Przewodniki

ESTONIA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaESTONIA
ESTONIA
(Republika Estońska)
Stolica: Tallin
Waluta: EURO - 1 EURO = 100 centów;
Język urzędowy: estoński
Inne języki: rosyjski, angielski

ESTONIA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Po przystąpieniu nowych krajów UE do układu Schengen, zniesiono w tej części kontynentu europejskiego kontrole paszportowe na granicach wewnętrznych lotniczych, lądowych oraz morskich. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej jest paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy upewnić się, czy posiadany dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na potwierdzenie tożsamości. Przypominamy o BEZWZGLĘDNYM obowiązku posiadania dokumentu podróży przez podróżujące dzieci.
W przypadku pobytu nieprzekraczającego 90 dni w okresie 180 dni obywatelom UE przysługuje prawo pobytu w Estonii bez żadnych dodatkowych warunków i formalności - poza koniecznością posiadania ważnego dokumentu tożsamości tj. paszportu lub dowodu osobistego. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje również członkom rodziny obywatela UE, niezależnie od ich przynależności państwowej. Zakaz wjazdu na terytorium Estonii utrzymuje się w stosunku do tych osób, które w przeszłości dopuściły się przekroczenia przepisów krajowych i otrzymały od władz estońskich decyzję zakazującą im wjazdu i pobytu w Republice Estońskiej. Każdy, kto ma wątpliwości w tej sprawie może wystąpić do Ambasady Republiki Estońskiej w Warszawie z prośbą o udzielenie na ten temat informacji. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

MELDUNEK
Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przebywających w Estonii do 90 dni.
PRZEPISY CELNE
Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży, zgodne są z prawodawstwem unijnym. Szczegółowe informacje dotyczące limitów znajdują się na stronie estońskiej izby celnej: http://www.emta.ee/index.php?id=1110.
Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podobnie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych.
Przywóz zwierząt domowych do Estonii jest dozwolony jeśli zwierze posiada chip lub tatuaż, paszport i szczepienie przeciwko wściekliźnie. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów znajdują się na stronie internetowej www.vetpol.org.pl Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Obywatele polscy mogą przywozić do oraz wywozić z Estonii broń w celach sportowych i/lub łowieckich. Niezbędne jest posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo członkowskie, wpisanie do niej broni oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula.

PRZEPISY PRAWNE
Przestępstwa narkotykowe są karane.

UBEZPIECZENIE
W przypadku przyjazdu do Estonii samochodem obowiązuje posiadanie ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego (przynajmniej OC). Zalecane jest jednak wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubezpieczenie AC i NW, co ma niebagatelne znaczenie w razie naprawy samochodu, holowania lub nieszczęśliwego wypadku.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie ma zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, nie wymaga się specjalnych szczepień. Jedynie w okresie letnim zalecane jest szczepienie przeciwko boreliozie (Estonia należy do krajów o podwyższonym ryzyku ukąszenia przez kleszcze). Osoby ubezpieczone w polskim NFZ podróżujące po Estonii mają prawo korzystać w nagłych przypadkach z publicznej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Uwaga: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w Estonii. Uprawnia ona tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty ewentualnego transportu medycznego. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). W Estonii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej oraz odpłatność za lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne. Honorowane jest polskie prawo jazdy starego i nowego typu. Możliwa jest zamiana polskiego prawa jazdy na estońskie, jeśli obywatel polski uzyskuje stałe pozwolenie na pobyt w Estonii. Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nienależącym do nich pojazdem, muszą mieć pełnomocnictwo właściciela pojazdu, w tym również należącego do firmy transportowej, lub umowę z firmą leasingową. Z polskimi numerami rejestracyjnymi można jeździć w Estonii do 1 roku, po czym trzeba wystąpić o zmianę numerów na estońskie. Kierowcom zabrania się prowadzenia w czasie jazdy rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjalne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach (mocowane na przednim siedzeniu - skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, mocowane na tylnym siedzeniu - skierowane w kierunku jazdy). Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjalnych fotelikach. Przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest wysokimi mandatami. Szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu. W Estonii obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu (limit 0,0 promila alkoholu we krwi oraz w wydychanym powietrzu). Obowiązuje jazda ze światłami mijania całą dobę, przez cały rok. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje nakaz jazdy na oponach letnich, natomiast w okresie od 1 grudnia do 1 marca nakaz jazdy na oponach zimowych. W Estonii nadal dopuszczalna jest jazda w ogumieniu z kolcami metalowymi. W okresach przejściowych od 1 października do 30 listopada oraz od 1 marca do 30 kwietnia istnieje możliwość prowadzenia samochodów zarówno na letnich jak i na zimowych oponach. Po zmroku piesi w terenie nie zabudowanym obowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.
Od 1 sierpnia br., każdy, kto planuje przekroczenie granicy estońsko-rosyjskiej musi zarejestrować się w elektronicznym systemie przekraczania granic. Rezerwacji dokonuje się maksymalnie na 90 dni przed planowanym terminem przekroczeniem granicy za pomocą strony internetowej, telefonicznie, sms bądź bezpośrednio na przejściu granicznym wykorzystując samoobsługowe stanowisko rezerwacyjne. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.eestipiir.ee/yphis/index.action?request_locale=en

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przestępczością utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, co w Polsce. Najliczniej spotykane wykroczenia lub przestępstwa to kradzieże pieniędzy i dokumentów oraz pobicia (szczególnie narażone na tego typu przestępstwa są osoby poruszające się samotnie po mieście oraz osoby po spożyciu alkoholu). W ostatnich latach nie odnotowano zagrożenia terrorystycznego.

ŚWIĘTA
Ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia - Nowy Rok, 24 lutego - Dzień Niepodległości, Wielki Piątek, Wielka Sobota, 1 maja - Dzień Wiosny, Wniebowstąpienie Pańskie, 23 czerwca - Dzień Zwycięstwa, 24 czerwca - Jaanipäev (Dzień Św. Jana), 20 sierpnia - Dzień Ogłoszenia Niepodległości, 24-26 grudnia - Boże Narodzenie.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Kontakt z Policją zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego - 110,.
Zintegrowany numer alarmowy - 112.
Waluty obce ( w tym PLN) można wymieniać w banku lub kantorze. Powszechnie stosowane są karty kredytowe i bankomatowe.
W przypadku przekroczenia przepisów o ruchu drogowym policja w Estonii stosuje zasadę „zero tolerancji” wobec sprawców.
W Estonii działa dobrze rozbudowana sieć ogólnie dostępnych punktów internetowych, a w wielu z nich oraz w centrach handlowych oferuje się bezprzewodową łączność internetową typu WiFi.
Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Estońskiej
Ambasador: Grzegorz M. Poznański
Estonia, Tallin, Suur-Karja 1 / Vana-Turg 2/4, 10140
Tel.: +372 62 78 201 Tel. dyżurny: +372 55 32 114 Faks: + 372 64 45 221
eetalamb@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
Pärnu Mnt. 8, 10-148 Tallinn, P.O. Box 247
tel. (0-03722) 627-82-10, 627-82-08; fax (0-03722) 445221
e-mail: ambrptal@netexpress.ee

ESTONIA - galerie i zdjęcia z podróży

ESTONIA / Park Narodowy Soomaa / Park Narodowy Soomaa / Park Narodowy SoomaaESTONIA / - / Tallin / .ESTONIA / - / Tallin / Kiedyś najwyższy kościół w EuropieESTONIA / Saaremaa / Caali meteorite crater / dawno dawno temu, się zderzyło :)ESTONIA / Park Narodowy Sooma / Park Narodowy Sooma / Park Narodowy SoomaESTONIA / Harjumaa / Tallin / Zimowy TallinESTONIA / Wyspa Sarema / Wyspa Sarema / SaremaaESTONIA / Park Narodowy Soomaa / Park Narodowy Soomaa / Konkurs Natura w obiektywieESTONIA / Tallinn / Tallinn / Długi HermannESTONIA / Tallinn / Tallinn / STARE MIASTOESTONIA / Harjumaa / Tallinn / Zimowy TallinnESTONIA / Wyspa Sarema / Wyspa Sarema / Saremaa - wyspa wiatrakówESTONIA / Harjumaa / Tallinn / Zimowo - na murach miastaESTONIA / Wyspa Sarema / Wyspa Sarema / Konkurs Natura w obiektywieESTONIA / Harjumaa / Tallinn / Tallinn nocą - mury starego miastaESTONIA / brak / Wyspa Hiuma / Popołudniowe przeżuwanie krówESTONIA / - / Talin / KUMU - Muzeum Sztuki w TallinieESTONIA / Harjumaa / Tallinn / Zimowy portretESTONIA / Park Narodowy Sooma / Park Narodowy Sooma / Park Narodowy SoomaESTONIA / Gandor / Gandor / Po lekcji

ESTONIA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Parking w Tallinie na kilka dni ESTONIA 1105 27-06-23
Litwa, Łotwa, Estonia - samochodem ESTONIA 7053 29-05-17
Najlepsze 2 dni w Tallinie niskobudżetowo ESTONIA 2254 08-04-17
Miejsca do zwiedzenia ESTONIA 2396 11-11-16
Zwiedzanie ESTONIA 1866 07-11-16
noclegi w Tallinie ESTONIA 3365 14-04-16
Ciekawe miejsca w Tallinnie ESTONIA 2135 09-04-16
Opuszczone więzienie w Tallinnie ESTONIA 1957 30-03-16
Tallin w 2 dni ESTONIA 2946 22-12-15
Tallinn i ..Ryga ESTONIA 5225 30-04-15
Estonia/ Finlandia ESTONIA 3245 04-01-12
Wodospady w północnej Estonii ESTONIA 3237 10-06-11
Litwa - Łotwa - Estonia autem terenowym (15-28 sierpnia) ESTONIA 4666 01-09-10
Kilka pytań ESTONIA 2556 27-03-10
na północny wschód! ESTONIA 2171 27-05-08
Estonia -Tallin ESTONIA 4579 22-04-07
Jak do Estonii? ESTONIA 2488 21-07-06
Estońskie wyspy ESTONIA 2804 01-12-05
Szukam noclegu ESTONIA 2435 19-09-04
Tallin - jak dojechać? ESTONIA 8858 30-06-04
Litwa,Łotwa,Estonia - spanie na dziko ESTONIA 2
Talin ESTONIA 2

ESTONIA - artykuły i relacje z podróży

NORWEGIA / Troms / Senja / Senja
2019-09-05
macciej

kraje: NIEMCY, DANIA, SZWECJA, FINLANDIA, ESTONIA, ŁOTWA, LITWA, NORWEGIA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 2143
liczba komentarzy: 0

Skandynawia 2019 - Laponia, Nordkapp, Senja, norweskie fiordy - cz. 2

Wyprawa do Skandynawii w 2019 to już mój piąty samochodowy wyjazd w ten piękny rejon. Naszym celem w tym roku jest przejechanie całego półwyspu - od najdalej wysuniętych na północ i wschód miejsc, aż po sam południowo-zachodni kraniec Norwegii.

Czytaj więcej

NORWEGIA / Troms / Senja / Senja
2019-09-05
macciej

kraje: NIEMCY, DANIA, SZWECJA, FINLANDIA, ESTONIA, ŁOTWA, LITWA, NORWEGIA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 2645
liczba komentarzy: 0

Skandynawia 2019 - Laponia, Nordkapp, Senja, norweskie fiordy - cz. 1

Wyprawa do Skandynawii w 2019 to już mój piąty samochodowy wyjazd w ten piękny rejon. Naszym celem w tym roku jest przejechanie całego półwyspu - od najdalej wysuniętych na północ i wschód miejsc, aż po sam południowo-zachodni kraniec Norwegii.

Czytaj więcej

NORWEGIA / Lofoty / Hamnoy / Hamnoy
2017-08-31
macciej

kraje: NORWEGIA, FINLANDIA, SZWECJA, ESTONIA, ŁOTWA, LITWA, DANIA, NIEMCY, POLSKA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 6318
liczba komentarzy: 1

Wyprawa do Norwegii 2017

12 - dniowa trasa objazdowa wokół Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem Norwegii. Lofoty, lodowiec Svartisen, Droga Atlantycka, Droga Trolli, droga nr 13, fiordy, Język Trolla, Ambona i inne norweskie wspaniałości.

Czytaj więcej

ESTONIA / Harjumaa / Tallinn / Tallinn nocą - mury starego miasta
2016-11-28
mayer

kraje: ESTONIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 3399
liczba komentarzy: 4

Tallinn

Estonia w naszej świadomości jawi się jako kraj odległy a nawet egzotyczny. Tymczasem granice dawnej Rzeczypospolitej sięgały tak daleko na północ, że obejmowały tereny Estonii. Jest to kraj nazywany „tanią Skandynawią” a sami Estończycy czują się Skandynawami. Nie jest to dziwne bo Tallinn od Helsinek w połączeniu promowym przez Zatokę Ryską dzieli zaledwie 87 kilometrów.

Czytaj więcej

FINLANDIA / Laponia / okolice Rovaniemi / Lapońska tajga
2016-08-12
macciej

kraje: FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, ESTONIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 3499
liczba komentarzy: 0

Finlandia objazdowo 2015

Opis wyjazdu z lipca 2015 r. Kraje Pribałtiki i Finlandia samochodem. Bardzo polecam te rejony osobom, które poszukują przyrody, ciszy i spokoju. 4,5 tysiąca kilometrów z pięciolatką na tylnym fotelu ;)

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl