Artykuły i relacje z podróży Globtroterów

Zamki i pałace Zachodniej Ukrainy > UKRAINA


Antoni Antoni Dodaj do: wykop.pl
relacje z podróży

Zdjęcie UKRAINA / Czerniowce / Chocim / W drodze na zamekZachodnia Ukraina usytuowana jest w centrum Europy i na styku kultur europejskich, stąd jej niezwykła historia i różnorodne dziedzictwo architektoniczne. Przykładem tego są zamki polskich szlachciców i węgierskich możnowładców, twierdze tureckich chanów i rosyjskich książąt. Z kilku tysięcy średniowiecznych budowli ostało się zaledwie kilkaset zamków i pałaców - cennych zabytków architektonicznych i historycznych pomników kraju.

Zamek w Chocimiu jest jednym z najbardziej okazałych obiektów obronnych i jednym z najważniejszych zabytków na mapie Ukrainy. Chocim jest niewielka miejscowością (11 tys. mieszkańców), położoną w dolinie rzeki Dniestr ok. 35 km od Kamieńca Podolskiego. Miasto zostało założone w X wieku. Pierwsza murowana twierdza powstała w połowie XIII wieku. Zamek przebudowano w drugiej połowie XV wieku, kiedy to miasto znajdowało się pod panowaniem mołdawskiego księcia Stefana III Wielkiego. Dodano nowe obwarowania i zbudowano kaplicę zamkową oraz gotycki pałac. Pod koniec XVI wieku, kiedy to Mołdawia stała się poddanym księstwem Imperium Osmańskiego, w murach twierdzy pojawiły się oddziały tureckich janczarów. W 1538 roku Chocim wraz z warownią zdobyty został przez wojska polskie pod wodzą hetmana Jana Tarnowskiego. W kolejnych latach twierdza stała się areną zaciekłych bitew pomiędzy wojskami Rzeczypospolitej i armią turecką oraz dwu doniosłych zwycięstw nad Turkami. Pierwsze miało miejsce w 1621 roku, kiedy to potężna armia Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod dowództwem hetmana Jana Chodkiewicza w sile 35 tys. żołnierzy, wspierana przez 40 tys. kozaków dowodzonych przez Piotra Konaszewicza-Sahajdaczego, Jacka Nerodycza Brodawki, wspierana przez Mołdawian rozgromiła prawie 150 tysięczną armię turecką sułtana Osmana II.

Zdjęcia: Chocim , Czerniowce , W drodze na zamek, UKRAINA
Chocim , Czerniowce , W drodze na zamek, UKRAINA

Zdjęcia: Zamek w Chocimiu, Czerniowce , Widok z wału, UKRAINA
Zamek w Chocimiu, Czerniowce , Widok z wału, UKRAINA

https://www.podrozepoeuropie.pl/zamek-chocim/
W 1672 roku ponad 100-tysięczna armia turecka wkroczyła na terytorium Rzeczypospolitej i w sierpniu 1672 roku, zajęła ważny strategicznie Kamieniec Podolski i obległa Lwów. Rok później, 11 listopada 1673 roku, pamiętne zwycięstwo odniósł w słynnej bitwie pod Chocimiem marszałek i hetman wielki koronny Jan III Sobieski, rozgramiając 35 tysięczną armię Husejna Paszy. Bitwa ta była pierwszą tak dużą klęską Turków w Europie, jednak Chocimia nie udało się utrzymać i nie odzyskano Kamieńca Podolskiego. W latach 1674-1676 Turcy dokonywali kolejnych najazdów z Podola i Kamieńca na Ukrainę i Lwów. Na początku XIX wieku Chocim wraz z twierdzą włączony został do Rosji, a później Rumunii. Po drugiej wojnie światowej miasto stało się częścią Ukrainy, o jego dawnej świetności przypomina w pełni odrestaurowana warownia, zaliczona w 2007 roku do "siedmiu cudów Ukrainy".
Okopy Świętej Trójcy to twierdza bastionowa nad Dniestrem, u ujścia Zbrucza, założona w 1692 roku przez hetmana Stanisława Jana Jabłonowskiego. Jej zadaniem, razem ze znajdującą się 43 kilometry na zachód twierdzą Szaniec Panny Marii, było trzymanie w szachu sił tureckich, stacjonujących w odległym o 20 kilometrów Chocimiu i zdobytym przez nich w 1672 roku Kamieńcu Podolskim.

Zdjęcia: Okopy Świętej Trójcy, Obwód Tarnopolski, Brama Lwowska, UKRAINA
Okopy Świętej Trójcy, Obwód Tarnopolski, Brama Lwowska, UKRAINA

8 marca 1769 roku, podczas konfederacji barskiej Kazimierz Pułaski bronił się w Okopach Świętej Trójcy przed atakami Rosjan. Po trzygodzinnej obronie, która kosztowała życie 200 obrońców, Pułaski opuścił twierdzę ze swoimi żołnierzami i przeprawił się przez Dniestr, ratując życie. Część żołnierzy zginęła w gruzach spalonego kościoła, broniąc się do końca, a część dostała się do niewoli. Około 1928 roku w Okopach Świętej Trójcy zbudowano strażnicę Korpusu Ochrony Pogranicza. Obecnie z twierdzy zachowała się Brama Lwowska i Kamieniecka oraz odbudowany po zniszczeniach wojennych kościół św. Trójcy, rekonsekrowany 14 czerwca 2014 roku. http://www.krajoznawcy.info.pl/w-okopach-swietej-trojcy-14516


Obrońców Kamieńca Podolskiego, najsłynniejszej twierdzy Podola wznoszącej się wysoko ponad miastem na stromych brzegach kanionu rzeki Smotrycz, która przez lata strzegła rubieży Rzeczypospolitej, rozsławił w „Panu Wołodyjowskim” Henryk Sienkiewicz.

Zdjęcia: Kamieniec Podolski , Chmielnicki , Zamek pod wieczór, UKRAINA
Kamieniec Podolski , Chmielnicki , Zamek pod wieczór, UKRAINA

Zamek murowany został zbudowany w drugiej połowie XIV wieku z inicjatywy książąt Jerzego i Aleksandra Koriatowiczów i Spytka II z Melsztyna. Na przełomie XIV i XV wieku miasto kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk pomiędzy Polską a Wielkim Księstwem Litewskim. W 1432 roku Kamieniec został na stałe przyłączony do Polski, a miasto podniesiono do rangi stolicy nowo utworzonego województwa podolskiego. Strategiczne położenie w zakolu rzeki Smotrycz i rozbudowana sieć fortyfikacji sprawiły, że Kamieniec stał się jedną z najpotężniejszych warowni ówczesnej Rzeczypospolitej. Zagrożenie atakami tureckimi skłoniło do rozbudowy twierdzy w 1617 roku. Jednak w 1672 roku miasto zdobyła potężna i nowoczesna, ponad 100 tysięczna armia sułtana tureckiego Mehmeda IV. Kamieńca broniła wówczas zaledwie dwutysięczna armia, stacjonująca na zamku. W XVIII wieku znaczenie strategiczne miasta znacznie spadło, a po rozbiorach Kamieniec znalazł się w granicach Rosji i stał się siedzibą guberni podolskiej.

Zdjęcia: Kamieniec Podolski, Chmielnicki, Panorama z basztą, UKRAINA
Kamieniec Podolski, Chmielnicki, Panorama z basztą, UKRAINA

Obecnie potężna twierdza w Kamieńcu Podolskim stanowi jedną z najciekawszych i najczęściej odwiedzanych warowni na terenie Ukrainy. W jej skład wchodzą dwie odrębne budowle, Stary i Nowy Zamek. Charakterystycznymi elementami warowni są liczne wieże oraz baszty. Kilka innych cennych zabytków to: wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku kamienny Most Turecki, rzymskokatolicka katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła (1483r.),

Zdjęcia: Kamieniec Podolski , Chmielnicki , Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła, UKRAINA
Kamieniec Podolski , Chmielnicki , Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła, UKRAINA

Ratusz Polski z XIV w.,

Zdjęcia: Kamieniec Podolski, Chmielnicki, Ratusz, UKRAINA
Kamieniec Podolski, Chmielnicki, Ratusz, UKRAINA

Pałac Czartoryskich z XVIII w., Kościół św. Mikołaja, cerkiew św. Giegorija oraz średniowieczne obwarowania miejskie z licznymi bramami i basztami. https://www.podrozepoeuropie.pl/kamieniec-podolski-zwiedzanie/


Renesansowo-barokowy zamek w Żółkwi, niegdyś był siedzibą hetmana Stanisława Żółkiewskiego i rodu Sobieskich. Budowla wzniesiona w latach 1594-1610, swój obecny kształt uzyskała w czasie ostatniej rekonstrukcji w okresie międzywojennym.

Zdjęcia: Żółkiew, Obwód lwowski, Zamek Sobieskich, UKRAINA
Żółkiew, Obwód lwowski, Zamek Sobieskich, UKRAINA

W latach 1685-1694 król Jan III Sobieski polecił przebudować zamek w okazałą barokową rezydencję mieszkalną. Podczas wojny północnej (1700– 1721) w okresie od grudnia 1706 r. do kwietnia 1707 r. zamek żółkiewski stał się rezydencją rosyjskiego cara Piotra I. Obecnie w murach rezydencji ma swoją siedzibę muzeum. Pozostałością po dawnych obwarowaniach miejskich są dwie bramy miejskie (Zwierzyniecka i Krakowska).

Zdjęcia: Żółkiew, Obwód Lwowski, Brama Glińska , UKRAINA
Żółkiew, Obwód Lwowski, Brama Glińska , UKRAINA

Obok zamku znajduje się park. Będąc w Żółkwi odwiedźmy ratusz, kolegiatę św. Wawrzyńca, cerkiew Św. Trójcy z 1720 r.,

Zdjęcia: Żółkiew, Obwód lwowski, Cerkiew św. Trójcy , UKRAINA
Żółkiew, Obwód lwowski, Cerkiew św. Trójcy , UKRAINA

barokowy klasztor dominikanów z XVI wiecznym kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (obecnie cerkiew greckokatolicka), a także zespół klasztorny oo. bazylianów wraz z cerkwią. Cerkiew słynie z malarstwa ściennego zrealizowanego w latach 1911-1939 przez malarza Juliana Bucmaniuka http://www.sobieski.lubaczow.com.pl/szlak_zolkiewski/zolkiew
Zamek - twierdzę w Zbarażu ukończono w 1626 roku. Powstała na planie kwadratu o boku 88 metrów, z czterema bastionami w narożach o wysokości 23 metrów z kazamatami i fosą o szerokości 20 metrów - na polecenie Jerzego i Krzysztofa Zbarskich. Od 1959 roku w zbaraskim zamku znajduje się muzeum etnograficzne i prehistoryczne.

Zdjęcia: Zbaraż, Obwód Tarnopolski, Zamek, budowę ukończono w w 1626 roku, UKRAINA
Zbaraż, Obwód Tarnopolski, Zamek, budowę ukończono w w 1626 roku, UKRAINA

http://www.krajoznawcy.info.pl/twierdza-zbaraz-46465
Zamek w Tarnopolu został zbudowany ok. 1540 roku przez Jana Amora Tarnowskiego. Składał się z budynku mieszkalnego i wznoszącego się przed nim czworoboku murów z bramą wjazdową i wieżami od strony jeziora.

Zdjęcia: ., Tarnopol, Zamek, UKRAINA
., Tarnopol, Zamek, UKRAINA

Później niszczyły go najazdy Turków i Tatarów. Najbardziej ucierpiał w czasie I i II Wojny Światowej. Został odbudowany w 1951 r. http://navtur.pl/place/show/4192,tarnopol


Wartą przypomnienia jest tragiczna historia twierdzy Czerwonogród, usytuowanej w wąwozie czerwonym na wzgórzu podolskiego międzygórza. W XIV w. Litwini zbudowali tu drewnianą fortecę, którą w ХVII wieku ród Danyłowiczów przekształcił w kamienną fortecę.

Zdjęcia: Czerwonogród, Obwód Tarnopolski, Ruiny zamku, UKRAINA
Czerwonogród, Obwód Tarnopolski, Ruiny zamku, UKRAINA

Przez pewien czas w zamku mieściła się siedziba powiatu w województwie podolskim I Rzeczypospolitej.  Ostatnią właścicielką zamku została na początku ХХ w. księżna Maria Lubomirska. Podczas II wojny światowej Czerwonogród, z uwagi na dogodne położenie, był siedzibą polskiej samoobrony przed atakami bojówek UPA. W murowanych budynkach zamku, młyna, kościoła i Domu Ludowego przebywało do 1500 osób, łącznie z mieszkańcami okolicznych wiosek. W nocy z 2 na 3 lutego 1945 roku, podczas sowieckiej okupacji tych ziem, UPA spaliła Czerwonogród i zabiła ok. 60 Polaków. Na żadnej mapie nie znajdziemy śladu istniejącego niegdyś miasta, położonego wokół zamku.

Zdjęcia: Czerwonogród, Obwód Tarnopolski, Cmentarz, UKRAINA
Czerwonogród, Obwód Tarnopolski, Cmentarz, UKRAINA

http://zastrzykinspiracji.pl/miejsca-i-smaki/czerwonogrod-opuszczone-miasto/.


Pałac Wiśniowieckich i Mniszchów w Wiśniowcu powstał na początku XVIII wieku, na ruinach zamku i pośród wcześniejszych fortyfikacji.

Zdjęcia: Wiśniowiec, Obwód Tarnopolski, Pałac Wiśniowieckich i Mniszchów , UKRAINA
Wiśniowiec, Obwód Tarnopolski, Pałac Wiśniowieckich i Mniszchów , UKRAINA

W 1744 roku Wiśniowiec wraz z majątkiem odziedziczył Jan Karol Mniszcha. Za czasów jego rządów pałac rozszerzono i przebudowano w stylu rokokowym, kończąc prace około 1781 roku. Pałac został doszczętnie zniszczony i obrabowany w 1920 r., w czasie wojny Polski ze Związkiem Sowieckim. W latach międzywojennych odbudowany pałac przeznaczono na szkołę, dom sierot i szpital. Ponownie ucierpiał w 1944 roku, odbudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku przeznaczono na szkołę. http://www.wisniowiecki.com/Wisniowiec.htm
Zamek krzemieniecki miał swój początek w XII wieku, gdy książęta ruscy zbudowali tu drewniany gród, który w XIII-XIV wieku zastąpiono murowanym.

Zdjęcia: Krzemieniec, Obwód Tarnopolski, Góra Królowej Bony z ruinami zamku, UKRAINA
Krzemieniec, Obwód Tarnopolski, Góra Królowej Bony z ruinami zamku, UKRAINA

Doskonale ufortyfikowany, odparł atak wojsk węgierskich, a w 1241 Tatarów. W 1321 roku Krzemieniec wraz z Łuckiem znalazł się pod panowaniem Litwy, a następnie Polski, jako siedziba starostwa grodowego w województwie wołyńskim. W 1536 roku starostwo krzemienieckie otrzymała od męża Zygmunta Starego królowa Bona i z jej inicjatywy zamek wzmocniono i przebudowano na renesansowy. W okresie późniejszym zamek należał do kolejnych królów polskich. W październiku 1648 roku po 6-tygodniowym oblężeniu zamek zdobył i zburzył pułkownik kozacki Maksym Krzywonos. Dziś wizytówką Krzemieńca jest Góra Zamkowa, zwana jako „Bona”, uwieńczona koroną ruin średniowiecznej twierdzy. Będąc w Krzemieńcu odwiedźmy klasztor i kościół jezuitów, 

Zdjęcia: Krzemieniec, Obwód Tarnopolski, Liceum Krzemienieckie, pierwotnie Gimnazjum Wołyńskie, UKRAINA
Krzemieniec, Obwód Tarnopolski, Liceum Krzemienieckie, pierwotnie Gimnazjum Wołyńskie, UKRAINA

obecnie zamieniony na cerkiew, dworek i muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa (1853-1857), w którym znajduje się pomnik Juliusza Słowackiego.

Zdjęcia: Krzemieniec, Obwód Tarnopolski, Dom - muzeum Juliusza Słowackiego, UKRAINA
Krzemieniec, Obwód Tarnopolski, Dom - muzeum Juliusza Słowackiego, UKRAINA

https://www.osmol.pl/2014/05/krzemieniec-swietnosc-minela-wraz-z-polskoscia/


Prawie każde ukraińskie miasto ma swój zamek lub pałac, swoją historię i legendy. Oprócz zabytków architektury obronnej są zabudowania klasztorne, kościoły, cerkwie i synagogi. Zatem odwiedzając gościnną Ukrainę spróbujmy zobaczyć i poznać kilka takich miejsc.

Zdjęcia

UKRAINA / Czerniowce / Chocim / W drodze na zamekUKRAINA / Czerniowce / Zamek w Chocimiu / Widok z wałuUKRAINA / Obwód Tarnopolski / Okopy Świętej Trójcy / Brama LwowskaUKRAINA / Chmielnicki / Kamieniec Podolski / Zamek pod wieczórUKRAINA / Chmielnicki / Kamieniec Podolski / Panorama z basztąUKRAINA / Chmielnicki / Kamieniec Podolski / Katedra Świętych Apostołów Piotra i PawłaUKRAINA / Chmielnicki / Kamieniec Podolski / RatuszUKRAINA / Obwód lwowski / Żółkiew / Zamek SobieskichUKRAINA / Obwód Lwowski / Żółkiew / Brama Glińska UKRAINA / Obwód lwowski / Żółkiew / Cerkiew św. Trójcy UKRAINA / Obwód Tarnopolski / Zbaraż / Zamek, budowę ukończono w w 1626 rokuUKRAINA / Tarnopol / . / ZamekUKRAINA / Obwód Tarnopolski / Czerwonogród / Ruiny zamkuUKRAINA / Obwód Tarnopolski / Czerwonogród / CmentarzUKRAINA / Obwód Tarnopolski / Wiśniowiec / Pałac Wiśniowieckich i Mniszchów UKRAINA / Obwód Tarnopolski / Krzemieniec / Góra Królowej Bony z ruinami zamkuUKRAINA / Obwód Tarnopolski / Krzemieniec / Liceum Krzemienieckie, pierwotnie Gimnazjum WołyńskieUKRAINA / Obwód Tarnopolski / Krzemieniec / Dom - muzeum Juliusza Słowackiego

Dodane komentarze

brak komentarzy

Przydatne adresy

Brak adresów do wyświetlenia.

Strefa Globtrotera

Dział Artykuły

Dział Artykuły powstał w celu umożliwienia zarejestrowanym użytkownikom serwisu globtroter.pl publikowania swoich relacji z podróży i pomocy innym podróżnikom w planowaniu wyjazdów.

Uwaga:
za każde dodany artykuł otrzymujesz punkty - przeczytaj o tym.

Jak dodać artykuł?

 1. Zarejestruj się w naszym serwisie - TUTAJ
 2. Dodaj zdjęcia (10 punktów) - TUTAJ
 3. Dodaj artykuł (100 punktów) - TUTAJ
 4. Artykuły są moderowane przez administratora.

Inne Artykuły

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2020 Globtroter.pl