Przewodniki

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

AzjaZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 
Stolica: Abu Dhabi (Abu Zabi)
Waluta: dirham (AED);
Język urzędowy: arabski
Inne języki: angielski

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele RP, niezależnie od celu przyjazdu, podlegają obowiązkowi wizowemu. Wizy udzielane są osobom, dla których uprawniony podmiot miejscowy (tzw. sponsor) uzyska promesę w lokalnym urzędzie imigracyjnym na terenie ZEA. Może to być osoba fizyczna (obywatel ZEA lub cudzoziemiec przebywający w ZEA na podstawie wizy pobytowej z prawem do pracy), a także osoba prawna (firma zapraszająca, hotel, biuro podróży, przedstawicielstwo linii lotniczych). Kopię promesy należy mieć przy sobie w trakcie odprawy wylotowej z Polski. Na podstawie promesy wiza umieszczana jest w paszporcie na granicznym punkcie kontroli ZEA (lotnisko, port, przejście drogowe). Obywatele RP nie potrzebują wiz tranzytowych, jeśli pozostają w strefie tranzytowej lotniska. W przypadku zatrudnienia (a w niektórych emiratach również zakupu mieszkania) otrzymuje się wizę ważną 3 lata. Szczegółowe informacje o możliwości uzyskania przez obywateli RP wiz wjazdowych do Emiratów można uzyskać w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ZEA (http://www.moieserv.ae/website/index-en.html ) lub Ambasadach ZEA w Warszawie  i Berlinie. Paszport ubiegającego się o wizę musi być ważny co najmniej 6 miesięcy. W paszporcie nie mogą znajdować się wizy wjazdowe Izraela lub ślady pobytu w tym kraju, gdyż taki paszport jest w myśl przepisów ZEA nieważny.

PRZEPISY CELNE
Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy. W przypadku przywozu kwoty przekraczającej 40 tys. AED lub równowartość tej sumy w walutach obcych lub czekach podróżnych wymagane jest wypełnienie stosownej deklaracji. Osoby w wieku do lat 18 mają prawo wwieźć kwotę nie większą niż 40 tys. AED lub jej równowartość w walutach obcych lub czekach podróżnych. Przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Do ZEA nie można wwozić: materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską, narkotyków i środków odurzających (pod groźbą kary wieloletniego więzienia nawet za najmniejszą ilość), leków psychotropowych (należy mieć na nie indywidualne recepty - także na najbardziej rozpowszechnione leki uspokajające czy rozkurczowe), kaset wideo zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub nakazami islamu. Przywóz napojów alkoholowych (do 2 l o zawartości powyżej 22% alkoholu i 2 l wina) uwarunkowany jest w zasadzie posiadaniem odpowiedniego zezwolenia, wydawanego przez policję osobom w wieku powyżej 18 lat (niemuzułmanom). Warunek ten nie jest jednak rygorystycznie przestrzegany.

PRZEPISY PRAWNE
ZEA są krajem muzułmańskim, w którym źródłem prawa jest szariat, religijne prawo muzułmańskie. Zakazane jest utrzymywanie związków pozamałżeńskich i są one karane (dotyczy to również niemuzułmanów). Za posiadanie i zażywanie narkotyków oraz handel nimi grozi wieloletnie więzienie lub kara śmierci. Na zakup, konsumpcję oraz przewóz alkoholu wymagane jest zezwolenie policyjne, o którym była już mowa. Napoje alkoholowe sprzedawane są w nielicznych wydzielonych sklepach. Teoretycznie wymóg posiadania zezwolenia obowiązuje również w hotelach i klubach o ograniczonym dostępie, gdzie często serwowany jest alkohol, lecz w praktyce przepis ten nie jest egzekwowany. Picie alkoholu w miejscach publicznych (z wyjątkiem wymienionych), a tym bardziej przebywanie w takich miejscach w stanie nietrzeźwym zagrożone jest karą aresztu i grzywny. W niektórych emiratach (np. w Szardży) sprzedaż i wyszynk alkoholu są w ogóle zakazane. W okresie ramadanu zabronione jest spożywanie pokarmów, picie napojów i palenie tytoniu w miejscach publicznych od wschodu do zachodu słońca. W tym czasie zamknięte są wszystkie lokale gastronomiczne. 

MELDUNEK
W hotelach istnieje obowiązek meldunkowy na ogólnie przyjętych zasadach.

UBEZPIECZENIE
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych nie są uznawane, o ile nie są reasekurowane w towarzystwach ubezpieczeniowych działających na terytorium ZEA. Na ten temat można uzyskać informacje w towarzystwach ubezpieczeniowych działających w Polsce.

SZCZEPIENIA, SŁUZBA ZDROWIA
Obszar ZEA jest wolny od szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane jakiekolwiek szczepienia. Woda ze wszystkich wodociągów miejskich pochodzi z odsalanej i uzdatnianej do picia wody morskiej. Zalecane jest spożywanie wody przegotowanej bądź mineralnej. W ZEA działa wiele gabinetów lekarskich oraz szpitali prywatnych. Opieka lekarska jest na dobrym, a często wysokim poziomie. Koszt standardowej wizyty u lekarza ogólnego wynosi ok. 300 AED, u specjalisty, w tym u stomatologa, od 250 do 500 AED. Doba w szpitalu kosztuje ok. 1000-1500 AED; opłata jest uzależniona od rodzaju badań, które w tym kraju są dość kosztowne.

NFORMACJE DLA KIEROWCÓW
W przypadku pobytu nie przekraczającego 30 dni wymagane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy. Można wówczas prowadzić samochód wypożyczony z licznych tu wypożyczalni (niezbędna jest karta kredytowa), lecz nie samochód prywatny lub służbowy. Po otrzymaniu wizy pobytowej można wystąpić o lokalne prawo jazdy. Wystawia je departament zezwoleń policji drogowej każdego z emiratów na podstawie zalegalizowanego tłumaczenia polskiego prawa jazdy. Policja drogowa rzadko zna język angielski. W przypadku kolizji drogowej trzeba żądać sprowadzenia tłumacza.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń. Kraj ma sieć doskonałych autostrad, w nocy oświetlonych. Bez odpowiedniego doświadczenia i wyposażenia nie należy na własną rękę urządzać wycieczek po pustyni. Grozi to bowiem ugrzęźnięciem w piachu i/lub utratą orientacji w terenie z dala od siedzib ludzkich.

BEZPIECZEŃSTWO
ZEA należą do krajów o najniższym w świecie wskaźniku przestępczości.

RELIGIA, OBYCZAJE
Wyznawcom innych religii zabrania się wchodzenia do meczetów podczas modlitw; także w innym czasie nie jest to raczej zalecane. W kwestiach ubioru widoczna jest pewna liberalizacja. Nie jest wymagane nakrycie głowy u kobiet. W takich metropoliach jak Dubaj czy Abu Zabi akceptowane są stroje takie same jak w Europie. Jedynie na prowincji, a przede wszystkim w emiratach północnych, zaleca się, szczególnie kobietom, unikanie odzieży nadmiernie odkrywającej ciało.

PRZYDATNE INFORMACJE:

-    Oficjalnie dniami wolnymi od pracy są piątek i sobota. W praktyce dotyczy to przede wszystkim sektora publicznego, gdyż sektor prywatny pracuje 6 dni w tygodniu, a częściowo nawet w piątek. Czas pracy: urzędów państwowych - od niedzieli do czwartku włącznie w godz. 9.00-13.00; banków - w tych samych dniach w godz. 8.00-13.00; sklepów - przez cały tydzień w godz. 9.00-13.00 i 17.00-22.00; centrów handlowych - od soboty do czwartku włącznie w godz. 10.00-23.00, w piątki - 14.00-23.00.

-    Wiele informacji dla podróżujących można znaleźć na stronie internetowej www.uaeinteract.com/travel/.

PLANOWANIE PODRÓŻY
Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wybierzecie się również z Rainbow

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
ambasador: Adam Krzymowski
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Abu Dhabi, , PO BOX 2334
Tel.: +971 2 446 5200 Tel.: +971 50 662 6151 Tel. dyżurny: +971 508 113 249 Faks: +971 2 446 2967
abudhabi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
Abu Dhabi, Delma Street, Corner with Karama Street,
P. O. Box 2334, ABU DHABI, United Arab Emirates.
tel. (0-09712) 4465-200; fax 4462-967
e-mail: polemb@emirates.net.ae
www.plembassy.gov.ae

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - galerie i zdjęcia z podróży

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubai / Dubai / Atlantis PalaceZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / centrum finansowe DubajuZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / DudekZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Dhabi / Meczet szejka Zayeda / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Wieża Burj Khalifa  / Baśnie z tysiąca i jednej nocyZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / Burj al ArabZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaju / Dubaj / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / DubajZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Dhabi / Meczet szejka Zayeda / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaju / Dubaj / W świecie blichtru i religii cd.ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Marina / DubajZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / Dubaj nocąZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / konkurs ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / ABU DHABI / Sheikh Zayed Grand Mosque  / Sheikh Zayed Grand Mosque zd.2ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj, Burj Khalifa / zdjęcie makiety najwyższego budynku świataZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaju / Dubaj / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / DudkiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Fujairah / Fujairah / oko w okoZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / ABU DHABI / Sheikh Zayed Grand Mosque  / Sheikh Zayed Grand Mosque ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Marina / Dubaj

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Dubaj ZJEDNOCZONE EM 1443 07-05-18
Stopover nocą ZJEDNOCZONE EM 76 29-03-18
miedzyladowanie w Dubaju ZJEDNOCZONE EM 225 23-02-18
DUBAJ ZJEDNOCZONE EM 2727 15-02-18
Polecam ZJEDNOCZONE EM 236 15-02-18
Expo w 2020 ZJEDNOCZONE EM 147 01-02-18
Dubaj na długi weekend majowy...:) ZJEDNOCZONE EM 246 10-01-18
Dubaj w sierpniu. ZJEDNOCZONE EM 303 09-01-18
Fudżajra ZJEDNOCZONE EM 432 18-11-17
abu dhabi przesiadka 12godzin ZJEDNOCZONE EM 685 14-09-17
nocne zwiedzanie Dubaju ZJEDNOCZONE EM 920 18-06-17
Przesiadka - wiza tranzytowa ZJEDNOCZONE EM 3048 11-01-17
DUBAJ - gdzie zjeść w środku nocy ZJEDNOCZONE EM 1215 26-12-16
Dubai metro ZJEDNOCZONE EM 825 19-12-16
noclegi ZJEDNOCZONE EM 820 25-10-16
Dwukrotny wjazd do Emiratów ZJEDNOCZONE EM 4330 25-09-16
DUBAJ POD NAMIOTEM? ZJEDNOCZONE EM 2761 25-09-16
Święto w ZEA Ktoś? Coś? :) ZJEDNOCZONE EM 1253 25-09-16
Dubaj ZJEDNOCZONE EM 4330 09-07-16
Zwiedzanie Emiratów ZJEDNOCZONE EM 1776 29-06-16
przesiadka w Dubaju ZJEDNOCZONE EM 1655 27-06-16
leki antydepresyjne z Dubaju ZJEDNOCZONE EM 2658 26-03-16
[EMIRATY ARABSKIE MARZEC] ZJEDNOCZONE EM 1965 21-01-16
Lotnisko - centrum ZJEDNOCZONE EM 3496 19-06-15
Dubai-kontakt z Polską ZJEDNOCZONE EM 3636 23-03-15
24h wyprawy do różnych miast ZJEDNOCZONE EM 2703 16-03-15
Dubaj-w jakim regionie wybrać hotel? ZJEDNOCZONE EM 5271 03-03-15
Przesiadka w Dubaju - 9h ZJEDNOCZONE EM 4565 17-02-15
Nietypowa prosba do rodakow wracajacych z Emiratow !! ZJEDNOCZONE EM 4267 10-02-15
Abu Dhabi ZJEDNOCZONE EM 4480 05-02-15

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - artykuły i relacje z podróży

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Szardza / Szardza / Kaligrafia
2018-04-07
mmaJola

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 53
liczba komentarzy: 0

Kaligrafia

Kaligrafia kwitła w świecie arabskim prawdopodobnie inspirowana obrazami z Koranu jako ogrodu obfitości, co skutkuje kwiatowymi zakrętasami i wąsami. Historyk sztuki arabsko-islamskiej, Oleg Grabar, wyjaśnia, że sztuka w islamie nigdy nie została uznana za cel sam w sobie, co sprawiło, że artyści z całego świata islamskiego są wyjątkowi.

Czytaj więcej

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Zabi / Liwa / Wielblad
2018-04-07
mmaJola

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 96
liczba komentarzy: 0

Wyścigi wielbłądów i sokolnictwo

Wyścigi wielbłądów były rozrywką Beduinów przez wieki, a legendy o wytrwałości i umiejętnościach tego zwierzęcia można znaleźć w poezji beduińskiej. Wielbłąd biorący udział w biegu miał na sobie lemhawi — koc wełniany zawiązany za garb i wokół jego brzucha. Mrakbi, czyli dżokej, siedział na lemhawi i używając khetam, liny przywiązanej do głowy i szyi wielbłąda, trzymał się, aby nie spaść.

Czytaj więcej

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Zabi / Ruwais / Kwiaty
2018-04-07
mmaJola

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 75
liczba komentarzy: 0

Imiona własne Emiratek i Emiratczyków.

Ten system składa się z długiego łańcucha nazw bardzo istotnych dla identyfikacji Emiratczyka.

Czytaj więcej

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaj / Dubaj / Tradycyjny ubior slubny.
2018-04-07
mmaJola

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 90
liczba komentarzy: 0

Poligamia

Poligamia jest praktykowana w różnych kulturach na całym świecie od wieków i nadal pozostaje legalna w większości krajów muzułmańskich.

Czytaj więcej

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaj / Dubaj / Abras
2018-04-07
mmaJola

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 67
liczba komentarzy: 0

INFRASTRUKTURA I TRANSPORT

ZEA to kraj, w którym inwestycje powstają w szybkim tempie. Biorąc pod uwagę skalę i rozmiar rozwoju w każdej dziedzinie, profesjonalne zaprojektowanie i dobre zarządzanie jest istotne też dla ochrony środowiska. Do projektów zatrudniani są najlepsi architekci na świecie.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Kilka słów o Emiratach z mojej strony http://gdziesdaleko.pl/category/emiraty-i-sultanat-dwa-oblicza/

2017-12-22 10:31:06 Maciej87

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

05-10
ROSJA - rozmowy trochę nietypowe

Do Rosji a konkretnie do Republiki Kałmucji wybrałem się dla tulipanów. Brzmi to pewnie dość dziwnie ale są tam regiony (w Kałmucji) gdzie na przełomie kwietnia i maja na stepach kwitną dzikie tulipany. Widok podobno bajkowy, tak przynajmniej można było wywnioskować po obrazkach z netu i dlatego tam pojechałem. Niestety tamtego roku wiosna przyszła wcześniej i kiedy przyjechałem, tulipany już przekwitły.

05-06
Gruzja jest piękna! Na pewno?

Przyznaje, że tytuł relacji jest dość prowokujący. Pytanie. Ile razy rozmawiając o wakacyjnych wojażach, kiedy pada słowo Gruzja słyszycie zdanie “Gruzja jest piękna”? Jak jest naprawde wie ogromna rzesza naszych rodaków odwiedzających corocznie ten kraj. Dla mnie jest to trzeci wypad do tego kraju. Pierwszy był w roku 2014, potem w 2016 i teraz, mam więc trochę wyciągniętych wniosków, porównań i przemyśleń.

05-04
Wokół Wysp Brytyjskich - część pi...
05-03
Skiathos – przerwa na nicni...
05-01
Wokół Indii i Nepalu...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2018 Globtroter.pl
koniec koniec }); //}); koniec koniec