Przewodniki

MEKSYK - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

Ameryka ŚrodkowaMEKSYK
MEKSYK
(Meksykańskie Stany Zjednoczone)
Stolica: Meksyk
Waluta: peso meksykańskie (MXN), 1 MXN = 100 centavos;
Język urzędowy: hiszpański, inne języki: nahuatl, maja

MEKSYK


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZY, PRZEPISY WJAZDOWE
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich w przypadku pobytów turystycznych, prywatnych lub służbowych nie przekraczających 180 dni. Osoby udające się do Meksyku w celu podjęcia pracy, działalności handlowej, nauki etc. obowiązane są mieć wizę odpowiadającą charakterowi ich pobytu. Przedłużenie pobytu w Meksyku bez uprzedniego uzyskania zgody władz imigracyjnych może spowodować podjęcie decyzji o deportacji oraz nałożeniu na cudzoziemca kary w postaci grzywny, a także o wydaniu zakazu ponownego wjazdu. Szczegółowe informacje o zasadach wjazdu, pobytu oraz procedurach uzyskiwania pozwoleń na pobyt przekraczający 180 dni można uzyskać w centrali Narodowego Instytutu Migracji (Instituto Nacional de Migración - INM) w stolicy kraju lub w licznych oddziałach terenowych. Informacje, w tym wzory wniosków oraz wykaz wymaganych dokumentów, można też uzyskać na stronie internetowej www.inm.gob.mx.
Wymagany minimalny okres ważności paszportu przy wjeździe do Meksyku wynosi 6 miesięcy. Podróż do strefy przygranicznej z USA z biletem w jedną stronę i bez wizy amerykańskiej może być podstawą do wydania decyzji o tymczasowym zatrzymaniu i wszczęcia procedury deportacyjnej. Należy pamiętać, że tzw. Formularz Migracyjny (FMT), który w przypadku podróży samolotem rozdawany jest już na pokładzie, po wypełnieniu musi być opieczętowany przez urzędnika migracyjnego podczas przekraczania granicy (w przypadku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko, a nie docelowe). Jeżeli wjazd do Meksyku następuje przez jeden z punktów kontroli na granicy ze Stanami Zjednoczonymi, w celu uzyskania formularza należy bezzwłocznie skierować się do jednego z  meksykańskich urzędów konsularnych, zlokalizowanych w pasie przygranicznym. Oryginał wypełnionego formularza odbiera funkcjonariusz służb migracyjnych, natomiast ostemplowaną kopię FMT należy zachować i okazać w momencie wyjazdu z Meksyku. Brak kopii formularza (a w przypadku jego utraty - niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego faktu na policji) może oznaczać przy wyjeździe  nałożenie grzywny w wysokości do 100 USD. Funkcjonariusze służb granicznych mają obowiązek odnotowywania wjazdu i wyjazdu przez odciśnięcie stempla w paszporcie cudzoziemca. Konsekwencją nieostemplowania paszportu mogą być utrudnienia w przypadku ponownego wjazdu na terytorium Meksyku.
Przy przekraczaniu granicy drogą lądową należy wnieść tzw. opłatę turystyczną w wysokości ok. 25 USD. W przypadku podróży samolotem jest ona wliczona w cenę biletu. Turyści przekraczający granicę w portach morskich wnoszą opłatę w wysokości ok. 5 USD.
Uwaga: przy przelocie tranzytem przez terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki konieczna jest wiza tranzytowa tego kraju.PRZEPISY CELNE
Podczas przekraczania granicy należy wypełnić formularz deklaracji celnej. W przypadku podróży rodzinnej wypełnia się jeden formularz na całą rodzinę.
Przepisy nie regulują wysokości środków finansowych wymaganych na pokrycie kosztów pobytu w Meksyku. W odniesieniu do turystów indywidualnych umownie przyjmuje się, że wymagana kwota to ok. 100 USD na każdy dzień pobytu, przy czym karty kredytowe lub płatnicze na ogół nie są traktowane jako dowody potwierdzające posiadanie środków płatniczych. Obowiązujące przepisy zezwalają na wwóz i wywóz bez składania deklaracji celnej kwoty 10 tys. USD w gotówce lub jej równowartości w innych walutach.
Zgodnie z przepisami fitosanitarnymi zabroniony jest wwóz świeżych artykułów spożywczych lub żywności o niskim stopniu przetworzenia. Restrykcyjnie egzekwowane są przepisy zabraniające wwozu roślin, nasion, mięsa i wędlin (w tym paczkowanych i w puszkach) oraz produktów spożywczych przygotowanych metodami domowymi.
Praktycznie całkowitym zakazem wywozu objęte są rzadkie gatunki zwierząt. Wyjątkowo skrupulatnie zabrania się wywozu przedmiotów o wartości archeologicznej.
Cudzoziemiec przyjeżdżający do Meksyku może bez składania deklaracji celnej i ponoszenia opłat celnych wwieźć rzeczy przeznaczone do użytku osobistego, aparat fotograficzny i kamerę, jeden przenośny komputer, telefon komórkowy, dwa używane komplety osobistego sprzętu sportowego, radio lub radiomagnetofon, lekarstwa na własny użytek (w przypadku leków psychotropowych konieczna jest imienna recepta lekarska), do 20 paczek papierosów, do 3 l dowolnych napojów alkoholowych. Oprócz tego cudzoziemcy są zwolnieni od opłat przy wwozie do Meksyku wszelkich towarów w ilościach nie budzących podejrzeń, że mogą mieć przeznaczenie handlowe.
Podróżujące zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane - poprzez chip lub tatuaż. Właściciele muszą posiadać ich paszporty oraz zaświadczenie weterynaryjne.
Po przylocie do Meksyku fakt wwozu zwierzęcia musi być zgłoszony od razu na lotnisku, w biurze SAGARPA. Właściciel otrzyma certyfikat, pozwalający na legalny wwóz zwierzęcia. Szczegółowe informacje można uzyskać na http://www.senasica.sagarpa.gob.mx/.

PRZEPISY PRAWNE
Obrót narkotykami zagrożony jest sankcją karną od 10 do 25 lat pozbawienia wolności oraz dodatkowo grzywną.

MELDUNEK
Cudzoziemcy przyjeżdżający na pobyty turystyczne do  180 dni nie są objęci obowiązkiem meldunkowym.

UBEZPIECZENIE
Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego.


SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Podczas przekraczania granicy nie wymaga się przedstawienia zaświadczeń o szczepieniach przeciw chorobom zakaźnym. Zalecane: szczepienia przeciwko żółtaczce typu A,  żółtej gorączce. Praktycznie na całym terytorium kraju istnieje znaczne zagrożenie amebozą. W porze deszczowej (maj-listopad), głównie na terenach pokrytych lasem tropikalnym, występuje zagrożenie malarią. W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia amebozą oraz innymi bakteryjnymi i wirusowymi chorobami układu pokarmowego należy unikać spożywania posiłków przygotowywanych na ulicznych straganach, świeżych owoców i warzyw, które nie zostały poddane procesowi odkażania, a także wody innej niż butelkowana. Należy unikać napojów z lodem w małych barach i restauracjach, których stan sanitarny może budzić wątpliwości.
Za wszelkiego typu usługi medyczne (konsultacje lekarskie, leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne itp.) opłaty wnosi się z góry. W miastach oraz w dużych ośrodkach turystycznych opieka medyczna jest ogólnie dostępna.
W przypadku koniecznego pobytu w szpitalu zalecane jest posiadanie karty płatniczej Visa, Mastercard lub American Express, ponieważ nawet posiadanie wykupionego ubezpieczenia medycznego w solidnej firmie europejskiej nie gwarantuje, że szpital przyjmie pacjenta. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia typu płatne natychmiast w czasie leczenia za granicą;, a nie ubezpieczenia refundowanego po powrocie do kraju. 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Kierowcy powinni legitymować się międzynarodowym prawem jazdy, mimo że samochody można wypożyczyć nawet na podstawie polskiego dokumentu. Jednak w razie wypadku, zwłaszcza z udziałem innych pojazdów, posiadanie wyłącznie polskiego prawa jazdy może przysporzyć problemów. Na podstawie polskiego prawa jazdy, na wniosek zainteresowanego odpowiednie władze mogą wystawić meksykański duplikat. Przy wypożyczaniu samochodu należy zazwyczaj wpłacić kaucję, której wysokość uzależniona jest od marki samochodu, roku produkcji itp. (od 500 do 1000 USD).

BEZPIECZEŃSTWO
Meksyk zmaga się z przestępczością zorganizowaną (kartele narkotykowe), która pozostaje aktywna na znacznym obszarze kraju. W trakcie rywalizacji o wpływy, odnotowuje się przypadki starć z użyciem broni palnej w różnych punktach kraju. Generalnie jednak największą ostrożność należy zachować przy przemieszczaniu się w północnym pasie kraju (stany Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa oraz Baja California). Południowy pas kraju przy granicy z Gwatemalą i Belize pozostaje zasadniczo bezpieczny dla turystów. Nawet jednak tam należy liczyć się z istnieniem ustawianych często ad hoc patroli wojskowych (przemieszczając się, należy zawsze mieć przy sobie kopię paszportu).
Istnieje duże zagrożenie przestępczością pospolitą, zwłaszcza przy poruszaniu w mało turystycznych miejscach  w stanach Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Baja California, Sonora, gdzie można stać się ofiarą napadu, kradzieży czy rozboju z użyciem broni palnej. Zagrożeniem dla turystów są też tzw. porwania  ekspresowe, które mogą  się zdarzyć w razie np. wzięcia przypadkowej taksówki należącej do niesprawdzonej firmy. W mieście Meksyk lepiej wystrzegać się zatrzymywania taksówek na ulicy, a kiedy to możliwe należy wybierać taksówki zamawiane telefonicznie. W porwaniach mogą brać udział osoby podające się za funkcjonariuszy policji. Paszporty i bilety lotnicze lepiej pozostawić w hotelowych sejfach. W mieście Meksyk  należy się liczyć z dużym ryzykiem wystąpienia kradzieży kieszonkowych w metrze oraz w tzw. metrobusie. Zaleca się sporządzenie fotokopii paszportu.. Odradza się także pożyczania pieniędzy bądź umożliwianie skorzystania z własnej karty kredytowej przypadkowo poznanym osobom, zwłaszcza w kurotach turystycznych. Od lipca do listopada potencjalnym zagrożeniem w rejonie Zatoki Meksykańskiej są huragany. Planując wyjazd do Meksyku czy na Karaiby w tym okresie należy zapoznać się z ostrzeżeniami meteorologicznymi. Meksyk leży w strefie trzęsień ziemi, nie należy więc ignorować treści instrukcji alarmowych dostępnych w hotelach oraz budynkach użyteczności publicznej.

PRZYDATNE INFORMACJE
W dużych ośrodkach turystycznych można płacić dolarami amerykańskimi.
W miastach i centrach turystycznych akceptowane są ważniejsze międzynarodowe karty kredytowe typu VISA, Mastercard oraz w ograniczonym zakresie American Express, chociaż przy wjeździe na terytorium Meksyku nie są one potwierdzeniem posiadania przez cudzoziemca środków finansowych. W razie utraty karty należy ją niezwłocznie zablokować, telefonując pod numer podany przez bank, który wydał  kartę.
Należy pamiętać o obligatoryjnym napiwku (10-15%) w restauracjach, barach i kawiarniach, nie  jest on automatycznie wliczany w rachunek.
Zwyczaje meksykańskie nie pozwalają zaprzeczać gościom ani na ich pytania odpowiadać przecząco . Meksykanie chętnie i przyjaźnie dają wskazówki zagubionym kierowcom czy turystom, co nie oznacza, iż naprawdę wiedzą, jak dojechać czy dojść do wskazanego miejsca - warto zweryfikować informację u kilku osób.
W Meksyku stosuje się napięcie 110 V, co w przypadku urządzeń z Polski oznacza konieczność zastosowania adaptera i transformatora.  
Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych
ambasador: Anna Niewiadomska
Meksyk, Meksyk, Cracovia 40, Col. San Angel , 01000
Tel. dyżurny: +52 55 54812050 Faks: +52 55 56167314
meksyk.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

MEKSYK - galerie i zdjęcia z podróży

MEKSYK / Puebla / Acatepec / Indiański kościółekMEKSYK / - / w okresie prekolumbijskim najważniejsze centrum handlowe Mezoameryki. / Ruiny Tlatelolco, Mexico CityMEKSYK / Mexico City / Mexico City / fontanna na placu Palacu PrezydenckiegoMEKSYK / Chiapas / San Cristobal / San DomingoMEKSYK / - / Zatoka Celestun / Klimaty zatoki MEKSYK / - / Sanktuarium Matki Boskiej z Guadelupe / Mexico CityMEKSYK / - / Zatoka Celestun / Flamingi karmazynoweMEKSYK / - / Chichen Itza / Chichen ItzaMEKSYK / - / Stan Chiapas / Meksyk prowincjonalnyMEKSYK / - / W drodze  / Meksyk prowincjonalnyMEKSYK / Meksyk / Meksyk / Meksykańskie skrajnościMEKSYK / Ciudad de Mexico / Muzeum Antropologiczne / TlalocMEKSYK / Jukatan / Celestun / ŚniadanieMEKSYK / Yukatan / Tulum / oswiezajacoMEKSYK / Jukatan / Tulum / Piękno MeksykuMEKSYK / Jukatan / Okolice Coba / Portret dziewczynkiMEKSYK / Campeche / Przydrożna knajpka / Ani łyżeczki więcejMEKSYK / . / Monte Alban / PanoramaMEKSYK / - / Isla Mujeres / Isla MujeresMEKSYK / - / MEXICO CITY  / Mexico City

MEKSYK - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Chihuahua! ;) MEKSYK 3784 03-05-18
Sierpień w Playa del Carmem, kto pomoże? :-) MEKSYK 278 23-04-18
SZALONY MEKSYK - szukam porady... i chętnych! MEKSYK 1010 14-04-18
Meksyk wynajem samochodu MEKSYK 264 06-04-18
Jaka waluta do Meksyku MEKSYK 242 29-03-18
Meksyk Pólnocny MEKSYK 180 12-02-18
Cancun - podwodne muzeum (porady praktyczne) MEKSYK 3052 31-01-18
Playa del carmen - styczeń MEKSYK 563 17-01-18
Moje wakacje w Meksyku MEKSYK 490 09-01-18
Pomóżcie rada. Jukatan. MEKSYK 680 18-12-17
Odsprzedam tanio wakacje w Meksyku 15.12-23.12.2017 MEKSYK 381 07-12-17
Puebla MEKSYK 283 02-12-17
Wulkany Izta-Popo Zoquiapan National Park MEKSYK 255 02-12-17
Wjazd do Gwatemali i Belize wynajętym samochodem MEKSYK 1033 20-11-17
Wynajem samochodu MEKSYK 947 25-10-17
Gotowka MEKSYK 767 24-10-17
nocleg w Tulum/Meksyk MEKSYK 4141 01-10-17
Antigua (Gwatemala) - do Meksyk MEKSYK 574 24-09-17
Nurkowanie MEKSYK 505 15-09-17
Meksyk - weryfiklacja planu MEKSYK 1085 23-08-17
Autostop - bezpieczeństwo, MEKSYK 1060 17-08-17
Backpacking i diving MEKSYK 702 17-08-17
Meksyk na szybko - pisze się ktoś??? MEKSYK 1469 04-08-17
Listopad MEKSYK 694 26-07-17
podróż na własną rękę MEKSYK 2242 17-06-17
MEKSYK NA DZIKO jaki może byc koszt pobytu MEKSYK 12918 06-06-17
Meksyk w lipcu MEKSYK 855 30-05-17
bezpieczenstwo Meksyk MEKSYK 7102 09-05-17
Meksyk na własną rękę. MEKSYK 8232 09-05-17
Miasto Meksyk - Alfabet Stolicy MEKSYK 630 09-05-17

MEKSYK - artykuły i relacje z podróży

MEKSYK / Oaxaca / Zipolite / Zachody Słońca nad Pacyfikiem
2018-06-15
Tuan de Paso

kraje: MEKSYK
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, mapy
liczba odwiedzin: 68
liczba komentarzy: 0

Utopijny Stan Oaxaca na Południu Meksyku

Niedostępne góry Sierra Madre del Sur oraz tropikalne zakamarki wybrzeża stanu Oaxaca skrywały miejsca niezwykłe. Zachody słońca w San José del Pacífico na tle pofalowanych pasm górskich, które spokojnie opadały aż do Oceanu były prawdopodobnie najlepszym widokiem ostatnich lat. Naznaczona mistycznymi doświadczeniami oraz radosną, psychodeliczną kulturą Oaxaca momentami przypominała naturalnie powstałą utopię, gdzie życie leniwie płynęło w pełnej harmonii z kosmosem. Piękno przyrody, życzliwie otwarci ludzie oraz swoisty mikroklimat sprawiały, że w mikroświecie powstałym na prowincji Oaxaca oddychało się zupełnie innym powietrzem.

Czytaj więcej

MEKSYK / Oaxaca / Hierve el Agua / Hierve el Agua
2018-06-10
Tuan de Paso

kraje: MEKSYK
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, mapy
liczba odwiedzin: 110
liczba komentarzy: 0

Oaxaca I: Dzikie Południe Meksyku

Miasto Oaxaca. Pierwszy przystanek na południu Meksyku. Po niebezpiecznej, autostopowej przeprawie znalazłem się w stolicy najbardziej zróżnicowanego etnicznie i kulturowo stanu Meksyku. Zbudowane z zielonej skały miasto nad wyraz tętniło życiem, a jego najbliższe okolice skrywały niesamowite miejsca, o których opowiadano jeszcze bardziej niesamowite historie. Najbardziej zapadły mi w pamięć spetryfikowane wodospady Hierve el Agua, które wydawały się leżeć na najdalszym możliwym krańcu świata oraz historia nigdy niepodbitego plemienia los Mixes.

Czytaj więcej

MEKSYK / Puebla / Puebla / Zachód Słońca w Puebla
2018-06-05
Tuan de Paso

kraje: MEKSYK
zawartość: droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 171
liczba komentarzy: 0

Najniebezpieczniejszy region Meksyku

Krótki wpis z samego początku większej wyprawy do najbardziej odległych i najdzikszych zakątków południowych rubieży Republiki. Odwiedzona przez mnie Puebla miała okazać się najspokojniejszą i najbardziej europejską z wielkich, meksykańskich aglomeracji. Sielankowa atmosfera panująca w mieście znalazła odzwierciedlenie w tekście. Niemniej jednak, najciekawszym kąskiem jest tutaj druga część relacji, w której opisałem moje karkołomne i nieświadome łapanie stopa w najniebezpieczniejszym regionie Meksyku, gdzie każdy z przejeżdżających kierowców miał w oczach strach człowieka walczącego o przetrwanie.

Czytaj więcej

MEKSYK / Jalisco / Tequila / Pola Agawy
2017-12-03
Tuan de Paso

kraje: MEKSYK
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, mapy
liczba odwiedzin: 372
liczba komentarzy: 2

Guadalajara z widokiem na Pacyfik

(...) wszystkie te miejsca łączył Pacyfik, uniwersalna mentalność i kultura latynoskich ludzi wybrzeża, która była ponad różnicami narodowymi. Charakter mieszkańców i rytm życia nad Oceanem był zawsze taki sam. Miejsca te zawsze zachwycały swoim wolno płynącym czasem, widokami i orzeźwiającą, morską bryzą. Zawsze też będą przyciągać ludzi, zawsze będą takie same...

Czytaj więcej

MEKSYK / Zacatecas / Zacatecas / Widok z Bufa
2017-11-18
Tuan de Paso

kraje: MEKSYK
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia, mapy, linki
liczba odwiedzin: 368
liczba komentarzy: 0

Przedsmak Północy Meksyku

"Gdzieś podczas wyczekiwanego od dawna obiadu przy polnej drodze  na Zacatecas zaszczepił we mnie nigdy niezrealizowany pomysł udania się jeszcze dalej na północ, na pełną skorpionów, kowbojów i narcos pustynię kraju, aż do Tijuany i dziewiczych plaż Dolnej Kalifornii. Pomimo, że północ uważałem do tej pory za typowy region no-go, to podczas tej wyprawy zacząłem się przekonywać, że pewnego dnia powinienem to zrobić: powinienem przejechać stopem od Ushuaia w Argentynie aż do Alaski, pokonać całą drogę Panamericana i przedrzeć się z południowego ekstremum planety, aż na samą północ, a potem najlepiej jeszcze w zimę pieszo przejść cieśninę Beringa i wrócić stopem przez Syberię, aż do Europy..."

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Czy znacie jakieś tytuły, zespoły muzyki meksykańskiej? Bardzo mi się ona podoba a nie mogę niczego znaleźć.

2006-01-26 17:18:09 mała-mi

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

05-30
Z emigracji do Hiszpanii, czyli gdzie zamieszkać na emeryturze

Każdy pracujący człowiek, przynajmniej raz w roku potrzebuje dłuższego urlopu, by zregenerować siły, odpocząć psychicznie od codziennych zajęć i w miarę możliwości zrealizować marzenia. Może to być wycieczka do egzotycznego kraju, wyjazd do rodziny lub remont w domu. Tak czy inaczej, chodzi o to, by dzień urlopu nie przypominał dnia codziennego i przynosił zadowolenie. Z reguły urlop planuje się z wyprzedzeniem, śledząc oferty biur turystycznych, sprawdzając ceny biletów lub wolne terminy fachowców od remontów.

06-01
Urlop na Ukrainie, tak, nie?

Ile osób słysząc propozycje urlopowe dotyczące tego kraju tylko się uśmiechnie? Czy słusznie? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie opisując relacje z mojego pobytu u naszych sąsiadów.

05-10
ROSJA - rozmowy trochę nietypowe...
05-06
Gruzja jest piękna! Na pewno?...
05-04
Wokół Wysp Brytyjskich - część pi...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2018 Globtroter.pl