Przewodniki

ESTONIA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaESTONIA
ESTONIA
(Republika Estońska)
Stolica: Tallin
Waluta: EURO - 1 EURO = 100 centów;
Język urzędowy: estoński
Inne języki: rosyjski, angielski

ESTONIA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Po przystąpieniu nowych krajów UE do układu Schengen, zniesiono w tej części kontynentu europejskiego kontrole paszportowe na granicach wewnętrznych lotniczych, lądowych oraz morskich. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej jest paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy upewnić się, czy posiadany dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na potwierdzenie tożsamości. Przypominamy o BEZWZGLĘDNYM obowiązku posiadania dokumentu podróży przez podróżujące dzieci.
W przypadku pobytu nieprzekraczającego 90 dni w okresie 180 dni obywatelom UE przysługuje prawo pobytu w Estonii bez żadnych dodatkowych warunków i formalności - poza koniecznością posiadania ważnego dokumentu tożsamości tj. paszportu lub dowodu osobistego. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje również członkom rodziny obywatela UE, niezależnie od ich przynależności państwowej. Zakaz wjazdu na terytorium Estonii utrzymuje się w stosunku do tych osób, które w przeszłości dopuściły się przekroczenia przepisów krajowych i otrzymały od władz estońskich decyzję zakazującą im wjazdu i pobytu w Republice Estońskiej. Każdy, kto ma wątpliwości w tej sprawie może wystąpić do Ambasady Republiki Estońskiej w Warszawie z prośbą o udzielenie na ten temat informacji. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

MELDUNEK
Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przebywających w Estonii do 90 dni.
PRZEPISY CELNE
Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży, zgodne są z prawodawstwem unijnym. Szczegółowe informacje dotyczące limitów znajdują się na stronie estońskiej izby celnej: http://www.emta.ee/index.php?id=1110.
Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podobnie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych.
Przywóz zwierząt domowych do Estonii jest dozwolony jeśli zwierze posiada chip lub tatuaż, paszport i szczepienie przeciwko wściekliźnie. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów znajdują się na stronie internetowej www.vetpol.org.pl Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Obywatele polscy mogą przywozić do oraz wywozić z Estonii broń w celach sportowych i/lub łowieckich. Niezbędne jest posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo członkowskie, wpisanie do niej broni oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula.

PRZEPISY PRAWNE
Przestępstwa narkotykowe są karane.

UBEZPIECZENIE
W przypadku przyjazdu do Estonii samochodem obowiązuje posiadanie ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego (przynajmniej OC). Zalecane jest jednak wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubezpieczenie AC i NW, co ma niebagatelne znaczenie w razie naprawy samochodu, holowania lub nieszczęśliwego wypadku.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie ma zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, nie wymaga się specjalnych szczepień. Jedynie w okresie letnim zalecane jest szczepienie przeciwko boreliozie (Estonia należy do krajów o podwyższonym ryzyku ukąszenia przez kleszcze). Osoby ubezpieczone w polskim NFZ podróżujące po Estonii mają prawo korzystać w nagłych przypadkach z publicznej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Uwaga: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w Estonii. Uprawnia ona tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty ewentualnego transportu medycznego. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). W Estonii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej oraz odpłatność za lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne. Honorowane jest polskie prawo jazdy starego i nowego typu. Możliwa jest zamiana polskiego prawa jazdy na estońskie, jeśli obywatel polski uzyskuje stałe pozwolenie na pobyt w Estonii. Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nienależącym do nich pojazdem, muszą mieć pełnomocnictwo właściciela pojazdu, w tym również należącego do firmy transportowej, lub umowę z firmą leasingową. Z polskimi numerami rejestracyjnymi można jeździć w Estonii do 1 roku, po czym trzeba wystąpić o zmianę numerów na estońskie. Kierowcom zabrania się prowadzenia w czasie jazdy rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjalne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach (mocowane na przednim siedzeniu - skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, mocowane na tylnym siedzeniu - skierowane w kierunku jazdy). Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjalnych fotelikach. Przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest wysokimi mandatami. Szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu. W Estonii obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu (limit 0,0 promila alkoholu we krwi oraz w wydychanym powietrzu). Obowiązuje jazda ze światłami mijania całą dobę, przez cały rok. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje nakaz jazdy na oponach letnich, natomiast w okresie od 1 grudnia do 1 marca nakaz jazdy na oponach zimowych. W Estonii nadal dopuszczalna jest jazda w ogumieniu z kolcami metalowymi. W okresach przejściowych od 1 października do 30 listopada oraz od 1 marca do 30 kwietnia istnieje możliwość prowadzenia samochodów zarówno na letnich jak i na zimowych oponach. Po zmroku piesi w terenie nie zabudowanym obowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.
Od 1 sierpnia br., każdy, kto planuje przekroczenie granicy estońsko-rosyjskiej musi zarejestrować się w elektronicznym systemie przekraczania granic. Rezerwacji dokonuje się maksymalnie na 90 dni przed planowanym terminem przekroczeniem granicy za pomocą strony internetowej, telefonicznie, sms bądź bezpośrednio na przejściu granicznym wykorzystując samoobsługowe stanowisko rezerwacyjne. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.eestipiir.ee/yphis/index.action?request_locale=en

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przestępczością utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, co w Polsce. Najliczniej spotykane wykroczenia lub przestępstwa to kradzieże pieniędzy i dokumentów oraz pobicia (szczególnie narażone na tego typu przestępstwa są osoby poruszające się samotnie po mieście oraz osoby po spożyciu alkoholu). W ostatnich latach nie odnotowano zagrożenia terrorystycznego.

ŚWIĘTA
Ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia - Nowy Rok, 24 lutego - Dzień Niepodległości, Wielki Piątek, Wielka Sobota, 1 maja - Dzień Wiosny, Wniebowstąpienie Pańskie, 23 czerwca - Dzień Zwycięstwa, 24 czerwca - Jaanipäev (Dzień Św. Jana), 20 sierpnia - Dzień Ogłoszenia Niepodległości, 24-26 grudnia - Boże Narodzenie.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Kontakt z Policją zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego - 110,.
Zintegrowany numer alarmowy - 112.
Waluty obce ( w tym PLN) można wymieniać w banku lub kantorze. Powszechnie stosowane są karty kredytowe i bankomatowe.
W przypadku przekroczenia przepisów o ruchu drogowym policja w Estonii stosuje zasadę „zero tolerancji” wobec sprawców.
W Estonii działa dobrze rozbudowana sieć ogólnie dostępnych punktów internetowych, a w wielu z nich oraz w centrach handlowych oferuje się bezprzewodową łączność internetową typu WiFi.
Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Estońskiej
Ambasador: Grzegorz M. Poznański
Estonia, Tallin, Suur-Karja 1 / Vana-Turg 2/4, 10140
Tel.: +372 62 78 201 Tel. dyżurny: +372 55 32 114 Faks: + 372 64 45 221
eetalamb@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
Pärnu Mnt. 8, 10-148 Tallinn, P.O. Box 247
tel. (0-03722) 627-82-10, 627-82-08; fax (0-03722) 445221
e-mail: ambrptal@netexpress.ee

ESTONIA - galerie i zdjęcia z podróży

ESTONIA / Park Narodowy Soomaa / Park Narodowy Soomaa / Konkurs Natura w obiektywieESTONIA / Harjumaa / Tallinn / Zimowy TallinnESTONIA / Harjumaa / Stare miasto / Na murachESTONIA / Gandor / Gandor / Po lekcjiESTONIA / brak / Wyspa Hiuma / Popołudniowe przeżuwanie krówESTONIA / Harjumaa / Stare miasto / W zaułkach starego miastaESTONIA / Park Narodowy Sooma / Park Narodowy Sooma / Park Narodowy SoomaESTONIA / Harjumaa / Tallin / Zimowy TallinESTONIA / Harjumaa / Tallinn / Sobór św. Aleksandra NewskiegoESTONIA / Park Narodowy Soomaa / Park Narodowy Soomaa / Park Narodowy SoomaaESTONIA / Harjumaa / Stare miasto / Nad dachamiESTONIA / - / Tallin / .ESTONIA / Harjumaa / Tallinn / Zimowy portretESTONIA / Tallinn / Tallinn / Długi HermannESTONIA / Harjumaa / Tallinn / Tallinn nocą - mury starego miastaESTONIA / Wyspa Sarema / Wyspa Sarema / SaremaaESTONIA / Harjumaa / Tallinn / Jesień na Talińskich murachESTONIA / Tallinn / Tallinn / STARE MIASTOESTONIA / Wyspa Sarema / Wyspa Sarema / Saremaa - wyspa wiatrakówESTONIA / - / Talin / KUMU - Muzeum Sztuki w Tallinie

ESTONIA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Litwa, Łotwa, Estonia - samochodem ESTONIA 5640 29-05-17
Najlepsze 2 dni w Tallinie niskobudżetowo ESTONIA 1294 08-04-17
Miejsca do zwiedzenia ESTONIA 1388 11-11-16
Zwiedzanie ESTONIA 943 07-11-16
noclegi w Tallinie ESTONIA 2255 14-04-16
Ciekawe miejsca w Tallinnie ESTONIA 1284 09-04-16
Opuszczone więzienie w Tallinnie ESTONIA 1053 30-03-16
Tallin w 2 dni ESTONIA 2260 22-12-15
Tallinn i ..Ryga ESTONIA 4271 30-04-15
Estonia/ Finlandia ESTONIA 2314 04-01-12
Wodospady w północnej Estonii ESTONIA 2293 10-06-11
Litwa - Łotwa - Estonia autem terenowym (15-28 sierpnia) ESTONIA 3721 01-09-10
Kilka pytań ESTONIA 1756 27-03-10
na północny wschód! ESTONIA 1390 27-05-08
Estonia -Tallin ESTONIA 3675 22-04-07
Jak do Estonii? ESTONIA 1637 21-07-06
Estońskie wyspy ESTONIA 1974 01-12-05
Szukam noclegu ESTONIA 1614 19-09-04
Tallin - jak dojechać? ESTONIA 7764 30-06-04
Talin ESTONIA 2
Litwa,Łotwa,Estonia - spanie na dziko ESTONIA 2

ESTONIA - artykuły i relacje z podróży

NORWEGIA / Lofoty / Hamnoy / Hamnoy
2017-08-31
macciej

kraje: NORWEGIA, FINLANDIA, SZWECJA, ESTONIA, ŁOTWA, LITWA, DANIA, NIEMCY, POLSKA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 3138
liczba komentarzy: 1

Wyprawa do Norwegii 2017

12 - dniowa trasa objazdowa wokół Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem Norwegii. Lofoty, lodowiec Svartisen, Droga Atlantycka, Droga Trolli, droga nr 13, fiordy, Język Trolla, Ambona i inne norweskie wspaniałości.

Czytaj więcej

ESTONIA / Harjumaa / Tallinn / Tallinn nocą - mury starego miasta
2016-11-28
mayer

kraje: ESTONIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1855
liczba komentarzy: 4

Tallinn

Estonia w naszej świadomości jawi się jako kraj odległy a nawet egzotyczny. Tymczasem granice dawnej Rzeczypospolitej sięgały tak daleko na północ, że obejmowały tereny Estonii. Jest to kraj nazywany „tanią Skandynawią” a sami Estończycy czują się Skandynawami. Nie jest to dziwne bo Tallinn od Helsinek w połączeniu promowym przez Zatokę Ryską dzieli zaledwie 87 kilometrów.

Czytaj więcej

FINLANDIA / Laponia / okolice Rovaniemi / Lapońska tajga
2016-08-12
macciej

kraje: FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, ESTONIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1741
liczba komentarzy: 0

Finlandia objazdowo 2015

Opis wyjazdu z lipca 2015 r. Kraje Pribałtiki i Finlandia samochodem. Bardzo polecam te rejony osobom, które poszukują przyrody, ciszy i spokoju. 4,5 tysiąca kilometrów z pięciolatką na tylnym fotelu ;)

Czytaj więcej

NORWEGIA / Finmark / Nordkapp / Nordkapp
2016-08-05
macciej

kraje: NIEMCY, DANIA, SZWECJA, FINLANDIA, NORWEGIA, ESTONIA, LITWA, ŁOTWA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 10211
liczba komentarzy: 0

Wyprawa samochodem na Nordkapp 2016

Samochodowa wyprawa na Nordkapp i wokół Bałtyku z lipca 2016. 7 tysięcy kilometrów z sześciolatką na tylnym fotelu. Trasa ta była planowana od zeszłego roku, gdy odwiedziliśmy Finlandię.

Czytaj więcej

LITWA / miasto / Kowno / Pierwszy posiłek na obczyźnie
2014-04-16
Sypialny w podróży

kraje: FINLANDIA, SZWECJA, NORWEGIA, ESTONIA, ŁOTWA, LITWA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 6095
liczba komentarzy: 0

Wyprawa do Nordkapp

Przedstawiamy kolejny patronat medialny Globtrotera! Tym razem Wyprawa do Nordkap, czyli w skrócie: 3 państwa, 5 osób, 8763 km, 28 dni i 27-letni bus.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

03-10
Bezpieczeństwo w Maroko

Czy Maroko to bezpieczny kraj? Czy jest się tam czego obawiać? O czym należy pamiętać, mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa w Maroko? Czy w samym Marrakeszu jest bezpiecznie?

03-05
5 powodów dlaczego warto odwiedzić Korsykę

Na początku 2018 roku postanowiliśmy przeprowadzić się na kilka miesięcy na Korsykę, w okolice miasta Ajaccio – stolicy wyspy. Ta francuska wyspa określana jest często jako Ile de Baute czyli Wyspa Piękna i zdecydowanie zasługuje na swoje miano. Szybko też zrozumieliśmy dlaczego! (...)

02-25
Trochę lata w środku zimy...
02-20
Kambodża...
02-15
Jak zostać wydalonym z Turcji prz...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2018 Globtroter.pl