Przewodniki

SłOWENIA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

EuropaSłOWENIA
SŁOWENIA
(Republika Słowenii)

Stolica: Lublana (Ljubljana)
Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: słoweński
Inne języki: chorwacki, serbski; węgierski, włoski i niemiecki w regionach przygranicznych

SłOWENIA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Na granicach z Austrią, Węgrami i Włochami, jako krajami należącymi do strefy Schengen nie funkcjonują już posterunki graniczne. Policja może w związku z tym przeprowadzać kontrole tożsamości na terytorium całego kraju. Od osób odwiedzających Słowenię wymagane jest posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Przed wjazdem należy upewnić się, czy dokument jest czytelny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na jednoznaczne stwierdzenie tożsamości.
Granica słoweńsko-chorwacka stanowi granicę zewnętrzną Unii Europejskiej i strefy Schengen. Obowiązuje na niej pełny system kontroli paszportowo-celnej. Policja słoweńska przeprowadza bardzo skrupulatne kontrole, mające na celu wykrycie samochodów kradzionych. W przypadku stwierdzenia, że numery identyfikacyjne pojazdu zostały przerobione bądź też, że figuruje on w bazie samochodów skradzionych, jest bezzwłocznie rekwirowany. W uzasadnionych przypadkach, prokuratura kieruje ponadto do sądu wniosek o ukaranie właściciela lub kierującego pojazdem.
Władze Słowenii, podobnie jak władze pozostałych państw należących do Unii Europejskiej i strefy Schengen, mogą odmówić prawa pobytu na swoim terytorium osobie, która stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mogła naruszyć podstawowe zasady współżycia społecznego, z uwagi na konieczność ochrony zdrowia publicznego, jak też w przypadku wcześniejszego orzeczenia wobec niej zakazu wjazdu na terytorium kraju.

PRZEPISY CELNE
Zakup i przewóz towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie mających charakteru handlowego jest zgodny z obowiązującymi normami unijnymi. Kontrola celna może być prowadzona przez powołaną do tego służbę (carina, carinska uprava) na całym terytorium państwa. Podczas przewozu zwierząt domowych (np. psy, koty) wymagane jest posiadanie jednolitego europejskiego dokumentu podróży dla zwierząt (tzw. „niebieska książeczka”), zawierającego informację o szczepieniach i stanie zdrowia zwierzęcia. Zwierzę musi być także oznakowane w sposób umożliwiający jego identyfikację (tatuaż lub czip elektroniczny).

MELDUNEK
Obywatele polscy mogą przebywać na terytorium Słowenii bez konieczności rejestracji pobytu do 90 dni, niezależnie od celu przyjazdu. Jedynie w przypadku, gdy nie korzysta się z zakwaterowania w obiektach turystycznych (hotele, motele, kempingi, pensjonaty, itp.) wymagane jest zgłoszenie swojego pobytu na posterunku policji.BEZPIECZENIA
Dla turystów indywidualnych wykupienie polisy ubezpieczeniowej nie jest obowiązkowe jest jednak zalecane, ponieważ nie każdy rodzaj pomocy medycznej jest dostępny w ramach powszechnego ubezpieczenia za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Obywatele polscy opłacający składki na NFZ mają prawo do korzystania w Słowenii z opieki medycznej na zasadach określonych dyrektywami Unii Europejskiej. W przypadku wyjazdu turystycznego, posiadaczom Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wystawianej przez wojewódzki oddział NFZ, przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z podstawowej opieki medycznej u lekarzy, którzy mają podpisaną umowę ze Słoweńskim Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - ZZZS). W odniesieniu do niektórych świadczeń oraz lekarstw, obowiązuje zasada współodpłatności (od 5% do 75% wartości usługi). Osoby nie posiadające EKUZ opłacają pełne koszty pomocy medycznej we własnym zakresie. Wizyta w prywatnej przychodni u lekarza ogólnego kosztuje ok. 60 EUR. W wypadkach nagłych można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala bez skierowania, okazując EKUZ. Poziom opieki medycznej jest dobry. Większość lekarzy posługuje się językami obcymi, głównie angielskim lub niemieckim. Z uwagi na występujące przypadki boreliozy, choroby przenoszonej przez kleszcze, osobom, które planują wycieczki i biwakowanie na terenach leśnych zalecane jest wcześniejsze szczepienie. Inne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne nie występują.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Honorowane jest polskie prawo jazdy. Od kierujących samochodami zarejestrowanymi w państwach członkowskich UE nie jest wymagana Zielona Karta jednak jej posiadanie jest zalecane, ponieważ jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia pojazdu ułatwia załatwienie formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania w razie wypadku drogowego. Używanie świateł mijania jest obowiązkowe całą dobę, przez cały rok. W okresie od 15 listopada do 15 marca samochód musi być wyposażony w opony zimowe, a w rejonach górskich, w czasie zalegania śniegu, dodatkowo w łańcuchy na koła napędowe. Przestrzeganie przepisów drogowych jest rygorystycznie egzekwowane. Wszystkie autostrady i drogi ekspresowe są płatne. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykle muszą posiadać ważną winietę. Opłaty na tzw. bramkach mogą uiszczać wyłącznie kierujący samochodami ciężarowymi i autobusami. Zgodnie z prawem, w sytuacji, gdy osoba ukarana mandatem nie posiada środków na jego opłacenie, zarówno policja jak i Służba ds. Autostrad Republiki Słowenii (DARS) mogą zatrzymać dokumenty kierującego, jako zabezpieczenie egzekucji kary finansowej.Na autostradach i drogach ekspresowych obowiązkowe jest posiadanie winiety. Przy wjazdach na drogi na których winiety są wymagane, umieszczone zostały informacyjne znaki drogowe (biała, pozioma prostokątna tablica z pomarańczowym symbolem winiety). Obowiązująca w Słowenii do 2008r. infrastruktura poboru opłat („bramki") przewidziana jest wyłącznie dla samochodów ciężarowych i autobusów. Kierujący pojazdami dla których obowiązkowe są winiety nie mogą dokonywać tam żadnych opłat za przejazd. 
Winiety roczne ważne są od dnia 1 grudnia roku poprzedzającego do dnia 31 stycznia kolejnego roku, tj. przez 14 miesięcy. Winiety tygodniowe i miesięczne ważne są od dnia zakupu. W momencie zakupu, cyfry oznaczające dzień i miesiąc początku ważności muszą zostać przedziurkowane przez sprzedawcę.  Brak winiety lub uchylanie się od obowiązku uiszczenia opłaty drogowej (w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony) zagrożone są mandatami w wysokości od 300 do 800 EUR. Do kontroli i nakładania kar upoważnione są: policja, inspektorat transportu oraz służba celna. Winiety można nabyć na stacjach benzynowych w Słowenii i w regionach przygranicznych krajów sąsiadujących, a także na pocztach i w kioskach na terytorium Słowenii. Szczegółowe informacje dostępne są w języku angielskim na stronie: http://www.dars.si/Dokumenti/Toll/Methods_of_payment/Vehicles_up_to_35_t/Vignette_308.aspx

System opłat za przejazdy drogami ekspresowymi i autostradami w Republice Słowenii (2011 r.).    
Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg. przewidziane są trzy rodzaje winiet (w nawiasach podajemy ceny):
tygodniowa (15 EUR);
miesięczna (30 EUR);
roczna (95 EUR).

Dla jednośladów przewidzianą są winiety:
tygodniowe (7,5 EUR);
półroczne (25 EUR);
roczne (47,5 EUR).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przestępczością w Słowenii nie jest znaczne. W miejscowościach wypoczynkowych i miejscach popularnych wśród turystów wskazane jest jednak zachowanie ostrożności i troski o dokumenty oraz pieniądze z uwagi na zdarzające się przypadki kradzieży kieszonkowych.

ŚWIĘTA
1 i 2 stycznia, 8 lutego (Słoweński Dzień Kultury), Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, 27 kwietnia (Dzień Walki z Okupantem), 1 i 2 maja, 25 czerwca (Święto Narodowe), 15 sierpnia, 31 października (Dzień Reformacji), 1 listopada, 25 i 26 grudnia.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Sklepy czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00, w soboty od 8.00 do 15.00. Duże sklepy i hipermarkety czynne są do 21.00. W niedziele czynne są jedynie niektóre sklepy, z reguły do godz. 15.00.
Banki czynne są w godz. 8.00-17.00 (często z przerwą w godz. 13.00-15.00), w soboty jedynie nieliczne oddziały czynne są do godz. 12.00.
Urzędy przyjmują interesantów z reguły w godzinach 8.00 - 15.00, jeden dzień w tygodniu także do godziny 17.00 lub 18.00.
Z uwagi na niewielką popularność, gaz LPG dostępny jest jedynie na nielicznych stacjach benzynowych.
Powszechnie płacić można kartami bankowymi i kredytowymi. Sieć bankomatów jest dobrze rozwinięta.
Telefony alarmowe: Policja 113, Straż pożarna i Pogotowie ratunkowe 112, Pomoc drogowa AMZS 987, informacja telefoniczna 1188.
Aktualne informacje turystyczne dostępne są na stronie internetowej: www.slovenia.info. Obszerne informacje dotyczące pobytu obywateli UE w Słowenii dostępne są na rządowym portalu: http://e-uprava.gov.si


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowenii
ambasador: Cezary Król
Słowenia, Lublana, Bežigrad 10, 1000
Tel.: +386 1 436 47 12 Tel.: +386 1 436 47 18 Tel. dyżurny: +386 41 750 508
lublana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

SłOWENIA - galerie i zdjęcia z podróży

SłOWENIA / Alpy Julijskie / Triglav / W chmurachSłOWENIA / Alpy Julijskie / nad rzeką Soczą / Szukaj żuka!SłOWENIA / - / Portoroz / Idzie nocSłOWENIA / - / Jaskinia Postojna / W jaskiniSłOWENIA / - / PIRAN / widok miasteczka z górySłOWENIA / Alpy Julijskie / rzeka Socza / Szlakiem wzdłuż SoczySłOWENIA / - / TRIGLAVSKI PARK NARODOWY / WĄWÓZ VINTGARSłOWENIA / - / Portoroz / Morskie refleksySłOWENIA / - / Lake Bohinj / Lonely LakeSłOWENIA / Alpy Julijskie / szlak na Triglav / Alpy Julijskie w pełnej krasieSłOWENIA / - / Bled / Bled jezioro i zamekSłOWENIA / - / PREDJAMSKI GRAD / ZAMEK W SKALESłOWENIA / Alpy Julijskie / Velka Mojstrovka / Piękna Velka MojstovkaSłOWENIA / Postojna / Predjama / Zamek w Predjama (Predjamski Grad)SłOWENIA / - / Portoroz / Nadmorskie klimatySłOWENIA / Kamnik / kosciół St. Primoz / St.PrimozSłOWENIA / - / BLED / Chmury nad góramiSłOWENIA / - / TRIGLAVSKI PARK NARODOWY / VINTGARSłOWENIA / Alpy Julijskie / Socza / Soczysta rzeka SoczaSłOWENIA / - / BLED / BLED

SłOWENIA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Kanion Vintgar SłOWENIA 1645 11-08-22
Koca pri Triglavskih Jezerih SłOWENIA 1785 11-08-22
Kanion Pokljuka - Pokljuka Gorge SłOWENIA 2237 10-08-22
Dwa dni w Słowenii - co warto zobaczyć SłOWENIA 4015 05-06-17
Ljubljana - Wenecja SłOWENIA 6378 02-06-17
Ładny kraj, który warto omijać SłOWENIA 6617 19-06-16
tani nocleg SłOWENIA 3226 19-04-15
pola namiotowe SłOWENIA 4406 20-03-14
Eurobasket 2013 SłOWENIA 4269 08-08-13
dojazd z villach SłOWENIA 4738 19-05-13
alpy julijskie 26.08-4.09 SłOWENIA 6726 19-08-11
Podróż samochodem przez Słowenię. SłOWENIA 8945 08-07-10
co warto zobaczyć w Słoweni? SłOWENIA 7326 31-05-07
jak tam dojechać?? SłOWENIA 5972 26-05-07
Informacje praktyczne o słoweni kto był i wie prosze niech wstapi na ten post SłOWENIA 6695 18-05-05
Slowenia SłOWENIA 2

SłOWENIA - artykuły i relacje z podróży

ALBANIA / Bałkany / nasz salon ;) / mapa planowanie trasy
2017-02-22
dookolaglobu.pl

kraje: ALBANIA, BOśNIA i HERCEGOWINA, BUłGARIA, CHORWACJA, CZARNOGÓRA, GRECJA, NIEMCY, POLSKA, RUMUNIA, CZECHY, AUSTRIA, SłOWENIA, SłOWACJA, WĘGRY
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 2986
liczba komentarzy: 0

Bałkańska jazda wg Monty Pythona

Tak więc Bałkany. Pewnie część z Was powie \"ja pierdAleksandrę, znowu! To już nie ma innych miejsc na świecie?\" Na co ja odpowiem, że są ;) A później sprawnie powrócę do opowieści...

Czytaj więcej

SłOWENIA / --- / --- / Słowenia – narty, snowboard i zwiedzanie
2016-01-25
GlobAdmin

kraje: SłOWENIA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 3172
liczba komentarzy: 0

Słowenia – narty, snowboard i zwiedzanie

Ze wszystkich miejsc popularnych wśród narciarzy, Alpy biją na głowę każdy kierunek. Piękne widoki, setki tras narciarskich o każdym poziomie zaawansowania i mnóstwo atrakcji. Ale czy Alpy to tylko Austria i włoskie Dolomity? Kto chce połączyć narciarstwo ze zwiedzaniem, powinien spróbować Słowenii i zobaczyć Alpy Julijskie!

Czytaj więcej

POLSKA / mazowieckie / Warszawa / Eurotrip 2014
2014-01-10
Projekt Optibus

kraje: CZECHY, AUSTRIA, SłOWENIA, CHORWACJA, WłOCHY, FRANCJA, MONAKO, SZWAJCARIA, LUKSEMBURG, BELGIA, HOLANDIA, NIEMCY
zawartość: zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 3580
liczba komentarzy: 1

Projekt Optibus Eurotrip 2014

Przedstawiamy kolejny patronat medialny Globtrotera - projekt Optibus. Jego uczestnicy zamierzają odwiedzić 12 państw, w tym ponad 34 miasta Europy, a trasa zajmie ponad 6000 km.

Czytaj więcej

POLSKA / Podbeskidzie / Kozy kamieniołom / Tripowóz
2013-04-15
Tripowóz

kraje: CZECHY, NIEMCY, HOLANDIA, BELGIA, FRANCJA, HISZPANIA, MONAKO, WłOCHY, SłOWENIA, WĘGRY, SłOWACJA, POLSKA
zawartość: droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 5089
liczba komentarzy: 0

Tripowóz jedzie na Zachód!

Wyprawa "Tripowóz jedzie na Zachód" to podróż grupy przyjaciół z Bielska-Białej po Europie w barwnym VW Transporterze T3. W artykule dowiesz się, jak zaczął się projekt Tripowóz i jak będzie wyglądała nasza wyprawa.

Czytaj więcej

POLSKA / Rzeszów / Rzeszów / Mapa naszej podróży
2013-03-14
bus_trip

kraje: WATYKAN, CHORWACJA, WĘGRY, AUSTRIA, CZECHY, WłOCHY, MONAKO, SZWAJCARIA, FRANCJA, BELGIA, HOLANDIA, NIEMCY, SłOWENIA
zawartość: droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 6629
liczba komentarzy: 1

Busem przez Europę. 14 państw w 30 dni

Odwiedzić 14 państw w 30 dni, a w drogę wybrać się 25-letnim busem, dodatkowo zrobić to jak najmniejszym kosztem? Brzmi jak szalony pomysł. A to nasz plan na wakacje. Jesteśmy studentami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa i dokładnie 8 lipca ruszamy w podróż swojego życia.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

czy ktoś wie więcej nt Słowenii np. gdzie są tanie campingi, noclegi i co warto zobaczyć?

2004-08-19 14:04:55 oharcia

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl