Przewodniki

HOLANDIA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaHOLANDIA
HOLANDIA
(Królestwo Niderlandów)
Stolica konstytucyjna: Amsterdam
Siedziba władz: Haga
Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: niderlandzki
Inne języki: angielski, niemiecki

Informacje dotyczące wysp Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius oraz Saba  - na końcu tekstu

HOLANDIA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu na terytorium Królestwa Niderlandów jest paszport bądź dowód osobisty.

PRZEPISY CELNE
W związku ze zniesieniem granic wewnętrznych w państwach Unii Europejskiej kontrole celne osób i pojazdów przeprowadzane są na całym terytorium Niderlandów. Policja oraz służby celne (Douane) mogą kontrolować legalność pobytu cudzoziemców oraz posiadanych przez nich przedmiotów, sprawdzać dokumenty, zawartość bagażu, przeszukiwać samochody oraz znajdujące się w nich skrytki. Kontrole celne są przeprowadzane głównie na parkingach przy autostradach.

PRZEPISY PRAWNE
Obowiązuje bezwzględny wymóg posiadania przy sobie dokumentu tożsamości - dotyczy to obywateli niderlandzkich oraz cudzoziemców. Obejmuje on nie tylko osoby pełnoletnie, ale również młodzież od 14 roku życia. Nieposiadanie dokumentu karane jest mandatem.
W Niderlandach dozwolone jest posiadanie tzw. miękkich narkotyków (soft drugs), ale tylko w niewielkich ilościach przeznaczonych na własny użytek. Posiadanie większej ich ilości, przewożenie lub handel nimi to czyny zabronione podlegające karze. Całkowicie zabronione jest posiadanie twardych narkotyków (hard drugs).

MELDUNEK
W przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni należy dopełnić obowiązku meldunkowego. Formalności meldunkowych dokonuje się we właściwym dla miejsca pobytu urzędzie gminy (Gemeentehuis). Uwaga: większość gmin niderlandzkich w procedurze meldunkowej odnoszącej się do cudzoziemców żąda przedstawienia paszportu, odmawiając uwzględnienia dowodu osobistego.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
W Niderlandach nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne; nie są wymagane żadne szczepienia ochronne. W przypadku pobytów turystycznych korzystanie z usług medycznych w podstawowym zakresie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Biorąc pod uwagę wysokie koszty usług medycznych nie refundowanych w ramach EKUZ, wskazane jest wykupienie dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.
EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń lekarzy domowych (huisarts), ośrodków zdrowia i szpitali, które działają w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Bezpłatna opieka stomatologiczna (z wyjątkiem koron, mostków i ortodoncji) dostępna jest tylko dla dzieci. Dorosłym przysługuje nieodpłatnie wyłącznie opieka profilaktyczna, w przypadku innych świadczeń stomatologicznych trzeba liczyć się koniecznością ponoszenia całości lub części ich kosztów. Lokalne oddziały funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (zorgverzekeraar) udostępniają listy nazwisk i adresów lekarzy mających zawartą umowę z danym funduszem. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania od lekarza domowego. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala. Numer tel. pogotowia - 112. Za część kosztów transportu sanitarnego na terytorium Niderlandów należy zapłacić. Koszty transportu powrotnego do Polski pokrywane są w całości przez pacjenta. Cena wizyty u lekarza domowego wynosi ok. 25 EUR, wizyta u specjalisty od 40 EUR, a dzienny pobyt w szpitalu 300-450 EUR (nie obejmuje to operacji, badań oraz zabiegów, za które pacjent płaci oddzielnie).
Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.
Aby uzyskać zwrot kosztów medycznych, należy zachować oryginały rachunków oraz dowodów zapłaty. Na dowodzie zapłaty za lekarstwa powinny być wyszczególnione zakupione leki oraz dane lekarza, który je przepisał. Zwrotu kosztów można dochodzić jeszcze podczas pobytu w Niderlandach, w AGIS Zorgverzekeringen, bądź po powrocie do kraju we właściwym oddziale NFZ. W razie wątpliwości, dodatkowe informacje można uzyskać w:
AGIS Zorgverzekeringen,
Sectie Buitenland,
Postbus 8261,
NL-3503 RG Utrecht,
The Netherlands,
tel. (+31 30) 2330600.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Korzystanie z dróg publicznych i autostrad jest bezpłatne. Maksymalna prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km/godz., a na autostradach 120 km/godz. (na niektórych 130 km/godz.). Przestrzeganie dozwolonej prędkości jest skrupulatnie kontrolowane przez policję poprzez bardzo rozbudowany system fotoradarów. Przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/godz. grozi konfiskatą samochodu. Prawo niderlandzkie zawiera bardzo precyzyjny katalog wykroczeń drogowych i kar za każde z nich. W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją drogową na temat wymiaru mandatu za wykroczenie jest bezcelowe i z reguły tylko pogarsza sytuację. Cudzoziemcy nieposiadający w Niderlandach miejsca zameldowania, zobowiązani są do uiszczania mandatów w gotówce, bezpośrednio po zaistnieniu wykroczenia będącego podstawą dla ukarania. Odmowa zapłaty mandatu na miejscu wiąże się ze skierowaniem sprawy na drogę sądową oraz zatrzymaniem pojazdu na parkingu policyjnym do momentu uregulowania płatności.
Dopuszczalny poziom alkoholu w organizmie kierowcy nie może przekraczać 0,5 promila.
Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na rowerzystów, którzy na ścieżkach rowerowych mają bezwzględne pierwszeństwo. W strefach miejskich ze względu na bardzo duże natężenie ruchu występują trudności z parkowaniem. Należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń w parkowaniu. Parkowanie w miastach jest w ciągu dnia odpłatne (np. w godz. 6.00-17.00). W dużych miastach opłaty za parkowanie obowiązują także w godzinach nocnych. Służby kontrolujące są bardzo sprawne: po stwierdzeniu braku opłaty nakładają na koło samochodu blokadę, którą zdejmują po zapłaceniu mandatu gotówką. Nie można uzyskać odroczenia terminu płatności mandatu na okres dłuższy niż 24 godziny. Po tym terminie służby porządkowe odholowują pojazd na parking policyjny. Aby go odebrać, należy zapłacić mandat oraz dodatkowo pokryć koszty holowania (ok. 240 EUR w zależności od miejscowych przepisów ustalanych przez gminy) i parkowania (wysokość opłaty zależy od czasu parkowania).
Należy pamiętać, że spanie w samochodzie zaparkowanym na ulicy w mieście lub na parkingu przy autostradzie jest niedozwolone i grozi za to mandat.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przestępczością nie jest większe niż w innych państwach europejskich. W Amsterdamie oraz w innych dużych miastach, z uwagi na kradzieże kieszonkowe, należy zachować szczególną ostrożność w środkach komunikacji publicznej, na ulicach oraz w sklepach.
Terytoria zależne Królestwa Niderlandów
Od 10 października 2010r. wyspy Curaçao, Sint Maarten i Aruba to „kraje” wchodzące w skład Królestwa Niderlandów, mające własne rządy wybierane przez lokalne parlamenty. Z kolei wyspy Bonaire, Saba i Sint Eustatius są „nadzwyczajnymi gminami” w ramach Królestwa Niderlandów, a ich mieszkańcy mają czynne i bierne prawo wyborcze do parlamentu w Hadze.
Opiekę konsularną na tych terytoriach sprawuje Ambasada RP w Caracas (Wenezuela). Na wyspy można wjechać wyłącznie na podstawie ważnego paszportu. Pobyt do 90 dni nie wymaga wizy. Lokalne władze imigracyjne mogą zażądać przy wjeździe okazania, np. biletu powrotnego oraz gwarancji posiadania wystarczających środków finansowych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie ma tu zastosowania. Zaleca się wykupienie indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Od 1 stycznia 2011r. oficjalnym środkiem płatniczym na wyspach Bonaire, Sint Eustatius i Saba  stał się dolar amerykański (USD). Na Sint Maarten i Curaçao od 2012r. oficjalnym środkiem płatniczym będzie gulden karaibski. Do tego czasu w obiegu jest gulden antyliański.  Powszechnie akceptowane na wyspach są dolary amerykańskie (USD). 
  


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów
ambasador: Jan Borkowski
Holandia, Haga, Alexanderstraat 25, 2514 JM
Tel.: +31 615 852 600 Tel.: +3170 7990 110 Tel. dyżurny: +3170 7990 100 Faks: +3170 7990 137
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

HOLANDIA - galerie i zdjęcia z podróży

HOLANDIA / - / Amsterdam / AmsterdamHOLANDIA / Zuid Holland / Amsterdam / Hala stoczniowaHOLANDIA / Amsterdam / Amsterdam / RoweryHOLANDIA / - / Amsterdam / Dom na wodzie ...HOLANDIA / utrecht / utrecht / Opadające drzewo i mostekHOLANDIA / Antyle Holenderskie / Curacao / Willemstad / Dawna świątyniaHOLANDIA / Zuid Holland / Port Rotterdam / Port Rotterdam HOLANDIA / Overijssel / Zenderen / Wieczór nad kanałemHOLANDIA / zuid holland / Rotterdam / Kinderdijk - ujęcie z wiatrakaHOLANDIA / Overijssel / Giethoorn / Łódka na kanaleHOLANDIA / zuid holland / Kinderdijk / Domek wśród trawHOLANDIA /  Grevelingen / Port Zelande / Zachód słońcaHOLANDIA / - / Holandia / Ogród - tulipany 0HOLANDIA / Overijssel / Hengelo / Koniec zimy !HOLANDIA / Overijssel / Losser / Staw dla kaczek i innych ptakówHOLANDIA / Overijssel / Hengelo / Skupiska grzybienia białyHOLANDIA / - / Holandia / PajęczynkaHOLANDIA / - / Nieuwegein / wiosenne kwiatyHOLANDIA / Groningen / Wzdłuż kanałów / O porankuHOLANDIA / Noord-Holland / Amsterdam / Do Amsterdamu na Matki Boskiej Zielnej

HOLANDIA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
AMSTERDAM HOLANDIA 220 23-10-17
Amsterdam Timelapse HOLANDIA 396 24-09-17
Filmowa wersja "Tanie parkowanie w Amsterdamie" HOLANDIA 359 23-09-17
Film, Bardzo tanie parkowanie w Amsterdamie (film) HOLANDIA 423 23-09-17
Timelaps czyli szybki spacer po centrum Hagi. HOLANDIA 318 18-09-17
wypozyczenie roweru w amsterdamie HOLANDIA 396 21-06-17
ZABIORE DO HOLANDII-BELGII HOLANDIA 6294 27-02-17
Nie polecamy - Muzeum miasta Vlaardingen HOLANDIA 411 07-02-17
Micropia Amsterdam HOLANDIA 507 01-02-17
Rijksmuseum Amsterdam czyli nie tylko dziwki na czerwonej i zioło. HOLANDIA 851 25-01-17
Amsterdam top 10 HOLANDIA 2265 22-01-17
JAK TANIO DOTRZEĆ DO AMSTERDAMU? HOLANDIA 4405 22-01-17
Poszukuje porad od osób które zwiedziły Amsterdam HOLANDIA 7304 22-01-17
Od podróbek do ikony. Porcelana z Delft. HOLANDIA 494 22-01-17
Muzeum Amsterdamu HOLANDIA 402 21-01-17
Karta muzealna – czyli jak odwiedzić 400 muzeów w Holandii za darmo HOLANDIA 511 21-01-17
Foam. Gratka dla miłośników fotografii. HOLANDIA 346 21-01-17
Bardzo tanie parkowanie w Amsterdamie HOLANDIA 454 21-01-17
TOP 5 PLAŻ W HOLANDII HOLANDIA 621 10-10-16
Na barce w Amsterdamie HOLANDIA 824 05-10-16
Klimatyczne miasteczka w Holandii - warto zobaczyć! HOLANDIA 939 17-09-16
Haarlem ❤ HOLANDIA 663 11-09-16
AMSTERDAM - Bloemenmarkt HOLANDIA 573 24-08-16
tanie noclegi Amsterdam HOLANDIA 2185 31-07-16
Katowice - Niemcy, Belgia, Holandia HOLANDIA 2350 09-11-15
Keukenhof na majówkę - warto? HOLANDIA 3066 11-02-15
hotel HOLANDIA 2340 18-01-15
Przewóz Osób Polska-Holandia-Polska HOLANDIA 3894 27-03-13
czas na przesiadkę HOLANDIA 1024 21-03-13
Tani nocleg w Amsterdamie HOLANDIA 3208 17-10-12

HOLANDIA - artykuły i relacje z podróży

HOLANDIA / Groningen / Muzeum miejskie / Ukwiecony
2017-04-30
Antoni

kraje: HOLANDIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 713
liczba komentarzy: 4

Weekend w Groningen

Warto odbyć piękną wycieczkę do miasta Groningen w Holandii, gdzie najpopularniejszym pojazdem jest rower. Może dlatego jedną z popularniejszych sentencji, które zdobią liczne puby jest myśl Alberta Einstaina: \"Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód\".

Czytaj więcej

HOLANDIA / Holandia Południowa / Wassenaar / Holandia - Park rozrywki Duinrell
2016-02-16
Przystanek - Margo

kraje: HOLANDIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 899
liczba komentarzy: 0

Holandia - Park rozrywki Duinrell

Park rozrywki Duinrell to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi w każdym wieku.

Czytaj więcej

HOLANDIA / Holandia Południowa / Scheveningen / Holandia - Scheveningen
2016-01-21
Przystanek - Margo

kraje: HOLANDIA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 959
liczba komentarzy: 0

Holandia - Scheveningen

Nadmorski kurort Scheveningen

Czytaj więcej

HOLANDIA / Holandia Południowa / Delft / Delft
2016-01-20
Przystanek - Margo

kraje: HOLANDIA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 1241
liczba komentarzy: 0

Holandia - Delft

Delf, według niektórych przewodników jest jednym z najpiękniejszych holenderskich miast, a swoją popularność zyskało dzięki ceramicznym wyrobom, produkowanym tu już od XVII wieku. To typowe dla Holandii miasto, z piękną starówką poprzecinaną licznymi szerokimi kanałami i starymi kamienicami.

Czytaj więcej

HOLANDIA / Holandia Południowa / Kinderdijk / Wiatraki w Kinderdijk
2015-11-30
Przystanek - Margo

kraje: HOLANDIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 757
liczba komentarzy: 0

Wiatraki w Kinderdijk

Symbol, który od razu kojarzy się z Holandią to oczywiście wiatraki. Te urocze budowle usiane po całym kraju pełniły bardzo odpowiedzialną funkcję i tylko od ich skuteczności zależał byt lokalnych społeczności.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

03-15
Iran - trzy tygodnie podróżowania samodzielnie lub w towarzystwie miejscowych

W październiku i listopadzie 2017r spędziłem 21 dni podróżując po Iranie. To była moja pierwsza podróż poza Europę samodzielnie. Generalnie pomimo dość napiętego planu i obaw na początku, radziłem sobie dobrze i udało się zrealizować plan prawie w całości.

03-01
A wiatr będzie ci targał włosy

„Varsovia – 14047 km”, informuje drogowskaz, umieszczony wśród wielu podobnych na tarasie widokowym Cerro w Punta Arenas. – No to mnie tym razem wywiało!

03-04
Iran - informacje praktyczne i ci...
03-01
Wakacje na Islandii...
02-03
Wymarzone Filipiny...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2018 Globtroter.pl
koniec koniec }); //}); koniec koniec