Przewodniki

DANIA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaDANIA
DANIA
(Królestwo Danii)
Stolica: Kopenhaga
Waluta: korona duńska (DKK), 1 DKK = 100 öre;
Język urzędowy: duński
Informacje dotyczące Wysp Owczych i Grenlandii - na końcu tekstu

DANIA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Aby wjechać na terytorium Danii, należy mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Każdy obcokrajowiec, który pragnie przebywać w Danii dłużej niż 3 miesiące, musi mieć pozwolenie na pobyt. Rejestracji pobytu należy dokonać poprzez Urząd Regionalny (Statsforvaltningen). Szczegółowe informacje dotyczące pobytu, pracy, rozliczeń skarbowych oraz zasiłków socjalnych zawarte są na stronie www.workinfo.dk (w polskiej wersji językowej). Karze za nielegalną pracę (grzywna lub kara pozbawienia wolności) podlegają zarówno pracodawca, jak i pracownik. Zaświadczenia o pobycie w Danii wydaje starostwo powiatowe (statsamt) w miejscu pobytu. Informacje w sprawie wjazdu, pobytu i pracy w Danii można znaleźć na stronach internetowych Ambasady RP w Kopenhadze www.ambpol.dk i www.polcom.dk oraz na stronach instytucji duńskich: Ambasady Królestwa Danii w Warszawie www.danishembassy.pl, Urzędu ds. Cudzoziemców www.nyidanmark.dk, Ministerstwa Zatrudnienia www.bm.dk, www.workinfo.dk, Agencji ds. Rynku Pracy www.ams.dk, Inspekcji Pracy www.at.dk, Zrzeszenia Związków Zawodowych 3F www.3f.dk, organizacji pozarządowych WorkInDenmark: www.workindenmark.dk i www.workimport.dk (polskie wersje językowe).

PRZEPISY CELNE
Zgodnie z przepisami UE dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16 roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości przekraczającej 15 tys. EUR (ok. 112 tys. DKK) należy zgłosić w Urzędzie Celnym i Podatkowym (www.toldskat.dk). Osoby wwożące leki powinny zaopatrzyć się w zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania.

PRZEPISY PRAWNE
Wwóz, posiadanie lub sprzedaż nawet najmniejszych ilości narkotyków zagrożone są wieloletnimi karami pozbawienia wolności. Należy wystrzegać się kupowania towarów niewiadomego pochodzenia i zachowywać paragony potwierdzające ich zakup. Zabroniona jest sprzedaż uliczna i obnośna, a także nocowanie na ulicach i w parkach. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych osobom poniżej 16 roku życia, a wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia.
Zabronione jest posiadanie przy sobie noży o długości ostrza powyżej 7 cm., oraz noży sprężynowych (z chowanym ostrzem).
Osoby zamierzające przyjechać do Danii z psem, muszą pamiętać, że nie jest dozwolone posiadanie psów należących do jednej z 13 zabronionych w Danii ras: w tym pitbull terrier, amstaff i buldog amerykański.

MELDUNEK
Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Na terenie Danii nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma obowiązku szczepień. Przed wyjazdem osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach NFZ powinny zaopatrzyć się w oddziale NFZ właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

NFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Danii. Samochód musi mieć tablice z numerem rejestracyjnym i znak kraju pochodzenia. Podczas pobytu o charakterze turystycznym (pobyt do 3 miesięcy) można poruszać się samochodem na polskich numerach rejestracyjnych. W przypadku pobytu stałego lub pobytu z celem podjęcia pracy, rejestracja samochodu powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty pierwszego wjazdu. Wiąże się to z opłaceniem podatku rejestracyjnego, którego wysokość wynosi przeciętnie ok. 2/3 wartości rynkowej pojazdu (w przypadku nowego samochodu może sięgnąć nawet 180% wartości). Szczegółowy kosztorys opłat celno-skarbowych można uzyskać na stronie duńskiego urzędu podatkowego: www.skat.dk. Obowiązkowy jest również przegląd techniczny pojazdu (dokonany przez Statens Bilinspektion) oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku pobytu czasowego nie przekraczającego jednego roku można zwrócić się z wnioskiem do duńskiego urzędu podatkowego o pozwolenie na czasowe używanie pojazdu na zagranicznych numerach rejestracyjnych. W 2008 roku, w wyniku reformy administracyjnej w Policji duńskiej, duński urząd podatkowy SKAT przejął uprawnienia rejestracji pojazdów. Podczas podróży samochodem zarówno kierowcę, jak i pasażerów obowiązuje zapięcie pasów. Dzieci powinny podróżować w specjalnych fotelikach samochodowych przeznaczonych dla poszczególnych grup wiekowych. Maksymalna prędkość na duńskich autostradach to 110 km/godz. (na niektórych specjalnie oznakowanych autostradach - 130 km/godz.), na drogach poza terenami zabudowanymi - 80 km/godz  a w miastach - 50 km/godz. Parkowanie wymaga umieszczenia zegara parkingowego za szybą (do nabycia na stacjach benzynowych). Przekraczanie przepisów ruchu drogowego podlega wysokim karom. Przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo ruchu. W przypadku niewielkiej kolizji drogowej (stłuczka, bez rannych osób) Policja duńska nie ingeruje. Należy spisać dane kierowcy: imię i nazwisko; adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwę firmy ubezpieczeniowej. Uszkodzony pojazd podlega odholowaniu do Autoryzowanej Stacji Obsługi (przypisanej do marki pojazdu) i przekazania danych drugiego uczestnika kolizji. ASO informuje firmę ubezpieczeniową, której rzeczoznawca wycenia szkodę i zleca jej naprawę. Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń w podróżowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO
Dania jest krajem bezpiecznym dla cudzoziemców. Zagrożenie przestępczością jest niewielkie.
PRZYDATNE INFORMACJE:
W razie wypadku, pożaru, kradzieży itp. należy dzwonić pod numer telefonu alarmowego 112 (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja).
Wyspy Owcze
(Faroe Islands)
Stolica: Thorshavn
Waluta: korona farerska (FRK), odpowiada wartości korony duńskiej (DKK)
Języki urzędowe: farerski, duński

Wyspy Owcze to terytorium autonomiczne zależne od Danii. Wyspy Owcze nie są członkiem UE. Połączenia promowe z Danią, Norwegią i Islandią obsługuje farerski przewoźnik Smyril Line, połączenia lotnicze z Kopenhagą - Atlantic Airways. Dokumentem uprawniającym do wjazdu jest ważny paszport. Wiza nie jest wymagana. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Przy wjeździe należy wykazać się wystarczającymi środkami finansowymi. Prawo do opieki medycznej dla obywateli UE (na podstawie Rozporządzenia Rady nr 1408/71 z 14 lipca 1971 r.) nie obejmuje Wysp Owczych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ nie ma tu zastosowania. Zalecane jest wykupienie stosownego ubezpieczenia osobowego, które obejmowałoby pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, transportu chorego do kraju itp. Zagrożenia sanitarno epidemiologiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Na Wyspach Owczych obowiązują lokalne przepisy celne odrębne od przepisów unijnych. Bezcłowy wwóz towarów do osobistego użytku obejmuje przykładowo: 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22%, maksymalnie 60%), 1 l mocnego wina lub 2 l wina stołowego, 50 ml perfum, 200 szt. papierosów. Alkohol mogą wwozić osoby powyżej 18. roku życia. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywozu zwierząt. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych urzędu podatkowego i celnego: www.tollskatt.fo. Za zakupione towary o wartości przekraczającej 300 FRK można uzyskać zwrot podatku VAT (informacje na stronie: www.ff.fo). Wymagana jest zielona karta (ubezpieczenie pojazdu za granicą). W przypadku jej braku ubezpieczenie można wykupić przy wjeździe od firmy ubezpieczeniowej - Tryggingarfelagid Frroyar. Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia pojazdu. Transport publiczny jest dobrze zorganizowany. Telefon alarmowy - 112.
Informacje na temat Wysp Owczych można znaleźć na stronach internetowych: www.faroeislands.com oraz www.tourist.fo. W Kopenhadze znajduje się biuro Przedstawiciela Wysp Owczych (Strandgade 91, 4. sal, 1401 Copenhagen K; tel. 0045 32 83 37 70, faks 0045 32 83 37 75, e-mail: faroes.mission.dk@tinganes.fo).
Grenlandia
(Greenland)

Stolica: Nuuk
Waluta: korona duńska (DKK)
Języki urzędowe: grenlandzki, duński

Grenlandia to terytorium autonomiczne zależne od Danii. W 1985 r. Grenlandia wystąpiła z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i nie jest członkiem Unii Europejskiej. Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu jest ważny paszport. Maksymalny czas pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Zmienne warunki pogodowe należy brać pod uwagę przy planowaniu wyjazdu (także w kontekście regularności rejsów lotniczych). Odwiedzanie wielu miejsc na Grenlandii poza terenami zabudowanymi np. Parku Narodowego wymaga zezwolenia Danish Polar Center (Strandgade 100 H, 1401 Copenhagen K; tel. 0045 32 88 01 00, faks 0045 32 88 01 01; www.dpc.dk). O zezwolenie takie należy wystąpić z dużym wyprzedzeniem. Można liczyć się z odmową, gdy planowana ekspedycja zostanie uznana za nie odpowiadającą wymogom bezpieczeństwa. Komunikacja między miastami odbywa się drogą lotniczą lub morską (brak dróg oraz linii kolejowych). Wykupienie ubezpieczenia osobowego jest bardzo zalecane (także z opcją transportu chorego). Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Bezcłowy przywóz towarów obejmuje 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 23 l wina, 200 szt. papierosów, 2 kg słodyczy/czekolady, 50 ml perfum, inne kosmetyki o wartości nie przekraczającej 1000 DKK. Ceny żywności na Grenlandii są wyższe niż w Danii. Możliwość posługiwania się kartami kredytowymi jest ograniczona. Informacje na temat Grenlandii można znaleźć na stronach internetowych: www.greenland.com oraz www.nanoq.gl. W Kopenhadze ma swoją siedzibę Biuro Informacji Turystycznej: Greenland Tourism Information Office, Strandgade 91, 2; 1410 Copenhagen K; tel. 0045 32833880, faks 0045 32833889.
Uwaga: Polska jest stroną konwencji waszyngtońskiej (CITES) z 1973 r., która chroni rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem. Dlatego przy zakupie pamiątek należy zwracać uwagę, czy nie zostały one zrobione z gatunków chronionych (np. z wieloryba). Informacje o gatunkach chronionych konwencją można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/cites-ma.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii
ambasador: Rafał Wiśniewski
Dania, Kopenhaga, Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup
Tel. dyżurny: +45 39467700 Faks: +45 39467766
copenhagen.info@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
Richelieus Allé 12, DK - 2900 Hellerup Kopenhaga
tel. (0-045) 39 46 77 00, fax (0-045) 39 46 77 66
e-mail: ambaspol@post4.tele.dk
konsulat@ambpol.dk; http://www.ambpol.dk/

Wydział Konsularny
Richelieus Allé 10
tel. (0-045) 39 46 77 20/21, 20 61 19 17
fax (0-045) 39 46 77 88


Konsulat RP w Aarhus
Strandvejen 94, DK-8100 Aarhus C.
tel. (0-045) 87 34 34 34; fax 87 34 34 00
e-mail: office@interlex-aarhus.dk


Konsulat RP w Roenne
Sandemansvej 6, DK-3700 Roenne, Bornholm
tel. (00-45) 56-95-25-22; fax 56-95-25-23
e-mail: r.b.schou@beck-liner.com


Konsulat RP w Svendborg (Skaarup)
Sankt Nicolaigade 11, 5700 Svendborg
tel. (0-045) 6221-6788; fax 6221-6700
e-mail: polen@mail.dk

DANIA - galerie i zdjęcia z podróży

DANIA / Jutlandia Środkowa / Himmelbjerget og Hjejlen / Jezioro JulsøDANIA / Zelandia / Kopenhaga / Modern Art w Kopenhadze ;)DANIA / Bornholm / okolice Hassle / Bornholmski raj nad Bałtykiem.DANIA / Wyspy Owcze / Ljosa / WodospadDANIA / Sjeland / Store Heddinge  / Najkrótsza ulica świata DANIA / Wyspy Owcze / Gjogv / ZatoczkaDANIA / Sjeland / Helsingor / Zamek Szekspirowskiego MakbetaDANIA / Jutlandia Środkowa / Aarhus / Spokój i ciszaDANIA / Wyspy Owcze / Ljosa / W strone morzaDANIA / Wyspa Bornholm / Jeden z wielu kamieniołomów granitu / To nie Grand CanionDANIA / Helsingor / Zamek Kronborg / Zamek HamletaDANIA / Jutlandia / Morze Północne / niebo nad morzemDANIA / Jutlandia Środkowa / Aarhus / NAD MORZEMDANIA / gmina w Danii  w okręgu Vejle Amt. / Braedstrup / JezioroDANIA / Jutlandia Środkowa / Półwysep Jutlandzki / AarhusDANIA / Wyspa Bornholm / Gdzieś na Bałtyku / Bałtycki zachód słońcaDANIA / Dania Południowa, wschodnia Jutlandia / Fredericia / Brzeg Morza BałtyckiegoDANIA / Wyspy Owcze / Kirkiubiur / Fryzura na ten sezonDANIA / Kopenhaga / Nyhavn / Kolory KopenhagiDANIA / Sjeland / safari bezkrwawe / Zakochana para

DANIA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Bornholm DANIA 6080 25-11-20
Dania okolice skagen DANIA 1649 10-06-19
Pomóżcie rada. DANIA 1326 19-10-18
zwiedzanie Kopenhagi DANIA 1441 27-06-18
szukam tanich połączeń DANIA 4439 29-03-17
Rady na wycieczkę do LEGOLANDU DANIA 2652 24-10-16
Gedser-Kopenhaga co warto zobaczyć DANIA 4846 10-02-16
Bornhom- czerwiec, namiot, warunki pogodowe DANIA 4295 27-01-15
Z rowerem na Bornholm DANIA 3144 17-12-14
Szukam chętnych na Borholm DANIA 2154 28-07-14
Bornholm na rowerze DANIA 2436 21-06-14
Jak najszybciej dojechać do Danii? DANIA 7142 28-04-13
Bornholm DANIA 2645 09-03-13
Bornholm DANIA 2301 23-01-13
prom do Kopenhagi DANIA 4566 14-12-12
Dania DANIA 2533 18-11-12
Posdróżowanie komunikacją publiczną po Danii jak, gdzie i co DANIA 2807 05-10-12
Zapraszam na kobiecy arte-trekking rowerowy po Skandynawii! Stowarzyszenie Aktywne Kobiety DANIA 2848 29-06-12
szukam tanich noclegów w kopenhadze DANIA 13002 11-06-12
Legoland DANIA 6127 06-06-12
Zamki Danii DANIA 3510 05-06-12
tanie, dobre bary w Kopenhadze DANIA 4684 05-06-12
Plecak, namiot, plaża DANIA 3449 05-06-12
Mało znane archipelagi - Wyspy Owcze w pigułce DANIA 5044 17-02-10
szukam pracy DANIA 2447 10-06-09
Skandynawskie impresje - podroz po Danii i Norwegii DANIA 3329 04-12-08
Włóczęga po Danii po 15.08.2008 w poszukiwaniu pracy DANIA 3164 07-08-08
rejs Aalborg (DK)-Anholt (DK)- Ven (SE) -Malmo (SE) DANIA 3177 12-06-08
Zaproszenie na wyprawę ( dzieci + rodzice). DANIA 2837 24-03-08
Wycieczka z 11latkiem DANIA 2715 06-01-07

DANIA - artykuły i relacje z podróży

NORWEGIA / Vestland / E134 / Droga przez płaskowyż Hardangervidda
2022-07-25
macciej

kraje: NORWEGIA, DANIA, SZWECJA, NIEMCY
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 702
liczba komentarzy: 1

Norwegia 2022 - wakacyjna objazdowa trasa po krainie fiordów cz. 2

Opis wakacyjnej trasy z 2022 roku, obejmującej południowo-zachodnią Norwegię.

Czytaj więcej

NORWEGIA / More og Romsdal / Alesund / Alpy Suunmorskie z oddali
2022-07-24
macciej

kraje: NORWEGIA, DANIA, SZWECJA, NIEMCY
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 681
liczba komentarzy: 0

Norwegia 2022 - wakacyjna objazdowa trasa po krainie fiordów cz. 1

Opis wakacyjnej trasy z 2022 roku, obejmującej południowo-zachodnią Norwegię.

Czytaj więcej

NORWEGIA / Troms / Senja / Senja
2019-09-05
macciej

kraje: NIEMCY, DANIA, SZWECJA, FINLANDIA, ESTONIA, ŁOTWA, LITWA, NORWEGIA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 1919
liczba komentarzy: 0

Skandynawia 2019 - Laponia, Nordkapp, Senja, norweskie fiordy - cz. 2

Wyprawa do Skandynawii w 2019 to już mój piąty samochodowy wyjazd w ten piękny rejon. Naszym celem w tym roku jest przejechanie całego półwyspu - od najdalej wysuniętych na północ i wschód miejsc, aż po sam południowo-zachodni kraniec Norwegii.

Czytaj więcej

NORWEGIA / Troms / Senja / Senja
2019-09-05
macciej

kraje: NIEMCY, DANIA, SZWECJA, FINLANDIA, ESTONIA, ŁOTWA, LITWA, NORWEGIA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 2429
liczba komentarzy: 0

Skandynawia 2019 - Laponia, Nordkapp, Senja, norweskie fiordy - cz. 1

Wyprawa do Skandynawii w 2019 to już mój piąty samochodowy wyjazd w ten piękny rejon. Naszym celem w tym roku jest przejechanie całego półwyspu - od najdalej wysuniętych na północ i wschód miejsc, aż po sam południowo-zachodni kraniec Norwegii.

Czytaj więcej

NORWEGIA / Rogaland / Kjerag / Kjerag
2018-09-06
macciej

kraje: SZWECJA, DANIA, NIEMCY, NORWEGIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 2202
liczba komentarzy: 0

Wyprawa do Norwegii 2018 cz.2

Opis wyprawy do Norwegii, nastawionej na zwiedzanie południowo-zachodniej części kraju fiordów i szereg wycieczek górskich. 11-dniowa trasa objazdowa. Góry Jotunheimen - najwyższe pasmo Skandynawii. Norweskie lodowce, fiordy, Hardangervidda, Kjerag i Preikestolen

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2023 Globtroter.pl