Przewodniki

GRUZJA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

AzjaGRUZJA
GRUZJA
Stolica: Tbilisi
Waluta: lari (GEL), 1 GEL = 100 tetri;
Język urzędowy: gruziński
Inne języki: rosyjski, angielski

GRUZJA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele RP, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej, korzystają z prawa do swobodnego wjazdu i pobytu w Gruzji przez okres do 360 dni . Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 360 dni jest paszport lub dowód osobisty (od stycznia 2011 r. wszyscy obywatele państw Członkowskich Unii Europejskiej mogą podróżować do Gruzji jedynie z dowodem osobistym). Należy jednak pamiętać, że Gruzja jako jedyny kraj regionu wprowadziła takie udogodnienie, dlatego brak paszportu może uniemożliwić podróż do innych krajów Kaukazu Południowego.
Jeśli obywatele RP zamierzają pozostać w Gruzji ponad rok (np. jeśli chcą podjąć pracę, naukę, lub z innych koniecznych przyczyn), muszą zalegalizować swój pobyt. Można to zrobić poprzez Ambasadę Gruzji w Warszawie, a w przypadku pobytu w Gruzji - Ministerstwie Sprawiedliwości - Tsereteli Avenue 67a; Agencja District Saburtalo - Budapeszt St.N2; Agencja District Vake - Irakli Abaszydze św N68.
W przypadku zatrudnienia należy dopełnić wszystkich formalności związanych z legalizacją pobytu przez pracodawcę.
W przypadku, gdy cudzoziemiec opuści terytorium Gruzji do dziesięciu dni po upływie terminu jego legalnego pobytu nie ponosi odpowiedzialności administracyjnej w postaci kary.
Cudzoziemiec przebywający w Gruzji, w okresie do trzech miesięcy po upływie okresu pobytu, który opuści terytorium Gruzji dobrowolnie, ma prawo do wyjazdu z terytorium Gruzji bez przeszkód. Ponadto jest wówczas zobowiązany do zapłaty określonej kary przed lub po wyjeździe z kraju. W przypadku, gdy kwota nie zostanie uiszczona, istnieje ryzyko, że nie zostanie on wpuszczony do Gruzji, aż do uregulowania zadłużenia.
Przy wjeździe samochodem osobowym nie będącym własnością kierującego wymagane jest posiadanie notarialnej zgody właściciela na korzystanie z pojazdu.
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem gruzińskim, nielegalne jest przekraczanie granicy rosyjsko-gruzińskiej na odcinku Abchazji i Osetii Płd. od strony Federacji Rosyjskiej. Będzie to traktowane jako naruszenie prawa grożące sankcjami gruzińskiego kodeksu karnego. Osoby przekraczające granicę tą drogą nie zostaną wpuszczone na terytorium Gruzji.
Od sierpnia 2011 r. (otwarte w marcu 2010 r.) przejście graniczne między Gruzją a Rosją w miejscowości Kazbegi-Wierchnij Łars - jest dostępne również dla ob. RP. 


PRZEPISY CELNE
Nie ma specjalnych przepisów prawnych dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy, a przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Wymagane jest wypełnienie deklaracji celnych przy wjeździe i wyjeździe. Niektóre sklepy na terenie Gruzji oznaczone naklejką TAX FREE umożliwiają robienie zakupów, za które później na w strefie wolnocłowej przejść granicznych (o ile taki punkt funkcjonuje) zwracane jest cło. Wyjątek stanowi sklep wolnocłowy w Tbilsi, gdzie po okazaniu lotniczegu biletu powrotnego można od razu uzyskać zwolnienie. W tym przypadku zakupione towary zostaną dostarczone na lotnisko, bądź pokład samolotu i przekazane nabywcy w dniu wylotu.

PRZEPISY PRAWNE
Przemyt, posiadanie oraz sprzedaż nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych są surowo karane (powszechnie stosuje się areszt tymczasowy). W pozostałych przypadkach kodeks karny nie odbiega swoimi rozwiązaniami od standardów międzynarodowych.

MELDUNEK
Turyści nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

UBEZPIECZENIE
Posiadanie ubezpieczeń osobowych nie jest obowiązkowe. Nie ma też towarzystw współpracujących z polskimi firmami. W Gruzji nie ma też obowiązku posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego tzw. OC. W związku z czym nie jest ono wymagane przy wjeździe do kraju.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie są wymagane żadne szczepienia. Należy wykazać ostrożność przy zakupie żywności, zwłaszcza na bazarach. Woda w sieci wodociągowej w większości miast nadaje się do bezpośredniego spożycia, jednak jest silnie chlorowana.  W związku z występowaniem wysokich temperatur w lecie okresowo w wielu zbiornikach wodnych, jak jeziora i stawy, może obowiązywać zakaz kąpieli ze względu na występowanie w nich bakterii. Publiczna służba zdrowia jest na bardzo niskim poziomie. Opieka medyczna dla turystów jest odpłatna. W Tbilisi i większych miastach czynne są prywatne przychodnie lekarskie (istnieje możliwość hospitalizacji). Wizyta w klinice prywatnej kosztuje od 30 EUR.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Polskie prawo jazdy jest uznawane w Gruzji, wobec czego nie ma potrzeby wyrabiania międzynarodowego prawa jazdy. Przekraczając granicę, pojazd zostanie zarejestrowany w centralnym systemie. Obywatel Polski może po Gruzji poruszać się swoim autem do 90 dni. Po tym terminie auto powinno opuścić Gruzję lub zostać tymczasowo zarejestrowane na trenie Gruzji. Dokonać tego można w mieszczącej się w Rustavi - Agencji Obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku grozi wysoka kara pieniężna.
Ze względu na dosyć luźne podejście tutejszych kierowców i pieszych do zasad ruchu drogowego, poruszając się po drogach Gruzji należy zachować szczególną ostrożność.  Dozwolona prędkość w terenie zabudowanym to 60 km/godz., a w niezabudowanym 90 km/godz.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Władze Gruzji nie sprawują kontroli nad okupowanymi terytoriami Abchazji i Osetii Płd. Dla cudzoziemców wjazd na te tereny jest utrudniony.
Dla cudzoziemców oraz osób nie posiadających obywatelstwa gruzińskiego wjazd do terytoriów okupowanych jest udostępniony tylko: w dwóch miejscach. Do Autonomicznej Republiki Abchazji - w okolicach Zugdidi, do regionu Cchinwali (do terytoriów byłego Autonomicznego Regionu Płd. Osetii) -  od strony Gori..
Na pozostałym terytorium Gruzji nie ma ograniczeń w podróżowaniu, W większości regionów poziom bezpieczeństwa jest zadawalający niemniej jednak należy zachowanie podstawową ostrożności.
Sieć połączeń kolejowych między miastami w Gruzji jest słabo rozwinięta, ale możliwe jest podróżowanie pociągiem np. z Tbilisi do Batumi. Liczni przewoźnicy prywatni oferują tanie połączenia mikrobusami, zarówno lokalne, jak i międzymiastowe.
Od połowy września 2010 r. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie na trasie Tbilisi-Warszawa.

BEZPIECZEŃSTWO
Obecnie poziom bezpieczeństwa na terenie Gruzji uległ znacznej poprawie. Przestępstwa, w których ofiarą padają zagraniczni turyści należą do rzadkości Co jednak nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności i podstawowej troski o swój dobytek.
Części obszarów, jest stale monitorowana przez misję obserwacyjną Unii Europejskiej (EUMM Georgia),Są to fragmenty prowincji Shida Kartli, Samegrelo-Zemo Svaneti i Imereti.
Ze względów bezpieczeństwa MSZ odradza podróżowanie do separatystycznych republik Abchazji i Osetii Płd.
MSZ ostrzega ponadto, że możliwości opieki konsularnej nad obywatelami polskimi na znajdujących się poza kontrolą władz w Tbilisi terytoriach separatystycznych republik Abchazji i Osetii Płd. są bardzo ograniczone.
W Tbilisi - stolicy Gruzji dosyć często odbywają się demonstracje polityczne, zazwyczaj mają spokojny charakter, jednak zalecamy unikać dużych zgromadzeń,

RELIGIA, OBYCZAJE
Gruzja to kraj wielonarodowościowy i zarazem wielowyznaniowy. Najliczniej wyznawaną, a zarazem oficjalną religią jest prawosławie (65 proc. ludności to wierni Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej), następnie islam (11 proc.), głównie w Adżarii i na terenach zamieszkanych przez Azerów. Kolejną dużą grupę stanowią wierni kościoła ormiańskiego (8 proc., głównie w pasie przygranicznym

RELIGIA, OBYCZAJE
Gruzja to kraj wielonarodowościowy i zarazem wielowyznaniowy. Najliczniej wyznawaną, a zarazem oficjalną religią jest prawosławie (65 proc. ludności to wierni Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej), następnie islam (11 proc.), głównie w Adżarii i na terenach zamieszkanych przez Azerów. Kolejną dużą grupę stanowią wierni kościoła ormiańskiego (8 proc., głównie w pasie przygranicznym z Turcją i Armenią) oraz wyznawcy judaizmu. Katolicy to zdecydowana mniejszość. W większości cerkwi dostępnych dla turystów od zwiedzających wymaga się skromnego ubioru, długiej spódnicy lub spodni, a w sporadycznych przypadkach nakrycia głowy u kobiet (chusta).

ŚWIĘTA
Ustawowo wolne od pracy dni to: 1, 2, 7 i 19 stycznia, 3 i 8 marca, 9 kwietnia, 9, 12 i 26 maja, 28 sierpnia, 14 października, 23 listopada oraz ruchome Święta Wielkanocne.

PRZYDATNE INFORMACJE
Warunki codziennego życia w Gruzji polepszają się. Występują okresowe przerwy w dostawie prądu i wody lecz zdarzają się już coraz rzadziej, zwłaszcza w dużych miastach. 
Nie ma problemów z zaopatrzeniem w produkty codziennego użytku. 
W miastach, oprócz autobusów, środkiem komunikacji są kursujące po wyznaczonych trasach mikrobusy. 
W dużych miastach powszechnie dostępne są bankomaty, W większości punktów usługowych i handlowych istnieje możliwość zapłacenia kartą kredytową m.in. w hotelach międzynarodowych sieci i supermarketach. 
Większość gruzińskich urzędów pracuje od 10.00 do 18.00 (z godzinną przerwą między 13.00 a 14.00). Sklepy z reguły otwarte są w godz. 10.00-18.00 lub 19.00, sklepy spożywcze od 9.00 do 20.00, a często do 23.00. 
Aktualne informacje o Gruzji dostępne są na stronie MSZ Gruzji: www.mfa.gov.ge.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji
ambasador: Urszula Doroszewska
Gruzja, Tbilisi, Br. Zubalashvili 19, 0108
Tel.: +995 322920398 Tel. dyżurny: +995 599701279 Faks: +995 322920397
tbilisi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

GRUZJA - galerie i zdjęcia z podróży

GRUZJA / Swanetia / Uszguli / Mieszkanka UszguliGRUZJA / Park Narodowy Borżomi-Karaguli / północny-zachód od Atskuri (Atskuri w połowie drogi pomiędzy Borżomi a Akhaltsikhe) / wspinaczka drzew?GRUZJA / zachodnia Gruzja, niedaleko Kutaisi / Klasztor Gelati / KlasztorGRUZJA / Tbilisi / Tbilisi / Katedra Cminda SamebaGRUZJA / Uplisciche / Uplisciche / gaumardżosGRUZJA / Kazbegi / Kazbegi / Cminda SamebaGRUZJA / okolice Tbilisi / Mccheta / katedra Sveti CchoweliGRUZJA / Kaukaz / / / Najlepsi kumpleGRUZJA / Imeretia / Gelati / kościół Najświętszej Marii PannyGRUZJA / Swanetia / na drodze z Uszguli do Lentekhi / traktory zdobedą wiosnę .... :-)...GRUZJA / Kartlia Wewnętrzna / Borjomi-Karagauli / Borjomi KaragauliGRUZJA / - / Gruzja / gruzińskie impresjeGRUZJA / - / Gergeti, Gruzja / Cminda SamebaGRUZJA / Wojenna Droga / Gergati / Kościół Gergati...czyli Cminda Sameba (ujęcie wody)GRUZJA / Kaukaz / Kazbek / KONKURS FOTO GRUZJA / Tbilisi / mury Twierdzy Narikala / Na wzgórzuGRUZJA / Swanetia / Uszguli / Uszguli z widokiem na SzcharęGRUZJA / Adżaria / Batumi / Nowy symbol BatumiGRUZJA / , / Tbilisi / Tsminda SamebaGRUZJA / Prowincja Chewi / Kazbegi / Cminda Sameba

GRUZJA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Plan objazdówki po Gruzji Proszę o podpowiedzi GRUZJA 186 26-06-17
wynajem samochodów w Gruzji GRUZJA 1276 24-06-17
wynajęcie samochodu w Gruzji GRUZJA 48234 24-06-17
Gruzja z namiotem GRUZJA 419 12-06-17
Noclegi nad morzem GRUZJA 367 25-05-17
nocny pociąg Tibilisi-Batumi GRUZJA 569 23-05-17
GRUZJA - wycieczki tanie i ciekawe, noclegi, transport td GRUZJA 5139 01-05-17
Bezdroża Gruzji - czerwcowa wyprawa offroad GRUZJA 463 23-04-17
Gruzja 4x4 - szukamy współpodróżników GRUZJA 551 14-04-17
Gruzja z „Nami Wariatami” uwaga długie GRUZJA 1132 03-04-17
Gudauri Gruzja 17-25.03 GRUZJA 418 26-02-17
Gruzja w 2 tygodnie - zrobiona GRUZJA 1784 08-02-17
czy warto ? GRUZJA 973 25-01-17
Gruzja w góry GRUZJA 1614 04-01-17
Planowanie wyjazdu - Gruzja GRUZJA 2744 03-01-17
Długi weekend majowy - ktoś się wybiera? GRUZJA 895 03-01-17
"GRUZJA Z NAMI WARIATAMI" w Warszawie :) GRUZJA 704 25-11-16
Jaki szczyt wybrać? GRUZJA 490 20-11-16
Przewodnik Gruzja GRUZJA 867 08-11-16
Ktoś się wybiera? GRUZJA 4073 18-10-16
Wróciłam i już tęsknię... GRUZJA 827 18-10-16
Tibilisi - Gori - Borgomi GRUZJA 849 11-10-16
Przejazd Mestia - Tbilisi pociągiem GRUZJA 678 01-10-16
Gruzja konno GRUZJA 750 27-09-16
Gruzja - film z podróży GRUZJA 760 22-09-16
19 dni w Gruzji i Armenii - plan podróży GRUZJA 958 10-09-16
Tanie i ciekawe wycieczki do Gruzji (grupowe i indywidualne) GRUZJA 4438 27-08-16
Ushguli - warto? GRUZJA 7001 27-08-16
Przelot do Gruzji z Polski GRUZJA 1321 22-07-16
Co warto zobaczyć? GRUZJA 6281 19-07-16

GRUZJA - artykuły i relacje z podróży

GRUZJA / Kaukaz / Kazbegi / Gruzja - od Tbilisi przez Kazbek do Batumi
2016-12-08
Angrywaldeuszek

kraje: GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 721
liczba komentarzy: 2

Gruzja - od Tbilisi przez Kazbek do Batumi

Relacja z podróży do Gruzji. Zobaczycie m.in. Kazbegi, Mestie, skalne miasto, Batumi i inne.

Czytaj więcej

GRUZJA / Imeretia / okolice Kutaisi / Jaskinia Prometeusza
2016-10-02
igebski

kraje: ARMENIA, GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 642
liczba komentarzy: 0

Przez Gruzję i Armenię

Relacja z dwutygodniowego zwiedzania Gruzji i Armenii. Zobaczyliśmy między innymi Jaskinię Prometeusza w okolicach Kutaisi, wieże obronne w Swaneti, plaże w Gonio i Batumi, Kazbek, jezioro Sewan, polską restaurację w Udabno, Erywań, Gori i dom Stalina, skalne miasta Wardzia i Uplisciche i wiele innych ciekawych miejsc.

Czytaj więcej

WIETNAM / wietnam / targ / Koleżanki
2016-01-09
Przygodkilka

kraje: AUSTRALIA, BUłGARIA, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, CHINY, FILIPINY, GRUZJA, INDIE, IRAN, JAPONIA, KAMBODżA, KOREA POŁUDNIOWA, LAOS, MALEZJA, MYANMAR, NEPAL, OMAN, PALAU, PAPUA NOWA GWINEA, POLSKA, ROSJA, RUMUNIA, SłOWACJA, TAJLANDIA, TURCJA, TYBET, WĘGRY, WIETNAM
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 2871
liczba komentarzy: 2

Przygód Kilka - czyli subiektywna relacja z podróży dookoła świata

Przedstawiamy kolejne małżeństwo podróżników :-) Tym razem kibicujemy parze, która 4 listopada 2014 wyruszyła w podróż dookoła świata.

Czytaj więcej

GRUZJA / Swenetia / Swenetia / grząskie drogi Swenetii
2015-09-19
BylismyTam.pl

kraje: GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia, mapy, linki
liczba odwiedzin: 862
liczba komentarzy: 1

Ushguli – poddasze „Europy”

Jeden dzień z naszej podróży rowerowej po Kaukazie. Dzisiaj jedziemy przez najdzikszy teren Gruzji - Swenetię

Czytaj więcej

GRUZJA / Batumi / Batumi / „Gamardżobat Sakartwelo!” (witaj Gruzjo) czyli Joint(y) w Gruzji
2015-05-21
JoinTheTrip

kraje: GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 1305
liczba komentarzy: 0

„Gamardżobat Sakartwelo!” (witaj Gruzjo), czyli Joint(y) w Gruzji

Po wyprawie do Islandii - krainy magii, harmonii i piękna niczym niezmąconej przyrody - poszukiwaliśmy inspiracji na kolejną wyprawę. Po kilku interesujących pokazach podróżniczych, wielu zasłyszanych opowieściach oraz godzinach spędzonych na przeszukiwaniu artykułów - wybór padł na Gruzję, która zaciekawiła nas na tyle, by spróbować odnaleźć odpowiedzi na kilka nurtujących pytań. Czy opowieści o gruzińskiej gościnności są prawdziwe? Czy Gruzini potrafią przepić Polaków? Czy mieszkańcy darzą nas sympatią, o jakiej często się słyszy? Gdy ubiegły rok wielkimi krokami zbliżał się ku końcowi - zadzwonił do mnie Kamil mówiąc, że na Wielkanoc lecimy do Gruzji. OK. Po krótkim wstępie czas przenieść się do dnia 5.04.2015r. na lotnisko Chopina w Warszawie, kilka minut przed północą. W międzyczasie do naszej grupy dołączyło sześciu kolejnych śmiałków, tworząc dziewięcioosobową paczkę. Fotografie z wyprawy dostępne są na fp https://www.facebook.com/JoinTheTripPL

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Flaga Gruzji trochę nieaktualna ;)

2014-07-02 18:51:13 Podróże Obieżyświatki

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

06-16
Wypromuj swój Blog na Globie

Jesteś blogerem? Masz swój profil na FB? Zobacz jak pozyskać więcej ruchu na Twojej stronie używając narzędzi na Globtroter.pl.

05-26
"Na złotym wybrzeżu" Evald Flisar

Polecamy dziennik z podróży samego Flisara, który w latach 80-tych podróżował po Afryce Zachodniej. Autor konstruując tę powieść powraca do swoich ulubionych tematów- pytań o sens życia i ludzkiego działania.

04-26
Urlop na kempingu?...
04-14
Zobacz zwycięskie fotografie...
03-26
Samochodem nad Bajkał?...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2017 Globtroter.pl