Przewodniki

WIELKA BRYTANIA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaWIELKA BRYTANIA
WIELKA BRYTANIA


(Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej)
Stolica: Londyn
Waluta: funt brytyjski (GBP), na terytorium Szkocji oraz Irlandii Pn. funkcjonują odpowiednio funty szkockie i północnoirlandzkie (nie są one wymienialne poza terytorium Wysp Brytyjskich) Język urzędowy: angielski
Inne języki: walijski, szkocki (gaelicki)
Informacje dotyczące Brytyjskich Terytoriów Zamorskich - na końcu tekstu przed danymi teleadresowymi.

WIELKA BRYTANIA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Wielkiej Brytanii jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia).
PRZEPISY CELNE
Nie ma ograniczeń w przywożeniu ani wywożeniu pieniędzy na terytorium Wielkiej Brytanii. Posiadanie przy wjeździe większej kwoty pieniędzy (powyżej 10 tys. EUR) musi być odpowiednio udokumentowane, np. wyciągiem z banku. Alkohol i papierosy wwożone mogą być z terytorium państwa członkowskiego UE tylko do użytku osobistego. Jakkolwiek nie ma ściśle określonych limitów, to za ilości przeznaczone do użytku osobistego uznaje się: do 800 sztuk papierosów, do 1 kg tytoniu, do 110 litrów piwa, do 90 litrów wina oraz do 10 litrów mocnego alkoholu. 
Przewóz zwierząt domowych
Osoby podróżujące z psami lub kotami do Wielkiej Brytanii obowiązane są zadbać o to, by zwierzę było oznakowane mikrochipem i miało paszport. W dokumencie tym powinny znaleźć się informacje dotyczące szczepienia przeciw wściekliźnie oraz badania krwi określającego poziom przeciwciał przeciw wściekliźnie. Zwierzę może być przewożone do Wielkiej Brytanii po upływie 6 miesięcy od daty pobrania krwi, którego celem było określenie poziomu przeciwciał przeciw wściekliźnie. Co najmniej na 24 godziny, jednak nie więcej niż 48 godzin przed wjazdem na teren Wielkiej Brytanii zwierzę powinno zostać odrobaczone z kleszczy i tasiemca (informacja ta powinna znajdować się w paszporcie). Zabieg ten zastępuje kwarantannę. Psy określonych ras nie mogą być w ogóle wwożone do Wielkiej Brytanii. Podstawowe warunki podróżowania ze zwierzętami są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa Wielkiej Brytanii: www.defra.gov.uk, infolinia: 08702411710. Uwaga: Ponieważ takie same przepisy obowiązują w Irlandii, zwierzęta, które przeszły całą procedurę przy wjeździe do Wielkiej Brytanii, mogą z terenu Wielkiej Brytanii zostać przywiezione do Irlandii bez konieczności jej powtarzania.

PRZEPISY PRAWNE
Zabronione jest wwożenie m.in. narkotyków, materiałów o tematyce pornograficznej, podrobionych markowych wyrobów, pirackich nagrań audiowizualnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia narzędzi niebezpiecznych (noże składane, kordziki, kastety, sprzęt do wschodnich sztuk walki itp.), których posiadanie w miejscu publicznym jest niedozwolone. W Wielkiej Brytanii, w odróżnieniu od innych krajów, nie wydaje się typowych zaświadczeń o niekaralności na wniosek zainteresowanego. Osoba, która obowiązana jest przedstawić ten dokument w urzędzie, powinna skontaktować się z brytyjskim posterunkiem policji właściwym dla miejsca zamieszkania lub bezpośrednio z New Scotland Yard.

MELDUNEK
Nie ma obowiązku meldunkowego.
SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie ma zagrożenia sanitarnoepidemiologicznego. Opieka lekarska jest bezpłatna, trzeba jednak zarejestrować się w rejonowej przychodni i wybrać lekarza rodzinnego (General Practitioner). Osoby nie płacące ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii (National Insurance) muszą mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest ona wydawana przez oddziały NFZ w Polsce (szczegółowe informacje pod adresem internetowym: www.nfz.gov.pl). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ).

Aby uzyskać opiekę zdrowotną, można korzystać ze świadczeń placówek National Health Service - NHS (Narodowej Służby Zdrowia): lekarzy rodzinnych (GP), przychodni (NHS Walk-in Centres) i szpitali NHS. Należy przedstawić lekarzowi EKUZ oraz dowód tożsamości. Do leczenia specjalistycznego i szpitalnego potrzebne jest skierowanie, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio na oddział ratunkowy szpitala (Accident and Emergency Department). Adresy lekarzy NHS można uzyskać pod numerem tel. NHS Direct - 08454647 (adres internetowy: www.nhsdirect.nhs.uk), a także w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej (w Anglii są to Primary Care Trusts, w Walii - Local Health Boards, w Szkocji - Health Boards, a w Irlandii Północnej - Health and Social Services Boards).

Opłaty za świadczenia zdrowotne: leki na receptę wydawane są bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom do 18 roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60. roku życia; pozostałe osoby muszą wnieść opłatę ryczałtową w wysokości 7,20 GBP za każdy lek na receptę. Uprawniony do wystawienia recepty objętej refundacją jest lekarz praktykujący w ramach NHS. Część kosztów trzeba ponieść także w przypadku leczenia stomatologicznego: zryczałtowaną opłatę za badanie oraz 80% kosztów leczenia. Transport sanitarny do Polski jest całkowicie opłacany przez pacjenta. Leczenie prywatne: w przypadku skorzystania z opieki placówki działającej poza systemem NHS trzeba opłacić pełne koszty leczenia, bez prawa do ich zwrotu. Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów leczenia to oryginały rachunków i dowodów zapłaty.
W razie wątpliwości informacje można uzyskać w Department for Work and Pensions, The Pension Service, International Pension Centre, Tyneview Park, NE98 1BA Newcastle Upon Tyne, United Kingdom, tel. 0044 1912187547, faks 0044 1912187375 lub NHS Direct tel. 08454647. Numer pogotowia - 999 lub 112 z telefonu komórkowego.Numer pogotowia - 999 lub 112 z telefonu komórkowego.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Obowiązuje ruch lewostronny. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach. Rozmowa przez telefon komórkowy podczas prowadzenia pojazdu jest zabroniona. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierującego pojazdem wynosi 0,8 promila. Zielona karta nie jest dokumentem obowiązkowym, nadal jednak służy ona za dowód ubezpieczenia i w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania; pożądane jest wykupienie ubezpieczenia AutoCasco. W Wielkiej Brytanii polisa ubezpieczeniowa wykupywana jest na kierowcę, a nie na pojazd, jak w Polsce. Dlatego też poruszanie się samochodem użyczonym może wywoływać wątpliwości co do zakresu posiadanego ubezpieczenia. Dopuszczalne jest poruszanie się samochodem zarejestrowanym w innym państwie UE przez 6 miesięcy. Niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pojazdu w Wielkiej Brytanii po tym okresie powoduje sankcje w postaci wysokich kar pieniężnych. Nie ma obowiązku wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjskie, ale można tego dokonać. W tym celu należy pobrać na poczcie formularz D1, wypełnić go i wysłać do DVLA (Driving and Vehicle Licensing Agency, Swansea, SA99 1BT, www.dvla.gov.uk) wraz z polskim prawem jazdy, dowodem potwierdzającym tożsamość i opłatą w wysokości 50 GBP.
BEZPIECZEŃSTWO
 Zagrożenie przestępczością jest podobne jak w innych państwach Europy Zachodniej. Ofiary przestępstw mają prawo starać się o odszkodowanie; instytucją powołaną do pomocy w tych sprawach jest Criminal Injuries Compensation Authority (CICA). Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.cica.gov.uk.

BRYTYJSKIE TERYTORIA ZAMORSKIE
Warunki wjazdu i opieka zdrowotna
Dokumentem wymaganym przy wjeździe na Brytyjskie Terytoria Zamorskie jest paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu z danego terytorium.
Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze - nie jest wymagane posiadanie wizy; opieka zdrowotna jest płatna, zaleca się w związku z tym wykupienie ubezpieczenia medycznego.

Falklandy - wiza nie jest wymagana; przy wjeździe należy okazać wykupiony bilet powrotny oraz udokumentować posiadanie środków finansowych umożliwiających utrzymanie się w czasie planowanego pobytu (karty kredytowe VISA oraz MasterCard traktowane są jako potwierdzenie posiadania środków). Zaleca się wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia. Na Falklandach działa szpital oraz praktykują lekarze pierwszego kontaktu i dentyści. Więcej informacji: www.falklands.gov.fk oraz www.visitorfalklands.com.

Gibraltar - wiza nie jest wymagana; wjazd na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (więcej informacji www.gibraltar.gov.uk); Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest uznawana (z wyjątkiem przypadków wymagających długotrwałego leczenia).
Wyspy Normandzkie (Alderney, Guernsey, Jersey), wyspa Man - wjazd na podstawie paszportu lub dowodu osobistego.

Kajmany - wiza nie jest wymagana; opieka zdrowotna jest płatna; zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego obejmującego ewentualne przetransportowanie z miejsca wypadku.

Wyspy Turks i Caicos - wiza nie jest wymagana; niewielka liczba ośrodków opieki medycznej; zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego obejmującego ewentualne przetransportowanie z miejsca wypadku. Więcej informacji www.immmigration.tc .
Montserrat - wymagana jest wiza (informacja dostępna pod numerem telefonu 00 44 2079012334/7542 - Identity and Passport Service Home Office); zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego. Więcej informacji www.gov.ms.

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (BIOT) - wjazd za pozwoleniem uzyskanym przed wyjazdem z Foreign and Commonwealth Office w Londynie (BIOT Administration, Overseas Territories Departament, Foreign and Commonwealth Office, King Charles Street, London SW1A 2AH, tel. 0044 207 008 2890, faks 0044 207 008 1589). Nie ma ośrodków opieki medycznej. Wymagane ubezpieczenie medyczne i turystyczne.
Święta Helena - wiza nie jest wymagana; wymagane jest natomiast uzyskanie pozwolenia, które zazwyczaj udzielane jest na okres 3 miesięcy. Przy pobytach powyżej 48 godzin wymagane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego; zaleca się wykupienie ubezpieczenia obejmującego ewentualne przetransportowanie z miejsca wypadku. Szczegółowe informacje dot. warunków wjazdu pod adresem: cofcouncils@sainthelena.gov.sh.

Wyspa Ascension - wymagane jest uprzednie uzyskanie pozwolenia na wjazd (Ascension Island Entry Permit), o które należy wystąpić do 28 dni przed planowaną podróżą (opłata za pozwolenie 11 GBP). Formularz oraz szczegółowe informacje dostępne pod adresem www.ascension-island.gov.ac lub email: enquiries@ascension.gov.ac. Należy posiadać ubezpieczenie medyczne obejmujące również ewentualne przetransportowanie drogą lotniczą z miejsca wypadku; dowód takiego ubezpieczenia okazuje się na granicy funkcjonariuszowi straży granicznej. Na żądanie podróżny powinien okazać również bilet powrotny, potwierdzenie zakwaterowania i posiadania odpowiednich środków finansowych. Przed opuszczeniem wyspy trzeba uregulować wszelkie należności związane z uzyskaną opieką zdrowotną.

Wyspy Georgia Południowa i Południowy Sandwich - wymagane jest uprzednie uzyskanie pozwolenia na wjazd od komisarza wysp (www.sgisland.org); na wyspach nie ma ośrodków opieki medycznej; zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego.

Pitcairn - odwiedzający wyspę potrzebują wizę na wjazd (Visitors Visa, opłata 30 USD, pobyt do 14 dni). Informacje nt. uzyskania wizy pod adresem www.pitcairn.pn lub email: admin@pitcairn.gov.pn. Możliwości pomocy medycznej na wyspie są bardzo ograniczone - wykupienie ubezpieczenia medyczne jest obowiązkowe. Dodatkowo, zaleca się posiadanie ubezpieczenia podróżnego.

Brytyjskie Terytorium Antarktyczne - działają tylko dwie całoroczne i dwie letnie bazy badawcze. Dostęp uzależniony jest od zgody władz brytyjskich (FCO). Pomoc medyczna jest niedostępna; zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
ambasador: Barbara Tuge-Erecińska
Wielka Brytania, Londyn, 47 Portland Place, W1B 1JH
Tel.: +44 2072913520 Tel. dyżurny: +44 2072913543 Faks: +44 2072913576 Faks: +44 2072913575
london@msz.gov.pl

Instytut Polski w Londynie (Instytut Kultury Polskiej)
I radca - dyrektor IP: Roland Chojnacki
Wielka Brytania, Londyn, Swan House, 52-53 Poland Street, W1F 7LX
Tel. dyżurny: +442032062004
london.pci@instytutpolski.org.uk

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu
konsul generalny: Tomasz Trafas
Wielka Brytania, Edynburg, 2 Kinnear Road, EH3 5PE
Tel.: +44 131 552 0301 Tel. dyżurny: +44 7713488246 Faks: +44 131 5517135
edinburgh@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze
konsul generalny: Piotr Nowotniak
Wielka Brytania, Manchester, 14th floor Rodwell Tower, 111 Piccadilly, Manchester M1 2HY
Tel. dyżurny: +44 1612454130 Faks: +44 1612368709
manchester.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie
Kierownik Wydziału Konsularnego: Radca-Minister Ireneusz Truszkowski
Wielka Brytania, Londyn, 73 New Cavendish Street, W1W 6LS
Tel.: +44 2072913914 Tel.: +44 2072913934 Tel.: +44 2072913900 Tel. dyżurny: +44 7939594278 Faks: +44 2073232320
londyn.konsulat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
47 Portland Place, London W1B 1JH
tel. (0.044) 87-07-74-27-00 (centr.), 87-07-74-27-02 (sekr.),
fax. 20-73-23-40-18
adres www: www.polishembassy.org.uk
e-mail: polishembassy@polishembassy.org.uk

Konsulat Generalny RP w Londynie
73 New Cavendish Street, London W1W 6LS
tel. (centr.) (00 44) 870 774-2800
tel. (sekr.) (00 44) 870 774-2802
fax. (0-044) 207 323-2320
e-mail: konsulat@polishconsulate.co.uk
http://www.polishconsulate.co.uk

Konsulat Generalny RP w Edynburgu
2 Kinnear Road, Edinburgh EH3 5PE
tel. (0-044 131) 552-0301
tel./fax 552-1086
e-mail: edinburgh@polishconsulate.org
www.polishconsulate.org

Konsulat RP w Bristolu
Konsul Honorowy, Ireneusz G. Peszyński (jęz.: polski, angielski)
31 St. Paul’s Road, Clifton, Bristol BS8 1LX, United Kingdom
tel.: (00-44-117) 973 1496
fax: (00-44-117) 962-10-86
e-mail: peszynski@polishconsul.fsnet.co.uk
www.polishconsulbristol.co.uk

Konsulat RP w Gibraltarze
Konsul Honorowy: Anthony J.P. Lombard (angielski)
35, Governor´s Parade, Gibraltar
tel. (350) 745-93
fax. 794-91

Konsulat RP w Hull
Konsul Honorowy: Joseph R. Carby-Hall (angielski)
41, North Bar Without, Beverley, East Yorkshire, HU17 7 AG
tel. (001482) 465 799
fax. (001482) 466 208
e-mail: j.r.carby-hall@law.hull.ac.uk

Konsulat RP w Kidderminster
Konsul Honorowy: Michael M.G. Oborski (angielski)
6, Osborne Close, Kidderminster, Worcs DY10 3YY
tel. (0-01562) 63-05-23
fax. 861-145

Konsulat RP w Sheffield
Konsul Honorowy: Dr Graham E. White (angielski)
4 Palmerston Road, Sheffield S10 2TE
tel. (00114) 27 66 513
http://www.shef.ac.uk/uni/projects/pc/

Konsulat RP w Jersey
Konsul Honorowy: Rodney Hodges
3rd Floor, 38 Esplanade
St. Helier
Jersey, Channel Islands
JE4 8QL
tel. (001534) 504 700
fax. (001534) 504 701

WIELKA BRYTANIA - galerie i zdjęcia z podróży

WIELKA BRYTANIA / Srodkowo-Wschodnia Anglia  / miasteczko Chesterfield / ChesterfieldWIELKA BRYTANIA / Srodkowo-Wschodnia Anglia  / miasteczko Chesterfield / ChesterfieldWIELKA BRYTANIA / Srodkowo-Wschodnia Anglia (East Midlands) / miasteczko Chesterfield / ChesterfieldWIELKA BRYTANIA / Srodkowo-Wschodnia Anglia (East Midlands) / miasteczko Chesterfield / ChesterfieldWIELKA BRYTANIA / elland / uk / pomiędzyWIELKA BRYTANIA / Srodkowo-Wschodnia Anglia (East Midlands) / miasteczko Chesterfield / ChesterfieldWIELKA BRYTANIA / Poludniowo-Srodkowa Anglia / historyczne centrum miasta / Oxford-2WIELKA BRYTANIA / Wschodnia -Srodkowa Anglia (East Midlands) / miasteczko Chesterfield / ChesterfieldWIELKA BRYTANIA / Wschodnia -Srodkowa Anglia (East Midlands) / miasteczko Chesterfield / ChesterfieldWIELKA BRYTANIA / Srodkowo-Wschodnia Anglia  / miasteczko Chesterfield / ChesterfieldWIELKA BRYTANIA / Wschodnia -Srodkowa Anglia (East Midlands) / miasteczko Chesterfield / ChesterfieldWIELKA BRYTANIA / Cotswold / centrum Bourton / Bourton on the WaterWIELKA BRYTANIA / Srodkowo-Wschodnia Anglia (East Midlands) / miasteczko Chesterfield / ChesterfieldWIELKA BRYTANIA / Srodkowo-Wschodnia Anglia  / miasteczko Chesterfield / ChesterfieldWIELKA BRYTANIA / Wschodnia -Srodkowa Anglia (East Midlands) / miasteczko Chesterfield / ChesterfieldWIELKA BRYTANIA / Srodkowo-Wschodnia Anglia (East Midlands) / miasteczko Chesterfield / ChesterfieldWIELKA BRYTANIA / Poludniowo-Srodkowa Anglia / historyczne centrum miasta / Oxford-2WIELKA BRYTANIA / Poludniowo-Srodkowa Anglia / historyczne centrum miasta / Oxford-2WIELKA BRYTANIA / elland / uk / gold skyWIELKA BRYTANIA / Poludniowo-Srodkowa Anglia / historyczne centrum miasta / Oxford-2

WIELKA BRYTANIA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Polskie randki w UK WIELKA BRYTANI 320 22-02-21
Best Ssd Chemical Solution +27839387284 in United States of America,Canada,England,France,South Afri WIELKA BRYTANI 0 19-01-21
!!!((BUY UNIVERSAL SSD CHEMICAL SOLUTION +27724481232 WIELKA BRYTANI 247 15-12-20
((+27660432483)) BUY UNIVERSAL SSD CHEMICAL SOLUTION IN DUBAI WIELKA BRYTANI 260 15-12-20
Londyn w styczniu po raz pierwszy :) WIELKA BRYTANI 2002 24-10-19
Mandat UK WIELKA BRYTANI 2007 08-09-19
Problem z biletami lotniczymi na stronie KAYAK WIELKA BRYTANI 1583 03-02-19
Londyn bilety grupowe WIELKA BRYTANI 1215 20-11-18
Londyn- porady WIELKA BRYTANI 926 05-09-18
SZKUAM 2 CHĘTNYCH OSÓB NA BRITISH TRIP = ANGLIA+WALIA+SZKOCJA+IRLANDIA WIELKA BRYTANI 849 09-07-18
Otwarte leki w bagażu WIELKA BRYTANI 851 12-04-18
bariera językowa WIELKA BRYTANI 1908 06-01-17
Praca i nauka w UK WIELKA BRYTANI 1332 13-11-16
UK w weekend WIELKA BRYTANI 3256 18-04-16
Ankieta o Londynie ;) WIELKA BRYTANI 3766 16-05-15
KAMPEREM po Wielkiej Brytanii WIELKA BRYTANI 4302 08-05-15
Wielkanoc w UK - jak, gdzie, z kim ;)? WIELKA BRYTANI 3616 23-03-15
podróżnicy w Londynie. WIELKA BRYTANI 3138 20-01-15
Tanie polaczenia autobusowe EUROPA WIELKA BRYTANI 3007 23-11-14
Podróże z buta WIELKA BRYTANI 1779 05-03-14
Jaka jest różnica między United Kingdom, a Great Britain? WIELKA BRYTANI 3884 09-08-13
TANIE NOCLEGI W LONDYNIE WIELKA BRYTANI 3304 02-08-13
weekend w Londynie WIELKA BRYTANI 19032 17-06-13
Wypad do Oxfordu WIELKA BRYTANI 2651 15-05-13
Szkocja jak dojechac? WIELKA BRYTANI 8981 28-03-13
Bilety na transport miejski w Londynie WIELKA BRYTANI 3159 28-10-12
noclegi w londynie WIELKA BRYTANI 8666 03-08-12
LONDYN - noclegi WIELKA BRYTANI 3588 26-07-12
LONDYN, noclegi. WIELKA BRYTANI 6221 03-06-12
Nocleg w Edynburgu WIELKA BRYTANI 2492 10-01-12

WIELKA BRYTANIA - artykuły i relacje z podróży

WIELKA BRYTANIA / --- / --- / Rab- brytyjska marka
2022-11-09
Globtroter.pl

kraje: WIELKA BRYTANIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 399
liczba komentarzy: 0

Rab – brytyjska marka dla górskich pasjonatów

W obecnym czasie na rynku outdoorowym znajdziecie setki producentów prześcigających się w kolejnych innowacjach. Są jednak marki, dla których liczy się tradycja, a nie pęd za nowościami testowanymi na swoich klientach. Firmy, dla których nadrzędną wartością jest dostarczenie maksymalnych i bezkompromisowych produktów dla zapalonych turystów i alpinistów z całego świata.

Czytaj więcej

WIELKA BRYTANIA / --- / --- / Funty szterlingi w podróży - artykuł partnerski
2022-01-11
Globtroter.pl

kraje: WIELKA BRYTANIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 752
liczba komentarzy: 0

Funty szterlingi w podróży

Funty brytyjskie są jedną z najważniejszych walut świata, a w ubiegłych stuleciach przez wiele lat królowały na świecie. Mimo że dolar wyprzedził funta, to jednak GBP nadal odgrywa dużą rolę w np. światowym handlu. Dzisiaj funtami szterlingami możemy zapłacić nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w jej terytoriach zależnych. Na świecie możemy spotkać się również z innymi funtami, opowiemy o nich w poniższym artykule.

Czytaj więcej

POLSKA / Bałtyk /   / Trasy rowerowe - Art. Spons.
2017-01-10
GlobAdmin

kraje: POLSKA, WIELKA BRYTANIA, FRANCJA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 2936
liczba komentarzy: 0

Najciekawsze trasy na rowerowe w Polsce i Europie

Piesze wędrówki, zwiedzanie zabytków i muzeów, kajak, żagle, to wszystko świetne sposoby na aktywny wypoczynek. A co powiecie na rower? To dopiero frajda. Oto kilka propozycji najciekawszych tras rowerowych.

Czytaj więcej

WIELKA BRYTANIA / - / Wielka Brytania / Dokładna mapa SWCP
2014-03-14
Podróże z buta

kraje: WIELKA BRYTANIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, mapy, linki
liczba odwiedzin: 2508
liczba komentarzy: 1

Podróże z buta

Przedstawiamy kolejny projekt, który Globtroter.pl objął patronatem medialnym. "Podróże z buta" to projekt, który przekona niedowiarków, że marzenia są po to by je spełniać :-)

Czytaj więcej

GWATEMALA / Ameryka Centralna / Antigua Guatemala / La Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala
2013-12-13
FlyAwayTV

kraje: KANADA, GWATEMALA, WIELKA BRYTANIA, HONDURAS
zawartość: zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 4668
liczba komentarzy: 0

Dookoła świata za darmo

Jeśli zastanawiacie się czy da się podróżować nie wydając ani centa, koniecznie poczytajcie.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl