Przewodniki, porady, informacje

Wybierz kraj:
Wybierz kontynent:WĘGRY - przewodnik, porady, informacje

kontynent: Europa


WĘGRY
WĘGRY WĘGRY
(Węgry)
Stolica: Budapeszt
Waluta: forint węgierski (HUF);
Język urzędowy: węgierski

Ważne informacje dla podróżnych z Polski:


PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Węgier do 90 dni jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

PRZEPISY CELNE
Zgodne z normami unijnymi. Przy wywozie przedmiotów o wartości kulturowej potrzebne jest potwierdzenie właściwych instytucji (np. w przypadku obrazów - Galerii Narodowej, starych mebli - Urzędu Ochrony Dziedzictwa Narodowego).

MELDUNEK
Na Węgrzech pobyt powyżej trzech miesięcy wymaga legalizacji - należy uzyskać zezwolenie na pobyt (kartę pobytu) w celu wykonywania pracy,  w celu podjęcia studiów, wykonywania pracy na czas określony, poszukiwania pracy. Organem wydającym karty pobytu są regionalne biura Urzędu do Spraw Imigracji i Obywatelstwa.

UBEZPIECZENIE
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane. Niezbędne jest posiadanie dokładnych informacji o zakresie ubezpieczenia, do kogo w razie potrzeby należy zwracać się za granicą i jaki jest tryb realizacji polisy.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, nie są wymagane specjalne szczepienia. W razie wypadków i nagłych zachorowań udziela się bezpłatnie pierwszej pomocy lekarskiej. Wymagana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą wraz z paszportem lub dowodem osobistym przekazuje się lekarzowi prowadzącemu. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach, czy też transportu medycznego. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Węgierskie służby graniczne, celne i finansowe oraz policja na ogół bardzo dokładnie kontrolują pojazdy, ich stan techniczny i posiadane dokumenty. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących np. dowodu rejestracyjnego, tablic, numerów podwozia, silnika itp. nakładane są bardzo wysokie mandaty. Jeśli samochodem dysponuje osoba nie będąca jego właścicielem, powinna mieć notarialne upoważnienie od właściciela, przetłumaczone na język węgierski, angielski lub niemiecki. Kierowcy poruszający się pojazdami będącymi w leasingu powinni być zaopatrzeni w umowę leasingową przetłumaczoną na język węgierski, angielski lub niemiecki. Przejazd autostradami jest płatny - należy wykupić winietę. Od 1 lipca 2011 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ruchu drogowego. Podczas kontroli drogowej możliwe jest nałożenie kary w wysokości od 10.000 do 300.000 HUF za niezapięcie pasów bezpieczeństwa, jazdę z nadmierną prędkością, przejazd na czerwonym świetle czy kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Dotyczy to zarówno samochodów zarejestrowanych na Węgrzech, jak i zagranicą. Do czasu uiszczenia kary pieniężnej organ kontrolujący może - bez wydania oddzielnej decyzji - zatrzymać pojazd. Przedstawiciel organu kontrolującego pisemnie informuje kierowcę pojazdu (w języku węgierskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim) o wysokości wymierzonej grzywny, o miejscu, w którym pojazd będzie przechowywany, jak również o odnośnych przepisach dotyczących postępowania. W przypadku, gdy dowód rejestracyjny, wystawiony przez władze innego kraju, nie zostanie odebrany przez upoważnioną osobę w ciągu trzech miesięcy licząc od daty zatrzymania - dowód ten zostaje przesłany do wystawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli drogowej, że kierowca lub właściciel pojazdu zalega z uregulowaniem wcześniej nałożonej kary - organ kontrolujący ma prawo zatrzymać pojazd. Możliwe jest też zatrzymanie samochodu na badanie techniczne (do 2 godzin) mimo posiadanego ważnego badania technicznego. Obowiązuje również zakaz wyprzedzania przez ciężarówki o nośności powyżej 7,5 t na autostradach i drogach głównych o dwóch pasach ruchu pomiędzy 6 rano a 22 wieczorem. Ciężarówki takie muszą zachować odległość, która pozwoli na bezpieczne zmieszczenie się podobnej ciężarówki z przyczepą. W odniesieniu do pojazdów o nośności powyżej 7,5t obowiązuje także ograniczenie poruszania się w weekendy, święta  i dni wolne od pracy. W większości miejscowości na Węgrzech obowiązują strefy płatnego parkowania. Kary za brak opłaty parkingowej są bardzo wysokie; wysokość kary wzrasta im dłuższy jest okres jej nieuregulowania.

BEZPIECZEŃSTWO
Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością, niemniej jednak częste są kradzieże kieszonkowe na trasach uczęszczanych przez turystów. Najwięcej kradzieży zdarza się w centrach handlowych, w środkach komunikacji miejskiej, w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Każdą kradzież należy zgłosić miejscowej policji (policja sporządza protokół z udziałem tłumacza). Zaświadczenie od policji o zgłoszeniu kradzieży będzie potrzebne przy ubieganiu się o odszkodowanie lub wypłatę ubezpieczenia, stanowi także podstawę do wydania nowych dokumentów. Często spotyka się przypadki wystawiania zawyżonych rachunków w restauracjach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych.PRZYDATNE INFORMACJE
Walutę można wymienić w bankach oraz kantorach. Na terenie Węgier działają punkty Western Union, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Można również pobierać pieniądze z ogólnie dostępnych bankomatów. Na Węgrzech w większości sklepów i restauracjach można regulować płatności kartami płatniczymi.  W większości restauracji napiwki nie sa wliczone do rachunku; zwyczajowo stanowią one 10% wartości rachunku. Odmiennie niż w innych krajach na Węgrzech nie ma zwyczaju zostawiania napiwków na stole; dodaje się go przy płatności rachunku kelnerowi. W przypadku płatności kartą i chęci przekazania napiwku kartą należy zgłosić to kelnerowi. Zalecamy nie spuszczanie karty z oczu - warto poprosić o terminal mobliny lub udać się z kelnerem do terminalu stacjonarnego.
Informacja turystyczna o Węgrzech: www.tourinform.hu, www.budapestinfo.hu. Dla turystów potrzebujących pomocy uruchomiony został dyżurny numer telefonu: (00 36 1) 438 80 80, dostępny przez 24-godziny (możliwość porozumiewania się w języku angielskim lub niemieckim).
Bardziej szczegółowe informacje na stronie internetowej Konsulatu  www.budapesztkons.polemb.net
Inne przydatne informacje na stronie www.safetyinhungary.info w języku angielskim bądź niemieckim (w niedługim czasie także w języku polskim.)


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:


Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Węgierskiej
ambasador : Roman Kowalski
Węgry, Budapeszt, Varosligeti fasor 16, 1068
Tel.: +36 20 4729502 Tel. dyżurny: +36 1 4138200 Faks: +36 1 3511722
budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Budapeszcie
radca - dyrektor IP: Arkadiusz Bernaś
Węgry, Budapeszt, Nagymezo u.15, 1065
Tel. dyżurny: +36 1 5054660 Faks: +36 1 3310341
arkadiusz.bernas@instytutpolski.org


Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

WĘGRY - galerie i zdjęcia z podróży:


WĘGRY / Budapeszt / Budapeszt / Budapeszt z okna samolotu WĘGRY / - / Budapeszt / Budapesztańska klasyka- gmach parlamentu WĘGRY / - / Budapeszt / Wzdłuż rzeki ... WĘGRY / - / Szerencs / Węgierska żaba - napisz czym różni sie od naszych WĘGRY / Budapeszt / Wzgórze zamkowe / z serii: Pomniki historycznych miejsc WĘGRY / - / Boldogkovaralja / Ruiny Boldogko Var WĘGRY / Miszkolc / Tapolca / Termy WĘGRY / Budapeszt / Budapeszt / Baszta Rybacka WĘGRY / budapeszt / budapeszt / most WĘGRY / Eger / Eger / Okolice Eger WĘGRY / Aggtelek / Jaskinia Baradla / Podziemny świat WĘGRY / - / Budapeszt / trip WĘGRY / - / Budapeszt / Most Łańcuchowy WĘGRY / Budapeszt / Most Lancuchowy / Budapeszt nocą (2) WĘGRY / - / Tokaj / Pomnik bohatera narodowego Węgier Franciszka II Rakoczego WĘGRY / - / Sarospatak / Na zamku Sarospatak WĘGRY / Budapeszt / widok z Freedom Square / Nador Utca / Polak Węgier.... WĘGRY / - / Pécs / bo ciemne stare piwnice kryją w sobie tajemnice... WĘGRY / Budapest / Most Lancuchowy / Budapest WĘGRY / Budapeszt / nad Dunajem / Rzut oka na Parlament


WĘGRY - forum, opinie, porady i informacje


temat kraj autor odp. data
Budapeszt - co polecacie? WĘGRY alek--- 1 2014-02-15
Zupełnie Inne Węgry WĘGRY anka1989 1 2014-01-22
Tanie bilety dla 2 osób Wrocław-kat WĘGRY kahlen 1 2013-12-17
Hotel WĘGRY mayer 1 2013-11-26
Bardzo tani nocleg w Budapeszcie?? WĘGRY Lezginka 9 2013-08-10
Węgry Majówka 2013 WĘGRY demi 1 2013-04-13
Urlop na Węgrzech WĘGRY apartamenty333 3 2012-07-31
Nocleg w Budapeszcie w dobrej cenie WĘGRY ted07 4 2012-06-11
Budapest WĘGRY Jeno 8 2012-06-10
Budapeszt WĘGRY AdamPrez 9 2012-06-10
BUDAPESZT-LIPIEC-4 DNI WĘGRY jakmen 3 2012-04-25
Budapeszt- Autostopem WĘGRY jakmen 4 2012-04-20
Kto się wybiera na Festiwal Wina do WĘGRY eMTe 1 2011-12-14
przeprowadzka WĘGRY Ritchie58 2 2011-09-12
Samodzielny domek przy basenach ter WĘGRY domekurenaty 1 2011-08-19
stopem do budapesztu i pragi WĘGRY adii 8 2011-08-08
Budapeszt parking na miesiąc poszuk WĘGRY mirekKRK 1 2011-06-14
1 2011-06-14
Wroclaw-Wegry-Chorwacja-Wlochy-Wroc Cro 1 2011-04-18
Noclegi przy kąpielisku termalnym M WĘGRY domekurenaty 1 2011-04-10
noclegi za przystepną cenę w Budape WĘGRY goralmeisten 1 2011-02-07
Budapeszt i jego atrakcje WĘGRY tula 3 2010-07-11
Storage w Budapeszcie WĘGRY klima92 1 2010-06-18
Nocleg w centrum Budapesztu WĘGRY Dyzio 3 2009-04-27
Zapraszamy do dyskusji...


WĘGRY - artykuły i relacje z podróży


2014-12-31 Gdzie na wakacje w sezonie z trzylatką? Propozycja dla rodziców lub dziadków z wnukami
WĘGRY / Hajduszoboszlo / Aqua Palace / brąz turkus błękit WĘGIERSKIE BASENY
autor:stecan
kraje: WĘGRY
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
streszczenie:
Węgry HAJDUSZOBOSZLO podróż samochodem tylko 706km z Warszawy, hotel Panoráma Wellness Apartman Hotel, baseny termalne, atrakcje [więcej...]
liczba odwiedzin: 179 liczba komentarzy: 0

2013-07-21 Maluchami nad Morze Czarne
RUMUNIA / - / - / przez rumunie
autor:meru1981
kraje: WĘGRY, BUłGARIA, RUMUNIA
zawartość: zdjęcia, mapy, linki
streszczenie:
Relacja z wyjazdu dwoma fiatami 126p nad morze Czarne w Bułgari [więcej...]
liczba odwiedzin: 866 liczba komentarzy: 1

2013-04-15 Tripowóz jedzie na Zachód!
POLSKA / Podbeskidzie / Kozy kamieniołom / Tripowóz
autor:Tripowóz
kraje: CZECHY, NIEMCY, HOLANDIA, BELGIA, FRANCJA, HISZPANIA, MONAKO, WłOCHY, SłOWENIA, WĘGRY, SłOWACJA, POLSKA
zawartość: droga na miejsce, zdjęcia
streszczenie:
Wyprawa "Tripowóz jedzie na Zachód" to podróż grupy przyjaciół z Bielska-Białej po Europie w barwnym VW Transporterze T3. W artykule dowiesz się, jak zaczął się projekt Tripowóz i jak będzie wyglądała nasza wyprawa. [więcej...]
liczba odwiedzin: 2152 liczba komentarzy: 0

2013-04-07 Przez Rumunię na Bałkany rowerem
ALBANIA / wschód kraju / Kukes / Bałkany
autor:Kaukaz i Bliski Wschód rowerem.
kraje: SłOWACJA, WĘGRY, RUMUNIA, BUłGARIA, SERBIA, KOSOWO, CHORWACJA, ALBANIA, MACEDONIA, BOśNIA i HARCEGOWINA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, mapy, linki
streszczenie:
Całość relacji z podróży jak i mnóstwo zdjęć, filmów i przydatnych informacji znajdziecie na moim blogu: http://kolemsietoczy.pl [więcej...]
liczba odwiedzin: 3045 liczba komentarzy: 0

2013-03-14 Busem przez Europę. 14 państw w 30 dni
POLSKA / Rzeszów / Rzeszów / Mapa naszej podróży
autor:bus_trip
kraje: WATYKAN, CHORWACJA, WĘGRY, AUSTRIA, CZECHY, WłOCHY, MONAKO, SZWAJCARIA, FRANCJA, BELGIA, HOLANDIA, NIEMCY, SłOWENIA
zawartość: droga na miejsce, zdjęcia
streszczenie:
Odwiedzić 14 państw w 30 dni, a w drogę wybrać się 25-letnim busem, dodatkowo zrobić to jak najmniejszym kosztem? Brzmi jak szalony pomysł. A to nasz plan na wakacje. Jesteśmy studentami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa i dokładnie 8 lipca ruszamy w podróż swojego życia. [więcej...]
liczba odwiedzin: 2223 liczba komentarzy: 1WĘGRY - pozostałe materiały w serwisie

WĘGRY - artykuły, relacje i zdjęcia z podróży (25)
WĘGRY - linki do innych stron o podróżach(19)
WĘGRY - galeria i zdjęcia z podróży (784)
WĘGRY - ogłoszenia, wyprawy i podróże (9)
WĘGRY - forum, porady, opinie i informacje (34)
Komentarze:

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.
Dodaj komentarz:
treść:
użytkownik: hasło:

Poprzednie komentarze:

    brak komentarzy

Nowości
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia! Przed jury długie i burzliwe obrady, ponieważ poziom Waszych zdjęć z konkursu na konkurs staje się coraz wyższy :-)
Dylemat znany chyba każdemu - co zrobić, aby nabrać do życia dystansu, spojrzeć na świat z innej perspektywy? Poczytajcie koniecznie!
lech651: fajny klimat ... (03-27 05:00)
KAMBODżA / okolice Siem Reap / Angkor Wat / Angkor Wat
stecan: Ta schludność i prostota robi wrażenie....... (03-27 01:09)
SłOWACJA / Szarysz / Bardejovske Kupele, Skansen architektury ludowej / Zagroda łemkowska
loo: 2:00 w nocy, licho nie śpi ;)... (03-26 22:56)
POLSKA / Karkonosze / Śląska Droga / Idąc
loo: Szkoda, że przed nami wiosenne święta ;)... (03-26 22:55)
POLSKA / Karkonosze / Samotnia / Odpoczynek
jedrzej: Wat Si Saket zbudowany w XIX wieku znany jest z tego, że znajduje się w nim 10 000 posągó... (03-26 22:13)
LAOS / Laos północny / Vientiane / Wat Si Saket
jedrzej: Świątynia Ho Phra Keo została zbudowana w 1565 roku przez króla Setthathirata jako sankt... (03-26 22:09)
LAOS / Laos północny / Vientiane / świątynia Ho Phra Keo
danucha: Ale ladne !... (03-26 21:35)
POLSKA / Wielkopolska / ... / pomarańczowy wieczór...
X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies