Przewodniki

TURCJA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

AzjaTURCJA
TURCJA
(Republika Turcji)
Stolica: Ankara
Waluta: LIRA TURECKA (Turk Lirasi TL)
Język urzędowy: turecki
Inne języki: kurdyjski, arabski

TURCJA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA,PRZEPISY WJAZDOWE
Od obywateli polskich wymagane są wizy uprawniające do wjazdu i pobytu na terenie Turcji. Nie ma możliwości wjazdu za okazaniem dowodu osobistego.
Od dnia 1 marca 2011 roku obywatelom polskim, posiadającym paszporty zwykłe, na przejściach granicznych Republiki Turcji jest wydawana wielokrotna wiza turecka uprawniająca do pobytu łącznie do 90 dni w ciągu 180 dni jej ważności (licząc od daty pierwszego wjazdu), w formie naklejki wklejonej do okazanego przy wjeździe do Turcji paszportu, za opłatą w wysokości 20 USD/15 EUR. W związku z powyższym obywatele polscy przy wjeździe do Turcji winni posiadać paszporty ważne na okres co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu.
Wydawane na przejściach granicznych obywatelom polskim wizy w formie naklejki są wyłącznie wizami turystycznymi. Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Turcji na pobyt dłuższy (powyżej 90 dni) w celach innych niż turystyczne np. podjęcia szkolenia, nauki, pracy, uczestniczenia w badaniach, wykonywania prac montażowo-serwisowych, połączenia się z rodziną, powinny otrzymać w Ambasadzie Republiki Turcji wizy odpowiednie do celu planowego pobytu.
Osoby przyjeżdżające indywidualnie mogą być poproszone o okazanie środków finansowych na czas pobytu, przy czym zależy to głównie od woli urzędnika. W przypadku samowolnego przedłużenia pobytu na podstawie wizy turystycznej należy liczyć się z karą pieniężną w wysokości zależnej od czasu przedłużenia pobytu, oraz z zakazem ponownego wjazdu do Turcji proporcjonalnie do okresu nielegalnego pobytu na jej terytorium. W skrajnych przypadkach, np. przedłużenia pobytu o kilka miesięcy, możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazdu do Turcji na czas nieokreślony.
Szczegółowe informacje na temat uzyskania wiz podane są na stronie internetowej: http://www.e-konsolosluk.net/

BEZPIECZEŃSTWO
Wobec stale napiętej - szczególnie we wschodniej części kraju - sytuacji politycznej, przypomina się turystom o możliwości wystąpienia na terenie Turcji zdarzeń takich jak zamachy bombowe, terrorystyczne, akty przemocy, itp., na które mogą przypadkowo być narażeni podróżujący Polacy.
Mając na uwadze zminimalizowania ryzyka uczestniczenia w takim wydarzeniu zalecamy zachowanie podstawowych i uniwersalnych zasad bezpieczeństwa podróżowania, takich jak:
unikanie zgromadzeń, miejsc zatłoczonych, które mogą być łatwym celem ataku bombowego czy terrorystycznego,
unikanie podróży do miejsc (szczególnie położonych we wschodniej Turcji), w których toczą się konflikty, demonstracje, itp.,
zachować rozsądek i środki ostrożności podczas korzystania z publicznych środków transportu i przebywania w miejscach publicznych (centra handlowe, targi, dworce autobusowe, itp.),

W związku z działaniami mafii narkotykowej kierowanej przez obywateli państw afrykańskich przestrzegamy aby unikać propozycji przewozu narkotyków lub przewozu bagażu przekazanego od innej osoby, który może zawierać ukryte narkotyki.
Ponadto:
unikanie samotnych podróży, zwłaszcza przez kobiety, realizować  podróż w grupie, najlepiej w znanym męskim towarzystwie, unikać autostopu jako środka transportu,
rezygnacja z zaproszeń na noclegi, do lokalu lub na poczęstunek przez osoby przypadkowo poznane, gdzie pod groźbą trzeba zapłacić słony rachunek za zamówiony alkohol i obsługą damską,
zachowywanie szacunku dla miejscowych zwyczajów, miejsc kultu religijnego,
zachowanie zasad skromnego ubioru, nie prowokującego zwłaszcza męskiej części społeczeństwa,
utrzymywanie kontaktu telefonicznego ze znajomymi i rodziną i informowanie ich o miejscu rozmowy i planach podróży na najbliższe dni,
stosowanie się do wskazówek miejscowej policji, żandarmerii i władz lokalnych w kwestii bezpieczeństwa, i organizatorów pobytów turystycznych.

PRZEPISY CELNE
Brak ograniczeń w przywozie środków płatniczych, przy czym większe sumy (ponad 5000 USD) należy zgłosić przy wjeździe, by - jeśli nie zostaną wydane - nie było problemu z ich wywozem. Ilość przywożonych artykułów (ubrania, żywność, sprzęt turystyczny, itp.) nie może wskazywać na ich inne przeznaczenie niż do celów osobistych.

Nie wolno wywozić z Turcji przedmiotów o charakterze zabytkowym, historycznym - nawet najmniejszych wręcz kawałków starych rzeźb, płaskorzeźb itp.

PRZEPISY PRAWNE
W Turcji obowiązuje zakaz posiadania broni bez zezwolenia. Nie można też mieć noży o ostrzach dłuższych od palca serdecznego ani noży sprężynowych. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania narkotyków, nawet na potrzeby własne. Zaleca się, by osoby, które pozostawiały samochód bez nadzoru, sprawdziły przed wyjazdem, czy nie ma śladów ingerencji (czy nie umieszczono w pojeździe narkotyków bez wiedzy właściciela pojazdu).
Na terenie Turcji znajduje się dużo wyraźnie oznakowanych obiektów wojskowych. Nie należy w ich pobliżu robić zdjęć, zatrzymywać się, rozbijać namiotu itp.

MELDUNEK
Nie ma obowiązku meldunkowego, wyjąwszy meldunek w hotelach. Nie należy zostawiać paszportu do dyspozycji hotelu na czas pobytu, a jedynie okazać go przy załatwianiu formalności meldunkowych, co może wiązać się z koniecznością opłacenia z góry całego okresu pobytu w hotelu.

UBEZPIECZENIE
Od turystów nie wymaga się ubezpieczenia osobowego. Wskazane jest wykupienie przed przyjazdem do Turcji ubezpieczenia, które pokrywałoby ewentualne wydatki z powodu choroby lub wypadku drogowego. Apeluje się do turystów, aby przy kupowaniu ubezpieczenia w ramach pakietu usług biura podróży należy zwracali uwagę na zakres ubezpieczenia, szczególnie zaś wyłączenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Służba zdrowia jest w znacznym stopniu prywatna. Wizyta u lekarza (bez zabiegów) może kosztować od 100 USD wzwyż, dzień pobytu w szpitalu - od 500 USD. Zabiegi są bardzo drogie. Aby uniknąć problemów z płatnościami za leczenie szpitalne należy posiadać odpowiednie ubezpieczenia lub możliwość płatności kartą kredytową. Większe szpitale mają podpisane umowy z ubezpieczycielami i honorują polisy ubezpieczeniowe. W mniejszych miejscowościach należy liczyć się z koniecznością dokonania opłaty gotówką (trzeba wówczas wziąć fakturę za usługę i wystąpić o zwrot kosztów do ubezpieczyciela). Wyposażenie szpitali jest na dobrym poziomie.
Nie ma wymogu dokonywania szczepień, jednak zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce, gdyż w razie poważniejszych zabiegów medycznych (np. operacji) wymaga się okazania zaświadczenia o szczepieniu. Brak zagrożeń epidemiologicznych.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Kierowcy zawodowi muszą posiadać wizę do pracy (szczególnie winni tego przestrzegać kierowcy autobusów turystycznych, busów i vanów przewożących ładunki). Osoby podróżujące do Turcji samochodem, którego nie są właścicielami, muszą mieć przy sobie notarialną zgodę właściciela pojazdu na jego użytkowanie, przetłumaczoną na język turecki przez tłumacza przysięgłego i zalegalizowaną przez Ambasadę Turcji w Warszawie. Wymagane jest ubezpieczenie OC dla pojazdu i zielona karta. Pojazdy wpisywane są do paszportu (podobnie sprzęt elektroniczny) oraz rejestrowane w systemie celnym. W razie kasacji pojazdu (lub urządzenia elektronicznego) należy wypisać go z paszportu w najbliższym urzędzie celnym na podstawie zaświadczenia z policji o zniszczeniu lub kradzieży.
Zagraniczny samochód może znajdować się na terytorium Turcji bez odprawy celnej do 6 m-cy, jednakże nie dłużej niż ważność zielonej karty. Przekroczenie terminu skutkuje natychmiastowym nałożeniem przy wywozie opłat i podatków w wysokości należnych opłat celnych.
Polskim prawem jazdy można się posługiwać bez ograniczeń czasowych. Jednakże osoby, które zamierzają przebywać w Turcji przez dłuższy czas, powinny mieć przy sobie potwierdzone przez miejscowego notariusza lub urząd konsularny RP tłumaczenie prawa jazdy. W razie utraty prawa jazdy należy zgłosić się na policję i uzyskać protokół kradzieży (lub zagubienia), który będzie stanowić podstawę do starania się po powrocie do Polski o nowe prawo jazdy. Na drogach należy zachować szczególną ostrożność, gdyż kierowcy tureccy nie przywiązują nadmiernej wagi do zasad ruchu drogowego. W razie wypadku należy pozostawić pojazd na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu policji.
PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Osoby podróżujące indywidualnie mogą korzystać z rozwiniętej sieci połączeń lotniczych, nielicznych połączeń kolejowych (www.tcdd.gov.tr), oraz bardzo popularnej komunikacji autobusowej. Ponadto na miejscu można wypożyczyć samochód. Uprzedza się, by nie korzystać z wypożyczalni ulicznych typu: 2, 3 samochody przy chodniku, biuro na stoliku. Najczęściej pojazdy te nie są w pełni sprawne i nie mają ważnych i kompletnych dokumentów. Przy wypożyczeniu właściciel żąda wpłacenia kaucji lub pozostawienia paszportu. Należy absolutnie unikać pozostawiania paszportu. W rejonach o charakterze typowo turystycznym nie ma problemu z noclegiem w stosunkowo tanich pensjonatach i hotelikach (ceny od 20 USD za nocleg od osoby). Brak rozwiniętej bazy turystycznej na wschodzie Turcji. Nie zaleca się podróżowania indywidualnie. Turyści nie powinni przyjmować w prezencie ani kupować wydawnictw (płyty, kasety, publikacje) w języku kurdyjskim, gdyż mimo oficjalnego uznania przez władze miejscowe języka kurdyjskiego za język mniejszości narodowej służby porządkowe mają negatywny stosunek do osób posiadających takie wydawnictwa (zatrzymanie, przeszukiwanie bagażu, składanie wyjaśnień). Podróżowanie autostopem nie jest popularne, dlatego zalecamy wyjątkową ostrożność (szczególnie kobietom) przy korzystaniu z tego środka transportu.

RELIGIA, OBYCZAJE
Turcja jest krajem muzułmańskim, co wymaga od cudzoziemców przestrzegania określonych zachowań, szczególnie przy zwiedzaniu miejsc kultu religijnego (w meczetach należy przed wejściem zdjąć obuwie, kobiety nie mogą wchodzić z odkrytymi głowami i ramionami, w szortach). Również podczas podróżowania po wschodnich rejonach Turcji kobiety nie powinny mieć odsłoniętych nóg, ramion. Kobiety poruszające się samotnie mogą byc narażone na kłopotliwe zaczepki, również w dużych miastach. Ewentualne pytania, np. o drogę, należy kierować (szczególnie mężczyźni) do mężczyzn. Nieznajomość języków obcych wśród ludności na prowincji może być przyczyną nieporozumień i potraktowania pytania jako próby zaczepki.

ŚWIĘTA
Ponieważ daty świąt muzułmańskich ustalane są według kalendarza muzułmańskiego (opartego na roku księżycowym), zmieniają się co roku. W święta zamknięte są urzędy publiczne, a większość  sklepów i punktów usługowych działa normalnie.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Dni pracy urzędów: poniedziałki-piątki w godz. 9.00-17.00. Załatwianie jakichkolwiek formalności jest uciążliwe i długotrwałe. Należy liczyć się z żądaniem ponoszenia nie zawsze uzasadnionych opłat.
Szczególnie we wschodnich rejonach Turcji w okresie ramadanu restauracje są nieczynne aż do godziny iftar (zachód słońca), o której można zjeść pierwszy posiłek. Do tej godziny należy unikać jedzenia czegokolwiek i picia w miejscach publicznych (na ulicy, w parku itp.).
Szczegółowe informacje oraz wzory banknotów i ich zabezpieczenia są dostępne w języku angielskim w formacie PDF na stronie tureckiego Banku Centralnego
Możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku VAT. Wniosek z załączonymi dowodami zakupu należy przesłać do Ministerstwa Finansów Republiki Turcji. Czas oczekiwania na zwrot jest bardzo długi.
Informacje na temat zabytków, muzeów itp. można znaleźć na oficjalnej stronie promocyjnej: http://www.goturkey.com/. Są tam linki do stron z informacjami na temat połączeń autobusowych, hoteli, pensjonatów, restauracji, ośrodków wypoczynkowych, zabytków.


Dowiedz się więcej na temat wycieczek do Turcji

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Turcji
ambasador: Marcin Wilczek
Turcja, Ankara, Atatürk Bulvari 241, 06650 Kavaklidere,
Tel.: +90 312 4572001 Tel.: +90 312 4675619 Tel.: +90 312 4572000 Tel. dyżurny: konsul +90 530 469 1261 Faks: konsulat +90 312 4688301 Faks: +90 312 4678963
ankara.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Stambule
konsul generalny: Mirosław Stawski
Turcja, Stambuł, GIZ 2000 PLAZA, Ayaza?a Köyü Yolu N.7, Kat:5, 34 398 Maslak - Istanbul
Tel.: +90 212 290 66 30 Tel.: +90 212 290 66 31 Tel. dyżurny: +90 530 469 18 81 Faks: +90 212 290 66 32
stambul.kg.konsulat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

TURCJA - galerie i zdjęcia z podróży

TURCJA / Denizli / Pamukkale / Biała SkałaTURCJA / - / Manavgat / ManavgatTURCJA / - / Istambuł / TopkapiTURCJA / - / Pamukkale / PamukkaleTURCJA / Istambuł / Bosfor / Po azjatyckiej stronieTURCJA / Dolina Curuksu / Pamukkale / To nie lódTURCJA / - / ISTAMBUŁ - Błękitny Meczet. / Mały książe.TURCJA / Alanya  / Port / Kolorowe łódkiTURCJA / Anatoli / Afrodyzja / AfrodyzjaTURCJA / Riwiera Turecka / Side / AgoraTURCJA / Kapadocja / Miasto Ortahisar, światowe dziedzictwo Unesco / Twierdza UchisarTURCJA / Side / Side / sideTURCJA / Kapadocja / Göreme / GöremeTURCJA / wschodnia Anatolia / Dogubayazit / pałac PashyTURCJA / - / Ankara / WszechświatTURCJA / Kapadocja / - / Skalne grzybyTURCJA / Stambuł / Stambuł / Złoty RógTURCJA / Stambul / Sultan Ahmed / Hagia SophiaTURCJA / Wschodnia Anatolia. Kurdystan / wulkan Ararat 5 137 m n.p.m. / AraratTURCJA / - / Sigacik / O czym marzysz ?

TURCJA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Poszukujemy 4tej osoby do objazdówki Rumunia/Bułgaria/Turcja 11-25 września 2017 (wyjazd z Gdańska, TURCJA 163 28-07-17
szukamy 2 kompanek ba wylot do turcji TURCJA 385 02-07-17
Wymiana Młodzieżowa Erasmus + w Yalova, Turcja TURCJA 410 11-05-17
przejście graniczne Gruzja - Turcja TURCJA 898 26-01-17
Mahya Dagi TURCJA 621 22-10-16
turcja gdzie z 4 letnim dzieckiem najjepiej ?? TURCJA 5851 11-10-16
Jak teraz jest w Turcji? TURCJA 976 06-09-16
Tanie Hostele w Turcji_Pilne TURCJA 847 27-06-16
słońce, morze ... to może Alanya? TURCJA 8965 20-10-15
Istambuł - jak się poruszać? TURCJA 6400 10-09-15
Ankieta na temat " Bariery kulturowe w rozwoju turystyki w Turcji" TURCJA 2603 10-09-15
Od Efezu do Pamukkale TURCJA 2823 26-07-15
Dwa oblicza Stambułu TURCJA 3109 23-06-15
mężczyzna Turek ja Polka TURCJA 4254 25-03-15
kemping w Istambule TURCJA 4666 23-02-15
Istambuł TURCJA 2363 17-12-14
Istambuł TURCJA 2184 25-11-14
A może tak Istambuł? TURCJA 2365 25-11-14
Kapadocja TURCJA 3241 25-11-14
Atrakcyjność turystyczna Izmiru TURCJA 2410 25-11-14
Lot czarterem do Turcji/Maroka a podróżowanie (backpacking) TURCJA 2551 25-11-14
Tani bilet do Istambułu - gdzie kupić? TURCJA 2966 25-11-14
wróciłam z wyprawy i chetnie odpowiem na pytania TURCJA 5141 21-07-14
Relacja Turcja-Oludeniz Hotel Marcal Beach. TURCJA 1955 18-07-14
Zabiore do Turcj TURCJA 1476 14-07-14
Oludeniz - atrakcje niedaleko tej wioski :) TURCJA 4726 21-06-14
Warty polecenia nocleg/hotel w Istanbule? TURCJA 1822 05-04-14
wycinka.. TURCJA 1245 23-02-14
Hotel z basenem w Turcji za 3 zł za os - kto da mniej ?:) TURCJA 1838 02-02-14
Anlaya i tanie wakacje. TURCJA 2105 30-01-14

TURCJA - artykuły i relacje z podróży

WIETNAM / wietnam / targ / Koleżanki
2016-01-09
Przygodkilka

kraje: AUSTRALIA, BUłGARIA, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, CHINY, FILIPINY, GRUZJA, INDIE, IRAN, JAPONIA, KAMBODżA, KOREA POŁUDNIOWA, LAOS, MALEZJA, MYANMAR, NEPAL, OMAN, PALAU, PAPUA NOWA GWINEA, POLSKA, ROSJA, RUMUNIA, SłOWACJA, TAJLANDIA, TURCJA, TYBET, WĘGRY, WIETNAM
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 3214
liczba komentarzy: 2

Przygód Kilka - czyli subiektywna relacja z podróży dookoła świata

Przedstawiamy kolejne małżeństwo podróżników :-) Tym razem kibicujemy parze, która 4 listopada 2014 wyruszyła w podróż dookoła świata.

Czytaj więcej

RUMUNIA / f / f / trasa
2015-04-01
team-from.pl

kraje: CZARNOGÓRA, TURCJA, BUłGARIA, KOSOWO, ALBANIA, GRECJA, RUMUNIA, WĘGRY, SłOWACJA, CHORWACJA, BOśNIA i HERCEGOWINA, SERBIA, CZECHY
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 3724
liczba komentarzy: 1

Tędy droga czyli Team-from.pl w drodze na Bałkany.

Balcanica Poland Team, czyli 2edycja wypraw Team-from.pl. Tym razem planujemy wyprawę na Bałkany. Nasze kombi przejadą 6000km w 14dni.

Czytaj więcej

CZARNOGÓRA / Park Narodowy Durmitor / Droga na przeł. Samar / TOYOTA KOBOS ADVENTURE 2014
2014-10-30
Ulek w podróży

kraje: BUłGARIA, TURCJA, GRUZJA, ARMENIA
zawartość: droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 1339
liczba komentarzy: 0

TOYOTA KOBOS ADVENTURE 2014

Kolejny projekt, który objeliśmy patronatem medialnym, to półroczna wyprawę do Gruzji - ponad 15 000 km, 16 krajów. Trzymamy kciuki za TOYOTA KOBOS ADVENTURE 2014!

Czytaj więcej

TURCJA / Kapadocja / Nevsehir / Minarety wśród ruin
2014-09-26
Leoncjo

kraje: TURCJA, BUłGARIA, SERBIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1133
liczba komentarzy: 1

GRUZJA I ARMENIA Z NAMIOTEM cz.3

Polecamy trzecią część dziennika z podróży. Tym razem poczytacie o powrocie do kraju przez Turcję (Kapadocja, Istambuł), Bułgarię (Burgas, Czernomorec, Sofia), Serbię, Węgry, Słowację.

Czytaj więcej

GRUZJA / Wschodnai część centralnego Kaukazu / Stepancminda / Zawoalowany majestat Mkinwarcweri
2014-09-02
Leoncjo

kraje: GRUZJA, ARMENIA, TURCJA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 1542
liczba komentarzy: 1

Podróż GRUZJA, ARMENIA - TURCJA

Gruzja i Armenia często pojawia się w planach globtroterów, polecamy więc relację oraz refleksje z kilkutygodniowej podróży po tych krajach oraz powrocie wybrzeżem Morza Czarnego.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

09-18
Pozyskaj ruch do swojego bloga

Zobacz, jak dzięki swojej aktywności w Globtroter.pl w łatwy sposób pozyskasz nowych użytkowników na swojego bloga lub strone podróżniczą.

08-30
Na weekend w Polskę [spons]

Wakacje w pełni – nawet jeśli nie planujemy dłuższego wyjazdu, warto skorzystać z pięknej pogody i wybrać się na weekend do jednego z wielu ciekawych zakątków Polski.

08-10
Rowerem przez Skandynawię...
08-11
Lofoty...
08-14
TOP5 miejsc na Riwierze Albańskie...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2017 Globtroter.pl