Przewodniki

KANADA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

Ameryka PółnocnaKANADA
KANADA
Stolica: Ottawa
Waluta: dolar kanadyjski (CAD); 1 CAD = 100 centów
Języki urzędowe: angielski, francuski

KANADA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Z dniem 1 marca 2008 r. Kanada zniosła obowiązek wizowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 stycznia 2009 roku bezwizowy wjazd możliwy jest jedynie dla posiadaczy paszportów biometrycznych tj. wydawanych w Polsce od 28 sierpnia 2006 r. Od osób legitymujących się paszportami bez cech biometrycznych nadal wymagane jest posiadanie wizy. Zniesienie obowiązku wizowego nie daje automatycznej gwarancji wjazdu na terytorium Kanady. Decyzję tą podejmuje urzędnik imigracyjny na przejściu granicznym. Niektóre kategorie osób - w szczególności osoby, które były w przeszłości deportowane z Kanady lub które były karane - mogą być pozbawione prawa wjazdu. Decyzję co do długości pobytu w Kanadzie podejmuje urzędnik imigracyjny na granicy kanadyjskiej. Okres bezwizowego pobytu wynosi maksymalnie 6 miesięcy, o ile przy wjeździe nie zostanie określony krótszy czas pobytu. Praca bez zezwolenia jest nielegalna. Dokładne informacje na temat wjazdu do Kanady można uzyskać na stronie internetowej ambasady tego kraju w Warszawie: www.canada.pl

PRZEPISY CELNE
Odwiedzający Kanadę mogą przywieźć bez opłat celnych: rzeczy osobiste, 1,14 l wina lub innego alkoholu albo 24 x 355 ml piwa (jeżeli podróżujący ukończył 19 lat), 200 szt. papierosów lub 50 szt. cygar lub 200 g tytoniu (jeżeli podróżujący ukończył 19 lat), prezenty dla mieszkańców Kanady o jednostkowej wartości nie przekraczającej 60 CAD (z wyjątkiem alkoholu, papierosów i próbek reklamowych). Wwożone zwierzęta domowe i rośliny podlegają ścisłej kontroli sanitarnej i celnej. Nie wolno wwozić zwierząt chronionych i wykonanych z nich rzeczy. Wwożenie żywności podlega dużym ograniczeniom (dotyczy to np. wędlin) lub jest wręcz zakazane (np. świeże owoce). Produkty te należy zgłosić do kontroli celnej. Za zatajenie przewozu produktów żywnościowych grozi kara grzywny lub skierowanie sprawy do sądu kryminalnego. Przed wjazdem do Kanady wypełnia się deklarację celną, w której należy zgłosić walutę powyżej 10 tys. CAD (nie ma ograniczeń we wwozie i wywozie walut, ale można spotkać się z żądaniem przedstawienia dokumentów potwierdzających źródło ich pochodzenia - dokument bankowy). Bagaże mogą być prześwietlane i kontrolowane. Kanadyjskie służby celne są bardzo restrykcyjne.
W Kanadzie do prawie wszystkich towarów (z wyjątkiem żywności) i usług doliczany jest podatek federalny GST w wysokości 6% oraz (z wyjątkiem Alberty) podatek prowincjonalny PST, którego wysokość jest różna w poszczególnych prowincjach. Zachowanie rachunków za dokonane w Kanadzie zakupy (z wyjątkiem posiłków i drobnych sprawunków do 50 CAD) i za hotele, upoważnia do ubiegania się o zwrot podatku w urzędzie podatkowym (CanadaRevenue Agency). W tym celu przy wyjeździe z Kanady należy wypełnić odpowiedni formularz i załączyć oryginały rachunków. Stosowne informatory i formularze dostępne są na lotniskach i w agendach urzędów federalnych a także na stronie internetowej: www.cra-arc.gc.ca

PRZEPISY PRAWNE
W Kanadzie za przemyt narkotyków grożą surowe kary - do dożywocia włącznie. Za handel narkotykami i ich posiadanie, jak również za posiadanie instrukcji i urządzeń do produkcji narkotyków grozi kara pozbawienia wolności.

MELDUNEK
Nie istnieje obowiązek meldunkowy.UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe, zaleca się jednak ze względu na wysokie ceny usług medycznych wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia obejmującego koszty leczenia w wysokości minimum 100 tys. CAD. Zdarzały się przypadki, że brak ubezpieczenia medycznego był powodem odnowy wjazdu na teren Kanady. Niezbędnym warunkiem poruszania się samochodem są ważne ubezpieczenia OC i NW. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane, jeżeli obejmują terytorium Kanady.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
W Kanadzie nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Dostęp do opieki medycznej nie nastręcza trudności, aczkolwiek wymaga długiego oczekiwania, zwłaszcza na wizytę u specjalisty. Opłaty za standardową wizytę u lekarza wynoszą od 40 do 100 CAD. Wizyta u stomatologa: założenie plomby, usunięcie zęba kosztuje od 100 do 170 CAD; leczenie kanałowe i inne - od 500 CAD. Średni koszt doby w szpitalu obejmujący opiekę medyczną wynosi ok. 1500-2000 CAD (bez kosztów operacji i innych zabiegów). Przewiezienie chorego karetką pogotowia i zabieg na pogotowiu może kosztować ok. 500 CAD.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Na podstawie polskiego prawa jazdy można prowadzić samochód przez 3 pierwsze miesiące pobytu. Po tym okresie wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy lub miejscowy dokument. Przepisy ruchu drogowego różnią się w poszczególnych prowincjach. Bardzo surowe kary i wysokie mandaty grożą za jazdę pod wpływem alkoholu i za przekraczanie dozwolonej prędkości.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń. Należy jednak liczyć się z tym, że do pewnych obszarów (w tym skupisk ludzkich) dotrzeć można wyłącznie samolotem lub pociągiem, które kursują co kilka dni (dotyczy to zwłaszcza obszarów północnej Kanady). Zagrożenie dla życia i zdrowia turystów, którzy udają się na wycieczki w plener (zwłaszcza w Kolumbii Brytyjskiej, Jukonie i na innych obszarach o niewielkim zaludnieniu), może stanowić przyroda. Często nawet tereny tuż za miastem (góry i lasy) bywają niebezpieczne ze względu na brak dróg i słabo zagospodarowane szlaki turystyczne, na których łatwo zabłądzić. Żyjące tu, często blisko siedzib ludzkich, dzikie zwierzęta (niedźwiedzie, pumy, wilki, kojoty, skunksy itp.), w sytuacji zagrożenia mogą zaatakować. Na wybrzeżu Pacyfiku niebezpieczne są niespodziewane wysokie fale (zdarzają się nieszczęśliwe wypadki, gdy fale zmywają turystów ze skał do oceanu).

BEZPIECZEŃSTWO
W Kanadzie na ogół nie występują poważniejsze zagrożenia przestępczością, aczkolwiek w wielkich miastach są mniej bezpieczne dzielnice, których nie należy zwiedzać po zmroku.

PRZYDATNE INFORMACJE:

Na temat mniejszości seksualnych i etnicznych należy wypowiadać się bardzo oględnie; określenia „Indianie” i „Eskimosi” uchodzą za obraźliwe (Indian nazywa się „członkami pierwszych narodów”, Eskimosów - „Inuitami”). Niedopuszczalne jest używanie określeń wskazujących na dyskryminowanie z powodu pochodzenia lub przynależności. Kanada jest krajem szanującym swą wieloetniczność i wielokulturowość, gdzie bardzo zwraca się uwagę na tzw. poprawność polityczną.
Polonia kanadyjska liczy ok. 800 tysięcy osób i stanowi jedną z większych grup etnicznych; skupiona jest głównie w aglomeracji Toronto Mississauga, w Montrealu i Vancouver.
Wyroby alkoholowe i tytoniowe sprzedawane są osobom, które ukończyły 19 lat (w prowincji Quebec - 18 lat). Wstęp do lokali, w których podawane są napoje alkoholowe, dozwolony jest również od 19. roku życia (w Quebecu - od 18 lat). Nie wolno spożywać alkoholu w miejscach publicznych innych niż bary ani na otwartej przestrzeni, z wyjątkiem posesji prywatnych. Niedozwolone jest posiadanie w kabinie pasażerskiej samochodu otwartych lub napoczętych napojów alkoholowych. W większości prowincji obowiązuje zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych.
W prowincji Quebec poza dużymi miastami, zwłaszcza w części północnej, turysta może mieć trudności z porozumiewaniem się w języku angielskim, gdyż większość mieszkańców posługuje się wyłącznie językiem francuskim. Napisy przy drogach i na tablicach informacyjnych często są wyłącznie po francusku. 

 


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie
ambasador: Zenon Kosiniak-Kamysz
Kanada, Ottawa, 443 Daly Avenue, K1N 6H3
Tel.: +1 613 7890468 Tel. dyżurny: +1 613 8662015 Faks: +1 613 7891218
ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu
konsul generalny: Tadeusz Żyliński
Kanada, Montreal, 1500, Avenue des Pins Ouest, H3G 1B4
Tel.: +15 149379482 Tel.: +15 142368763 Tel. dyżurny: +15 149379481 Faks: +15 149377271
montreal.info@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto
Konsul Generalny: Marek Ciesielczuk
Kanada, Toronto, 2603 Lakeshore Blvd. W., M8V 1G5
Tel.: +1 416 2524171 Tel. dyżurny: +1 416 4645405
toronto.info@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver
Konsul Generalny: Krzysztof Czapla
Kanada, Vancouver, 1600 - 1177 West Hastings Street, Vancouver, BC, V6E 2K3
Tel.: +1 604 688345 Tel.: +1 604 6883530 Tel.: +1 604 6884730 Tel. dyżurny: +1 778 968 5184 Faks: +1 604 6883537
vancouver.info@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

KANADA - galerie i zdjęcia z podróży

KANADA / Ontario / Niagara Falls / widok na Wodospad Podkowy ze Skylon TowerKANADA / Nunavut / Arktyka / Pangnirtung FjordKANADA / Ontario / Niagara Falls / widok od kanadyjskiej stronyKANADA / Ontario / Niagara Falls / fascynujący widok choć bardzo znanyKANADA / Ontario / Toronto / Śródmieście Toronto z wieży CNKANADA / Ontario / Niagara Falls / widok z łodzi na American FallsKANADA / Ontario / Niagara Falls / 2 mln litrów wody na sekundę!KANADA / Ontario / Niagara Falls / Horseshoe Falls widziany od dołuKANADA / Ontario / Niagara Falls / u stóp American FallsKANADA / Ontario / Toronto / Wieża CN wśród wieżowcówKANADA / Ontario / Niagara Falls / panorama American Falls ze Skylon TowerKANADA / Ontario / Niagara Falls / widok na amerykańską stronęKANADA / Ontario / Niagara Falls / stateczki podpływaj prawie pod sam wodospadKANADA / Ontario / Niagara Falls / tęcza nad Wodospadem Podkowy - kanadyjska stronaKANADA / Ontario / Niagara Falls / wycieczka statkiem pod Niagara FallsKANADA / Ontario / Niagara Falls / widok na wodospad po amerykańskiej stronie KANADA / Alberta / Jasper PN / Przed lodowcemKANADA / - / niagara / niagaraKANADA / Ontario / Niagara Falls / widok na miasto Niagara Falls ze Skylon TowerKANADA / Ontario / Niagara Falls / pierwsze spojrzenie na wodospady

KANADA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Praca KANADA 2795 05-11-20
Discovery Pass, bilety wstępu do Parków Narodowych KANADA 1711 06-07-19
Prawo jazdy - Kanada/USA KANADA 1334 10-12-18
Canoe - wynajem KANADA 1125 06-12-18
Podróż po Kanadzie i alasce KANADA 1289 21-12-17
Podróże po Kanadzie KANADA 1618 16-12-17
Jakie ubezpieczenie dla osoby powyżej 60 r.z? KANADA 1987 18-04-17
CANADA - VISA CZY PASZPORT JAK TAM SIĘ DOSTAĆ... KANADA 1885 18-02-17
Ceny w Kanadzie, 2017 KANADA 3725 04-01-17
International Experience Canada- porady KANADA 2223 01-12-16
Kanada z dziecmi KANADA 1745 25-11-16
Okolice Vancouver KANADA 2951 11-08-16
Kanada,początki KANADA 2353 09-04-16
pass po parkach narodowych KANADA 2351 15-07-14
latamy z WestJet KANADA 33116 20-05-14
Rodeo w Calgary Stampede KANADA 2145 14-02-13
Lipiec 2013 w Kanadzie /Góry Skaliste/ KANADA 3772 12-02-13
Wjazd do Kanady obecnie KANADA 7699 07-06-11
nocleg w Quebeck city i co zobaczyc w okolicy KANADA 3761 27-04-11
przejazd autem z usa do kanady KANADA 4716 18-06-10
TANI NOCLEG W TORONTO KANADA 3137 26-03-10
Wyjazd z UK do Kanady KANADA 4934 09-03-10
Droga do Dawson City KANADA 2187 13-02-10
Polak zabity na lotnisku w Vancouver przez policjantów - film KANADA 3723 27-11-07
Wyspy Brockville KANADA 1852 28-10-07
kanada - co zwiedzać? KANADA 6407 31-01-07
Wiza KANADA 2502 03-04-05

KANADA - artykuły i relacje z podróży

KANADA / Quebec / Montreal / Old Port Skating Rink
2023-12-30
LidiaR

kraje: KANADA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 313
liczba komentarzy: 2

Zimowa pocztówka z Montrealu

Montreal to popularna zimowa destynacja – dla wielu Kanadyjczyków, szczególnie jeśli zamieszkują gdzieś dalej na Północ (na przykład w Nunavut, gdzie przeciętna temperatura to minus 19 stopni Celsjusza), będzie w nim cieplej niż w domu. Dla Europejczyków z kolei zimowy urok Paryża Północy to połączone doświadczenie „prawdziwie zimnej kanadyjskiej zimy” i „gorącej” kanadyjskiej metropolii.

Czytaj więcej

KANADA / Alberta / Jasper PN / Przed lodowcem
2018-11-03
ArturG

kraje: KANADA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 3115
liczba komentarzy: 5

W poszukiwaniu niedźwiedzi

Co można zobaczyć pokonując 4 tys. km w Kanadzie? Po pierwsze trzeba się zastanowić czy ma to być wschód czy też zachód kraju. Ja miałem okazję być na zachodzie. A tu góry i niedźwiedzie mające czyhać na każdym zakręcie szlaku. Trzeba się będzie pilnować.

Czytaj więcej

KANADA / Ontario / Wyspa Franklin Island / Na wyspie Franklin Island w Ontario
2015-12-29
Wodniak

kraje: KANADA
zawartość: zdjęcia, mapy
liczba odwiedzin: 2026
liczba komentarzy: 0

BIWAKOWANIE I PŁYWANIE NA KANU NA WYSPIE FRANKLIN ISLAND, ONTARIO, CZERWIEC 2015

W czerwcu 2015 r. po raz drugi wybraliśmy się na kanu na wyspę Franklin Island na zatoce Georgian Bay w Ontario i biwakowaliśmy na tej przepięknej wyspie przez kilka dni. Wyspa stanowi własność Korony (tzn. należy do państwa) i nie wymagane są żadne opłaty. Dookoła otaczały nasz przepiękne formacje skalne, lasy, zatoki oraz bezkresne i nieprzewidywalne połacie wodne zatoki Georgian Bay.

Czytaj więcej

KANADA / --- / --- / 8000km Across Canada
2014-09-17
8000km Across Canada

kraje: KANADA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 2468
liczba komentarzy: 0

8000km Across Canada

Na początku 2015 roku Jakub Muda podejmie niezwykłe wyzwanie! Przed nim ośmiomiesięczna piesza wędrówka - 8000 km, od Wybrzeża Pacyfiku po Atlantyk.

Czytaj więcej

POLSKA / Kamień Pomorski / Kamień Pomorski / logo
2014-01-16
wewnetrznawolnosc

kraje: PERU, EKWADOR, KOLUMBIA, PANAMA, KOSTARYKA, NIKARAGUA, HONDURAS, GWATEMALA, BELIZE, MEKSYK, USA, KANADA, ALASKA, BOLIWIA, CHILE, ARGENTYNA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 5239
liczba komentarzy: 0

W Pogoni za Wewnętrzną Wolnością

Kolejna wyprawa pod patronatem Globtrotera! Tym razem trzymamy kciuki za śmiałka, który podjął się samotnej wyprawy rowerowej autostradą panamerykańską. 15 krajów - ok 26000 km :-)

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Adres Wydziału Wizowego i Imigracyjnego Ambasady Kanadyjskiej jest błędny. Wydział ten obecnie mieści się przy ul. Pięknej, blisko Sejmu.

2005-02-09 20:01:28 Urszula

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl