Przewodniki

LUKSEMBURG - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaLUKSEMBURG
LUKSEMBURG
(Wielkie Księstwo Luksemburga)
Stolica: Luksemburg
Waluta: euro (EUR)
Języki urzędowe: luksemburski, francuski, niemiecki
Inne języki: portugalski i angielski

LUKSEMBURG


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga jest paszport bądź dowód osobisty. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. Zakaz wjazdu do WKL pozostaje aktualny w stosunku do osób, które wydalono na mocy decyzji sądu.

PRZEPISY CELNE
Turyści z krajów UE, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” oznacza także towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż ich byłaby naruszeniem prawa, zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach konfiskacie mógłby też podlegać pojazd, którym towary były przewożone. Przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli przy wjeździe do Luksemburga nie przekraczają następujących ilości: 200 szt. papierosów, 400 szt. cygaretek, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l napojów spirytusowych (np. wódka, whisky), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby w wieku poniżej 17 lat nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych.

Wwóz lub wywóz niektórych produktów do/z WKL jest zabroniony, co dotyczy w szczególności :
gatunków fauny i floty podlegających ochronie i zagrożonych wyginięciem oraz produktów wywodzących sie z tych gatunków (konwencja z Waszyngtonu)
leków z przeznaczeniem dla ludzi (poza lekami do osobistego użytku pasażera)
broni i amunicji
dóbr kultury (dzieła sztuki, okazy z kolekcji w szczególności zabytkowe)
produktów ropopochodnych, z wyjątkiem paliw w bakach pojazdów i kanistrach o maksymalnej pojemności 10 l.MELDUNEK
W przypadku pobytu turystycznego do 90 dni nie ma obowiązku meldunkowego.

UBEZPIECZENIE
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane. Zielona karta nie jest obowiązkowa. Uznaje się, że pojazd zarejestrowany w Polsce - tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE - ma obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zielona karta nadal może jednak służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Inne ubezpieczenia są zalecane, ale nie obowiązkowe. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem internetowym: http://www.pbuk.com.pl.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych ani wymogu szczepień. Opieka medyczna jest ogólnie dostępna, jednakże na wizytę do niektórych lekarzy specjalistów, poza nagłymi wypadkami, czasami trzeba czekać wiele dni. Cena standardowej wizyty lekarskiej waha się od 30 do 50 euro, doba pobytu w szpitalu publicznym kosztuje ok. 250 euro, a na oddziałach intensywnej terapii ok. 800 euro. Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ mają prawo do opieki medycznej w Luksemburgu świadczonej przez lekarza, przychodnię lub szpital państwowej służby zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawanej w Polsce przez oddziały NFZ. Bliższe informacje: www.nfz.gov.pl. Na podstawie EKUZ (której nie trzeba rejestrować przy pobycie turystycznym do 90 dni) przysługują świadczenia zdrowotne w zakresie koniecznym, z uwzględnieniem ich charakteru oraz przewidywanego okresu pobytu w Luksemburgu. O uznaniu świadczeń za konieczne w danym przypadku decyduje lekarz udzielający pomocy.
Zgodnie z prawem luksemburskim należy najpierw pokryć w całości koszty udzielonych świadczeń medycznych, a następnie można ubiegać się o ich zwrot w miejscowej luksemburskiej kasie chorych, przy czym kasa ta zwróci tylko część wydatków, z wyjątkiem „wkładu własnego pacjenta”. Wysokość wkładu własnego pacjenta zależy od rodzaju udzielonego świadczenia, przy czym koszty transportu sanitarnego w całości ponosi pacjent (w przypadku potwierdzenia przez lekarza rodzinnego konieczności transportu medycznego pacjent pokrywa część kosztów przewozu). W przypadku niewystępowania do luksemburskiej kasy chorych o zwrot kosztów świadczeń medycznych uzyskanych w Luksemburgu, można o zwrot tych kosztów zwrócić się po powrocie do Polski do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału wojewódzkiego NFZ. Należy przedstawić oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, recept itp. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania ze świadczeń medycznych w krajach UE są dostępne na stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl, a w Luksemburgu w Caisse Nationale de Santé;, 125 Route d’Esch, L-1471 Luxembourg, cns@secu.lu, www.cns.lu, tel.: (+352) 27-57-1 (serwis rejestracji międzynarodowej tel.: (+352) 2757-4250), lub w jej lokalnym oddziale.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i na tylnych siedzeniach, a także posiadanie specjalnych siedzeń dla dzieci do lat trzech. W luksemburskim kodeksie drogowym jest zapis dot. wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa, między innymi obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Ambasady RP w Luksemburgu www.luksemburg.polemb.net (zakładka „Konsularne, turystyka, przejazd”). Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. W centrum stolicy Luksemburga są trudności z parkowaniem. Istnieją  parkingi podziemne, zabronione dla samochodów z instalacją na gaz. Znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości może być  powodem zatrzymania prawa jazdy z natychmiastowym unieruchomieniem pojazdu.
Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy nie jest obowiązkowe. Polskie prawo jazdy (zarówno starego, jak i nowego wzoru) zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie. Nie można posiadać praw jazdy wydanych przez więcej niż jeden kraj członkowski Unii Europejskiej. Obywatel polski mający miejsce zamieszkania w innym kraju UE może wymienić prawo jazdy na unijne, jeśli je zgubił lub dotychczasowy dokument stracił ważność. Wymiana taka nie będzie się wiązała z koniecznością ponownego zdawania egzaminu. 

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń. Istnieje sprawny i niedrogi system autobusów i pociągów i liczne formuły taryfowe w zależności od długości i okresu pobytu oraz liczby i wieku pasażerów. W weekendy obowiązuje bardzo korzystny system taryfowy kolei: za 6 € można nabyć całodniowy bilet kolejowy dla 5 pasażerów, pozwalający korzystać z sieci kolejowej w całym kraju. Zachęca to do wycieczek pieszych po malowniczym kraju. Centralna informacja znajduje się na głównym dworcu kolejowym w Luksemburgu - 11, place de la Gare. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.mobiliteit.lu (języki: francuski, niemiecki, angielski) lub uzyskać je telefonicznie pod numerem (00-352) 2465 2465. W stolicy funkcjonuje system zakupu biletów autobusowych przez SMS dla posiadaczy luksemburskich telefonów komórkowych: wysyłając SMS o treści „A” (tylko litera A) na numer 64222, otrzymuje się potwierdzenie zakupu biletu autobusowego ważnego 2 godziny. W stolicy funkcjonuje również system rowerów miejskich, pozwalający posiadaczom abonamentu komunikacji miejskiej używać bezpłatnie rower przez 30 minut, a powyżej tego czasu oraz pozostałym osobom, pozwala wypożyczać rowery płacąc kartą kredytową. W całym mieście znajdują się parkingi rowerowe, na których można oddać lub wypożyczyć rower miejski.BEZPIECZEŃSTWO
Nie występują poważne zagrożenia przestępczością, należy jednak zachować zwykłą ostrożność, nie zostawiać w samochodzie widocznego bagażu i innych przedmiotów, chronić dokument tożsamości, kartę kredytową i pieniądze, itp. Uwaga na nieprawidłowe parkowanie samochodów lub niepłacenie za parkowanie - mandaty są wysokie (24 lub 49 euro;) a samochód może być ściągnięty przez służbę drogową, wówczas opłata wynosi 40 euro; za godzinę. Uwaga! Ostrzegamy przed pokusą kradzieży w sklepach - kradzież jest w WKL wyjątkowo surowo karana, karą pozbawienia wolności do lat pięciu, a wymiar sprawiedliwości jest dość zbiurokratyzowany i raczej powolny - za próbę wyniesienia z supermarketu np. butelki wina można spędzić kilka tygodni w zakładzie karnym.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga
ambasador: Bartosz Jałowiecki
Luksemburg, Luksemburg, 2, rue Pulvermühle, L-2356
Tel.: +352 260032 Tel. dyżurny: +352 621351193 Faks: +352 26687574
luksemburg.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

LUKSEMBURG - galerie i zdjęcia z podróży

LUKSEMBURG / Luksemburg / Luksemburg / LuksemburgLUKSEMBURG / Stolica / Luksemburg / Luksemburg, fortyfikacjeLUKSEMBURG / Luksemburg / Luksemburg / LuksemburgLUKSEMBURG / - / Vianden / Zamek ViandenLUKSEMBURG / - / Vianden / Twarz zamku ViandenLUKSEMBURG / Luksemburg / w stolicy / LuxembourgLUKSEMBURG / - / Luksemburg / stare miasto w LuksemburguLUKSEMBURG / - / Luksemburg / stare miasto w LuksemburguLUKSEMBURG / Luksemburg / Vianden / Zamek ViandenLUKSEMBURG / Luksemburg / Vianden  / Zamek w Vianden 2LUKSEMBURG / Luksemburg / Stolica:) / Najpiękniejsza stolica Europy...LUKSEMBURG / Luksemburg / Stolica:) / wakacje:)LUKSEMBURG / centrum miasta / Luxemburg / taras widokowyLUKSEMBURG / brak / LUXEMBURG / LUXEMBURGLUKSEMBURG / luxemburg / luxemburg / luxLUKSEMBURG / brak / Luxeburg / LuxeburgLUKSEMBURG / luxemburg / luxemburg / wąwozy w LuxemburguLUKSEMBURG / brak / LUXEMBURG / LuxeburgLUKSEMBURG / Luksemburg / Plac Konstytucji / LUKSEMBURG - pałac książęcyLUKSEMBURG / - / Między stacją benzynową a bezkresem pola o zachodzie słońca;) / KONKURS Biwak z przymrużeniem oka ;)

LUKSEMBURG - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data

LUKSEMBURG - artykuły i relacje z podróży

NIEMCY / Badenia-Wirtembergia / Heidelberg / Heidelberg
2016-08-18
macciej

kraje: NIEMCY, LUKSEMBURG, FRANCJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 3219
liczba komentarzy: 0

Objazdowo przez Niemcy i Luksemburg 2014. Militarno-techniczne muzea w Sinsheim, Spirze i Gatow

Głównym celem tego wyjazdu była wizyta w muzeach techniki w Sinsheim i Spirze, ale również krótka wizyta w Luksemburgu i Francji. 3 tysiące kilometrów z czterolatką na tylnym siedzeniu. Wyjazd z czerwca 2014.

Czytaj więcej

POLSKA / mazowieckie / Warszawa / Eurotrip 2014
2014-01-10
Projekt Optibus

kraje: CZECHY, AUSTRIA, SłOWENIA, CHORWACJA, WłOCHY, FRANCJA, MONAKO, SZWAJCARIA, LUKSEMBURG, BELGIA, HOLANDIA, NIEMCY
zawartość: zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 3677
liczba komentarzy: 1

Projekt Optibus Eurotrip 2014

Przedstawiamy kolejny patronat medialny Globtrotera - projekt Optibus. Jego uczestnicy zamierzają odwiedzić 12 państw, w tym ponad 34 miasta Europy, a trasa zajmie ponad 6000 km.

Czytaj więcej

LUKSEMBURG / - / Vianden / Twarz zamku Vianden
2011-09-21
tkos

kraje: ANDORA, MONAKO, LIECHTENSTEIN, LUKSEMBURG, SAN MARINO
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 6031
liczba komentarzy: 3

Mikrokraje Europy za jednym razem - KONKURS

Pewnego lipcowego dnia tego lata wsiedliśmy z moją nastoletnią córką do naszego Voyagera, zapakowaliśmy maty, trochę zupek w proszku, małą kuchenkę gazową, napoje, 2 walizki i parę innych rzeczy, po czym wyruszyliśmy w drogę. Naszym celem były najmniejsze kraje Europy: Liechtenstein, Luksemburg, Andora, Monako i San Marino. Przy tej okazji musieliśmy także przejechać przez wiele innych państw, w sumie było ich 15. Cała podróż zajęła nam 17 dni, a przejechaliśmy ok. 6500 km. Spaliśmy w aucie, jedliśmy głównie rzeczy, które sami mogliśmy przyrządzić. To była szkoła taniego podróżowania i na pewno doskonała szkoła życia...

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl