Artykuły i relacje z podróży Globtroterów

Kalendarz i święta. > ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE


mmaJola mmaJola Dodaj do: wykop.pl
relacje z podróży

Zdjęcie ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Zabi / Ruwais / Obchody swieta narodowego.O kalendarzu muzulmanskim i świętach w ZEA.

Kalendarz muzułmański to kalendarz księżycowy i rok jest w nim krótszy o 11 dni od słonecznego. Zaczęto odmierzać czas według niego w 622 r., kiedy to Mahomet opuścił rodzinną Mekkę i udał się do Medyny. To zdarzenie nazywa się w islamie — Hidżra, czyli wędrowanie.

Jeszcze przed nastaniem islamu ludzie z tych terenów obliczali lata na podstawie najstarszej metody, jaką są fazy księżyca. Tylko on się zmieniał na nieboskłonie, jak i układ gwiazd, a słońce nigdy. Pojawienie się na niebie sierpa księżyca po nowiu wyznacza nowy miesiąc. W roku jest dwanaście miesięcy. Jedna faza księżyca trwa 29 dni, 12 godzin, 44 minuty i 3,8 sekundy, czyli 29 i pół dnia. Dlatego rok księżycowy trwa 354 dni, czyli jest krótszy od roku słonecznego o 10,8 dni. Powoduje to, że rok księżycowy jednostajnie przesuwa się wstecz wobec roku słonecznego w cyklu 33-letnim. Oznacza to, że po 33 latach księżycowych miną 32 lata słoneczne.

Przyjęte jest, że lata w kalendarzu muzułmańskim oznacza się skrótem AH (Anno Herirae-rok hidży), a w kalendarzu gregoriańskim AD (Anno Domini). Aby je przeliczyć, potrzebne są tablice konwersyjne.

Przed nastaniem islamu na terenach Półwyspu Arabskiego lata otrzymywały nazwy od czegoś szczególnego, co się wydarzyło. Np. rok, w którym narodził się Mahomet, czyli 570 nazywano rokiem słonia. W tym to roku Etiopczycy najechali Arabię, a zrobili to na bojowych słoniach. Ten zwyczaj trwał też przez jakiś czas po nastaniu islamu i nazwy dotyczyły wydarzeń z nim związanymi, np. rok zwycięstwa, rok oczyszczenia.

Nazwy miesięcy w kalendarzu księżycowym muzułmańskim mają swoje znaczenie.

Pierwszym jest miesiąc Muharram, a jego nazwa wywodzi się od słowa haram, czyli zakazany. Liczy on 30 dni. W tym miesiącu zakazane były walki. Szczególnym dniem tego miesiąca jest 17. W tym dniu Arabowie zwyciężyli w Mekce Etiopczyków walczących na słoniach bojowych. Ten dzień ma swoją nazwę — Dzień Słonia. Dziesiąty dzień tego miesiąca to wielkie święto szyickie. Upamiętnia ono dzień śmierci imana Al-Husajna w 680 r.

Drugi miesiąc nazywa się Safar, czyli żółty, i ma 29 dni. Podobno w tym czasie było najwięcej zachorowań na żółtaczkę, na którą zachorował też prorok Mahomet.

Trzeci miesiąc to Rabi Al-Awwal, czyli pierwsza jesień, i ma 30 dni. Dwunastego dnia tego miesiąca przypada święto Mawlid — urodziny proroka. Obchodzone jest ono od 1207 r., a 23 dnia przypada święto śmierci proroka.

Czwarty miesiąc, Rabi-As-Sani, czyli druga jesień, ma 29 dni.

Piąty miesiąc to Dżumada Al-Ula, czyli „pierwsze zamarzanie”, i ma 30 dni. Nazwa odnosi się do zimowego czasu. W tym miesiącu obchodzi się trzy święta. Pierwsze przypada na ósmy dzień i są to narodziny Alego, a piętnastego jego śmierć. Z kolei dwudziestego dnia obchodzi się święto zdobycia Konstantynopola, co było ważnym wydarzeniem w historii islamu.

Szósty miesiąc, czyli „drugie zamarzanie”, nazywa się Dżumada Al-Achira i ma 29 dni. Pierwszego dnia tego miesiąca obchodzone jest święto nawiedzenia Mahometa przez Archanioła Gabriela. Drugiego dnia wspomina się śmierć pierwszego kalifa, Abu Bakra, a dziewiątego dnia jego urodziny. W dwudziestym dniu tego miesiąca obchodzi się urodziny Fatimy, córki proroka.

W siódmym miesiącu o nazwie Radżab, czyli „powstrzymywanie się”, nie wolno prowadzić walk. Ma on 30 dni, a w dwudziestym siódmym dniu obchodzi się święto wniebowstąpienia Mahometa. Nosi ono nazwę Al Israa Walmiraj, gdzie słowo „israa” znaczy podróż, a ‘miraj” wniebowstąpienie, czyli w wolnym tłumaczeniu: niesamowita noc podróży. Tej nocy Bóg zabrał Mahometa do Jerozolimy z pomocą Archanioła Gabriela. Tam, w meczecie Al Aksa prowadził on modlitwy ze wszystkimi uznanymi prorokami, czyli z Ibrahimem, Dawidem, Salomonem, Mojżeszem i Jezusem. Potem stanął na skale znanej dziś jako Kopuła na Skale i Bóg zabrał go do nieba. W pierwszym dniu tego miesiąca podobno Noe zbudował arkę, w co wierzą muzułmanie.

Burzliwym ósmym miesiącem jest Szaban, czyli „rozgałęzienie się”. Ma on 29 dni i w tym okresie plemiona stawały do walki i grabieży. W 15 dniu tego miesiąca jest obchodzone święto Hag Al Laila znane jako Qriqa'an. Wieczorem, dzieci ubrane w nowe ubrania odwiedzają domy rodziny i przyjaciół, wyśpiewując: „Aatona Allah Yutikom, Bait Makkah Yudikum”, co znaczy „Daj nam, a Bóg wynagrodzi tobie i pomoże odwiedzić dom Boga w Mekce”, za co dostają słodycze do torebek zawieszonych na szyi.

Dziewiąty miesiąc zwany Ramadan, co oznacza „gorący”, jest najważniejszy dla muzułmanów. Przez 30 dni obowiązuje wyznawców islamu post od wschodu do zachodu słońca. Nie wolno pić, jeść, palić ani współżyć. Z tego powodu, w tym miesiącu, prowadzone jest życie nocne w trakcie spotkań, a dzień, kto może, przeznacza na sen. W 19 dniu ramadanu obchodzone jest zdobycie Mekki przez Mahometa.

Dziesiąty miesiąc — Szawwal, czyli „wyruszenie”, ma 29 dni, a jego pierwszy dzień jest świętem zakończenia ramadanu i nazywa się Eid Al-Fitr. W tym miesiącu plemiona wyruszały na koczowiska.

W kolejnym miesiącu, czyli jedenastym, nazywanym Zu Al-Kada, czyli „pozostawanie”, plemiona nie wyruszały z miejsc obozowania. Ma on 30 dni.

Dwunasty miesiąc, Zu Al-Hidżdża, czyli „pielgrzymowanie”, ma 29 lub 30 dni. To czas pielgrzymek do Mekki, które kończą się w dziesiątym dniu tego miesiąca wielkim świętem. Według Koranu w tym dniu Ibrahim, czyli Abraham, otrzymał głos z nieba, który kazał mu złożyć w ofierze syna Izmaela (w Starym Testamencie jest wymienione imię Izzak). Ojciec już miał to zrobić, ale Bóg go powstrzymał i Ibrahim złożył ofiarę z owieczki. W tym dniu zabija się barany i przyrządza potrawy. Rodzina zjada jedną trzecią, a resztę oddaje biednym.
https://www.timeanddate.com/calendar/islamic-calendar.html

Święta

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich krajowymi wolnymi dniami od pracy są:

Al Israa Walmiraj — 27 dzień miesiąca Radżab, czyli przypadł w 2016 r. na 5 maja,

Eid Al Fitr — 1 dzień miesiąca Szawwal, czyli przypadł w 2016 r. 6 lipca. To święto trwa trzy dni dla pracowników sektora publicznego, a dla sektora prywatnego jeden lub dwa.

Arafat (Haj) Day — 9 dzień miesiąca Zu Al-Hidżdża, czyli przypadł w 2016 r. na 11 września. To drugi dzień pielgrzymki Hijj.
Eid Al Adha — od 10 do 12 dnia miesiąca Zu Al-Hidżdża, czyli przypada w 2016 r. na 12, 13, 14 września. To Święto Ofiar, najważniejsze w islamie. W ZEA jest to tak zwany długi weekend.

Hijri New Year’s Day — przypada pierwszego dnia miesiąca Muharrama, czyli w 2016 r. nowy rok islamski wypadł 2 października. Nie jest on tu obchodzony hucznie. Właściwie przechodzi dla wyznawców innych religii niezauważalnie. Muzułmanie skupieni są na modlitwie i zastanawiają się nad upływem czasu.

Prophet Mohammed’s Birthday (Mawlid) jest obchodzony w dwunastym dniu trzeciego miesiąca kalendarza muzułmańskiego — Rabi Al-Awwal.

Wymienione święta są co prawda zaznaczone w kalendarzach, ale i tak o tym, kiedy dokładnie wypadnie wolny dzień, dowiadujemy się oficjalnie dzień przed. Te święta zależą od obserwacji astronomicznych faz księżyca. W różnych częściach świata mogą wypadać w innych terminach.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich są też święta narodowe wpisane na stałe do kalendarza gregoriańskiego. Przygotowania do nich zaczynają się z miesięcznym wyprzedzeniem.
Ponieważ w tym kraju gospodarka podzielona jest na dwa sektory, publiczny i prywatny, nie wszyscy mają zawsze tyle samo wolnych dni. W sektorze publicznym, do którego należy przemysł petrochemiczny, banki, urzędy państwowe, pracuje duża liczba Emiratczyków i dlatego obchodzenie świąt trwa w nim dłużej niż w sektorze prywatnym. Na przykład Eid Al Adha, przypadające od 11 do 14 września 2016 r., oznacza dla sektora publicznego dziewięć dni wolnych, a dla sektora prywatnego pięć dni razem z weekendem.
Jeśli dzień świąteczny wypada w piątek czy sobotę, sektor publiczny dostaje w zamian dzień wolny w tygodniu pracy, a sektor prywatny nie daje takiego dnia.

3 listopada obchodzony jest Dzień Flagi ZEA.

30 listopada obchodzony jest Commemoration day, czyli „Dzień Pamięci” czy „Dzień Męczeństwa”, ale jest to nowe święto. 13 sierpnia 2015 r. szejk Chalifa Bin Za’id ustanowił je tuż przed tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w Jemenie 4 września, kiedy to zginęło 45 emirackich żołnierzy. Brali oni udział w walkach przeciwko szyickim rebeliantom. Data ta została wybrana dlatego, że 30 listopada 1971 r. zginął pierwszy Emiratczyk, Salem Suhail Khamis, biorący udział w bitwie o wyspę Abu Musa należącą do emiratu Szarża przeciwko siłom irańskim, które zajęły ją po wycofaniu się wojsk brytyjskich. W tym dniu upamiętnia się wszystkich Emiratczyków, którzy zginęli w obronie kraju, na misjach wojskowych czy akcjach humanitarnych. Wszyscy oni noszą nazwę „męczennik”.

2 grudnia obchodzony jest Dzień Narodowy dla uczczenia powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 1971 r. Cały kraj dekorowany jest w kolorach flagi, a one same powiewają dosłownie wszędzie. Ludzie dekorują swoje domy i samochody.

Wolnym dniem od pracy jest też 25 grudnia jako święto chrześcijańskie — Christmas Day — Boże Narodzenie. Ten dzień stanowi ukłon rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich w stronę chrześcijan, dla których Jezus jest ostatnim prorokiem, a muzułmanie to uznają i szanują.

W 2017 roku Szejka Za’id Bin Sultana Al Nahyan ogłosiła, że od 2018 roku, każdy 15 marca będzie Emirati Children's Day w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.Wybierając się do ZEA warto spradzić, kiedy wypada ramadan.

Zdjęcia

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Zabi / Ruwais / Obchody swieta narodowego.

Dodane komentarze

brak komentarzy

Przydatne adresy

tytuł licznik ocena uwagi
The Islamic Calendar 496 Strona poswiecona kalendarzom.

Strefa Globtrotera

Dział Artykuły

Dział Artykuły powstał w celu umożliwienia zarejestrowanym użytkownikom serwisu globtroter.pl publikowania swoich relacji z podróży i pomocy innym podróżnikom w planowaniu wyjazdów.

Uwaga:
za każde dodany artykuł otrzymujesz punkty - przeczytaj o tym.

Jak dodać artykuł?

  1. Zarejestruj się w naszym serwisie - TUTAJ
  2. Dodaj zdjęcia (10 punktów) - TUTAJ
  3. Dodaj artykuł (100 punktów) - TUTAJ
  4. Artykuły są moderowane przez administratora.

Inne Artykuły

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2021 Globtroter.pl