Przewodniki

IRLANDIA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaIRLANDIA
IRLANDIA
Stolica: Dublin
Waluta: euro (EUR)
Języki urzędowe: Język irlandzki - język iryjski (Gaeilge), angielski

IRLANDIA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Irlandii jest paszport bądź dowód osobisty. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu osobistego bądź paszportu.

PRZEPISY CELNE
Mimo zniesienia granic celnych między Polską a krajami UE ilość wwożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży podlega ograniczeniom. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Odebrany może również zostać pojazd, którym towary są przewożone. W Irlandii przewożone towary uznaje się za przeznaczone do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają następujących ilości: 800 szt. papierosów, 400 szt. cygaretek, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l alkoholu spirytusowego (np. whisky, wódka, gin), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Wyrobów takich nie można także przesyłać pocztą.
Niektóre towary są objęte zakazem wwozu do Irlandii bądź mogą być wwożone na podstawie specjalnej licencji. Należą do nich przede wszystkim: broń palna, amunicja, materiały wybuchowe, broń ofensywna, materiały pornograficzne (książki, magazyny, wydruki i nagrania wideo), rośliny i cebulki, żywe i martwe zwierzęta (w tym psy i koty, ptaki i drób), gatunki zagrożone, mięso i przetwory mięsne, siano i słoma (nawet jeżeli służą do pakowania). Obowiązuje także bezwzględny zakaz wwozu narkotyków.
Obywatele UE są zobowiązani do zgłaszania odpowiednim organom celnym (Customs) posiadanej przy sobie gotówki (lub jej ekwiwalentu w innych walutach, czekach podróżnych lub innych aktywach) w kwocie równej i wyższej niż €10000.
Dla obywateli UE podróżujących ze zwierzętami istnieje obowiązek posiadania tzw. paszportu UE dla zwierząt (EU Pet Passport) zgodnie ze standardami ISO 11784 czy Aneksem 11785. Przed samym wjazdem na terytorium Irlandii (24-48 godzin) należy zaszczepić zwierzę przeciw kleszczom i tasiemcowi. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (+353) 1 607 28 27, pod adresem internetowym: www.agriculture.gov.ie/pets lub wysłać pytanie na adres
e-mail: pets@agriculture.gov.ie. Można również zajrzeć na stronę polskiego Głównego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl.Obywatele polscy mogą przywozić do i wywozić z Irlandii broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej (European Firearms Pass) wydanej w Polsce, wpisanie broni do Karty oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula. W przypadku osób mieszkających w Irlandii dłużej niż 6 miesięcy konieczne jest wyrobienie w irlandzkim Ministerstwie Sprawiedliwości (Department of Justice, Equality and Law Reform) pozwolenia na wwóz broni. Po uzyskaniu zezwolenia należy złożyć podanie do policji o zezwolenie na broń.
Można wwozić produkty mięsne oraz mleczne tylko na tzw. „własny użytek”. Dopuszczalna ilość przewożonych produktów wynosi 10 kg. Jednakże każdy z produktów musi posiadać odpowiedni certyfikat UE (EU Heath Mark).

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Szczepienia nie są wymagane, nie występują też żadne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Nie ma problemu z dostępem do opieki medycznej, choć najczęściej jest ona płatna. Dlatego też przed wyjazdem należy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ (European Heath Insurance Card - EHIC). EKUZ uprawnia do bezpłatnego korzystania tylko z podstawowych usług medycznych, na zasadach obowiązujących w Republice Irlandii. W skład tych usług wchodzą sytuacje zagrożenia zdrowia bądź życia, nagłe wypadki, zatrucia czy zachorowania. Z tego względu wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego zawierającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywające koszty leczenia, a także przewiezienia chorego do Polski, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Bliższe informacje: www.nfz.gov.pl
Udając się do lekarza w Irlandii, należy upewnić się, czy ma on kontrakt z irlandzką państwową służbą medyczną (Health Services Executive - HSE, www.hse.ie). Takie kontrakty ma w Irlandii stosunkowo niewielu lekarzy ogólnych (General Practitioners - GP). Listę lokalnych GP jak też specjalistów można uzyskać w lokalnych placówkach służby zdrowia (lokalne oddziały HSE). Przed rozpoczęciem wizyty należy przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego i podkreślić, że wizyta ma się odbyć w ramach regulacji UE. Leczenie szpitalne w nagłych wypadkach (tel. pogotowia w Irlandii: 999 lub 112) jest bezpłatne w szpitalach publicznych. Regulacja UE przewiduje także prawo do bezpłatnych lekarstw na podstawie specjalnego rodzaju recept wypisywanych wyłącznie przez lekarzy mających kontrakt z HSE. Gdy pobyt w Irlandii trwa dłużej niż 3 miesiące, karta ubezpieczenia zdrowotnego nie znajduje zastosowania i Polaków obowiązują zasady takie same jak obywateli Irlandii. Prywatna wizyta u lekarza domowego (lekarz ogólny) wynosi od 40 do 50 EUR, u specjalisty - od 100 do 155 EUR. Doba w szpitalu państwowym kosztuje ok. 40 EUR, w szpitalu prywatnym natomiast jest to koszt ok. 600 EUR.NFORMACJE DLA KIEROWCÓW
W Irlandii obowiązuje lewostronny ruch drogowy. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi podczas prowadzenia samochodu wynosi w Irlandii 0,8 promila. Prawo jazdy (zarówno starego, jak i nowego wzoru) wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Irlandii i zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie lub przepisami krajowymi. Nie jest natomiast uznawane międzynarodowe prawo jazdy. Konieczne jest posiadanie dowodu opłacenia podatku drogowego i ubezpieczenia. Sam fakt wjazdu na teren Republiki należy natomiast zgłosić służbom granicznym (Customs) w ciągu doby po przekroczeniu granicy. Wysokość podatku rejestracyjnego wynosi 23-30% wartości rynkowej samochodu. Niektóre osoby mogą być zwolnione z tego podatku; informacji na ten temat udziela biuro rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Office). Tylko turysta, który nie podejmuje pracy w Irlandii (policja jest w stanie sprawdzić status każdej osoby), może podróżować w Irlandii samochodem zarejestrowanym w Polsce. Wszystkie samochody mające więcej niż 4 lata muszą raz na dwa lata przejść test sprawności dopuszczający je do ruchu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.oasis.gov.ie

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma żadnych ograniczeń. Między ważniejszymi miastami kursują pociągi Iarnród Eireann (Irish Rail tel. 01-8366222; www.irishrail.ie). Jest to najszybszy sposób podróżowania, jednak sieć kolejowa jest słabo rozwinięta. Można także korzystać z autobusów Bus Eireann (tel. O1-8366111; www.buseireann.ie). Działają również prywatni przewoźnicy. Podróżowanie autobusami jest tańsze niż pociągami.  Z reguły bardziej opłacalne jest kupowanie biletu w obie strony. Biorąc pod uwagę niezbyt dobrze rozwiniętą komunikację publiczną, a także częste opóźnienia, łatwiej i szybciej dotrzeć do wybranych miejsc wypożyczonym samochodem (www.rentacar-ireland.com). Informacje na temat ruchu na drogach można znaleźć na www.aaroadwatch.ie. Przy podróży samochodem trzeba zaopatrzyć się w aktualną mapę, jako że oznakowanie dróg jest raczej ubogie, szczególnie na mniej uczęszczanych trasach.

BEZPIECZEŃSTWO
Irlandia jest krajem w miarę bezpiecznym. W centrach dużych miast problemem staje się coraz większa liczba narkomanów. Napadów na turystów i rozbojów jest niewiele, zdarzają się jednak kradzieże kieszonkowe. Szczególnie w dużych miastach problemem są włamania do samochodów, przy czym ubezpieczenia zazwyczaj ich nie pokrywają .

RELIGIA, OBYCZAJE
Nie ma szczególnych norm prawnych lub zwyczajowych, których nieprzestrzeganie mogłoby powodować sytuacje konfliktowe. Irlandczycy w kontaktach towarzyskich są bardzo otwarci i przyjacielscy, jednak w rozmowach z przypadkowo poznanymi osobami (w pociągu, pubie itp.) należy unikać sporów lub kategorycznych opinii na temat konfliktu w Irlandii Północnej, języka i religii.PRZYDATNE INFORMACJE:
Pomoc w nagłych wypadkach można uzyskać pod numerem telefonu 999 lub 112.
Banki i urzędy otwarte są zwykle w godz. 10.00-16.00. Jeden dzień w tygodniu (zazwyczaj w czwartek) instytucje te otwarte są do godz. 17.00. Sklepy otwarte są od poniedziałku do soboty (często także w niedzielę), najczęściej w godz. 10.00-18.00, duże obiekty handlowe w godz. 9.00-20.00. Czwartek jest w Irlandii dniem handlowym: sklepy są otwarte do godziny 20.00, czasem nawet do 21.00.
Koszty życia w Irlandii należą do najwyższych w Europie.
Obowiązuje całkowity zakaz palenia w pubach i restauracjach.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii
ambasador: Marcin Nawrot
Irlandia, Dublin, 5 Ailesbury Road, Dublin 4
Tel.: +353 1 2830855 Tel. dyżurny: +353 87 22 77 085 Faks: +353 1 2698309
dublin@msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie

Irlandia, Dublin, 4-8 Eden Quay, Dublin 1
Tel.: +3531 871 80 20 Tel. dyżurny: 087 22 77 085 Faks: +3531 872 77 92
dublin.consul@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

IRLANDIA - galerie i zdjęcia z podróży

IRLANDIA / Connemara / Kylemore Abbey / Kylemore AbbeyIRLANDIA / -Tipperary / Cashel / RuinyIRLANDIA / - / Ring of Kerry / ...IRLANDIA / - / Dublin / Inne ujęcieIRLANDIA / Cork / Katedra w Cork / MaszkaronIRLANDIA / - / Ring of Kerry / Urokliwe miejsceIRLANDIA / - / Zatoka Dingle / Widok z kutra.IRLANDIA / - / Miejski Park w Cork / Lecę, lecę ........IRLANDIA / Burren / Pulnabrone. Przy drodze R480 / Grobowiec PulnabroneIRLANDIA / - / Valencia Island / Jeden z wielu po drodzeIRLANDIA / - / półwysep Dingle / Przecięty ląd.IRLANDIA / FOTA / FOTA WILDLIFE PARK / MonkeyIRLANDIA / Hrabstwo Kerry / Dingle / DingleIRLANDIA / - / Waterville / AtlantykIRLANDIA / tullamore / tullamore / parada w tullamore sw.PatrykaIRLANDIA / - / Pierścień Kerry / Droga R566IRLANDIA / - / Dingle / OceanariumIRLANDIA / - / półwysep Dingle / ModelkaIRLANDIA / Dublin / Rzeka Liffey / Dublin nocaIRLANDIA / FOTA / FOTA WILDLIFE PARK / Rodzina ?

IRLANDIA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Wirtualny Festiwal Świętego Patryka IRLANDIA 2061 14-03-21
Wirtualne wykłady podróżnicze IRLANDIA 2605 21-04-20
Wycieczki po Islandii - praktyczne porady. IRLANDIA 2487 13-04-20
The Emerald Magic Trail IRLANDIA 1386 08-01-19
Dzień Świętego Patryka- kalendarz imprez w Polsce IRLANDIA 1174 15-03-18
Irlandia na rowerze IRLANDIA 3998 16-02-18
rewelacyjny przewodnik - Lukasz M IRLANDIA 2923 26-08-16
Wyprawa na Zieloną Wyspę IRLANDIA 2940 21-05-13
fajna inicjatywa IRLANDIA 2444 03-12-12
Wycieczka objazdowa IRLANDIA 3275 18-11-12
Irlandia - szukasz informacji? chcesz coś kupić lub sprzedać w Irladnii - www.szperaj.com IRLANDIA 3358 31-08-09
nocleg w Belfaście IRLANDIA 2692 17-07-07
Co zwiedzać w Irlandii IRLANDIA 5209 07-02-07
FLORA IRLANDII IRLANDIA 3962 09-11-06
A co z wycieczkami do irlandii!? IRLANDIA 2926 28-09-06
bilet na prom IRLANDIA 3403 13-09-06
Irlandia - co warto zobaczyc? IRLANDIA 12424 04-09-06
Sprzedam bilety z CORK do WARSZAWY !!!!!!!TANIO !!!!!!! IRLANDIA 3726 26-07-06
Jak dostac się tam rowerem? IRLANDIA 2586 06-07-06
puby i restauracje Dubina IRLANDIA 2864 20-03-06
zapraszam na imprezę irlandzką IRLANDIA 2331 08-06-05
Chorwacja Hiszpania Portugalia Norwegia Irlandia IRLANDIA 2
Teneryfa IRLANDIA 2

IRLANDIA - artykuły i relacje z podróży

IRLANDIA / Hrabstwo Clare / Doolin / Klify Moheru w lekkiej mgle
2022-09-30
Antoni

kraje: IRLANDIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 2062
liczba komentarzy: 0

Klify Moheru - irlandzki cud natury

Klify Moheru (Cliffs of Moher) stanowią jedną z najważniejszych atrakcji, nie tylko w hrabstwie Clare, obejmują chronioną kolonię ptaków morskich, które gniazdują na klifach, to dzika, surowa Irlandia w najlepszym wydaniu. Klify Moheru były scenerią takich filmów jak: „Córka Ryana”, „Narzeczona dla księcia”, „Asterix i Obélix”, czy „Harry Potter i Książę Półkrwi”. Obszar ten jest częścią płaskowyżu Burren, na którym znajduje się również mnóstwo innych miejsc wartych zobaczenia.

Czytaj więcej

SZKOCJA / Hebrydy Wewnętrzne / Mull / Tobermory
2018-05-02
igebski

kraje: SZKOCJA, IRLANDIA PÓŁNOCNA, IRLANDIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1140
liczba komentarzy: 0

Wokół Wysp Brytyjskich - część druga

Wizyta w Tobermory na wyspie Mull, w Greenock i Glasgow, Belfaście, Cork i Cobh.

Czytaj więcej

WIELKA BRYTANIA / --- / --- / Ciekawe miejsca Europy
2016-03-16
GlobAdmin

kraje: GRECJA, FRANCJA, IRLANDIA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 5009
liczba komentarzy: 0

3 najciekawsze miejsca w Europie idealne na wakacyjny urlop

Okrzyki i gromkie brawa, piękna i słoneczna plaża, czy tajemnicze zielone zakątki? Nie trzeba szukać daleko, aby znaleźć idealne miejsce na wakacyjny urlop. Przedstawiamy trzy różne propozycje miejsc w Europie, które warto rozparzyć podczas planowania letniego wypoczynku.

Czytaj więcej

IRLANDIA / Klify Moheru / Klify Moheru / Klify Moheru 2
2012-02-24
Gdakub

kraje: IRLANDIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 4454
liczba komentarzy: 0

Na Klifach Moheru i obok nich.

Natura broni się przed skomercjalizowaniem dla potrzeb "turystów" ale nie zawsze udaje jej się z tej walki wyjść zwycięsko. Klify Moheru - ciągle piękne i pełne majestatu choć ujęte w betonowe alejki i kramy z pamiątkami. Na szczęście wystarczy poszukać niedaleko by znaleźć skaliste , irlandzkie wybrzeże takie jak je natura stworzyła.

Czytaj więcej

IRLANDIA / Hrabstwo Carlow / Carlow / Mistrzostwa swiata w orce
2007-09-21
Blaszka

kraje: IRLANDIA
zawartość: droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 9845
liczba komentarzy: 1

Pamiętnik znaleziony w pubie

Kilka luźnych spostrzeżeń i przygód z zielonego lądu.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl