Przewodniki

JAPONIA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

AzjaJAPONIA
JAPONIA
Stolica: Tokio
Waluta: jen /Y, JPY /
Język urzędowy: japoński

JAPONIA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Zniesiono obowiązek wizowy dla obywateli  polskich przy wjazdach na teren Japonii do 90 dni pobytu, w celach: turystycznym, prywatnym, służbowym. Jeżeli obywatel polski udaje się do Japonii w innym celu np.: studiów, podjęcia pracy, zobowiązany  jest  do uzyskania wizy w japońskim urzędzie konsularnym w kraju zamieszkania. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Przy wjeździe do Japonii wszystkie osoby  powyżej 16 roku życia poddawane są procedurze imigracyjnej, która polega na pobraniu odcisków palców, fotografii twarzy oraz rozmowie z urzędnikiem imigracyjnym.
Odmowa  poddania się tej procedurze, uniemożliwi wjazd do tego kraju.
Przy wjeździe nie wymaga się biletu powrotnego albo środków na jego zakupienie, ale ich brak może mieć wpływ na decyzję o pozwoleniu na wjazd, podejmowaną przez urzędnika imigracyjnego, w przejściu granicznym.
Obywatele polscy nie mają formalnego obowiązku dysponowania określoną ilością pieniędzy na każdy dzień pobytu. Urzędnicy imigracyjni mogą poprosić o udokumentowanie  posiadania środków finansowych i ocenić, czy są one wystarczające na pokrycie kosztów pobytu w Japonii, zgodnie z deklarowanym celem podróży. Cudzoziemcy, którzy nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na cały okres pobytu, mogą być posądzeni o przyjazd w celach zarobkowych i urzędnik imigracyjny może nie wyrazić zgody na ich wjazd i pobyt na terytorium Japonii. Przy wjeździe bez wizy - do 90 dni - paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego wjazdu na terytorium Japonii. W przypadku wjazdu na podstawie wizy -  odpowiednio dłużej - aby umożliwiał  powrót do kraju jeszcze w okresie ważności paszportu. W ważnych sytuacjach losowych można przedłużyć pobyt w Japonii ponad 90 dni, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie imigracyjnym w Tokio, co najmniej 10 dni przed wygaśnięciem prawa pobytu.

PRZEPISY CELNE
Towary zwolnione z cła to ubrania, artykuły toaletowe, przedmioty osobistego użytku, przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu, podczas pobytu w Japonii. Alkohol i wyroby tytoniowe mogą bez cła wwozić osoby dorosłe, po ukończeniu 20 roku życia, w następujących ilościach: 3 butelki alkoholu - jedna butelka = ok.760 cc, cygara - 100 szt., papierosy  - 400 szt., inny rodzaj tytoniu - 500 g, 2 uncje perfum - 1 uncja = ok. 28 cc, prezenty i przedmioty osobistego użytku w ilości  nie wskazującej  na to, że przeznaczone są na sprzedaż, których łączna wartość - w cenach z kraju zakupu - nie przekracza 200 tys. JPY. Można wwieźć dowolną ilość pieniędzy, ale kwotę przekraczającą 1 mln  JPY należy zadeklarować. Do Japonii można wwieźć zapas leków na własny użytek, na okres 2 miesięcy oraz 24 szt. paraleków, do stosowania zewnętrznego. W przypadku przekroczenia tych limitów należy skontaktować się z regionalnymi biurami do spraw zdrowia i opieki lek.( na lotniskach ). Obowiązuje zakaz wwożenia żywności pochodzenia zwierzęcego -  (różnego rodzaju wędlin itp. nawet, jeżeli są to produkty zakupione w sklepach bezcłowych na europejskich lotniskach ), kwiatów ( także ciętych ), owoców, roślin i nasion. Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia narkotyków, stymulantów ( amfetamina, met-amfetamina ), substancji psychotropowych. Nie wolno wwozić przedmiotów imitujących monety lub banknoty papierowe, a także książek, rysunków i innych przedmiotów o treści pornograficznej, broni i amunicji. To samo dotyczy przedmiotów chronionych prawem patentowym, wobec których są zastrzeżone prawa autorskie ( np. projektów ).Do Japonii można wwieźć zwierzęta pod warunkiem przedstawienia ich świadectwa zdrowia, dlatego  przy przekraczaniu granicy muszą  być zbadane przez urzędników decydujących o konieczności kwarantanny. Zazwyczaj poddawane są jej przez 2 tygodnie, na koszt właściciela.  Przewóz kotów i psów wymaga zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

PRZEPISY PRAWNE
Prawo japońskie jest bardzo surowe dla przemycających narkotyki, broń amunicję i materiały pornograficzne. Przedłużenie pobytu bez ważnej wizy uznawane jest za przekroczenie przepisów imigracyjnych i zagrożone karą wydalenia z Japonii na własny koszt, z zakazem wjazdu na jej terytorium przez 5 lat.

MELDUNEK
Nie ma obowiązku meldunkowego dla Polaków przybywających do Japonii na okres do 90 dni.

UBEZPIECZENIE
Polisy polskich firm ubezpieczeniowych z reguły nie są honorowane. Należy sprawdzić przed przyjazdem ( w biurze podróży lub firmie ubezpieczeniowej ), czy wykupione ubezpieczenie jest ważne w Japonii. Trzeba też uzyskać nazwę i numer telefonu miejscowego przedstawicielstwa firmy ubezpieczeniowej.

SZCZEPIENIA. SŁUŻBA ZDROWIA
Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych  w Japonii. Nie wymaga się zaświadczeń o szczepieniach od osób przyjeżdżających do Japonii. Kwarantanną objęci są wyłącznie obywatele tych państw, które  zostały uznane za zagrożone epidemią. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe ( np. układu krążenia) powinny wiedzieć, że zdarzają się tu zmiany ciśnienia nawet o kilkadziesiąt jednostek w ciągu dnia a latem jest tu wyjątkowo duszno i parno. Alergicy powinni mieć na uwadze koncentrację alergenów przez cały rok (pleśni, grzybów, pyłków kwitnących roślin ).  Dlatego celowe jest zabranie ze sobą zapasu leków na cały okres  pobytu. Warto mieć list od lekarza, w jęz. angielskim, przydatny w razie kontroli celnej. Tylko niektóre leki importowane do Japonii można kupić w American  Pharmacy w Tokio, w dzielnicy Ginza. Podstawowe leki można kupić w większych sklepach. W zakresie usług medycznych panuje duża konkurencja, stąd różnice w ich cenach: koszt  wizyty lekarskiej może wahać  się od  ok. 8 do  30 tys. JPY, doba pobytu w szpitalu kosztuje od 10 do 40 tys. JPY, plus kilka tys. JPY za wyrobienie specjalnej karty pacjenta. Zdarzenia nagłe, wymagające wezwania karetki i badania - to usługi kosztujące nawet 80 tys. JPY.
Ceny usług  stomatologicznych również są zróżnicowane ( np. ekstrakcja zęba  to cena od 5 do 10-15 tys. JPY). Z lekarzem można porozumieć się  zazwyczaj tylko w jęz. japońskim, niekiedy w jęz. angielskim. Szpitalem oferującym obsługę w języku angielskim jest St. Luke’s International Hospital w Tokio ( cena konsultacji u lekarza internisty ok. 7 000 JPY, podstawowe badania - krew, mocz - ok. 30 000 JPY).INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Obowiązuje ruch lewostronny. Międzynarodowe prawo jazdy wydane w Polsce nie jest uznawane przez tutejsze władze. Procedura ubiegania się o japońskie prawo jazdy uniemożliwia wypożyczenie i prowadzenie pojazdu podczas krótkiego pobytu turystycznego w tym kraju.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po Japonii. Sieć połączeń komunikacyjnych - autobusowych, kolejowych, lotniczych jest bardzo dobrze rozwinięta. W Tokio doskonale funkcjonuje metro i kolej. Środki transportu są szybkie i punktualne jednak większość informacji na ich temat jest w jęz. japońskim. Autostrady, drogi szybkiego ruchu, przejazdy tunelami są płatne. Parkowanie - tylko w wyznaczonych miejscach.  Z uwagi na wysokie koszty transportu (przykładowo koszt przejazdu szybkim pociągiem - shinkansen - z Tokio do Kioto w dwie strony wynosi 30 000 JPY) praktycznym rozwiązaniem może być wykupienie tzw. JR pass tj. rodzaju karnetu pozwalającego na podróżowanie w danym okresie państwowymi środkami lokomocji ( JR). Karnet możliwy do nabycia jedynie poza granicami Japonii.

BEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przestępczością jest znikome, rzadko zdarzają się rozboje, gwałty, kradzieże, morderstwa. Należy jednak zachować ostrożność w mało uczęszczanych miejscach w nocy oraz w dzielnicach rozrywki. Młode, atrakcyjne kobiety muszą być wyczulone na propozycję  pracy w charakterze hostessy ( tzw. „pracodawcy” oczekują rozszerzonego zakresu usług  ). Należy pamiętać, że Japonia leży w strefie aktywnej sejsmicznie.

OBYCZAJE
Japonia jest odmiennym kulturowo krajem i kieruje się odrębnymi zasadami obyczajowymi. Japończycy są narodem tolerancyjnym, należy jednak unikać niezręcznych sytuacji, respektować miejscowe zwyczaje. Właściwym gestem przy powitaniu się i pożegnaniu jest ukłon. W wielu miejscach ( świątynie, restauracje, łaźnie publiczne, domy prywatne ) przed wejściem do pomieszczenia należy zdjąć obuwie. Przywiązuje się tu dużą wagę do statusu poznawanego człowieka, do jego wykształcenia, miejsca pracy. Stąd też ważna jest w tym kraju wizytówka. Nie ma zwyczaju dawania napiwków. Przed wejściem do metra, pociągu, autobusu należy ustawić się w kolejce osób oczekujących. Bilety do metra i pociągów  JR kupuje się w automatach, zaś opłatę za jazdę autobusem uiszcza się bezpośrednio u kierowcy. Przejazd, niezależnie od długości trasy kosztuje 200-210 JPY. Przyjęte jest poruszanie  się lewą stroną chodnika, schodów.

ŚWIĘTA

W 2012 roku w Japonii obowiązują następujące Święta Narodowe: Data

Nazwa polska

Nazwa japońska

1 stycznia

Dzień Nowego Roku

Ganjitsu (jap. ??, Ganjitsu?), także O-sh?gatsu (jap. ???, O-sh?gatsu?) w znaczeniu samego Dnia Nowego Roku, jak i świątecznego okresu noworocznego

drugi poniedziałek stycznia

Święto Pełnoletności (ukończenie 20 lat)

Seijin no Hi (jap. ????, Seijin no Hi?)

11 lutego

Dzień Pamięci Założenia Państwa (w 660 r. p.n.e.)

Kenkoku Kinen no Hi (jap. ??????, Kenkoku Kinen no Hi?)

20  marca

Wiosenne Zrównanie Dnia z Nocą

Shunbun no Hi (jap. ????, Shunbun no Hi?)

29 kwietnia

Dzień Ery Sh?waSh?wa no Hi (jap. ????, Sh?wa no Hi?)

3 maja

Dzień Konstytucji

Kenp? Kinenbi (jap. ?????, Kenp? Kinenbi?)

4 maja

Dzień Zieleni

Midori no Hi (jap. ???, Midori no Hi?); formalny zapis kaną: ?????

5 maja

Dzień Dziecka

Kodomo no Hi (jap. ????, Kodomo no Hi?); formalny zapis kaną: ?????

16 lipca

Dzień Morza

Umi no Hi (jap. ???, Umi no Hi?)

17 września

Dzień Szacunku dla Starszych

Keir? no Hi (jap. ????, Keir? no Hi?)

22 września

Jesienne Zrównanie Dnia z Nocą

Sh?bun no Hi (????)

8 października

Dzień Sportu i ZdrowiaDzień Sportu i Zdrowia

Taiiku no Hi (jap. ????, Taiiku no Hi?)

3 listopada

Dzień Kultury

Bunka no Hi (jap. ????, Bunka no Hi?)

23 listopada

Dzień Święta Pracy

Kinr? Kansha no Hi (jap. ??????, Kinr? Kansha no Hi?)

23 grudnia

Urodziny Cesarza

Tenn? Tanj?bi (jap. ?????, Tenn? Tanj?bi?)

PRZYDATNE INFORMACJE:
Japonia położona jest w  aktywnym sejsmicznie rejonie świata, stąd powszechne zjawiska trzęsienia ziemi. Występuje tu zjawisko pory deszczowej, tajfuny, zdarza się tsunami.
Klimat kraju jest uciążliwy latem. Jest zróżnicowany na poszczególnych wyspach. Należy stosować kremy z wysokimi  filtrami UV, w celu ochrony  przed agresywnym słońcem.
Zazwyczaj na przełomie roku - mniej więcej od 29 grudnia do 3 stycznia, na przełomie kwietnia i maja, w połowie sierpnia / Zaduszki japońskie / nieczynne są banki, urzędy państwowe, większość sklepów i restauracji.
Możliwość korzystania z kart kredytowych wydanych w Polsce jest ograniczona, można  korzystać z karty VISA i MasterCard. Napotyka się na trudności przy płaceniu w niektórych sklepach.
Pieniądze można wymieniać w bankach lub nielicznych kantorach wymiany walut okazując paszport.
W całej Japonii woda z kranu nadaje się do picia.
Urzędy typu poczta otwarte są do 17-tej.
Ceny usług ( różnego rodzaju np. pocztowych, naprawczych ) są bardzo drogie.
Odradza się zwiedzanie muzeów w dni świąteczne ze względu na dużą liczbę odwiedzających.
W Japonii jest inne napięcie prądu niż w Europie - 100V prąd zmienny 50 Hz w Tokio i w rejonie Oceanu Spokojnego - nie warto zabierać ze sobą urządzeń elektrycznych, niedostosowanych do tych parametrów.
Przydatne telefony: policja - tel.110, pogotowie ratunkowe: tel. - 119, straż poż. - tel. 119.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii
ambasador: Cyryl Kozaczewski
Japonia, Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, 153-0062
Tel.: +813 57947020 Tel. dyżurny: +81 9077338415 Faks: +813 57947024
tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Instytut Polski w Tokio

Japonia, Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, 153-0062
Tel.: +813 57947020 Tel. dyżurny: +813 57947020 Faks: +813 57947024

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

JAPONIA - galerie i zdjęcia z podróży

JAPONIA / Tokio / Ginza / zadbanosc parkowa JAPONIA / Tokio / Ginza / walka tradycji z moderna JAPONIA / Kioto / temple / w lustrze JAPONIA / Honsiu / Hiroshima / Hiroshima Prefectural Industrial Promotion HallJAPONIA / Kioto / temple / rzeźba strach JAPONIA / Osaka / Osaka / We are the children of peace :)JAPONIA / Kioto / temple / mnich pracusJAPONIA / Tokio / Ginza / domki domeczki JAPONIA / Tokio / Ginza / lego tokyo JAPONIA / Osaka / Osaka / uliczne inspiracjeJAPONIA / Tokio / Tokio / cosplayerka z HarajukuJAPONIA / Kioto / temple / przedceremonialne poprawki JAPONIA / Tokio / Ginza / szklane domy JAPONIA / Tokio / most / czapla i zuraw JAPONIA / Tokio / Cesar Palace Garden / architektoniczny lad JAPONIA / Kioto / temple / moje pragnieniaJAPONIA / Tokio / ginza / strzelistosc codzienna JAPONIA / Honsiu / Kyoto / Japonski slubJAPONIA / Tokio / most / popoludniowy rekonesans JAPONIA / Tokio / most / jezdzic. plywac.

JAPONIA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
transport JAPONIA 1118 13-02-24
Plan na ok. 2tyg- Tokio i co później? JAPONIA 12610 03-01-24
Ankieta dot. Atrakcyjności turystycznej Japonii JAPONIA 774 22-08-23
Japonia - karta SIM JAPONIA 1821 24-03-23
Aso - wulkany na Kyusiu JAPONIA 768 23-03-23
Arita i japońska porcelana JAPONIA 774 23-03-23
Widok na Fuji - gdzie mozna zobaczyć świętą górę JAPONIA 744 23-03-23
Kurokawa onsen na Kyusiu JAPONIA 707 23-03-23
Yakushima - zwiedzanie JAPONIA 758 23-03-23
Prom Hibiscus na wyspę Yakushima JAPONIA 664 23-03-23
Podróż pociągiem, JRPass JAPONIA 948 01-02-23
Zakup JRPass w Polsce JAPONIA 1227 03-01-23
Japonia - Kiusiu - czy JRPass sie tu opłaca JAPONIA 1099 14-12-22
Otwarcie Japonii JAPONIA 2179 28-03-22
Ankieta o Muzeum Manggha w Krakowie JAPONIA 3372 13-12-20
Japonia ankieta osoby 50+ JAPONIA 4102 16-05-20
Wycieczka do Japonii 2020 JAPONIA 4543 04-12-19
Koszt wycieczki do Japonii JAPONIA 73298 22-09-19
Przechowywalnie bagażu w Japonii JAPONIA 4527 08-08-19
Poziom radiacji w Japonii JAPONIA 4894 11-07-19
Pierwszy wyjazd do Japonii JAPONIA 5262 11-07-19
Samemu czy z Almatu Trzy tygrysy Azji Chiny Korea Japonia JAPONIA 5870 04-07-19
Karta REVOLUT w Japonii JAPONIA 6547 04-02-19
bilety na pociąg JAPONIA 6076 16-09-18
Polska--->Japonia samochodem JAPONIA 6468 01-07-18
Tokio i okolice JAPONIA 6855 10-06-18
podróż do Japonii 2018 rok JAPONIA 9797 22-05-18
Jest ktoś zainteresowany wspólną wspinaczką na wulkan Fuji? lipiec 2018 JAPONIA 6004 17-05-18
kurs lokalnej kuchni w Tokyo/Kioto JAPONIA 6216 22-04-18
JRPass JAPONIA 6432 19-04-18

JAPONIA - artykuły i relacje z podróży

JAPONIA / Honsiu / Inari / Bramy Torii
2023-12-14
marcopolis

kraje: JAPONIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 215
liczba komentarzy: 0

Japonia - Osaka, Kioto, Nara i okolice /jesień 2023/

Opis pobytu w Osace i okolicach zawiera przykładowe ceny, transport, Najważniejsze obiekty zabytkowe, godziny otwarcia. Praktyczne informacje oraz najkorzystniejszy okres zwiedzania.

Czytaj więcej

JAPONIA / Yakushima / Shiratani Unsuikyo / Cedry na Yakushima
2023-05-16
linkalinka

kraje: JAPONIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 562
liczba komentarzy: 6

Yakushima - zielona wyspa lasów nienaruszonych oraz Ferry Hibiskus z Kyushu

W Yakushimie zakochani są filmowcy oraz sami Japończycy. Pierwsi kręcą tu sceny do filmów fantasy, drudzy fotografują mech lub wędrują z 60-70 litrowymi plecakami, aby zdobyć szczyt Miyanoura 1936 m npm. A na wyspę można dopłynąć promem-widmo, bo wszyscy o nim piszą, że taki jest, ale nikt nie podaje żadnych informacji dotyczących ferry Hibiskus.

Czytaj więcej

JAPONIA / Itsukushima / Miyjajima / Miyajima - Itsukushima Jinja
2023-04-21
linkalinka

kraje: JAPONIA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 544
liczba komentarzy: 2

Japonia - Zwiedzanie Kyushiu, wulkany Mont Aso

Gdy mówimy: zwiedzanie Japonii, na myśl przychodzi Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Miyajima, Nikko i inne miejsca na … Honsiu. No i może jeszcze Okinawa. Czasem ktoś zawita do Nagasaki. Mało kto jednak za kierunek zwiedzania obiera całą wyspę Kiusiu. Ciepłą, wulkaniczną, z gorącymi źródłami – Wyspę Ognia i Młodości.

Czytaj więcej

JAPONIA / Honsiu, Nagasaki / Tokio, Hiroszima, Nagasaki / Japonia wcale nie musi być bardzo droga
2016-11-01
linkalinka

kraje: JAPONIA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 3272
liczba komentarzy: 1

Japonia wcale nie musi być bardzo droga

Japonia nie jest z pewnością tanim krajem do zwiedzania, jednakże wcale nie musi być taka droga. Nas 18-dniowy pobyt kosztował 7300zł/os - wszystko. Warto dobrze się przygotować przed wyjazdem, by wiedzieć, jak obniżyć koszty oraz sprawnie poruszać się po Japonii. Znajomość języka angielskiego może pomóc, ale nie jest on jednak popularny w Japonii. Zwiedzałyśmy głównie Honsiu oraz Nagasaki. Przejechałyśmy ponad 3000 km, obejrzałyśmy 2 festiwale, nocowałyśmy także w domach Japończyków, poznając bliżej ich zwyczaje i charaktery.

Czytaj więcej

WIETNAM / wietnam / targ / Koleżanki
2016-01-09
Przygodkilka

kraje: AUSTRALIA, BUłGARIA, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, CHINY, FILIPINY, GRUZJA, INDIE, IRAN, JAPONIA, KAMBODżA, KOREA POŁUDNIOWA, LAOS, MALEZJA, MYANMAR, NEPAL, OMAN, PALAU, PAPUA NOWA GWINEA, POLSKA, ROSJA, RUMUNIA, SłOWACJA, TAJLANDIA, TURCJA, TYBET, WĘGRY, WIETNAM
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 8272
liczba komentarzy: 2

Przygód Kilka - czyli subiektywna relacja z podróży dookoła świata

Przedstawiamy kolejne małżeństwo podróżników :-) Tym razem kibicujemy parze, która 4 listopada 2014 wyruszyła w podróż dookoła świata.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Relacja z wyjazdu http://gdziesdaleko.pl/category/nippon-na-krancach-azji/

2017-12-22 10:31:27 Maciej87

Super kraj, polecam każdemu! Naszą relację z podróży do Japonii znajdziecie na http://www.readyforboarding.pl/

2014-09-01 22:22:47 readyforboarding.pl

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl