Przewodniki

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

AzjaZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 
Stolica: Abu Dhabi (Abu Zabi)
Waluta: dirham (AED);
Język urzędowy: arabski
Inne języki: angielski

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele RP, niezależnie od celu przyjazdu, podlegają obowiązkowi wizowemu. Wizy udzielane są osobom, dla których uprawniony podmiot miejscowy (tzw. sponsor) uzyska promesę w lokalnym urzędzie imigracyjnym na terenie ZEA. Może to być osoba fizyczna (obywatel ZEA lub cudzoziemiec przebywający w ZEA na podstawie wizy pobytowej z prawem do pracy), a także osoba prawna (firma zapraszająca, hotel, biuro podróży, przedstawicielstwo linii lotniczych). Kopię promesy należy mieć przy sobie w trakcie odprawy wylotowej z Polski. Na podstawie promesy wiza umieszczana jest w paszporcie na granicznym punkcie kontroli ZEA (lotnisko, port, przejście drogowe). Obywatele RP nie potrzebują wiz tranzytowych, jeśli pozostają w strefie tranzytowej lotniska. W przypadku zatrudnienia (a w niektórych emiratach również zakupu mieszkania) otrzymuje się wizę ważną 3 lata. Szczegółowe informacje o możliwości uzyskania przez obywateli RP wiz wjazdowych do Emiratów można uzyskać w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ZEA (http://www.moieserv.ae/website/index-en.html ) lub Ambasadach ZEA w Warszawie  i Berlinie. Paszport ubiegającego się o wizę musi być ważny co najmniej 6 miesięcy. W paszporcie nie mogą znajdować się wizy wjazdowe Izraela lub ślady pobytu w tym kraju, gdyż taki paszport jest w myśl przepisów ZEA nieważny.

PRZEPISY CELNE
Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy. W przypadku przywozu kwoty przekraczającej 40 tys. AED lub równowartość tej sumy w walutach obcych lub czekach podróżnych wymagane jest wypełnienie stosownej deklaracji. Osoby w wieku do lat 18 mają prawo wwieźć kwotę nie większą niż 40 tys. AED lub jej równowartość w walutach obcych lub czekach podróżnych. Przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Do ZEA nie można wwozić: materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską, narkotyków i środków odurzających (pod groźbą kary wieloletniego więzienia nawet za najmniejszą ilość), leków psychotropowych (należy mieć na nie indywidualne recepty - także na najbardziej rozpowszechnione leki uspokajające czy rozkurczowe), kaset wideo zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub nakazami islamu. Przywóz napojów alkoholowych (do 2 l o zawartości powyżej 22% alkoholu i 2 l wina) uwarunkowany jest w zasadzie posiadaniem odpowiedniego zezwolenia, wydawanego przez policję osobom w wieku powyżej 18 lat (niemuzułmanom). Warunek ten nie jest jednak rygorystycznie przestrzegany.

PRZEPISY PRAWNE
ZEA są krajem muzułmańskim, w którym źródłem prawa jest szariat, religijne prawo muzułmańskie. Zakazane jest utrzymywanie związków pozamałżeńskich i są one karane (dotyczy to również niemuzułmanów). Za posiadanie i zażywanie narkotyków oraz handel nimi grozi wieloletnie więzienie lub kara śmierci. Na zakup, konsumpcję oraz przewóz alkoholu wymagane jest zezwolenie policyjne, o którym była już mowa. Napoje alkoholowe sprzedawane są w nielicznych wydzielonych sklepach. Teoretycznie wymóg posiadania zezwolenia obowiązuje również w hotelach i klubach o ograniczonym dostępie, gdzie często serwowany jest alkohol, lecz w praktyce przepis ten nie jest egzekwowany. Picie alkoholu w miejscach publicznych (z wyjątkiem wymienionych), a tym bardziej przebywanie w takich miejscach w stanie nietrzeźwym zagrożone jest karą aresztu i grzywny. W niektórych emiratach (np. w Szardży) sprzedaż i wyszynk alkoholu są w ogóle zakazane. W okresie ramadanu zabronione jest spożywanie pokarmów, picie napojów i palenie tytoniu w miejscach publicznych od wschodu do zachodu słońca. W tym czasie zamknięte są wszystkie lokale gastronomiczne. 

MELDUNEK
W hotelach istnieje obowiązek meldunkowy na ogólnie przyjętych zasadach.

UBEZPIECZENIE
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych nie są uznawane, o ile nie są reasekurowane w towarzystwach ubezpieczeniowych działających na terytorium ZEA. Na ten temat można uzyskać informacje w towarzystwach ubezpieczeniowych działających w Polsce.

SZCZEPIENIA, SŁUZBA ZDROWIA
Obszar ZEA jest wolny od szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane jakiekolwiek szczepienia. Woda ze wszystkich wodociągów miejskich pochodzi z odsalanej i uzdatnianej do picia wody morskiej. Zalecane jest spożywanie wody przegotowanej bądź mineralnej. W ZEA działa wiele gabinetów lekarskich oraz szpitali prywatnych. Opieka lekarska jest na dobrym, a często wysokim poziomie. Koszt standardowej wizyty u lekarza ogólnego wynosi ok. 300 AED, u specjalisty, w tym u stomatologa, od 250 do 500 AED. Doba w szpitalu kosztuje ok. 1000-1500 AED; opłata jest uzależniona od rodzaju badań, które w tym kraju są dość kosztowne.

NFORMACJE DLA KIEROWCÓW
W przypadku pobytu nie przekraczającego 30 dni wymagane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy. Można wówczas prowadzić samochód wypożyczony z licznych tu wypożyczalni (niezbędna jest karta kredytowa), lecz nie samochód prywatny lub służbowy. Po otrzymaniu wizy pobytowej można wystąpić o lokalne prawo jazdy. Wystawia je departament zezwoleń policji drogowej każdego z emiratów na podstawie zalegalizowanego tłumaczenia polskiego prawa jazdy. Policja drogowa rzadko zna język angielski. W przypadku kolizji drogowej trzeba żądać sprowadzenia tłumacza.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń. Kraj ma sieć doskonałych autostrad, w nocy oświetlonych. Bez odpowiedniego doświadczenia i wyposażenia nie należy na własną rękę urządzać wycieczek po pustyni. Grozi to bowiem ugrzęźnięciem w piachu i/lub utratą orientacji w terenie z dala od siedzib ludzkich.

BEZPIECZEŃSTWO
ZEA należą do krajów o najniższym w świecie wskaźniku przestępczości.

RELIGIA, OBYCZAJE
Wyznawcom innych religii zabrania się wchodzenia do meczetów podczas modlitw; także w innym czasie nie jest to raczej zalecane. W kwestiach ubioru widoczna jest pewna liberalizacja. Nie jest wymagane nakrycie głowy u kobiet. W takich metropoliach jak Dubaj czy Abu Zabi akceptowane są stroje takie same jak w Europie. Jedynie na prowincji, a przede wszystkim w emiratach północnych, zaleca się, szczególnie kobietom, unikanie odzieży nadmiernie odkrywającej ciało.

PRZYDATNE INFORMACJE:

-    Oficjalnie dniami wolnymi od pracy są piątek i sobota. W praktyce dotyczy to przede wszystkim sektora publicznego, gdyż sektor prywatny pracuje 6 dni w tygodniu, a częściowo nawet w piątek. Czas pracy: urzędów państwowych - od niedzieli do czwartku włącznie w godz. 9.00-13.00; banków - w tych samych dniach w godz. 8.00-13.00; sklepów - przez cały tydzień w godz. 9.00-13.00 i 17.00-22.00; centrów handlowych - od soboty do czwartku włącznie w godz. 10.00-23.00, w piątki - 14.00-23.00.

-    Wiele informacji dla podróżujących można znaleźć na stronie internetowej www.uaeinteract.com/travel/.

PLANOWANIE PODRÓŻY
Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wybierzecie się również z Rainbow

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
ambasador: Adam Krzymowski
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Abu Dhabi, , PO BOX 2334
Tel.: +971 2 446 5200 Tel.: +971 50 662 6151 Tel. dyżurny: +971 508 113 249 Faks: +971 2 446 2967
abudhabi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
Abu Dhabi, Delma Street, Corner with Karama Street,
P. O. Box 2334, ABU DHABI, United Arab Emirates.
tel. (0-09712) 4465-200; fax 4462-967
e-mail: polemb@emirates.net.ae
www.plembassy.gov.ae

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - galerie i zdjęcia z podróży

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaju / Dubaj / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / centrum finansowe DubajuZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / fontanny w DubajuZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / ABU DHABI / Sheikh Zayed Grand Mosque  / Sheikh Zayed Grand Mosque ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj, Burj Khalifa / zdjęcie makiety najwyższego budynku świataZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / ABU DHABI / Sheikh Zayed Grand Mosque  / Sheikh Zayed Grand Mosque zd.2ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / konkurs ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Dhabi / Meczet szejka Zayeda / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Dhabi / Abu Dhabi / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / Dubaj z najwyzszego budynku świataZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / DubajZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Dhabi / Meczet szejka Zayeda / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaju / Dubaj / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Dhabi / Meczet szejka Zayeda / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / dubaj / ,,,, / kotek z dubajuZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaju / Dubaj / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / Burj al ArabZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / DudkiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Dhabi / Meczet szejka Zayeda / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaju / Dubaj / W świecie blichtru i religii cd.

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
STOP~ SUFFERING ..JOIN ILLUMINATI SOCIETY for money+27788676511 in U.K Uganda SOUTH AFRICA.,gulu sou ZJEDNOCZONE EM 32 16-02-22
Potrzebujesz finansowania? Szukasz finansów? Szukasz finansowania, ZJEDNOCZONE EM 387 27-05-20
DUBAI grudzień/2019 ZJEDNOCZONE EM 1925 31-08-19
Depozyt w hotelu. ZJEDNOCZONE EM 1302 05-08-19
Cudowny ogród w Dubaju ZJEDNOCZONE EM 1135 18-06-19
widoekonsultacje, psychiatra,psycholog,endokrynolog+recepta pocztą ZJEDNOCZONE EM 866 03-02-19
Taksówki i podróże ZJEDNOCZONE EM 1228 06-09-18
noclegi ZJEDNOCZONE EM 2482 06-09-18
JEDZENIE ZJEDNOCZONE EM 1455 06-09-18
Wiza do zea ZJEDNOCZONE EM 1622 06-09-18
Przesiadka w Dubaju - 9h ZJEDNOCZONE EM 6288 19-06-18
Bagaż do samolotu. ZJEDNOCZONE EM 1357 13-06-18
Dubaj ZJEDNOCZONE EM 3770 07-05-18
Stopover nocą ZJEDNOCZONE EM 859 29-03-18
miedzyladowanie w Dubaju ZJEDNOCZONE EM 1890 23-02-18
DUBAJ ZJEDNOCZONE EM 3549 15-02-18
Polecam ZJEDNOCZONE EM 1337 15-02-18
Expo w 2020 ZJEDNOCZONE EM 923 01-02-18
Dubaj na długi weekend majowy...:) ZJEDNOCZONE EM 1077 10-01-18
Dubaj w sierpniu. ZJEDNOCZONE EM 2094 09-01-18
Fudżajra ZJEDNOCZONE EM 1681 18-11-17
abu dhabi przesiadka 12godzin ZJEDNOCZONE EM 2020 14-09-17
nocne zwiedzanie Dubaju ZJEDNOCZONE EM 1792 18-06-17
Przesiadka - wiza tranzytowa ZJEDNOCZONE EM 7071 11-01-17
DUBAJ - gdzie zjeść w środku nocy ZJEDNOCZONE EM 2244 26-12-16
Dubai metro ZJEDNOCZONE EM 1764 19-12-16
Dwukrotny wjazd do Emiratów ZJEDNOCZONE EM 5296 25-09-16
DUBAJ POD NAMIOTEM? ZJEDNOCZONE EM 4407 25-09-16
Święto w ZEA Ktoś? Coś? :) ZJEDNOCZONE EM 2455 25-09-16
Dubaj ZJEDNOCZONE EM 7972 09-07-16

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - artykuły i relacje z podróży

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / --- / --- / Dubaj drapacze chmur
2021-08-04
Globtroter.pl

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 13250
liczba komentarzy: 0

NOWOŚĆ! Bezpośrednie loty do Dubaju! Miasto marzeń w zasięgu ręki

Skok spadochronowy z widokiem na wyspę palmową Jumeirah, a może kąpiel z rekinami w wielkim akwarium? To, co wydaje się niemożliwe, w mieście przyszłości staje się rzeczywistością. Dubaj to punkt obowiązkowy każdego miłośnika egzotycznych podróży. Zwłaszcza teraz, gdy nowe połączenie PLL LOT stało się faktem.

Czytaj więcej

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / Władcy Emiratów
2021-05-06
igebski

kraje: OMAN, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 793
liczba komentarzy: 0

W krainie szejków

Tygodniowy objazd ZEA: Dubaj, Szardża, Adżman, Fudżajra oraz eksklawa Omanu.

Czytaj więcej

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / ZEA / ZEA / Zjednoczone Emiraty Arabskie. To jest przewodnik. Perfumy.
2021-04-12
mmaJola

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 427
liczba komentarzy: 0

Zjednoczone Emiraty Arabskie. To jest przewodnik. Perfumy.

Pozwólcie, że powrócę jeszcze raz do arabskich perfum. Tym razem chcę Was poinformować, że ukazała się książka na ten temat mojego autorstwa.

Czytaj więcej

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Szardza / Szardza / Kaligrafia
2018-04-07
mmaJola

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 882
liczba komentarzy: 0

Kaligrafia

Kaligrafia kwitła w świecie arabskim prawdopodobnie inspirowana obrazami z Koranu jako ogrodu obfitości, co skutkuje kwiatowymi zakrętasami i wąsami. Historyk sztuki arabsko-islamskiej, Oleg Grabar, wyjaśnia, że sztuka w islamie nigdy nie została uznana za cel sam w sobie, co sprawiło, że artyści z całego świata islamskiego są wyjątkowi.

Czytaj więcej

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Zabi / Liwa / Wielblad
2018-04-07
mmaJola

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 2047
liczba komentarzy: 0

Wyścigi wielbłądów i sokolnictwo

Wyścigi wielbłądów były rozrywką Beduinów przez wieki, a legendy o wytrwałości i umiejętnościach tego zwierzęcia można znaleźć w poezji beduińskiej. Wielbłąd biorący udział w biegu miał na sobie lemhawi — koc wełniany zawiązany za garb i wokół jego brzucha. Mrakbi, czyli dżokej, siedział na lemhawi i używając khetam, liny przywiązanej do głowy i szyi wielbłąda, trzymał się, aby nie spaść.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Kilka słów o Emiratach z mojej strony http://gdziesdaleko.pl/category/emiraty-i-sultanat-dwa-oblicza/

2017-12-22 10:31:06 Maciej87

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2022 Globtroter.pl