Przewodniki

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

AzjaZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 
Stolica: Abu Dhabi (Abu Zabi)
Waluta: dirham (AED);
Język urzędowy: arabski
Inne języki: angielski

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele RP, niezależnie od celu przyjazdu, podlegają obowiązkowi wizowemu. Wizy udzielane są osobom, dla których uprawniony podmiot miejscowy (tzw. sponsor) uzyska promesę w lokalnym urzędzie imigracyjnym na terenie ZEA. Może to być osoba fizyczna (obywatel ZEA lub cudzoziemiec przebywający w ZEA na podstawie wizy pobytowej z prawem do pracy), a także osoba prawna (firma zapraszająca, hotel, biuro podróży, przedstawicielstwo linii lotniczych). Kopię promesy należy mieć przy sobie w trakcie odprawy wylotowej z Polski. Na podstawie promesy wiza umieszczana jest w paszporcie na granicznym punkcie kontroli ZEA (lotnisko, port, przejście drogowe). Obywatele RP nie potrzebują wiz tranzytowych, jeśli pozostają w strefie tranzytowej lotniska. W przypadku zatrudnienia (a w niektórych emiratach również zakupu mieszkania) otrzymuje się wizę ważną 3 lata. Szczegółowe informacje o możliwości uzyskania przez obywateli RP wiz wjazdowych do Emiratów można uzyskać w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ZEA (http://www.moieserv.ae/website/index-en.html ) lub Ambasadach ZEA w Warszawie  i Berlinie. Paszport ubiegającego się o wizę musi być ważny co najmniej 6 miesięcy. W paszporcie nie mogą znajdować się wizy wjazdowe Izraela lub ślady pobytu w tym kraju, gdyż taki paszport jest w myśl przepisów ZEA nieważny.

PRZEPISY CELNE
Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy. W przypadku przywozu kwoty przekraczającej 40 tys. AED lub równowartość tej sumy w walutach obcych lub czekach podróżnych wymagane jest wypełnienie stosownej deklaracji. Osoby w wieku do lat 18 mają prawo wwieźć kwotę nie większą niż 40 tys. AED lub jej równowartość w walutach obcych lub czekach podróżnych. Przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Do ZEA nie można wwozić: materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską, narkotyków i środków odurzających (pod groźbą kary wieloletniego więzienia nawet za najmniejszą ilość), leków psychotropowych (należy mieć na nie indywidualne recepty - także na najbardziej rozpowszechnione leki uspokajające czy rozkurczowe), kaset wideo zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub nakazami islamu. Przywóz napojów alkoholowych (do 2 l o zawartości powyżej 22% alkoholu i 2 l wina) uwarunkowany jest w zasadzie posiadaniem odpowiedniego zezwolenia, wydawanego przez policję osobom w wieku powyżej 18 lat (niemuzułmanom). Warunek ten nie jest jednak rygorystycznie przestrzegany.

PRZEPISY PRAWNE
ZEA są krajem muzułmańskim, w którym źródłem prawa jest szariat, religijne prawo muzułmańskie. Zakazane jest utrzymywanie związków pozamałżeńskich i są one karane (dotyczy to również niemuzułmanów). Za posiadanie i zażywanie narkotyków oraz handel nimi grozi wieloletnie więzienie lub kara śmierci. Na zakup, konsumpcję oraz przewóz alkoholu wymagane jest zezwolenie policyjne, o którym była już mowa. Napoje alkoholowe sprzedawane są w nielicznych wydzielonych sklepach. Teoretycznie wymóg posiadania zezwolenia obowiązuje również w hotelach i klubach o ograniczonym dostępie, gdzie często serwowany jest alkohol, lecz w praktyce przepis ten nie jest egzekwowany. Picie alkoholu w miejscach publicznych (z wyjątkiem wymienionych), a tym bardziej przebywanie w takich miejscach w stanie nietrzeźwym zagrożone jest karą aresztu i grzywny. W niektórych emiratach (np. w Szardży) sprzedaż i wyszynk alkoholu są w ogóle zakazane. W okresie ramadanu zabronione jest spożywanie pokarmów, picie napojów i palenie tytoniu w miejscach publicznych od wschodu do zachodu słońca. W tym czasie zamknięte są wszystkie lokale gastronomiczne. 

MELDUNEK
W hotelach istnieje obowiązek meldunkowy na ogólnie przyjętych zasadach.

UBEZPIECZENIE
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych nie są uznawane, o ile nie są reasekurowane w towarzystwach ubezpieczeniowych działających na terytorium ZEA. Na ten temat można uzyskać informacje w towarzystwach ubezpieczeniowych działających w Polsce.

SZCZEPIENIA, SŁUZBA ZDROWIA
Obszar ZEA jest wolny od szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane jakiekolwiek szczepienia. Woda ze wszystkich wodociągów miejskich pochodzi z odsalanej i uzdatnianej do picia wody morskiej. Zalecane jest spożywanie wody przegotowanej bądź mineralnej. W ZEA działa wiele gabinetów lekarskich oraz szpitali prywatnych. Opieka lekarska jest na dobrym, a często wysokim poziomie. Koszt standardowej wizyty u lekarza ogólnego wynosi ok. 300 AED, u specjalisty, w tym u stomatologa, od 250 do 500 AED. Doba w szpitalu kosztuje ok. 1000-1500 AED; opłata jest uzależniona od rodzaju badań, które w tym kraju są dość kosztowne.

NFORMACJE DLA KIEROWCÓW
W przypadku pobytu nie przekraczającego 30 dni wymagane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy. Można wówczas prowadzić samochód wypożyczony z licznych tu wypożyczalni (niezbędna jest karta kredytowa), lecz nie samochód prywatny lub służbowy. Po otrzymaniu wizy pobytowej można wystąpić o lokalne prawo jazdy. Wystawia je departament zezwoleń policji drogowej każdego z emiratów na podstawie zalegalizowanego tłumaczenia polskiego prawa jazdy. Policja drogowa rzadko zna język angielski. W przypadku kolizji drogowej trzeba żądać sprowadzenia tłumacza.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń. Kraj ma sieć doskonałych autostrad, w nocy oświetlonych. Bez odpowiedniego doświadczenia i wyposażenia nie należy na własną rękę urządzać wycieczek po pustyni. Grozi to bowiem ugrzęźnięciem w piachu i/lub utratą orientacji w terenie z dala od siedzib ludzkich.

BEZPIECZEŃSTWO
ZEA należą do krajów o najniższym w świecie wskaźniku przestępczości.

RELIGIA, OBYCZAJE
Wyznawcom innych religii zabrania się wchodzenia do meczetów podczas modlitw; także w innym czasie nie jest to raczej zalecane. W kwestiach ubioru widoczna jest pewna liberalizacja. Nie jest wymagane nakrycie głowy u kobiet. W takich metropoliach jak Dubaj czy Abu Zabi akceptowane są stroje takie same jak w Europie. Jedynie na prowincji, a przede wszystkim w emiratach północnych, zaleca się, szczególnie kobietom, unikanie odzieży nadmiernie odkrywającej ciało.

PRZYDATNE INFORMACJE:

-    Oficjalnie dniami wolnymi od pracy są piątek i sobota. W praktyce dotyczy to przede wszystkim sektora publicznego, gdyż sektor prywatny pracuje 6 dni w tygodniu, a częściowo nawet w piątek. Czas pracy: urzędów państwowych - od niedzieli do czwartku włącznie w godz. 9.00-13.00; banków - w tych samych dniach w godz. 8.00-13.00; sklepów - przez cały tydzień w godz. 9.00-13.00 i 17.00-22.00; centrów handlowych - od soboty do czwartku włącznie w godz. 10.00-23.00, w piątki - 14.00-23.00.

-    Wiele informacji dla podróżujących można znaleźć na stronie internetowej www.uaeinteract.com/travel/.

PLANOWANIE PODRÓŻY
Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wybierzecie się również z Rainbow

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
ambasador: Adam Krzymowski
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Abu Dhabi, , PO BOX 2334
Tel.: +971 2 446 5200 Tel.: +971 50 662 6151 Tel. dyżurny: +971 508 113 249 Faks: +971 2 446 2967
abudhabi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
Abu Dhabi, Delma Street, Corner with Karama Street,
P. O. Box 2334, ABU DHABI, United Arab Emirates.
tel. (0-09712) 4465-200; fax 4462-967
e-mail: polemb@emirates.net.ae
www.plembassy.gov.ae

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - galerie i zdjęcia z podróży

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / centrum finansowe DubajuZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Marina / DubajZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Dhabi / Meczet szejka Zayeda / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / Dubaj nocąZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / konkurs ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Fujairah / Fujairah / oko w okoZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / ABU DHABI / Sheikh Zayed Grand Mosque  / Sheikh Zayed Grand Mosque zd.2ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Marina / DubajZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / Burj al ArabZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaju / Dubaj / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Marina / DubajZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / DudkiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Marina / Dubaj nocąZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Dhabi / Meczet szejka Zayeda / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaju / Dubaj / W świecie blichtru i religii cd.ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / DudkiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / ABU DHABI / Sheikh Zayed Grand Mosque  / Sheikh Zayed Grand Mosque ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj, Burj Khalifa / zdjęcie makiety najwyższego budynku świataZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaju / Dubaj / W świecie blichtru i religiiZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Dubaj / Dubaj / Dubaj

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
DUBAI grudzień/2019 ZJEDNOCZONE EM 961 31-08-19
Depozyt w hotelu. ZJEDNOCZONE EM 652 05-08-19
Cudowny ogród w Dubaju ZJEDNOCZONE EM 641 18-06-19
Taksówki i podróże ZJEDNOCZONE EM 894 06-09-18
noclegi ZJEDNOCZONE EM 1875 06-09-18
JEDZENIE ZJEDNOCZONE EM 1005 06-09-18
Wiza do zea ZJEDNOCZONE EM 1216 06-09-18
Przesiadka w Dubaju - 9h ZJEDNOCZONE EM 5722 19-06-18
Bagaż do samolotu. ZJEDNOCZONE EM 935 13-06-18
Stopover nocą ZJEDNOCZONE EM 521 29-03-18
miedzyladowanie w Dubaju ZJEDNOCZONE EM 1329 23-02-18
DUBAJ ZJEDNOCZONE EM 3201 15-02-18
Expo w 2020 ZJEDNOCZONE EM 503 01-02-18
Dubaj na długi weekend majowy...:) ZJEDNOCZONE EM 762 10-01-18
Dubaj w sierpniu. ZJEDNOCZONE EM 1517 09-01-18
Fudżajra ZJEDNOCZONE EM 1252 18-11-17
abu dhabi przesiadka 12godzin ZJEDNOCZONE EM 1544 14-09-17
nocne zwiedzanie Dubaju ZJEDNOCZONE EM 1446 18-06-17
Przesiadka - wiza tranzytowa ZJEDNOCZONE EM 6202 11-01-17
Dwukrotny wjazd do Emiratów ZJEDNOCZONE EM 4880 25-09-16
DUBAJ POD NAMIOTEM? ZJEDNOCZONE EM 3758 25-09-16
Święto w ZEA Ktoś? Coś? :) ZJEDNOCZONE EM 1940 25-09-16
Dubaj ZJEDNOCZONE EM 6713 09-07-16
Zwiedzanie Emiratów ZJEDNOCZONE EM 2434 29-06-16
przesiadka w Dubaju ZJEDNOCZONE EM 2293 27-06-16
leki antydepresyjne z Dubaju ZJEDNOCZONE EM 4249 26-03-16
[EMIRATY ARABSKIE MARZEC] ZJEDNOCZONE EM 2498 21-01-16
Lotnisko - centrum ZJEDNOCZONE EM 4106 19-06-15
Dubai-kontakt z Polską ZJEDNOCZONE EM 4797 23-03-15
24h wyprawy do różnych miast ZJEDNOCZONE EM 3128 16-03-15

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - artykuły i relacje z podróży

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Szardza / Szardza / Kaligrafia
2018-04-07
mmaJola

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 377
liczba komentarzy: 0

Kaligrafia

Kaligrafia kwitła w świecie arabskim prawdopodobnie inspirowana obrazami z Koranu jako ogrodu obfitości, co skutkuje kwiatowymi zakrętasami i wąsami. Historyk sztuki arabsko-islamskiej, Oleg Grabar, wyjaśnia, że sztuka w islamie nigdy nie została uznana za cel sam w sobie, co sprawiło, że artyści z całego świata islamskiego są wyjątkowi.

Czytaj więcej

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Zabi / Liwa / Wielblad
2018-04-07
mmaJola

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 845
liczba komentarzy: 0

Wyścigi wielbłądów i sokolnictwo

Wyścigi wielbłądów były rozrywką Beduinów przez wieki, a legendy o wytrwałości i umiejętnościach tego zwierzęcia można znaleźć w poezji beduińskiej. Wielbłąd biorący udział w biegu miał na sobie lemhawi — koc wełniany zawiązany za garb i wokół jego brzucha. Mrakbi, czyli dżokej, siedział na lemhawi i używając khetam, liny przywiązanej do głowy i szyi wielbłąda, trzymał się, aby nie spaść.

Czytaj więcej

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Abu Zabi / Ruwais / Kwiaty
2018-04-07
mmaJola

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 2597
liczba komentarzy: 0

Imiona własne Emiratek i Emiratczyków.

Ten system składa się z długiego łańcucha nazw bardzo istotnych dla identyfikacji Emiratczyka.

Czytaj więcej

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaj / Dubaj / Tradycyjny ubior slubny.
2018-04-07
mmaJola

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 999
liczba komentarzy: 0

Poligamia

Poligamia jest praktykowana w różnych kulturach na całym świecie od wieków i nadal pozostaje legalna w większości krajów muzułmańskich.

Czytaj więcej

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / Emirat Dubaj / Dubaj / Abras
2018-04-07
mmaJola

kraje: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 1297
liczba komentarzy: 0

INFRASTRUKTURA I TRANSPORT

ZEA to kraj, w którym inwestycje powstają w szybkim tempie. Biorąc pod uwagę skalę i rozmiar rozwoju w każdej dziedzinie, profesjonalne zaprojektowanie i dobre zarządzanie jest istotne też dla ochrony środowiska. Do projektów zatrudniani są najlepsi architekci na świecie.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Kilka słów o Emiratach z mojej strony http://gdziesdaleko.pl/category/emiraty-i-sultanat-dwa-oblicza/

2017-12-22 10:31:06 Maciej87

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

10-25
Samochodem po Argentynie cz. II

Relacja z objazdu Argentyny wzdłuż Andów (Ruta 40), wszerz pampy (droga 25) i wzdłuż Atlantyku. Łącznie 5 430 kilometrów. Ponadto zwiedzanie Cordoby i Buenos Aires.

10-15
Nepal – nie tylko himalajskie szczyty

Nepal odwiedziłam w ramach dwumiesięcznej wyprawy po subkontynencie indyjskim. Nie zdobyłam żadnego ośmiotysięcznika – nie z takim bowiem zamiarem tam jechałam – chociaż nie miałam nic przeciwko temu aby na himalajskie szczyty popatrzyć. Jadąc do Nepalu, bardziej jednak aniżeli na wędrowanie po górach nastawiam się na poznanie architektury i sztuki Newarów.

10-12
Tajwan... z zapachem imbiru w tle...
01-10
Samochodem po Argentynie cz. I > ...
07-07
Funikular - kolejka linowa w Kijo...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2018 Globtroter.pl