkowe. Nie ma też towarzystw współpracujących z polskimi firmami. W Gruzji nie ma też obowiązku posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego tzw. OC. W związku z czym nie jest ono wymagane przy wjeździe do kraju.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie są wymagane żadne szczepienia. Należy wykazać ostrożność przy zakupie żywności, zwłaszcza na bazarach. Woda w sieci wodociągowej w większości miast nadaje się do bezpośredniego spożycia, jednak jest silnie chlorowana.  W związku z występowaniem wysokich temperatur w lecie okresowo w wielu zbiornikach wodnych, jak jeziora i stawy, może obowiązywać zakaz kąpieli ze względu na występowanie w nich bakterii. Publiczna służba zdrowia jest na bardzo niskim poziomie. Opieka medyczna dla turystów jest odpłatna. W Tbilisi i większych miastach czynne są prywatne przychodnie lekarskie (istnieje możliwość hospitalizacji). Wizyta w klinice prywatnej kosztuje od 30 EUR.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Polskie prawo jazdy jest uznawane w Gruzji, wobec czego nie ma potrzeby wyrabiania międzynarodowego prawa jazdy. Przekraczając granicę, pojazd zostanie zarejestrowany w centralnym systemie. Obywatel Polski może po Gruzji poruszać się swoim autem do 90 dni. Po tym terminie auto powinno opuścić Gruzję lub zostać tymczasowo zarejestrowane na trenie Gruzji. Dokonać tego można w mieszczącej się w Rustavi - Agencji Obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku grozi wysoka kara pieniężna.
Ze względu na dosyć luźne podejście tutejszych kierowców i pieszych do zasad ruchu drogowego, poruszając się po drogach Gruzji należy zachować szczególną ostrożność.  Dozwolona prędkość w terenie zabudowanym to 60 km/godz., a w niezabudowanym 90 km/godz.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Władze Gruzji nie sprawują kontroli nad okupowanymi terytoriami Abchazji i Osetii Płd. Dla cudzoziemców wjazd na te tereny jest utrudniony.
Dla cudzoziemców oraz osób nie posiadających obywatelstwa gruzińskiego wjazd do terytoriów okupowanych jest udostępniony tylko: w dwóch miejscach. Do Autonomicznej Republiki Abchazji - w okolicach Zugdidi, do regionu Cchinwali (do terytoriów byłego Autonomicznego Regionu Płd. Osetii) -  od strony Gori..
Na pozostałym terytorium Gruzji nie ma ograniczeń w podróżowaniu, W większości regionów poziom bezpieczeństwa jest zadawalający niemniej jednak należy zachowanie podstawową ostrożności.
Sieć połączeń kolejowych między miastami w Gruzji jest słabo rozwinięta, ale możliwe jest podróżowanie pociągiem np. z Tbilisi do Batumi. Liczni przewoźnicy prywatni oferują tanie połączenia mikrobusami, zarówno lokalne, jak i międzymiastowe.
Od połowy września 2010 r. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie na trasie Tbilisi-Warszawa.

BEZPIECZEŃSTWO
Obecnie poziom bezpieczeństwa na terenie Gruzji uległ znacznej poprawie. Przestępstwa, w których ofiarą padają zagraniczni turyści należą do rzadkości Co jednak nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności i podstawowej troski o swój dobytek.
Części obszarów, jest stale monitorowana przez misję obserwacyjną Unii Europejskiej (EUMM Georgia),Są to fragmenty prowincji Shida Kartli, Samegrelo-Zemo Svaneti i Imereti.
Ze względów bezpieczeństwa MSZ odradza podróżowanie do separatystycznych republik Abchazji i Osetii Płd.
MSZ ostrzega ponadto, że możliwości opieki konsularnej nad obywatelami polskimi na znajdujących się poza kontrolą władz w Tbilisi terytoriach separatystycznych republik Abchazji i Osetii Płd. są bardzo ograniczone.
W Tbilisi - stolicy Gruzji dosyć często odbywają się demonstracje polityczne, zazwyczaj mają spokojny charakter, jednak zalecamy unikać dużych zgromadzeń,

RELIGIA, OBYCZAJE
Gruzja to kraj wielonarodowościowy i zarazem wielowyznaniowy. Najliczniej wyznawaną, a zarazem oficjalną religią jest prawosławie (65 proc. ludności to wierni Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej), następnie islam (11 proc.), głównie w Adżarii i na terenach zamieszkanych przez Azerów. Kolejną dużą grupę stanowią wierni kościoła ormiańskiego (8 proc., głównie w pasie przygranicznym

RELIGIA, OBYCZAJE
Gruzja to kraj wielonarodowościowy i zarazem wielowyznaniowy. Najliczniej wyznawaną, a zarazem oficjalną religią jest prawosławie (65 proc. ludności to wierni Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej), następnie islam (11 proc.), głównie w Adżarii i na terenach zamieszkanych przez Azerów. Kolejną dużą grupę stanowią wierni kościoła ormiańskiego (8 proc., głównie w pasie przygranicznym z Turcją i Armenią) oraz wyznawcy judaizmu. Katolicy to zdecydowana mniejszość. W większości cerkwi dostępnych dla turystów od zwiedzających wymaga się skromnego ubioru, długiej spódnicy lub spodni, a w sporadycznych przypadkach nakrycia głowy u kobiet (chusta).

ŚWIĘTA
Ustawowo wolne od pracy dni to: 1, 2, 7 i 19 stycznia, 3 i 8 marca, 9 kwietnia, 9, 12 i 26 maja, 28 sierpnia, 14 października, 23 listopada oraz ruchome Święta Wielkanocne.

PRZYDATNE INFORMACJE
Warunki codziennego życia w Gruzji polepszają się. Występują okresowe przerwy w dostawie prądu i wody lecz zdarzają się już coraz rzadziej, zwłaszcza w dużych miastach. 
Nie ma problemów z zaopatrzeniem w produkty codziennego użytku. 
W miastach, oprócz autobusów, środkiem komunikacji są kursujące po wyznaczonych trasach mikrobusy. 
W dużych miastach powszechnie dostępne są bankomaty, W większości punktów usługowych i handlowych istnieje możliwość zapłacenia kartą kredytową m.in. w hotelach międzynarodowych sieci i supermarketach. 
Większość gruzińskich urzędów pracuje od 10.00 do 18.00 (z godzinną przerwą między 13.00 a 14.00). Sklepy z reguły otwarte są w godz. 10.00-18.00 lub 19.00, sklepy spożywcze od 9.00 do 20.00, a często do 23.00. 
Aktualne informacje o Gruzji dostępne są na stronie MSZ Gruzji: www.mfa.gov.ge.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.


Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:


Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji
ambasador: Urszula Doroszewska
Gruzja, Tbilisi, Br. Zubalashvili 19, 0108
Tel.: +995 322920398 Tel. dyżurny: +995 599701279 Faks: +995 322920397
tbilisi.amb.sekretariat@msz.gov.pl


Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

GRUZJA - galerie i zdjęcia z podróży:


GRUZJA / Kachetia, przy granicy z Dagestanem / Park Narodowy Lagodechi / ... już blisko... GRUZJA / Kaukaz / Kazbek / KONKURS FOTO GRUZJA / Park Narodowy Borżomi-Karaguli / północny-zachód od Atskuri (Atskuri w połowie drogi pomiędzy Borżomi a Akhaltsikhe) / ...wyjście z lasu... GRUZJA / Swanetia / Usghuli / GRUZJA / Kaukaz / Kaukaz / Tsminda Sameba GRUZJA / Tbilisi / Tbilisi / Kalkulator GRUZJA / Mały Kaukaz / Wardżi / Skalne miasto Wardżi' GRUZJA / Kazbegi / Kazbegi / Cminda Sameba GRUZJA / Mtiuletia / Ananuri / Twierdza Ananuri GRUZJA / Imeretia / Tskaltubo - Jaskinia Prometeusza / Upiorne światła GRUZJA / Kartlia Wewnętrzna / Borjomi-Karagauli / Park Narodowy GRUZJA / - / Gruzja / gruzińskie impresje GRUZJA / Swanetia / Swanetia / Łąka GRUZJA / Kartlia Wewnętrzna / Kartlia Wewnętrzna / Upliscyche - schodki...wszędzie schodki :) GRUZJA / Megrelia/Górna Svanetia / Ushguli / Dróżka... GRUZJA / , / Tbilisi / Kościół Metechi GRUZJA / Swanetia / Mestia / Panorama Laghami GRUZJA / Park Narodowy Borżomi-Karaguli / północny-zachód od Atskuri (Atskuri w połowie drogi pomiędzy Borżomi a Akhaltsikhe) / ... do czech za darmo?... :-) GRUZJA / Kachetia / DAWID GAREDŻA / ...a za wzgórzem Azerbejdżan GRUZJA / Tbilisi / festiwal / koleżanki


GRUZJA - forum, opinie, porady i informacje


temat kraj autor odp. data
Ciekawe miejsca w Gruzji GRUZJA Lezginka 32 2014-08-26
Ubezpieczenie. GRUZJA bizzart 2 2014-08-16
Plan podróży na 14 dni, prośba o do GRUZJA KarolinaPoczopko 9 2014-08-13
Tushetia region w pn-wsch Gruzji GRUZJA biedrona 7 2014-08-12
7 2014-08-12
Turystyka aktywna w Gruzji - ankiet GRUZJA annao 2 2014-08-10
GRUZJA - wycieczki tanie i ciekawe, GRUZJA Niniko 3 2014-08-08
Gruzja GRUZJA Jolanta66 2 2014-08-07
wynajęcie samochodu w Gruzji GRUZJA dominkom 22 2014-07-28
Samotna wyprawa do Gruzji GRUZJA dianawas 5 2014-07-24
Ankieta do pracy magisterskiej GRUZJA baobab 7 2014-07-17
Ushguli - warto? GRUZJA alek--- 11 2014-07-15
Co warto zobaczyć? GRUZJA bizzart 11 2014-07-15
Przejazd z Kutaisi do Mestii oraz m GRUZJA paluch 7 2014-07-10
Noclegi GRUZJA margeritha 3 2014-07-06
nocleg w borjomi GRUZJA beatan 6 2014-07-02
Tanie i ciekawe wycieczki do Gruzji GRUZJA Niniko 1 2014-06-19
Kto z was wie GRUZJA czeslaww1 3 2014-06-11
Plan podróży na 10 dni - czy się ud GRUZJA Dworak 9 2014-06-09
KWIRIKOBA, LASZAROBA I INNE ŚWIĘTA GRUZJA krymka 1 2014-05-25
1 2014-05-25
NOCLEGI GRUZJA Lezginka 1 2014-05-05
Grujza Transport - / czas / koszt / GRUZJA sokospoko 4 2014-04-27
wyprawa do Gruzji przełom czerwca i GRUZJA tichodroma muraria 7 2014-04-27
GRUZJA styczeń 2014 GRUZJA renpie 20 2014-04-23
Zapraszamy do dyskusji...


GRUZJA - artykuły i relacje z podróży


2014-06-01 Jak stracić na biletach Wizz Air bez wychodzenia z domu
ROSJA / Irkucka Oblast / Irkuck / Podajnik do bagażu (rosyjskie klimaty)
autor:Smok-1
kraje: POLSKA, UKRAINA, GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
streszczenie:
czyli uwaga na promocje oferowane przez tę linię. [więcej...]
liczba odwiedzin: 442 liczba komentarzy: 3

2014-05-05 GRUZJA OD BATUMI PO KAZBEG ( 09.09 do 17.09.2013)
GRUZJA / KAZBEGI / KAZBEGI / KAZBEG  5032M
autor:bea77
kraje: GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
streszczenie:
Gruzja pojawia się na wielu listach "must see". Polecamy więc kolejną relację z tego kraju. Mamy nadzieję, że dzięki opisom naszej użytkowniczki, nic nie umknie Waszej uwadze ;-) [więcej...]
liczba odwiedzin: 746 liczba komentarzy: 3

2014-04-29 Wyprawa "Nysą dookoła Azji"
ROSJA / Dolina Baksan /  Miejscowość Elbrus / Ekipa Nysateam
autor:Nysateam
kraje: CHINY, INDIE, PAKISTAN, IRAN, ARMENIA, GRUZJA, TURCJA, ROSJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, mapy, linki
streszczenie:
Globtroter objął patronatem wyprawę "Nysą dookoła Azji 2014". Już za miesiąc kilkoro przyjaciół pozostawi dom, pracę, swoich bliskich, aby przeżyć przygodę swojego życia i przejechać niemalże całą Azję Nyską 522 o imieniu Lucek. [więcej...]
liczba odwiedzin: 823 liczba komentarzy: 0

2014-02-25 Run, Forest, run
POLSKA / Bory Tucholskie / Czersk / Run, Forest, run
autor:smashin
kraje: TURCJA, GRUZJA, ABCHAZJA, ROSJA
zawartość: zdjęcia
streszczenie:
Przedstawiamy sportową wyprawę ze Stambułu do Soczi wybrzeżem Morza Czarnego! W dwuosobowej sztafecie uczestnicy przebiegną ponad 1800km. Dziennie każdy "zrobi" maraton. Po drodze skok w bok - wejście na Ararat! [więcej...]
liczba odwiedzin: 274 liczba komentarzy: 0

2013-12-26 Osiem dni w Gruzji
GRUZJA /   / Tbilisi /
autor:Nakrym
kraje: GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
streszczenie:
Jak spędzić tydzień w Gruzji z żoną i dwójką dzieci, nie zwariować i chcieć tam wrócić ponownie - to jest wyzwanie :-) Poczytajcie koniecznie! [więcej...]
liczba odwiedzin: 1205 liczba komentarzy: 1GRUZJA - pozostałe materiały w serwisie

GRUZJA - artykuły, relacje i zdjęcia z podróży (47)
GRUZJA - linki do innych stron o podróżach(21)
GRUZJA - galeria i zdjęcia z podróży (1498)
GRUZJA - ogłoszenia, wyprawy i podróże (47)
GRUZJA - forum, porady, opinie i informacje (117)
Komentarze:

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.
Dodaj komentarz:
treść:
użytkownik: hasło:

Poprzednie komentarze:

    2014-07-02 18:51:13 - Podróże Obieżyświatki
    Flaga Gruzji trochę nieaktualna ;)

Nowości
Przypominamy o możliwości pobrania obu numerów Magazynu z poziomu konta :-)
W Waszych skrzynkach mailowych czeka już świeżutki Magazyn Podróżniczy Globtroter.pl Inspiracje :-) Miłej lektury!
olaf43: pięknie :)... (08-27 22:20)
KENIA / west / tsavo / Safari
olaf43: dziękuję :)... (08-27 22:19)
NORWEGIA / More og romsdal / molde / Atlanterhavsveien
danucha: Pieknie tam.... (08-27 22:03)
NAMIBIA / Południe / Rzeka Fish / Fish Canyon
tearose: Piękny krajobraz!... (08-27 21:57)
NAMIBIA / Południe / Rzeka Fish / Pustyno-skalny widok
tearose: Bardzo ładna:)... (08-27 21:55)
NAMIBIA / Południe / Rzeka Fish / Ładna para
jasko66: Ładne cacko..... (08-27 21:54)
MYANMAR / Bagan / Bagan / Nad Bagan
jasko66: Bardzo ładne ujęcie... (08-27 21:53)
NORWEGIA / More og romsdal / molde / Atlanterhavsveien
X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies