Przewodniki

MEKSYK - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

Ameryka ŚrodkowaMEKSYK
MEKSYK
(Meksykańskie Stany Zjednoczone)
Stolica: Meksyk
Waluta: peso meksykańskie (MXN), 1 MXN = 100 centavos;
Język urzędowy: hiszpański, inne języki: nahuatl, maja

MEKSYK


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZY, PRZEPISY WJAZDOWE
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich w przypadku pobytów turystycznych, prywatnych lub służbowych nie przekraczających 180 dni. Osoby udające się do Meksyku w celu podjęcia pracy, działalności handlowej, nauki etc. obowiązane są mieć wizę odpowiadającą charakterowi ich pobytu. Przedłużenie pobytu w Meksyku bez uprzedniego uzyskania zgody władz imigracyjnych może spowodować podjęcie decyzji o deportacji oraz nałożeniu na cudzoziemca kary w postaci grzywny, a także o wydaniu zakazu ponownego wjazdu. Szczegółowe informacje o zasadach wjazdu, pobytu oraz procedurach uzyskiwania pozwoleń na pobyt przekraczający 180 dni można uzyskać w centrali Narodowego Instytutu Migracji (Instituto Nacional de Migración - INM) w stolicy kraju lub w licznych oddziałach terenowych. Informacje, w tym wzory wniosków oraz wykaz wymaganych dokumentów, można też uzyskać na stronie internetowej www.inm.gob.mx.
Wymagany minimalny okres ważności paszportu przy wjeździe do Meksyku wynosi 6 miesięcy. Podróż do strefy przygranicznej z USA z biletem w jedną stronę i bez wizy amerykańskiej może być podstawą do wydania decyzji o tymczasowym zatrzymaniu i wszczęcia procedury deportacyjnej. Należy pamiętać, że tzw. Formularz Migracyjny (FMT), który w przypadku podróży samolotem rozdawany jest już na pokładzie, po wypełnieniu musi być opieczętowany przez urzędnika migracyjnego podczas przekraczania granicy (w przypadku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko, a nie docelowe). Jeżeli wjazd do Meksyku następuje przez jeden z punktów kontroli na granicy ze Stanami Zjednoczonymi, w celu uzyskania formularza należy bezzwłocznie skierować się do jednego z  meksykańskich urzędów konsularnych, zlokalizowanych w pasie przygranicznym. Oryginał wypełnionego formularza odbiera funkcjonariusz służb migracyjnych, natomiast ostemplowaną kopię FMT należy zachować i okazać w momencie wyjazdu z Meksyku. Brak kopii formularza (a w przypadku jego utraty - niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego faktu na policji) może oznaczać przy wyjeździe  nałożenie grzywny w wysokości do 100 USD. Funkcjonariusze służb granicznych mają obowiązek odnotowywania wjazdu i wyjazdu przez odciśnięcie stempla w paszporcie cudzoziemca. Konsekwencją nieostemplowania paszportu mogą być utrudnienia w przypadku ponownego wjazdu na terytorium Meksyku.
Przy przekraczaniu granicy drogą lądową należy wnieść tzw. opłatę turystyczną w wysokości ok. 25 USD. W przypadku podróży samolotem jest ona wliczona w cenę biletu. Turyści przekraczający granicę w portach morskich wnoszą opłatę w wysokości ok. 5 USD.
Uwaga: przy przelocie tranzytem przez terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki konieczna jest wiza tranzytowa tego kraju.PRZEPISY CELNE
Podczas przekraczania granicy należy wypełnić formularz deklaracji celnej. W przypadku podróży rodzinnej wypełnia się jeden formularz na całą rodzinę.
Przepisy nie regulują wysokości środków finansowych wymaganych na pokrycie kosztów pobytu w Meksyku. W odniesieniu do turystów indywidualnych umownie przyjmuje się, że wymagana kwota to ok. 100 USD na każdy dzień pobytu, przy czym karty kredytowe lub płatnicze na ogół nie są traktowane jako dowody potwierdzające posiadanie środków płatniczych. Obowiązujące przepisy zezwalają na wwóz i wywóz bez składania deklaracji celnej kwoty 10 tys. USD w gotówce lub jej równowartości w innych walutach.
Zgodnie z przepisami fitosanitarnymi zabroniony jest wwóz świeżych artykułów spożywczych lub żywności o niskim stopniu przetworzenia. Restrykcyjnie egzekwowane są przepisy zabraniające wwozu roślin, nasion, mięsa i wędlin (w tym paczkowanych i w puszkach) oraz produktów spożywczych przygotowanych metodami domowymi.
Praktycznie całkowitym zakazem wywozu objęte są rzadkie gatunki zwierząt. Wyjątkowo skrupulatnie zabrania się wywozu przedmiotów o wartości archeologicznej.
Cudzoziemiec przyjeżdżający do Meksyku może bez składania deklaracji celnej i ponoszenia opłat celnych wwieźć rzeczy przeznaczone do użytku osobistego, aparat fotograficzny i kamerę, jeden przenośny komputer, telefon komórkowy, dwa używane komplety osobistego sprzętu sportowego, radio lub radiomagnetofon, lekarstwa na własny użytek (w przypadku leków psychotropowych konieczna jest imienna recepta lekarska), do 20 paczek papierosów, do 3 l dowolnych napojów alkoholowych. Oprócz tego cudzoziemcy są zwolnieni od opłat przy wwozie do Meksyku wszelkich towarów w ilościach nie budzących podejrzeń, że mogą mieć przeznaczenie handlowe.
Podróżujące zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane - poprzez chip lub tatuaż. Właściciele muszą posiadać ich paszporty oraz zaświadczenie weterynaryjne.
Po przylocie do Meksyku fakt wwozu zwierzęcia musi być zgłoszony od razu na lotnisku, w biurze SAGARPA. Właściciel otrzyma certyfikat, pozwalający na legalny wwóz zwierzęcia. Szczegółowe informacje można uzyskać na http://www.senasica.sagarpa.gob.mx/.

PRZEPISY PRAWNE
Obrót narkotykami zagrożony jest sankcją karną od 10 do 25 lat pozbawienia wolności oraz dodatkowo grzywną.

MELDUNEK
Cudzoziemcy przyjeżdżający na pobyty turystyczne do  180 dni nie są objęci obowiązkiem meldunkowym.

UBEZPIECZENIE
Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego.


SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Podczas przekraczania granicy nie wymaga się przedstawienia zaświadczeń o szczepieniach przeciw chorobom zakaźnym. Zalecane: szczepienia przeciwko żółtaczce typu A,  żółtej gorączce. Praktycznie na całym terytorium kraju istnieje znaczne zagrożenie amebozą. W porze deszczowej (maj-listopad), głównie na terenach pokrytych lasem tropikalnym, występuje zagrożenie malarią. W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia amebozą oraz innymi bakteryjnymi i wirusowymi chorobami układu pokarmowego należy unikać spożywania posiłków przygotowywanych na ulicznych straganach, świeżych owoców i warzyw, które nie zostały poddane procesowi odkażania, a także wody innej niż butelkowana. Należy unikać napojów z lodem w małych barach i restauracjach, których stan sanitarny może budzić wątpliwości.
Za wszelkiego typu usługi medyczne (konsultacje lekarskie, leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne itp.) opłaty wnosi się z góry. W miastach oraz w dużych ośrodkach turystycznych opieka medyczna jest ogólnie dostępna.
W przypadku koniecznego pobytu w szpitalu zalecane jest posiadanie karty płatniczej Visa, Mastercard lub American Express, ponieważ nawet posiadanie wykupionego ubezpieczenia medycznego w solidnej firmie europejskiej nie gwarantuje, że szpital przyjmie pacjenta. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia typu płatne natychmiast w czasie leczenia za granicą;, a nie ubezpieczenia refundowanego po powrocie do kraju. 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Kierowcy powinni legitymować się międzynarodowym prawem jazdy, mimo że samochody można wypożyczyć nawet na podstawie polskiego dokumentu. Jednak w razie wypadku, zwłaszcza z udziałem innych pojazdów, posiadanie wyłącznie polskiego prawa jazdy może przysporzyć problemów. Na podstawie polskiego prawa jazdy, na wniosek zainteresowanego odpowiednie władze mogą wystawić meksykański duplikat. Przy wypożyczaniu samochodu należy zazwyczaj wpłacić kaucję, której wysokość uzależniona jest od marki samochodu, roku produkcji itp. (od 500 do 1000 USD).

BEZPIECZEŃSTWO
Meksyk zmaga się z przestępczością zorganizowaną (kartele narkotykowe), która pozostaje aktywna na znacznym obszarze kraju. W trakcie rywalizacji o wpływy, odnotowuje się przypadki starć z użyciem broni palnej w różnych punktach kraju. Generalnie jednak największą ostrożność należy zachować przy przemieszczaniu się w północnym pasie kraju (stany Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa oraz Baja California). Południowy pas kraju przy granicy z Gwatemalą i Belize pozostaje zasadniczo bezpieczny dla turystów. Nawet jednak tam należy liczyć się z istnieniem ustawianych często ad hoc patroli wojskowych (przemieszczając się, należy zawsze mieć przy sobie kopię paszportu).
Istnieje duże zagrożenie przestępczością pospolitą, zwłaszcza przy poruszaniu w mało turystycznych miejscach  w stanach Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Baja California, Sonora, gdzie można stać się ofiarą napadu, kradzieży czy rozboju z użyciem broni palnej. Zagrożeniem dla turystów są też tzw. porwania  ekspresowe, które mogą  się zdarzyć w razie np. wzięcia przypadkowej taksówki należącej do niesprawdzonej firmy. W mieście Meksyk lepiej wystrzegać się zatrzymywania taksówek na ulicy, a kiedy to możliwe należy wybierać taksówki zamawiane telefonicznie. W porwaniach mogą brać udział osoby podające się za funkcjonariuszy policji. Paszporty i bilety lotnicze lepiej pozostawić w hotelowych sejfach. W mieście Meksyk  należy się liczyć z dużym ryzykiem wystąpienia kradzieży kieszonkowych w metrze oraz w tzw. metrobusie. Zaleca się sporządzenie fotokopii paszportu.. Odradza się także pożyczania pieniędzy bądź umożliwianie skorzystania z własnej karty kredytowej przypadkowo poznanym osobom, zwłaszcza w kurotach turystycznych. Od lipca do listopada potencjalnym zagrożeniem w rejonie Zatoki Meksykańskiej są huragany. Planując wyjazd do Meksyku czy na Karaiby w tym okresie należy zapoznać się z ostrzeżeniami meteorologicznymi. Meksyk leży w strefie trzęsień ziemi, nie należy więc ignorować treści instrukcji alarmowych dostępnych w hotelach oraz budynkach użyteczności publicznej.

PRZYDATNE INFORMACJE
W dużych ośrodkach turystycznych można płacić dolarami amerykańskimi.
W miastach i centrach turystycznych akceptowane są ważniejsze międzynarodowe karty kredytowe typu VISA, Mastercard oraz w ograniczonym zakresie American Express, chociaż przy wjeździe na terytorium Meksyku nie są one potwierdzeniem posiadania przez cudzoziemca środków finansowych. W razie utraty karty należy ją niezwłocznie zablokować, telefonując pod numer podany przez bank, który wydał  kartę.
Należy pamiętać o obligatoryjnym napiwku (10-15%) w restauracjach, barach i kawiarniach, nie  jest on automatycznie wliczany w rachunek.
Zwyczaje meksykańskie nie pozwalają zaprzeczać gościom ani na ich pytania odpowiadać przecząco . Meksykanie chętnie i przyjaźnie dają wskazówki zagubionym kierowcom czy turystom, co nie oznacza, iż naprawdę wiedzą, jak dojechać czy dojść do wskazanego miejsca - warto zweryfikować informację u kilku osób.
W Meksyku stosuje się napięcie 110 V, co w przypadku urządzeń z Polski oznacza konieczność zastosowania adaptera i transformatora.  
Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych
ambasador: Anna Niewiadomska
Meksyk, Meksyk, Cracovia 40, Col. San Angel , 01000
Tel. dyżurny: +52 55 54812050 Faks: +52 55 56167314
meksyk.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

MEKSYK - galerie i zdjęcia z podróży

MEKSYK / Yucatan Penisula / Chichen Itza / Chichen ItzaMEKSYK / brak / Meksyk / Mały indiański sprzedawca - poprawioneMEKSYK / Oaxaca State / Monte Alban / Monte Alban...niebo do wynajeciaMEKSYK / Mexico City / Mexico City / Centro HistoricoMEKSYK / - / Monte Alban / Na szczycieMEKSYK / Jukatan / Wioska Puerto Morelos / Karaibskie klimaty cd.MEKSYK / Tabasco & Chiapas / Palenque Ruins / Palenque RuinsMEKSYK / Yucatan Penisula / Tulum / ruiny w TulumMEKSYK / Mexico City / Mexico City / fontanna na placu Palacu PrezydenckiegoMEKSYK / Yucatan Penisula / Tulum / plarza w TulumMEKSYK / - / Tulum / Nad morzem KaraibskimMEKSYK / Stan Chiapas / San Juan Chamula / CmentarzMEKSYK / - / Hierve El Agua / DzieciakiMEKSYK / - / Tulum / Zwiedzając ruinyMEKSYK / Jukatan / Wioska Puerto Morelos / Karaibskie klimaty cd.MEKSYK / brak / Mexico City / MariachiMEKSYK / Jukatan / Morze Karaibskie_wyspa Cozumel / Karaibskie klimatyMEKSYK / - / Mexico City / Pałac Sztuk PięknychMEKSYK / - / Tulum / SmokMEKSYK / - / Xochimilco / Łodzie trajineras

MEKSYK - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Aktualne informacje MEKSYK 635 12-03-24
Bilety lotnicze MEKSYK 683 20-11-23
Komunikacja MEKSYK 887 10-10-23
Calakmul MEKSYK 987 14-05-23
Meksyk MEKSYK 413 24-05-22
Bilety lotnicze do Cancun MEKSYK 3870 19-12-21
Tulum pogoda styczeń MEKSYK 2019 27-11-21
Wspólny transport Mexico to Oaxaca 30.10 MEKSYK 397 13-10-21
aktualne informacje MEKSYK 3549 05-07-21
bezpieczenstwo Meksyk MEKSYK 12904 24-02-20
przejazd Oaxaca - Palenque MEKSYK 3356 24-02-20
Meksyk w pazdzierniku - szukam informacji MEKSYK 4049 27-09-19
Dobre ceny lotów do Meksyku MEKSYK 3319 09-08-19
Sylwester w Meksyku MEKSYK 2694 01-08-19
Wyprawa Meksyk - 2 tyg - 5 250 zł (wraz z lotem) MEKSYK 2716 18-06-19
Wyprawa do Meksyku - październik 2019 MEKSYK 2678 15-06-19
SZALONY MEKSYK - szukam porady... i chętnych! MEKSYK 5285 09-06-19
Wyprawa do Meksyku MEKSYK 2972 26-05-19
TANIE LOTY DO MEKSYKU MEKSYK 3984 23-05-19
Jaki termin wyjazdu jest najlepszy? MEKSYK 2790 20-05-19
Paszport tymczasowy MEKSYK 2867 25-04-19
Playa del Carmen MEKSYK 2874 15-04-19
Meksyk MARZEC MEKSYK 2701 10-03-19
Szukam godnego polecenia kierowcy po Meksyku - Jucatan MEKSYK 2331 18-02-19
Riviera Maya - Jukatan MEKSYK 2775 19-01-19
Polskie biuro wycieczek fakultatywnych Turkusowy Meksyk 🤗 MEKSYK 2562 27-11-18
Odsprzedam wakacje MEKSYK 2797 24-11-18
Wodorosty w morzu karaibskim meksykańskim MEKSYK 2541 21-10-18
Biuro podróży Turkusowy Meksyk na półwyspie Jukatan MEKSYK 2834 11-10-18
Koniec z wodorastami ! Półwysep oczyszczony MEKSYK 2301 03-10-18

MEKSYK - artykuły i relacje z podróży

MEKSYK / Guerrero / Acapulco / Zachód słońca nad Zatoką  Acapulco
2023-01-29
igebski

kraje: MEKSYK
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 575
liczba komentarzy: 0

W krainie Azteków

Relacja zw zwiedzania Mexico City (park Chapultepec, Xochimilco, sanktuarium MB z Guadelupe), Teotihuacan, Taxco, Acapulco i Laguna Coyuca.

Czytaj więcej

MEKSYK / Oaxaca / Oaxaca / Przebrania podczas obchodów Święta Zmarłych w Meksyku
2019-12-01
mwasikow

kraje: MEKSYK
zawartość: zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 1174
liczba komentarzy: 0

Realacja z wyjazdu do Meksyku na obchody Święta Zmarłych

Hej, Globtroterzy! Zapraszam na relację z wyprawy do Meksyku, podczas której mieliśmy okazję obejrzeć jak Meksykanie świętują Dzień Zmarłych, czyli Dia de los Muertos. Zobaczyliśmy dwie różne tradycje - w stanie Oaxaca i w stanie Morelos, zobaczcie i Wy :)

Czytaj więcej

MEKSYK / Michoacan / Zamora / Jezioro Camecuaro
2019-05-10
mwasikow

kraje: MEKSYK
zawartość: zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 1341
liczba komentarzy: 0

Jezioro Camecuaro

Magiczne meksykańskie jezioro otoczone bardzo starymi drzewami nadającymi mu magicznego charakteru.

Czytaj więcej

MEKSYK / Quintana Roo / Playa del Carmen / Meksyk
2018-07-14
Tuan de Paso

kraje: MEKSYK
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, mapy, linki
liczba odwiedzin: 2447
liczba komentarzy: 0

Garstka Informacji Praktycznych - Meksyk 2018

Na zakończenie wszystkich relacji fabularnych z autostopowych podróży po Republice, podrzucam jeszcze garść informacji praktycznych, które przydadzą się każdemu planującemu samodzielną podróż do Meksyku :) Jest to zbiór najważniejszych informacji praktycznych dla osób planujących indywidualny wyjazd do Meksyku. Zebrane porady są częścią wiedzy zebranej na przestrzeni kolejnych podróży autostopowych po Meksyku, z których ostatnia zakończyła się na początku 2018 roku. Kompendium wiedzy skompresowałem do granic możliwości, by tylko przekazać najważniejsze informacje praktyczne i szybko wprowadzić Was w meksykańskie realia bez konieczności przeglądania połowy Internetu przed wyprawą.

Czytaj więcej

MEKSYK / Tabasco / Villahermosa / Beton i Dżungla
2018-07-07
Tuan de Paso

kraje: MEKSYK
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, mapy, linki
liczba odwiedzin: 1759
liczba komentarzy: 0

Tabasco i Veracruz

Tabasco i Veracruz. Dwa podobne do siebie stany położone nad zatoką Meksykańską. Łącznie jakieś tysiąc kilometrów wybrzeża w karaibskim stylu. Podczas gdy Tabasco było spokojne i trochę zapomniane przez świat, to tętniące życiem kulturalnym Veracruz przeżywało swoją drugą młodość i okazało się być najbardziej niedocenianym stanem Republiki.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Czy znacie jakieś tytuły, zespoły muzyki meksykańskiej? Bardzo mi się ona podoba a nie mogę niczego znaleźć.

2006-01-26 17:18:09 mała-mi

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl