Przewodniki, porady, informacje

MEKSYK - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

Ameryka ŚrodkowaMEKSYK
MEKSYK
(Meksykańskie Stany Zjednoczone)
Stolica: Meksyk
Waluta: peso meksykańskie (MXN), 1 MXN = 100 centavos;
Język urzędowy: hiszpański, inne języki: nahuatl, maja

MEKSYK


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZY, PRZEPISY WJAZDOWE
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich w przypadku pobytów turystycznych, prywatnych lub służbowych nie przekraczających 180 dni. Osoby udające się do Meksyku w celu podjęcia pracy, działalności handlowej, nauki etc. obowiązane są mieć wizę odpowiadającą charakterowi ich pobytu. Przedłużenie pobytu w Meksyku bez uprzedniego uzyskania zgody władz imigracyjnych może spowodować podjęcie decyzji o deportacji oraz nałożeniu na cudzoziemca kary w postaci grzywny, a także o wydaniu zakazu ponownego wjazdu. Szczegółowe informacje o zasadach wjazdu, pobytu oraz procedurach uzyskiwania pozwoleń na pobyt przekraczający 180 dni można uzyskać w centrali Narodowego Instytutu Migracji (Instituto Nacional de Migración - INM) w stolicy kraju lub w licznych oddziałach terenowych. Informacje, w tym wzory wniosków oraz wykaz wymaganych dokumentów, można też uzyskać na stronie internetowej www.inm.gob.mx.
Wymagany minimalny okres ważności paszportu przy wjeździe do Meksyku wynosi 6 miesięcy. Podróż do strefy przygranicznej z USA z biletem w jedną stronę i bez wizy amerykańskiej może być podstawą do wydania decyzji o tymczasowym zatrzymaniu i wszczęcia procedury deportacyjnej. Należy pamiętać, że tzw. Formularz Migracyjny (FMT), który w przypadku podróży samolotem rozdawany jest już na pokładzie, po wypełnieniu musi być opieczętowany przez urzędnika migracyjnego podczas przekraczania granicy (w przypadku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko, a nie docelowe). Jeżeli wjazd do Meksyku następuje przez jeden z punktów kontroli na granicy ze Stanami Zjednoczonymi, w celu uzyskania formularza należy bezzwłocznie skierować się do jednego z  meksykańskich urzędów konsularnych, zlokalizowanych w pasie przygranicznym. Oryginał wypełnionego formularza odbiera funkcjonariusz służb migracyjnych, natomiast ostemplowaną kopię FMT należy zachować i okazać w momencie wyjazdu z Meksyku. Brak kopii formularza (a w przypadku jego utraty - niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego faktu na policji) może oznaczać przy wyjeździe  nałożenie grzywny w wysokości do 100 USD. Funkcjonariusze służb granicznych mają obowiązek odnotowywania wjazdu i wyjazdu przez odciśnięcie stempla w paszporcie cudzoziemca. Konsekwencją nieostemplowania paszportu mogą być utrudnienia w przypadku ponownego wjazdu na terytorium Meksyku.
Przy przekraczaniu granicy drogą lądową należy wnieść tzw. opłatę turystyczną w wysokości ok. 25 USD. W przypadku podróży samolotem jest ona wliczona w cenę biletu. Turyści przekraczający granicę w portach morskich wnoszą opłatę w wysokości ok. 5 USD.
Uwaga: przy przelocie tranzytem przez terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki konieczna jest wiza tranzytowa tego kraju.PRZEPISY CELNE
Podczas przekraczania granicy należy wypełnić formularz deklaracji celnej. W przypadku podróży rodzinnej wypełnia się jeden formularz na całą rodzinę.
Przepisy nie regulują wysokości środków finansowych wymaganych na pokrycie kosztów pobytu w Meksyku. W odniesieniu do turystów indywidualnych umownie przyjmuje się, że wymagana kwota to ok. 100 USD na każdy dzień pobytu, przy czym karty kredytowe lub płatnicze na ogół nie są traktowane jako dowody potwierdzające posiadanie środków płatniczych. Obowiązujące przepisy zezwalają na wwóz i wywóz bez składania deklaracji celnej kwoty 10 tys. USD w gotówce lub jej równowartości w innych walutach.
Zgodnie z przepisami fitosanitarnymi zabroniony jest wwóz świeżych artykułów spożywczych lub żywności o niskim stopniu przetworzenia. Restrykcyjnie egzekwowane są przepisy zabraniające wwozu roślin, nasion, mięsa i wędlin (w tym paczkowanych i w puszkach) oraz produktów spożywczych przygotowanych metodami domowymi.
Praktycznie całkowitym zakazem wywozu objęte są rzadkie gatunki zwierząt. Wyjątkowo skrupulatnie zabrania się wywozu przedmiotów o wartości archeologicznej.
Cudzoziemiec przyjeżdżający do Meksyku może bez składania deklaracji celnej i ponoszenia opłat celnych wwieźć rzeczy przeznaczone do użytku osobistego, aparat fotograficzny i kamerę, jeden przenośny komputer, telefon komórkowy, dwa używane komplety osobistego sprzętu sportowego, radio lub radiomagnetofon, lekarstwa na własny użytek (w przypadku leków psychotropowych konieczna jest imienna recepta lekarska), do 20 paczek papierosów, do 3 l dowolnych napojów alkoholowych. Oprócz tego cudzoziemcy są zwolnieni od opłat przy wwozie do Meksyku wszelkich towarów w ilościach nie budzących podejrzeń, że mogą mieć przeznaczenie handlowe.
Podróżujące zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane - poprzez chip lub tatuaż. Właściciele muszą posiadać ich paszporty oraz zaświadczenie weterynaryjne.
Po przylocie do Meksyku fakt wwozu zwierzęcia musi być zgłoszony od razu na lotnisku, w biurze SAGARPA. Właściciel otrzyma certyfikat, pozwalający na legalny wwóz zwierzęcia. Szczegółowe informacje można uzyskać na http://www.senasica.sagarpa.gob.mx/.

PRZEPISY PRAWNE
Obrót narkotykami zagrożony jest sankcją karną od 10 do 25 lat pozbawienia wolności oraz dodatkowo grzywną.

MELDUNEK
Cudzoziemcy przyjeżdżający na pobyty turystyczne do  180 dni nie są objęci obowiązkiem meldunkowym.

UBEZPIECZENIE
Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego.


SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Podczas przekraczania granicy nie wymaga się przedstawienia zaświadczeń o szczepieniach przeciw chorobom zakaźnym. Zalecane: szczepienia przeciwko żółtaczce typu A,  żółtej gorączce. Praktycznie na całym terytorium kraju istnieje znaczne zagrożenie amebozą. W porze deszczowej (maj-listopad), głównie na terenach pokrytych lasem tropikalnym, występuje zagrożenie malarią. W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia amebozą oraz innymi bakteryjnymi i wirusowymi chorobami układu pokarmowego należy unikać spożywania posiłków przygotowywanych na ulicznych straganach, świeżych owoców i warzyw, które nie zostały poddane procesowi odkażania, a także wody innej niż butelkowana. Należy unikać napojów z lodem w małych barach i restauracjach, których stan sanitarny może budzić wątpliwości.
Za wszelkiego typu usługi medyczne (konsultacje lekarskie, leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne itp.) opłaty wnosi się z góry. W miastach oraz w dużych ośrodkach turystycznych opieka medyczna jest ogólnie dostępna.
W przypadku koniecznego pobytu w szpitalu zalecane jest posiadanie karty płatniczej Visa, Mastercard lub American Express, ponieważ nawet posiadanie wykupionego ubezpieczenia medycznego w solidnej firmie europejskiej nie gwarantuje, że szpital przyjmie pacjenta. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia typu płatne natychmiast w czasie leczenia za granicą;, a nie ubezpieczenia refundowanego po powrocie do kraju. 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Kierowcy powinni legitymować się międzynarodowym prawem jazdy, mimo że samochody można wypożyczyć nawet na podstawie polskiego dokumentu. Jednak w razie wypadku, zwłaszcza z udziałem innych pojazdów, posiadanie wyłącznie polskiego prawa jazdy może przysporzyć problemów. Na podstawie polskiego prawa jazdy, na wniosek zainteresowanego odpowiednie władze mogą wystawić meksykański duplikat. Przy wypożyczaniu samochodu należy zazwyczaj wpłacić kaucję, której wysokość uzależniona jest od marki samochodu, roku produkcji itp. (od 500 do 1000 USD).

BEZPIECZEŃSTWO
Meksyk zmaga się z przestępczością zorganizowaną (kartele narkotykowe), która pozostaje aktywna na znacznym obszarze kraju. W trakcie rywalizacji o wpływy, odnotowuje się przypadki starć z użyciem broni palnej w różnych punktach kraju. Generalnie jednak największą ostrożność należy zachować przy przemieszczaniu się w północnym pasie kraju (stany Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa oraz Baja California). Południowy pas kraju przy granicy z Gwatemalą i Belize pozostaje zasadniczo bezpieczny dla turystów. Nawet jednak tam należy liczyć się z istnieniem ustawianych często ad hoc patroli wojskowych (przemieszczając się, należy zawsze mieć przy sobie kopię paszportu).
Istnieje duże zagrożenie przestępczością pospolitą, zwłaszcza przy poruszaniu w mało turystycznych miejscach  w stanach Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Baja California, Sonora, gdzie można stać się ofiarą napadu, kradzieży czy rozboju z użyciem broni palnej. Zagrożeniem dla turystów są też tzw. porwania  ekspresowe, które mogą  się zdarzyć w razie np. wzięcia przypadkowej taksówki należącej do niesprawdzonej firmy. W mieście Meksyk lepiej wystrzegać się zatrzymywania taksówek na ulicy, a kiedy to możliwe należy wybierać taksówki zamawiane telefonicznie. W porwaniach mogą brać udział osoby podające się za funkcjonariuszy policji. Paszporty i bilety lotnicze lepiej pozostawić w hotelowych sejfach. W mieście Meksyk  należy się liczyć z dużym ryzykiem wystąpienia kradzieży kieszonkowych w metrze oraz w tzw. metrobusie. Zaleca się sporządzenie fotokopii paszportu.. Odradza się także pożyczania pieniędzy bądź umożliwianie skorzystania z własnej karty kredytowej przypadkowo poznanym osobom, zwłaszcza w kurotach turystycznych. Od lipca do listopada potencjalnym zagrożeniem w rejonie Zatoki Meksykańskiej są huragany. Planując wyjazd do Meksyku czy na Karaiby w tym okresie należy zapoznać się z ostrzeżeniami meteorologicznymi. Meksyk leży w strefie trzęsień ziemi, nie należy więc ignorować treści instrukcji alarmowych dostępnych w hotelach oraz budynkach użyteczności publicznej.

PRZYDATNE INFORMACJE
W dużych ośrodkach turystycznych można płacić dolarami amerykańskimi.
W miastach i centrach turystycznych akceptowane są ważniejsze międzynarodowe karty kredytowe typu VISA, Mastercard oraz w ograniczonym zakresie American Express, chociaż przy wjeździe na terytorium Meksyku nie są one potwierdzeniem posiadania przez cudzoziemca środków finansowych. W razie utraty karty należy ją niezwłocznie zablokować, telefonując pod numer podany przez bank, który wydał  kartę.
Należy pamiętać o obligatoryjnym napiwku (10-15%) w restauracjach, barach i kawiarniach, nie  jest on automatycznie wliczany w rachunek.
Zwyczaje meksykańskie nie pozwalają zaprzeczać gościom ani na ich pytania odpowiadać przecząco . Meksykanie chętnie i przyjaźnie dają wskazówki zagubionym kierowcom czy turystom, co nie oznacza, iż naprawdę wiedzą, jak dojechać czy dojść do wskazanego miejsca - warto zweryfikować informację u kilku osób.
W Meksyku stosuje się napięcie 110 V, co w przypadku urządzeń z Polski oznacza konieczność zastosowania adaptera i transformatora.  
Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych
ambasador: Anna Niewiadomska
Meksyk, Meksyk, Cracovia 40, Col. San Angel , 01000
Tel. dyżurny: +52 55 54812050 Faks: +52 55 56167314
meksyk.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

MEKSYK - galerie i zdjęcia z podróży

MEKSYK / - / środkowy Meksyk, Kordyliera Wulkaniczna, wysokość 2195 m. / PueblaMEKSYK / Ciudad de Mexico / Muzeum Antropologiczne / TlalocMEKSYK / - / MEXICO CITY  / Nie chce być święty!MEKSYK / - / Mexico City,  / W donu Fridy - La Casa Azul w CoyoacánMEKSYK / Puebla / Acatepec / Indiański kościółekMEKSYK / Meksyk / Sanktuarium Matki Boskiej z Gwadelupy / Pamiatka z pielgrzymkiMEKSYK / - / Mexico City / Kościół Santiago (św. Jakuba).MEKSYK / Oaxaca / Monte Alban / Na słoneczkuMEKSYK / - / Taxco / TaxcoMEKSYK / Tequila, Meksyk / Tequila, Meksyk / Tequila, MeksykMEKSYK / - / Zatoka Celestun / Klimaty zatokiMEKSYK / Campeche / Uayamon / Hacienda Rafaela Carvajal 1894MEKSYK / - / Cuernavaca / CuernavacaMEKSYK / - / Tula / Ślub Majów MEKSYK / Mexico City / Mexico City / fontanna na placu Palacu PrezydenckiegoMEKSYK / Chiapas / San Cristobal / San DomingoMEKSYK / - / Zatoka Celestun / Klimaty zatokiMEKSYK / - / Oaxaca / Ulice w OaxacaMEKSYK / - / Zatoka Celestun / Flamingi karmazynoweMEKSYK / Pico de Orizabe / Pico de Orizabe / krater wulcanu Orizaba

MEKSYK - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Cancun i co dalej w 3 tygodnie MEKSYK 1580 27-03-17
Jak się poruszać po Ameryce Środkowej MEKSYK 163 27-03-17
Ameryka środkowa MEKSYK 4035 19-03-17
WIZA MEKSYK 606 17-03-17
Wjazd do Gwatemali i Belize wynajętym samochodem MEKSYK 241 12-03-17
Wyjazd na stałe MEKSYK 211 09-03-17
Meksyk w lipcu MEKSYK 446 06-03-17
Proszę o poradę w spr bus z Tulum do Uxmal MEKSYK 615 05-03-17
Przewodnik - lokalny po Jukatanie MEKSYK 271 26-02-17
cena taksówki z lotniska MEKSYK 360 14-02-17
tani bilet MEKSYK 4064 12-02-17
Cancun - podwodne muzeum (porady praktyczne) MEKSYK 1993 01-02-17
Jak dolecieć z Warszawy do Ensenady? MEKSYK 256 31-01-17
Wynajem auta Cancun MEKSYK 1109 05-01-17
Szukam towarzyszy podróży MEKSYK 496 30-12-16
autobusy nocne w Meksyku MEKSYK 818 25-12-16
Palenque-Flores-Belize City MEKSYK 454 16-12-16
Meksyk MEKSYK 705 15-12-16
Wyszukiwarka lotów krajowych? MEKSYK 783 02-12-16
Gaz / kartusz , treking MEKSYK 447 08-11-16
Meksyk na szybko - pisze się ktoś??? MEKSYK 622 05-11-16
MEKSYK, JUKATAN MEKSYK 11499 18-10-16
MEKSYK NA DZIKO jaki może byc koszt pobytu MEKSYK 9969 07-09-16
szczepienia MEKSYK 10331 07-09-16
Postać - Catrina Monumental MEKSYK 653 07-08-16
calakmul MEKSYK 1233 02-02-16
Meksyk i co dalej?? MEKSYK 4940 15-11-15
Północny Meksyk - informacje MEKSYK 2639 14-11-15
Lot do Meksyku liniami KLM MEKSYK 2792 02-11-15
Cancun 7-21 listopad MEKSYK 3419 05-10-15

MEKSYK - artykuły i relacje z podróży

MEKSYK / Morelos / Tepoztlán  / Tepoztlán
2017-03-23
Tuan de Paso

kraje: MEKSYK
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 33
liczba komentarzy: 2

Morelos - Kolejny z 32 Stanów Meksyku

Tepoztlán jest wyjątkowe na wiele sposobów. Energetyczna piramida Tepozteco sprawia, że do miasteczka ściągają bardzo różne osoby (...) głównym zapachem towarzyszącym spacerom po Tepoztlán jest zapach weedu, a Indiańskie Fajki są najlepiej sprzedającym się rękodziełem.

Czytaj więcej

MEKSYK / Guerrero / Taxco / Garbusy w Taxco
2017-03-17
Tuan de Paso

kraje: MEKSYK
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 105
liczba komentarzy: 3

Taxco - Miasto Srebra w Meksyku

Taxco leży pomiędzy stromymi szczytami Sierra Madre w stanie Guerrero. Ogromne pokłady srebra pozwoliły postawić wspaniałe i unikalne miasto o czarującej architekturze. Dzięki zaradnemu gospodarowaniu miasto zachowało swój oryginalny klimat z przeszłości. Przemierzając ulice Taxco ma się wrażenie, że czas cofnął się przynajmniej o kilkadziesiąt, jak nie kilkaset lat. Wszechobecne zakłady jubilerskie i bogactwo architektury sprawia, że czuć wręcz tę gorączkę srebra z przeszłości.

Czytaj więcej

MEKSYK / Jukatan / Akumal / Żółwie w Akumal Bay
2017-02-09
[fb] Anna Kien

kraje: MEKSYK
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 119
liczba komentarzy: 0

Pływanie z żółwiami w Akumal Bay

AKUMAL - w języku majów oznacza miejsce żółwi. I to właśnie te stworzenia mnie tutaj przyciągnęły. Byłam już w kilku miejscach na świecie, gdzie widziałam żółwie, ale AKUMAL przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Żółwie, żółwiczki, moje ulubione, było ich tutaj pełno.

Czytaj więcej

MEKSYK / Isla Mujeres / Isla Mujeres / Isla Mujeres
2017-02-07
[fb] Anna Kien

kraje: MEKSYK
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 138
liczba komentarzy: 4

Wyspa Kobiet

Isla Mujeres, mała wysepka u wybrzeża Jukatanu. Można tutaj przypłynąć na jeden dzień, warto jednak zostać 2-3 dni, aby poczuć panujący tutaj klimat.

Czytaj więcej


kraje: MEKSYK
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 895
liczba komentarzy: 1

Cenote na Jukatanie w Meksyku

Meksykański Półwysep Jukatan poza gorącym klimatem, starożytną historią Majów, oferuje wiele atrakcji stworzonych przez naturę. Niewątpliwie jednymi z najbardziej oryginalnych są cenote. Naturalne zbiorniki wodne z orzeźwiająca wodą, otwarte i zamknięte w jaskiniach, przepiękne.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Czy znacie jakieś tytuły, zespoły muzyki meksykańskiej? Bardzo mi się ona podoba a nie mogę niczego znaleźć.

2006-01-26 17:18:09 mała-mi
X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2017 Globtroter.pl