Przewodniki

SYRIA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

AzjaSYRIA
SYRIA
(Syryjska Republika Arabska)
Stolica: Damaszek
Waluta: funt syryjski (SYP)
Język urzędowy: arabski

SYRIA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

nne języki: angielski, francuski  Z uwagi na napiętą sytuację wewnętrzną w kraju Ambasada RP w Damaszku odradza podróżowanie do Syrii. Do obywateli polskich przebywających na terenie Syrii apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach publicznych, unikanie wszelkich demonstracji i zgromadzeń oraz nieprzebywanie w piątki w okolicach meczetów. Prosimy o uważne śledzenie dalszych komunikatów i rejestrowanie ewentualnych podróży na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/.Do obywateli polskich przebywających na terenie Syrii apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w podróżowaniu po kraju i zgłaszanie do konsulatu w Damaszku wszelkich niepokojących zdarzeń. Zwracamy równocześnie uwagę, że w związku z możliwymi  ograniczeniami w podróżowaniu dyplomatów po Syrii, może zaistnieć sytuacja, w której interwencja konsula, czy innych pracowników Ambasady będzie znacznie utrudnionWIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy powinni ubiegać się o wizy pobytowe i tranzytowe w Ambasadzie Syrii w Warszawie. Osoby udające się do Jordanii mogą otrzymać wizy na granicy jordańsko-syryjskiej lub w przedstawicielstwie tego kraju w Damaszku. Cudzoziemcy wjeżdżający z terenu Syrii do Iraku muszą uzyskać odpowiednie zezwolenie w tutejszym biurze imigracyjnym; należy wówczas podać nazwę przejścia granicznego, przez które zamierza się opuścić Syrię. Z uwagi na zdarzające się problemy z uzyskaniem wizy wjazdowej do Libanu (np. kobiety poniżej 30. roku życia) oraz dość długotrwałe procedury wizowe w libańskiej placówce dyplomatycznej w Damaszku wskazane jest ubieganie się o wizę w Ambasadzie Libanu w Warszawie Do wjazdu na terytorium Syrii uprawnia paszport ważny minimum 6 miesięcy. Przy wjeździe nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, nie ma również wymagań dotyczących posiadania określonej kwoty pieniędzy na pobyt. Przy wyjeździe drogą lotniczą od podróżnych pobierana jest opłata wyjazdowa w wysokości 1500 SYP, drogą lądową - 500 SYP. Przed przekroczeniem granicy należy upewnić się, czy w paszporcie nie widnieją wizy, pieczątki bądź inne wpisy świadczące o jakimkolwiek związku z Izraelem (dotyczy to również wszelkich przedmiotów mających związek z tym krajem, a nawet pieczątek z egipskich i jordańskich przejść granicznych z Izraelem), ponieważ grozi to zawróceniem z granicy. Władze syryjskie zezwalają obecnie na wjazd do Syrii zorganizowanych grup religijno-turystycznych, które w planie podróży zakładają również wcześniejszy pobyt w Izraelu, jednakże warunkiem jest uprzednie uzyskanie stosownego zezwolenia w damasceńskim oddziale Ministerstwa Turystyki przez miejscowego przedstawiciela organizatora.

PRZEPISY CELNE
Nie ma ograniczeń co do ilości wwożonych środków płatniczych. Cudzoziemcy planujący wywieźć z Syrii walutę obcą w kwocie przekraczającej 5000 USD powinni jej posiadanie zadeklarować przy wjeździe. Obowiązuje zakaz wywozu waluty syryjskiej w kwocie wyższej niż 500 SYP. Zakazany jest wywóz przedmiotów o wartości historycznej. Nie wolno także wywozić żywności konserwowej. W Syrii nie jest naliczany podatek VAT, przez co nie można ubiegać się o jego zwrot przy wywozie zakupionych produktów.

PRZEPISY PRAWNE
Obrót dewizami, poza wyznaczonymi miejscami, jest zakazany; kara za przestępstwa dewizowe wynosi od 2 lat pozbawienia wolności. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy własnym samochodem, gdyż w razie wypadków drogowych z udziałem pieszych postępowania sądowe są praktycznie zawsze rozstrzygane na ich korzyść, a zasądzane kary - wysokie.

MELDUNEK
Turysta objęty jest obowiązkiem meldunkowym, jeżeli przebywa w Syrii ponad 15 dni. W miejscowym biurze imigracyjnym należy okazać paszport i uzyskać stosowną pieczęć, uprawniającą najczęściej do dalszego, 30-dniowego pobytu. Na ogół jest to procedura dość prosta. W przypadku wizy wielokrotnej 15-dniowy okres liczony jest każdorazowo od daty kolejnego wjazdu. Upływ terminu ważności dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec przebywa w Syrii, może się wiązać z przykrymi konsekwencjami (np. cofnięciem z granicy z poleceniem uregulowania formalności meldunkowych). W przypadku pobytów w hotelach formalności załatwiane są bezpośrednio przez administrację obiektu.

UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe. Ze względu na dość skomplikowany system finansowo-bankowy mogą wystąpić problemy z akceptacją polskich polis ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie pojazdu turyści zmotoryzowani regulują w ramach pobieranej na granicy opłaty za wjazd.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Z uwagi na niskie zagrożenie epidemiologiczne szczepienia nie są wymagane. Osoby planujące dłuższy pobyt w Syrii (staże, praktyki) zobowiązane są do wykonania badania na obecność wirusa HIV, przy czym uznawane jest jedynie badanie wykonane w miejscowym szpitalu (koszt ok. 500 SYP). W przypadku podejmowania pracy niezbędne jest ponadto przedłożenie RTG płuc (również wykonanego na miejscu). Osoby o słabszym zdrowiu nie powinny wybierać się do Syrii latem, ponieważ suchy i gorący klimat powoduje częste podrażnienia dróg oddechowych i oczu. W okresie letnim następuje znaczny wzrost zachorowań na amebozę. Profilaktyka wymaga szczególnej dbałości o higienę przygotowywania posiłków, zwłaszcza owoców i warzyw; niewskazane jest korzystanie z kuchni ulicznych. Kłopoty żołądkowe zdarzają się z reguły wszystkim nieprzyzwyczajonym do miejscowej flory bakteryjnej. Okres aklimatyzacji trwa przeciętnie 3-4 dni. Prywatne gabinety lekarskie o wielu specjalizacjach znajdują się praktycznie na każdej ulicy. Koszt wizyty podstawowej wynosi najczęściej 500 SYP, specjalistycznej - 1000-2000 SYP. W szczególnych przypadkach pomoc lekarska świadczona jest cudzoziemcom bezpłatnie, jednak standard oferowanych usług jest bardzo niski. Prywatne szpitale zapewniają lepszą opiekę medyczną; opłata za dobę pobytu wynosi od 2500 do 3500 SYP. Ponieważ znaczna część lekarzy kształciła się w europejskich lub amerykańskich uczelniach, z łatwością można porozumieć się po angielsku lub francusku. Miejscowe apteki oferują szeroki wybór farmaceutyków, głównie rodzimej produkcji, w bardzo niskich cenach. Większość produktów jest dostępna bez recepty (w tym antybiotyki). Część z aptek pełni dyżur całodobowy.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Kierowcy przejeżdżający przez Syrię nawet tranzytem (do 48 godzin) powinni dysponować międzynarodowym prawem jazdy. Za wjazd samochodem osobowym z silnikiem benzynowym pobierana jest opłata graniczna w wysokości 200 USD za miesiąc. Nie zaleca się podróżowania samochodem z silnikiem Diesla, gdyż wiąże się to z wysokimi opłatami wjazdowymi (275 USD za każdy tydzień pobytu). Benzyna bezołowiowa jest ogólnodostępna, olej napędowy - tylko dla posiadaczy specjalnego zezwolenia. Należy zwracać uwagę na miejsce tankowania paliwa - w mniejszych, przydrożnych stacjach jego jakość może znacznie odbiegać od obowiązujących norm. W przypadku kolizji, awarii pojazdu, czy konieczności wezwania policji drogowej należy dzwonić pod ogólnokrajowy numer alarmowy 115 (możliwe trudności z uzyskaniem połączenia).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Poza licznymi strefami wojskowymi, po Syrii można podróżować bez ograniczeń. Niezbędny jest ważny dokument tożsamości (np. paszport z ważną wizą i stemplem z przejścia granicznego). Wykluczone jest podróżowanie bez specjalnej przepustki na Wzgórza Golan i przebywanie w ok. 40-kilometrowym pasie bezpieczeństwa wzdłuż granicy z Izraelem. W większych miastach i strefach podmiejskich opłaca się korzystać z licznych i tanich taksówek - koszt kilkukilometrowego przejazdu wynosi średnio ok. 50-75 SYP. Bardzo tania, choć mało wygodna jest komunikacja minibusami. Dobrze funkcjonuje dalekobieżna komunikacja autobusowa, a opłaty za przejazd nie są wygórowane. Pomiędzy większymi miastami funkcjonuje także kolej, której część taboru zapewnia komfortowe warunki, a koszt przejazdu jest nieco niższy od kosztu przejazdu autobusem. Niewskazane są dłuższe, piesze wędrówki poza miastami, gdyż można zostać zatrzymanym przez patrol policyjny i oskarżonym o włóczęgostwo, co grozi nawet wydaleniem z kraju.

BEZPIECZEŃSTWO
W Syrii odnotowuje się niewielką liczbę przestępstw. Kradzieże zdarzają się sporadycznie, najczęściej w dużych skupiskach ludzi (np. bazary). Nie należy jednak pozostawiać rzeczy wartościowych w pokojach hotelowych ani w samochodach. Aby wezwać policję, należy dzwonić pod numer 112 lub odszukać policjanta (najczęściej na najbliższym skrzyżowaniu). Duża liczba uchodźców z Iraku spowodowała pewne pogorszenie poziomu bezpieczeństwa w Syrii.

RELIGIA, OBYCZAJE
Syryjczycy są na ogół bardzo tolerancyjni. Należy wszakże pamiętać o obowiązujących muzułmańskich normach religijnych i obyczajowych (odpowiednie zachowanie i ubiór w miejscach publicznych) oraz przestrzeganiu podstawowych zasad (wchodzenie do meczetów bez obuwia, kobiety w nakryciu głowy i w strojach z zakrytym dekoltem, najlepiej sięgających do kostek i w stonowanych ciemnych kolorach). Należy zrezygnować ze zwiedzania meczetów w piątki, szczególnie podczas modłów. W okresie Ramadanu w ciągu całego dnia (od wschodu do zachodu słońca) niewskazane jest spożywanie posiłków i napojów w miejscach publicznych, palenie tytoniu, czy hałaśliwe zachowanie.

PRZYDATNE INFORMACJE
W hotelach, restauracjach i wielu sklepach o wyższym standardzie akceptowane są karty płatnicze. Wymiany waluty na miejscową można dokonać w hotelu lub banku. Cudzoziemcy regulują opłaty za pobyt w hotelach jedynie w walucie obcej (USD lub EURO). Upowszechniają się bankomaty, zlokalizowane zazwyczaj w sąsiedztwie banków. W razie konieczności przekazania do Syrii pieniędzy można skorzystać z usług firm transferowych (np. Western Union).
Telefonia komórkowa funkcjonuje bez większych utrudnień. Wszyscy polscy operatorzy oferują roaming na Syrię (niektórzy również na rozmowy wychodzące). Przewidując dłuższy pobyt, najlepiej zaopatrzyć się w kartę telefoniczną typu pre-paid, która kosztuje ok. 400 SYP. W punkcie sprzedaży należy okazać ważny dokument tożsamości. Połączenia międzynarodowe z tego typu telefonów są nieco droższe od telefonii stacjonarnej, lecz znacznie tańsze od połączeń roamingowych (20-40 SYP za minutę połączenia).
Pod względem klimatycznym najdogodniej zwiedzać Syrię w okresie marzec-maj i wrzesień-listopad.
Opłata za zwiedzanie zabytków jest stała i wynosi 150 SYP od osoby. Uczniowie i studenci mający międzynarodowe legitymacje mogą liczyć na znaczne zniżki w większości obiektów.
Dniem ustawowo wolnym od pracy jest piątek, jednakże administracja państwowa nie pracuje także w soboty. Zazwyczaj w większość dni wolnych sklepy i restauracje są otwarte, należy jednak zwracać uwagę na krótszy czas pracy, szczególnie w okresie Ramadanu i świąt religijnych (pierwszego dnia świąt Al-Fitr i Al-Adha wszystkie sklepy i restauracje są zamknięte). 


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Syryjskiej Republice Arabskiej
ambasador: Michał Murkociński
Syria, Damaszek, Abou Roumaneh, Baha Eddin Aita Str. P.O. Box 501,
Tel.: +963 11 3333010 Tel.: +963 11 15558 Tel.: +963 11 3336010 Faks: +963 11 3315318
damaszek.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

SYRIA - galerie i zdjęcia z podróży

SYRIA / Homs / Krak des Chevaliers / Krak - dziedziniecSYRIA / Prowincja Daraa / Bosra / UlicaSYRIA / Homs / Krak des Chevaliers / KrakSYRIA / Latakia / Qalat Salah ad-Din / Zamek Saladyna (2)SYRIA / - / Homs / cud techniki o nazwie adekwatnej do miejscaSYRIA / - / Damaszek / w meczecie UmajjadówSYRIA / - / Meczet / dziewczynkaSYRIA / Homs / Krak des Chevaliers / Obwarowania zewnętrzneSYRIA / Aleppo / Aleppo - Stare Miasto / TwierdzaSYRIA / - / Damaszek / Przyprawy, ale jakie?SYRIA / - / Pociąg przez pustynie / Pociąg do podróżowaniaSYRIA / Homs / Homs (Hims) / Meczet w HomsSYRIA / - / góry Dżabal an-Nusajrijja / Crack de ChevaliersSYRIA / Latakia / Qalat Salah ad-Din / BastionSYRIA / - / Palmyra / PalmyraSYRIA / - / Bosra / skokSYRIA / Homs / Homs (Hims) / Przyszłe gwiazdySYRIA / Homs / Krak des Chevaliers / Trochę średniowieczaSYRIA / Homs / Homs (Hims) / Na targuSYRIA / - / Damaszek / Kolorowe ulice

SYRIA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
wiza na granicy jordańsko-syryjskiej SYRIA 1113 04-12-18
sytuacja w Syrii SYRIA 3549 13-12-13
Liban-Syria-Jordania-Liban SYRIA 1938 05-01-12
Syria, przełom kwietnia i maja. SYRIA 2476 31-03-11
Syria wrócilam SYRIA 2835 02-03-11
Syria, Liban - kwiecień/maj SYRIA 2287 22-02-11
Bankomaty SYRIA 2168 12-02-11
Z Libanu do Syrii SYRIA 1886 23-12-10
Syria, Liban SYRIA 2245 04-11-10
Wymiana pieniędzy SYRIA 1817 28-09-10
Syria, Jordan, Izrael pytanie SYRIA 2860 30-07-10
na stopa do Syrii SYRIA 1944 21-06-10
Turcja, Irak,Syria, Liban, Jordania, Izrael, Okupowana Palestyna autostopem :) SYRIA 3740 10-06-10
Syria/Jordania przełom grudnia i stycznia SYRIA 2834 24-08-09
wrzesień- październik TURCJA- SYRIA- LIBAN SYRIA 2524 23-06-09
sierpień- wrzesień 2009 TURCJA- SYRIA- LIBAN SYRIA 1602 23-06-09
POŚREDNICTWO WIZOWE SYRIA 3809 18-06-09
Do Jordanii przez Syrię SYRIA 1608 22-04-09
szukam hotelu w Damaszku SYRIA 1468 10-12-08
czy ktos wybiera sie do syrii w pazdzierniku 2008? SYRIA 1645 28-09-08
Jak najtaniej do Syrii? SYRIA 1905 20-04-08
wakacje w Syrii SYRIA 2219 15-03-08
Syria-wrzesień 07 SYRIA 2279 22-02-08
Syria, Jordania, Turcja SYRIA 1839 16-07-07
Bliski Wschód na motorze SYRIA 1555 17-05-07
Jak dojechac w miare tanio do Syrii SYRIA 2056 21-03-06
Wiza do Syrii - cos sie zmienilo? SYRIA 2287 25-06-04
Z Libanu do Syrii SYRIA 2

SYRIA - artykuły i relacje z podróży

SYRIA / Środkowa Syria / Damaszek / Meczet Umajjadów
2015-10-31
ArturG

kraje: SYRIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 4179
liczba komentarzy: 0

Czego już nie zobaczysz?

Obecna sytuacja w Syrii nie sprzyja podróżom w te rejony, poczytajcie jednak jak zapamiętał ją jeden z globtroterów kilkanaście lat temu ...

Czytaj więcej

POLSKA / Mazowsze / Warszawa / Logo
2014-05-28
Trzeci Stopień Ryzyka

kraje: URUGWAJ, USA, WIETNAM, MALEZJA, MEKSYK, AUSTRALIA, INDIE, CHINY, SYRIA, TURCJA, IRAN, IRAK, AFGANISTAN, KUWEJT, BRAZYLIA, PERU, PARAGWAJ, CHILE
zawartość: zdjęcia, mapy, linki
liczba odwiedzin: 5349
liczba komentarzy: 3

Trzeci stopień ryzyka

Trzyletnia, bezgotówgowa, pieszo-autostopowa wyprawa dookoła świata.

Czytaj więcej

SYRIA / Aleppo / Aleppo/Halab, Stare Miasto / Minaret meczetu Umajjadów (1)
2013-05-02
Smok-1

kraje: SYRIA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 4094
liczba komentarzy: 0

Aleppo – minaret

Fotorelacja pokazująca zabytek z czasów sprzed zniszczenia

Czytaj więcej

SYRIA / Nebek / Mar Musa / Klasztor
2011-04-25
alexgr

kraje: SYRIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 2396
liczba komentarzy: 0

Syria kwiecień 2011

Hotele, ceny przejazdów i wstępy

Czytaj więcej


kraje: SYRIA, JORDANIA
zawartość:
liczba odwiedzin: 5333
liczba komentarzy: 1
Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl