Przewodniki

WĘGRY - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaWĘGRY
WĘGRY
(Węgry)
Stolica: Budapeszt
Waluta: forint węgierski (HUF);
Język urzędowy: węgierski

WĘGRY


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Węgier do 90 dni jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

PRZEPISY CELNE
Zgodne z normami unijnymi. Przy wywozie przedmiotów o wartości kulturowej potrzebne jest potwierdzenie właściwych instytucji (np. w przypadku obrazów - Galerii Narodowej, starych mebli - Urzędu Ochrony Dziedzictwa Narodowego).

MELDUNEK
Na Węgrzech pobyt powyżej trzech miesięcy wymaga legalizacji - należy uzyskać zezwolenie na pobyt (kartę pobytu) w celu wykonywania pracy,  w celu podjęcia studiów, wykonywania pracy na czas określony, poszukiwania pracy. Organem wydającym karty pobytu są regionalne biura Urzędu do Spraw Imigracji i Obywatelstwa.

UBEZPIECZENIE
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane. Niezbędne jest posiadanie dokładnych informacji o zakresie ubezpieczenia, do kogo w razie potrzeby należy zwracać się za granicą i jaki jest tryb realizacji polisy.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, nie są wymagane specjalne szczepienia. W razie wypadków i nagłych zachorowań udziela się bezpłatnie pierwszej pomocy lekarskiej. Wymagana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą wraz z paszportem lub dowodem osobistym przekazuje się lekarzowi prowadzącemu. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach, czy też transportu medycznego. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Węgierskie służby graniczne, celne i finansowe oraz policja na ogół bardzo dokładnie kontrolują pojazdy, ich stan techniczny i posiadane dokumenty. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących np. dowodu rejestracyjnego, tablic, numerów podwozia, silnika itp. nakładane są bardzo wysokie mandaty. Jeśli samochodem dysponuje osoba nie będąca jego właścicielem, powinna mieć notarialne upoważnienie od właściciela, przetłumaczone na język węgierski, angielski lub niemiecki. Kierowcy poruszający się pojazdami będącymi w leasingu powinni być zaopatrzeni w umowę leasingową przetłumaczoną na język węgierski, angielski lub niemiecki. Przejazd autostradami jest płatny - należy wykupić winietę. Od 1 lipca 2011 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ruchu drogowego. Podczas kontroli drogowej możliwe jest nałożenie kary w wysokości od 10.000 do 300.000 HUF za niezapięcie pasów bezpieczeństwa, jazdę z nadmierną prędkością, przejazd na czerwonym świetle czy kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Dotyczy to zarówno samochodów zarejestrowanych na Węgrzech, jak i zagranicą. Do czasu uiszczenia kary pieniężnej organ kontrolujący może - bez wydania oddzielnej decyzji - zatrzymać pojazd. Przedstawiciel organu kontrolującego pisemnie informuje kierowcę pojazdu (w języku węgierskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim) o wysokości wymierzonej grzywny, o miejscu, w którym pojazd będzie przechowywany, jak również o odnośnych przepisach dotyczących postępowania. W przypadku, gdy dowód rejestracyjny, wystawiony przez władze innego kraju, nie zostanie odebrany przez upoważnioną osobę w ciągu trzech miesięcy licząc od daty zatrzymania - dowód ten zostaje przesłany do wystawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli drogowej, że kierowca lub właściciel pojazdu zalega z uregulowaniem wcześniej nałożonej kary - organ kontrolujący ma prawo zatrzymać pojazd. Możliwe jest też zatrzymanie samochodu na badanie techniczne (do 2 godzin) mimo posiadanego ważnego badania technicznego. Obowiązuje również zakaz wyprzedzania przez ciężarówki o nośności powyżej 7,5 t na autostradach i drogach głównych o dwóch pasach ruchu pomiędzy 6 rano a 22 wieczorem. Ciężarówki takie muszą zachować odległość, która pozwoli na bezpieczne zmieszczenie się podobnej ciężarówki z przyczepą. W odniesieniu do pojazdów o nośności powyżej 7,5t obowiązuje także ograniczenie poruszania się w weekendy, święta  i dni wolne od pracy. W większości miejscowości na Węgrzech obowiązują strefy płatnego parkowania. Kary za brak opłaty parkingowej są bardzo wysokie; wysokość kary wzrasta im dłuższy jest okres jej nieuregulowania.

BEZPIECZEŃSTWO
Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością, niemniej jednak częste są kradzieże kieszonkowe na trasach uczęszczanych przez turystów. Najwięcej kradzieży zdarza się w centrach handlowych, w środkach komunikacji miejskiej, w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Każdą kradzież należy zgłosić miejscowej policji (policja sporządza protokół z udziałem tłumacza). Zaświadczenie od policji o zgłoszeniu kradzieży będzie potrzebne przy ubieganiu się o odszkodowanie lub wypłatę ubezpieczenia, stanowi także podstawę do wydania nowych dokumentów. Często spotyka się przypadki wystawiania zawyżonych rachunków w restauracjach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych.PRZYDATNE INFORMACJE
Walutę można wymienić w bankach oraz kantorach. Na terenie Węgier działają punkty Western Union, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Można również pobierać pieniądze z ogólnie dostępnych bankomatów. Na Węgrzech w większości sklepów i restauracjach można regulować płatności kartami płatniczymi.  W większości restauracji napiwki nie sa wliczone do rachunku; zwyczajowo stanowią one 10% wartości rachunku. Odmiennie niż w innych krajach na Węgrzech nie ma zwyczaju zostawiania napiwków na stole; dodaje się go przy płatności rachunku kelnerowi. W przypadku płatności kartą i chęci przekazania napiwku kartą należy zgłosić to kelnerowi. Zalecamy nie spuszczanie karty z oczu - warto poprosić o terminal mobliny lub udać się z kelnerem do terminalu stacjonarnego.
Informacja turystyczna o Węgrzech: www.tourinform.hu, www.budapestinfo.hu. Dla turystów potrzebujących pomocy uruchomiony został dyżurny numer telefonu: (00 36 1) 438 80 80, dostępny przez 24-godziny (możliwość porozumiewania się w języku angielskim lub niemieckim).
Bardziej szczegółowe informacje na stronie internetowej Konsulatu  www.budapesztkons.polemb.net
Inne przydatne informacje na stronie www.safetyinhungary.info w języku angielskim bądź niemieckim (w niedługim czasie także w języku polskim.)


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Warto zatrzymać się dłużej nad
Balatonem


Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Węgierskiej
ambasador : Roman Kowalski
Węgry, Budapeszt, Varosligeti fasor 16, 1068
Tel.: +36 20 4729502 Tel. dyżurny: +36 1 4138200 Faks: +36 1 3511722
budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Budapeszcie
radca - dyrektor IP: Arkadiusz Bernaś
Węgry, Budapeszt, Nagymezo u.15, 1065
Tel. dyżurny: +36 1 5054660 Faks: +36 1 3310341
arkadiusz.bernas@instytutpolski.org

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

WĘGRY - galerie i zdjęcia z podróży

WĘGRY / Budapeszt / Budapeszt / Dworzec KeletiWĘGRY / - / Budapeszt / prawie do nieba ...WĘGRY / - / Budapeszt  / Widok ze Wzgórza GellertaWĘGRY / Budapeszt / Wzgórze zamkowe / z serii: Pomniki historycznych miejscWĘGRY / - / Budapeszt  / Widok ze Wzgórza GellertaWĘGRY / budapeszt / budapeszt / mostWĘGRY / - / Budapeszt  / Widok ze Wzgórza GellertaWĘGRY / - / BUDAPESZT / Fontanna przed Pałacem BudańskimWĘGRY / - / BUDAPESZT / Most ŁańcuchowyWĘGRY / - / Segedyn / KatedraWĘGRY / Budapeszt / Parlament / Parlament w BudapeszcieWĘGRY / - / BUDAPESZT / Główna SynagogaWĘGRY / Budapeszt / Budapeszt / Baszta RybackaWĘGRY / - / Szentrende / Sklep w SzentendreWĘGRY / Budapeszt / Budapeszt / Parlament z Baszty RybackiejWĘGRY / Lipotvaros / Budapeszt / Budapeszt-nad DunajemWĘGRY / Budapeszt / nad Dunajem / Rzut oka na ParlamentWĘGRY / Budapeszt / Most Lancuchowy / Budapeszt nocą (2)WĘGRY / - / SZEKESFEHERVAR / Na zamku BoryegoWĘGRY / - / Budapeszt / Wzdłuż rzeki ...

WĘGRY - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
1 miejsce transport Budapeszt-Kraków WĘGRY 480 21-02-22
Zapraszam na sesje w Budapeszcie 14-15.10.2019 WĘGRY 1860 11-10-19
Sesja w Budapeszcie 14-15.10.2019 WĘGRY 1777 09-10-19
Wczasy 2019 objazdowe WĘGRY 1236 26-11-18
Studencki wyjazd do Budapesztu - 25.09 WĘGRY 1325 06-08-17
węgry styczeń 2017 od 11 do 16 WĘGRY 2735 05-01-17
Budapeszt WĘGRY 8976 03-01-17
Nocleg w Budapeszcie w dobrej cenie WĘGRY 6641 03-01-17
Jak bezpiecznie przejechać przez Węgry i Słowację WĘGRY 3385 18-08-16
Prośba o wypełnienie anonimowej ankiety na temat Węgier. WĘGRY 2673 20-03-16
Bardzo tani nocleg w Budapeszcie?? WĘGRY 24232 24-02-16
aparat do podróży rowerowej WĘGRY 4051 24-11-15
rowerem nad Balaton WĘGRY 3454 06-08-15
Tani nocleg w Budapeszcie. WĘGRY 5733 04-08-15
Zupełnie Inne Węgry WĘGRY 3586 22-01-14
Tanie bilety dla 2 osób Wrocław-katowice-Budapeszt WĘGRY 3540 17-12-13
Węgry Majówka 2013 WĘGRY 4575 13-04-13
Urlop na Węgrzech WĘGRY 9931 31-07-12
Budapest WĘGRY 7095 10-06-12
BUDAPESZT-LIPIEC-4 DNI WĘGRY 5397 25-04-12
Budapeszt- Autostopem WĘGRY 9057 20-04-12
Kto się wybiera na Festiwal Wina do Tokaju ? WĘGRY 9077 14-12-11
przeprowadzka WĘGRY 4398 12-09-11
Samodzielny domek przy basenach termalnych. WĘGRY 5570 19-08-11
stopem do budapesztu i pragi WĘGRY 6375 08-08-11
Budapeszt parking na miesiąc poszukuję WĘGRY 5201 14-06-11
Noclegi przy kąpielisku termalnym Mezőkövesd-Zsóry WĘGRY 6236 10-04-11
noclegi za przystepną cenę w Budapeszcie WĘGRY 5513 07-02-11
Budapeszt i jego atrakcje WĘGRY 5557 11-07-10
Storage w Budapeszcie WĘGRY 3643 18-06-10

WĘGRY - artykuły i relacje z podróży

WĘGRY / Zakole Dunaju. / Wyszehrad / Zamek Wyszehradzki
2022-12-31
Antoni

kraje: WĘGRY
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 2468
liczba komentarzy: 0

Wyszehrad – miejsce spotkań i sojuszy

Około 40 kilometrów na północ od Budapesztu, w Zakolu Dunaju leży Wyszehrad, gdzie na szczycie stromego wzgórza znajduje się Zamek Wyszehradzki. Tutaj odbywały się słynne Zjazdy Wyszehradzkie do których nawiązał w 1991 premier Węgier – Jozsef Antall, podpisując z prezydentem Czechosłowacji – Vaclavem Havelem oraz prezydentem Polski – Lechem Wałęsą, umowę o współpracy(Grupa Wyszehradzka), nakreślającą wspólne działania i wzajemne wspieranie się w celach gospodarczych i politycznych. Miejsce spotkania odnosiło się do spotkań królów Polski, Czech i Węgier w Wyszehradzie w 1335 i 1338 roku, podczas których rozstrzygano spór Polski z Zakonem Krzyżackim o przynależności Pomorza do Polski.

Czytaj więcej

WĘGRY / Budapeszt / Wzgórze Zamkowe / Dwa brzegi Dunaju
2022-12-30
Antoni

kraje: WĘGRY
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 474
liczba komentarzy: 1

Pewnego dnia w Budapeszcie

Podczas kilkudniowego pobytu w Budapeszcie starałem się odwiedzić i poznać to co w tym mieście najciekawsze. Tego dnia najpierw odwiedziłem Budę, tam wybrałem się na wzgórze zamkowe by zwiedzić Zamek Królewski.

Czytaj więcej

POLSKA / Bieszczady / Bieszczady / Połonina Caryńska i Wetlińska z Tarnicy
2020-09-11
macciej

kraje: WĘGRY, SłOWACJA, CZECHY, POLSKA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 1944
liczba komentarzy: 0

Kraje Grupy Wyszehradzkiej 2020 - samochodowa wyprawa przez Polskę, Słowację, Węgry i Czechy

Samochodowa trasa objazdowa przez polskie góry, Słowację, Węgry i ciekawe miejsca w Czechach blisko polskiej granicy. Podróż po sąsiednich krajach w czasie pandemii koronawirusa.

Czytaj więcej

POLSKA / --- / --- / Turystyka kulinarna
2019-08-26
Globtroter.pl

kraje: GRECJA, WĘGRY, HISZPANIA, WłOCHY, POLSKA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 1989
liczba komentarzy: 0

Turystyka kulinarna – nowy trend w podróżowaniu

Podróże i kulinaria – to jedno z najlepszych połączeń dla osób żądnych nowych wrażeń. Coraz chętniej właśnie w ten sposób – tj. „od kuchni” – odkrywamy nowe miejsca i zaznaczamy swoją obecność na kulinarnej mapie świata, próbując nowych specjałów. To dobry pomysł zarówno na długi urlop, jak i na nieco krótszy weekendowy wypad. Kuchnie jakich krajów są idealne na dobry początek?

Czytaj więcej

WĘGRY / --- / --- / Budapeszt
2019-03-04
Globtroter.pl

kraje: WĘGRY
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 1208
liczba komentarzy: 0

Weekendowa wycieczka do Budapesztu - co trzeba zobaczyć?

Budapeszt to doskonała destynacja na krótki weekendowy wypad niezależnie od pory roku. W czasie weekendowej jesiennej lub zimowej wycieczki warto pójść do term, natomiast cieplejsze miesiące będą idealne na eksplorację miasta - oglądanie mostów i pięknych punktów widokowych.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl