Przewodniki

CYPR - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

AzjaCYPR
CYPR 
(Republika Cypryjska)
Stolica: Nikozja (Lefkosia)
Waluta: EURO
Języki urzędowe: grecki, turecki
Inne języki: angielski

CYPR


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Cypru do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać jedynie przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz przejścia graniczne morskie w Larnace, Limasol, Pafos i Latchi. Wjazd i wyjazd na teren Republiki Cypryjskiej przez porty lotnicze lub morskie znajdujące się na terenie tzw. „Tureckiej Republiki Cypru Północnego” (północna część wyspy) jest traktowany przez władze Republiki Cypryjskiej jako nielegalny. Granicę Republiki Cypryjskiej z częścią wyspy okupowaną przez Turcję (formalnie jest to tzw. linia demarkacyjna) można przekroczyć na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, w wyznaczonych punktach kontrolnych: Ledra Palace, przy ul. Ledra Street, Agios Dometios w Nikozji, Strovilia, Pergamos, Astromeritis Zodia. Główne punkty kontrolne, Ledra Palace i przy ul. Ledra Street w Nikozji, są przeznaczone tylko dla pieszych. W pozostałych punktach możliwe jest przekraczanie granicy pieszo i samochodem.
Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

MELDUNEK
Nie ma obowiązku meldunkowego. Przy pobytach powyżej 3 miesięcy należy jedynie uzyskać zezwolenie na pobyt tzw. „Yellow Slip".

PRZEPISY CELNE
Dopuszczalny jest wwóz i wywóz waluty bez ograniczeń, pod warunkiem zadeklarowania jej na przejściu granicznym. Do kwoty 10000 EUR wystarczy wyciąg z banku, powyżej tej sumy potrzebne jest specjalne pozwolenie banku. Nie ma szczególnych restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów. Uwaga: Towary kupione na północy (po stronie okupowanej przez Turcję) mogą być skonfiskowane. Wartość zakupów dokonanych w północnej części wyspy nie może przekraczać 135 EUR, nie wolno przewozić stamtąd produktów wyprodukowanych przez firmy tureckie, maksymalnie można mieć ze sobą 1 l alkoholu i 2 paczki papierosów (40 szt.). Na terytorium Republiki Cypryjskiej nie można wwozić produktów mlecznych i mięsa.

UBEZPIECZENIE
Indywidualne ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jednakże wskazane jest wykupienie pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego).

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Na Cyprze nie występują zagrożenia sanitarnoepidemiologiczne, nie są wymagane szczepienia ochronne.
Generalnie leczenie jest odpłatne i kosztowne. Opłata za pobyt w szpitalu państwowym wynosi od 73 EUR dziennie, a w prywatnej klinice od 86 EUR (plus koszty leczenia i minimum 20 EUR za każdą konsultację lekarską). Wizyta u lekarza specjalisty kosztuje od 20 EUR w sektorze państwowym i od 35 EUR w sektorze prywatnym. Jedynie w nagłych wypadkach udzielenie przez szpital niezbędnej pomocy jest bezpłatne. Należy jednak pamiętać, aby zawsze mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która umożliwia obywatelom Unii Europejskiej korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Po przedstawieniu EKUZ można skorzystać ze świadczeń lekarzy pracujących w państwowych szpitalach lub ośrodkach zdrowia. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitali. Wizyta u lekarza lub stomatologa wiąże się ze zryczałtowaną opłatą (2 EUR). Opłacie podlega także transport sanitarny na terytorium Cypru. Koszty specjalistycznego transportu medycznego do Polski w przypadku braku stosownego indywidualnego ubezpieczenia pokrywa pacjent lub jego rodzina. Do wystawienia recepty objętej refundacją uprawniony jest lekarz działający w ramach państwowej służby zdrowia (receptę należy przedstawić w państwowej aptece razem z EKUZ). Leczenie w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej jest odpłatne. Koszty leczenia prywatnego nie podlegają refundacji. W razie wątpliwości niezbędne informacje można uzyskać w ministerstwie zdrowia: Ministry of Health, Prodromou 1, Chilonos 17 1448 Nicosia, Cyprus, tel. 00357 22 605300, faks 00357 22 305803, email: ministryhealth@cytanet.com.cy.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Samochód może wypożyczyć osoba, która ukończyła 21 lat. Opłata za wynajęcie samochodu wraz z ubezpieczeniem zależy do klasy pojazdu i wynosi minimum 25 EUR dziennie. Ubezpieczenie samochodu nie obejmuje obszaru północnej części Cypru (aby tam się udać, wymagane jest wykupienie nowego ubezpieczenia). Na Cyprze obowiązuje ruch lewostronny. Podczas jazdy nie wolno używać telefonów komórkowych. Dopuszczalna prędkość na terenie zabudowanym wynosi 50 km/godz., na drogach szybkiego ruchu 100 km/godz., na pozostałych drogach
- w zależności od znaków drogowych.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Sieć komunikacji miejskiej i międzymiastowej nie jest zbyt rozbudowana. W miejscowościach nadmorskich kursują autobusy, a przystanki z reguły znajdują się w pobliżu zabytków i hoteli; połączenia międzymiastowe ograniczają się do kilku autobusów dziennie, kursujących głównie między pięcioma miejscowościami: Nikozją, Larnaką, Limasol, Pafos i Ayia Napą. Lukę w komunikacji wypełniają tzw. service taxi (np. Travel Express), czyli taksówki zbiorowe. Są one stosunkowo tanie i szybkie.

Przed wyjazdem warto zapoznać się z przykładowymi cenami

BEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przestępczością pospolitą na Cyprze jest niewielkie, coraz częściej zdarzają się jednak kradzieże kieszonkowe. Mieszkańcy są przyjaźnie nastawieni do cudzoziemców, w szczególności do turystów.

OBYCZAJE
Nie obowiązują tu szczególne normy prawne ani zwyczajowe, które mogłyby prowadzić do konfliktów. Należy jednak pamiętać o odpowiednim stroju przy zwiedzaniu świątyń - ramiona i kolana muszą być zakryte. W wielu świątyniach można pożyczyć spodnie lub chusty, które należy nałożyć podczas zwiedzania. Może się zdarzyć, że nieodpowiednio ubrana osoba nie zostanie wpuszczona.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Na Cyprze obowiązuje waluta EURO, która zastąpiła funta cypryjskiego. Ostateczny termin wymiany banknotów (funtów cypryjskich) został ustalony na 31.12.2017 r.
Na Cyprze sieć banków jest dobrze rozbudowana - nie ma problemów z pobieraniem waluty z bankomatów. Należy pamiętać, że na Cyprze nie ma możliwości wymiany złotych polskich na inną walutę.
Na Cyprze zwyczajem jest późne spożywanie obiadokolacji - restauracje otwierane są w większości przypadków wieczorem od godz. 20.00.
Urzędy państwowe, w tym poczta, otwarte są tylko do godziny 12.30.
Środa po południu to dzień wolny od pracy dla sklepów; wyjątek stanowią sklepy znajdujące się w miejscach uczęszczanych przez turystów.
W dniu 20 października 2006r. weszła w życie nowelizacja cypryjskiego kodeksu karnego, zgodnie z którą korzystanie i rozporządzanie nieruchomościami bez zgody właściciela stanowi przestępstwo według prawa cypryjskiego i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 7. Nowelizacja kodeksu karnego służy ochronie prawa własności Greków cypryjskich, którzy zostali po 1974r. wysiedleni z terytorium Cypru Północnego i zmuszeni do pozostawienia nieruchomości na stronie okupowanej przez Turcję. Także pobyt turystyczny w hotelach należących przed 1974r. do Greków cypryjskich może zostać uznany za korzystanie z nieruchomości bez zgody właściciela. Przed dokonaniem rezerwacji w hotelu znajdującym się na terytorium Cypru Północnego, należy sprawdzić stan prawny tego hotelu. Lista hoteli znajdujących się na stronie Cypru Północnego wraz z wyszczególnieniem narodowości ich właścicieli znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej:
http://www.mfa.gov.cy/mfa/properties/occupiedarea_properties.nsf/index_en/index_en?OpenDocument. Jeżeli na ww. stronie znajduje się informacja, że hotel należy do Greka cypryjskiego, znaczy to, że zgodnie z prawem cypryjskim hotel ten funkcjonuje nielegalnie (bez zgody właściciela), a osoba, która zdecyduje się na pobyt w tym hotelu, popełni przestępstwo. Na terytorium Cypru Północnego, legalnie można zatrzymywać się jedynie w hotelach będących własnością Turków cypryjskich.
Zabroniony jest wstęp na teren brytyjskich baz wojskowych oraz fotografowanie terenów i urządzeń wojskowych oznaczonych znakami zakazu.
Telefony dyżurne: policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna - 112 lub 199.

 

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Cypryjskiej
ambasador: Paweł Dobrowolski (język konsula polski, angielski, grecki)
Cypr, Nikozja, Kennedy Avenue 12/14, Office 601, 1087
Tel.: +35722668415 Tel. dyżurny: +35799531937 Faks: +35722751981
nikozja.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
12-14 Kennedy Ave. Office 302, 1087 Nicosia, Cyprus,
PO BOX 22743 CY-1523
tel. (00 35 72) 753 784, 753 628, 753 517; fax 751 981
e-mail: polamb@cytanet.com.cy

Wydział Konsularny:
3 Diagorou str. Office 202, 1097 Nicosia, Cyprus,
PO BOX 22 743 CY-1523
tel. (003572) 668 415, 416, 417; fax 668 419
e-mail: poland@logos.cy.net

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
11 Acharnon Str. 2027 Strovolos, Nicosia
P.O. BOX 21648 1511 Nicosia
Tel. (00 35 72) 42 70 77 , 31 30 31
Fax; (00 35 72) 51 06 11
e-mail: wans@cytanet.com.cy


Konsulat RP w Limassol
42 Ayias Fylaxeos Str. 3rd floor, 3025 Limassol, Nicosia, Cyprus
tel. (0-0357)534 34 48; fax (0-0357) 535 91 08
1010 Nikozja: P.O.Box 22313, C. Pantelides Av., 3rd floor
tel. (0-0357) 267 57 18, 267 41 41; fax (0-0357) 267 33 88
tlx 2359 LAW CY
e-mail: lawcy@cytanet.com.cy

CYPR - galerie i zdjęcia z podróży

CYPR / Nikozja / Nikozja, w pobliżu Bramy Paphos / Stanowisko ognioweCYPR / Troodos / Kakopetria / Też kościółCYPR / Troodos / Platanistasa / Miasteczko w górachCYPR / Troodos / Platanistasa / Kościół św. KrzyżaCYPR / Troodos / Fikardou / FikardouCYPR / Larnaka / Choirokoitia / Neolityczne osiedleCYPR / Pafos / Geroskipou / Na Cyprze są też normalne kościołyCYPR / Troodos / Palaichori / KsiądzCYPR / Petra tou Romiou-Cypr / Petra tou Romiou / Plaża AfrodytyCYPR / Pafos / Zatoka Lara / półwysep Akamas / Ochrona żółwiCYPR / Cypr Północny / Cypr Północny / Gdzieś na CyprzeCYPR / Petra tou Romiou-Cypr / Petra tou Romiou / KONKURS- CYPR / Nikozja / Republika Cypru Północnego / Nikozja / Podzielone miastoCYPR / Troodos / Troodos / Widok z zaporyCYPR / Kyrenia / Bellapais / Cypr okupowanyCYPR / - / Pafos / Skały AfrodytyCYPR / Troodos / Agios Mamas / Kościoły z TroodosCYPR / Nikozja / Nikozja, w pobliżu Bramy Paphos / Zielona strefaCYPR / Troodos / Lania / Zabudowa w wiosce LaniaCYPR / - / Pafos / dywan kwiatów

CYPR - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
informacje turystyczne (Cypr - część zachodnia) CYPR 1305 14-01-24
Wrażenia z zimowych wakacji CYPR 3965 20-02-20
samochodem na północ CYPR 3333 01-12-19
Cypr w lutym 1 miesiąc na Cyprze tanio CYPR 2761 07-11-19
Cypr w lutym 1 miesiąc na Cyprze tanio CYPR 2830 07-11-19
bazar w PAFOS CYPR 3580 24-03-18
Wynajem auto i hostel CYPR 2283 11-01-18
Larnaka>Ayia Napa (Granica/ strefa buforowa) CYPR 3768 30-08-17
Mieszkanie na Cyprze w PAFOS CYPR 2794 15-07-17
Ayia Napa CYPR 3267 12-07-17
Niskobudżetowa podróż na Cypr CYPR 3949 21-01-17
Wypożyczalnie rowerów i samochodów CYPR 6573 21-01-17
Cypr dlaczego tak mało jest o Cyprze na forum? CYPR 6484 21-01-17
Cypr-strona ktora warto zobaczyc. CYPR 12975 21-01-17
Cypr południowy CYPR 8063 21-01-17
CYPR - jak jest naprawdę? CYPR 4450 24-08-16
Odkryłem Cypr! CYPR 11161 16-07-16
Wyjazd CYPR 3095 26-04-16
Ułatwienia w podróżowaniu po Cyprze Północnym CYPR 5609 18-05-15
Wrażenie z pobytu na Cyprze CYPR 6782 17-04-15
Hotel Coral Beach & Resort CYPR 4814 16-02-15
zakup motocykla na Cyprze CYPR 3666 01-01-15
Cypr, Pafos co warto zwiedzić, widzieć, jak dostać sie z lotniska do miasta CYPR 7451 06-09-14
Bezpieczeństwo na Cyprze CYPR 6267 29-08-14
Cypr! czy taki straszny??? CYPR 9483 27-04-14
Prom do Turcji CYPR 4999 05-09-13
Z Cypru do Libanu statkiem CYPR 5204 30-06-13
ODSPRZEDAM WYCIECZKĘ 2 OS. 4* JUTRO 09.02 WYLOT W-WA CYPR 4039 08-02-13
Sprzadam bilety na Cypr CYPR 3841 04-06-12
5* hotel bardzo tania oferta CYPR 3772 22-11-11

CYPR - artykuły i relacje z podróży

CYPR / Limasol / Kurion / Amfiteatr
2021-12-15
igebski

kraje: CYPR
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1405
liczba komentarzy: 0

Cypryjskie migawki

Relacja z tygodniowego zwiedzania południowo zachodniej części Cypru, w tym Pafos, Peyia, Coral Bay, Omodos, klasztor Kykkos, Skała Afrodyty, Wanny Adonisa i innych zakątków \"wyspy kotów\".

Czytaj więcej

CYPR / Góry Troodos / Rzeka Kryos Potamos / Wodospad Kaledonia
2019-04-20
Antoni

kraje: CYPR
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia, mapy, linki
liczba odwiedzin: 5058
liczba komentarzy: 2

Góry Troodos na Cyprze

Góry Troodos, cypryjskie królestwo przyrody, są alternatywą dla zatłoczonych, gorących plaż wybrzeża. Tutaj, nawet w środku lata, znajdziemy chłodne, pachnące sosnami powietrze, spokojne górskie wioski i samotne klasztory pod niebem z krążącym ptakami drapieżnymi. Od grudnia do marca, gdy w Larnace jest ok. 20 °C, na stokach Gór Troodos leży śnieg, działają wyciągi narciarskie, zjeżdżają narciarze i snowboardziści. http://www.krajoznawcy.info.pl/narty-na-wyspie-afrodyty-mozliwe-21995

Czytaj więcej

CYPR / Limassol / Limassol / Limassol
2018-11-26
Arek i Kamil

kraje: CYPR
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 786
liczba komentarzy: 0

Cypr - Sierpień 2013

Sierpniowy wyjazd na Cypr

Czytaj więcej

DANIA / Aarhus / Muzeum Sztuki ARoS / Tęczowa panorama
2017-06-30
Antoni

kraje: CYPR, DANIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 2195
liczba komentarzy: 0

Aarhus i Pafos - Europejskie Stolice Kultury 2017

Europejska Stolica Kultury, to miasto wybrane przez Unię Europejską, które w ciągu jednego roku może zaprezentować własne życie kulturalne, a także całego regionu i kraju. Każdego roku typowane są dwa państwa, z których chętne miasta 9 lat wcześniej składają swoje kandydatury. Tytuł ma podkreślać kulturową różnorodność Europy oraz wskazywać na wspólną historię i dziedzictwo. W ubiegłym roku honory Europejskich Stolic Kultury pełniły Wrocław oraz San Sebastian w kraju Basków w Hiszpanii. W tym roku są to Pafos na Cyprze (pafos2017.eu) i Aarhus w Danii (aarhus2017.dk).

Czytaj więcej

CYPR / Dystrykt Pafos / - / Skała Afrodyty
2016-04-05
loo

kraje: CYPR
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 5078
liczba komentarzy: 0

Skała Afrodyty

Szlak Afrodyty, plaża Afrodyty, drink i woda mineralna Afrodyta, biuro podróży Afrodyta. Jesteśmy na wyspie Afrodyty. Musisz więc koniecznie zobaczyć legendarną Skałę Afrodyty.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl