Przewodniki

TURCJA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

AzjaTURCJA
TURCJA
(Republika Turcji)
Stolica: Ankara
Waluta: LIRA TURECKA (Turk Lirasi TL)
Język urzędowy: turecki
Inne języki: kurdyjski, arabski

TURCJA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA,PRZEPISY WJAZDOWE
Od obywateli polskich wymagane są wizy uprawniające do wjazdu i pobytu na terenie Turcji. Nie ma możliwości wjazdu za okazaniem dowodu osobistego.
Od dnia 1 marca 2011 roku obywatelom polskim, posiadającym paszporty zwykłe, na przejściach granicznych Republiki Turcji jest wydawana wielokrotna wiza turecka uprawniająca do pobytu łącznie do 90 dni w ciągu 180 dni jej ważności (licząc od daty pierwszego wjazdu), w formie naklejki wklejonej do okazanego przy wjeździe do Turcji paszportu, za opłatą w wysokości 20 USD/15 EUR. W związku z powyższym obywatele polscy przy wjeździe do Turcji winni posiadać paszporty ważne na okres co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu.
Wydawane na przejściach granicznych obywatelom polskim wizy w formie naklejki są wyłącznie wizami turystycznymi. Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Turcji na pobyt dłuższy (powyżej 90 dni) w celach innych niż turystyczne np. podjęcia szkolenia, nauki, pracy, uczestniczenia w badaniach, wykonywania prac montażowo-serwisowych, połączenia się z rodziną, powinny otrzymać w Ambasadzie Republiki Turcji wizy odpowiednie do celu planowego pobytu.
Osoby przyjeżdżające indywidualnie mogą być poproszone o okazanie środków finansowych na czas pobytu, przy czym zależy to głównie od woli urzędnika. W przypadku samowolnego przedłużenia pobytu na podstawie wizy turystycznej należy liczyć się z karą pieniężną w wysokości zależnej od czasu przedłużenia pobytu, oraz z zakazem ponownego wjazdu do Turcji proporcjonalnie do okresu nielegalnego pobytu na jej terytorium. W skrajnych przypadkach, np. przedłużenia pobytu o kilka miesięcy, możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazdu do Turcji na czas nieokreślony.
Szczegółowe informacje na temat uzyskania wiz podane są na stronie internetowej: http://www.e-konsolosluk.net/

BEZPIECZEŃSTWO
Wobec stale napiętej - szczególnie we wschodniej części kraju - sytuacji politycznej, przypomina się turystom o możliwości wystąpienia na terenie Turcji zdarzeń takich jak zamachy bombowe, terrorystyczne, akty przemocy, itp., na które mogą przypadkowo być narażeni podróżujący Polacy.
Mając na uwadze zminimalizowania ryzyka uczestniczenia w takim wydarzeniu zalecamy zachowanie podstawowych i uniwersalnych zasad bezpieczeństwa podróżowania, takich jak:
unikanie zgromadzeń, miejsc zatłoczonych, które mogą być łatwym celem ataku bombowego czy terrorystycznego,
unikanie podróży do miejsc (szczególnie położonych we wschodniej Turcji), w których toczą się konflikty, demonstracje, itp.,
zachować rozsądek i środki ostrożności podczas korzystania z publicznych środków transportu i przebywania w miejscach publicznych (centra handlowe, targi, dworce autobusowe, itp.),

W związku z działaniami mafii narkotykowej kierowanej przez obywateli państw afrykańskich przestrzegamy aby unikać propozycji przewozu narkotyków lub przewozu bagażu przekazanego od innej osoby, który może zawierać ukryte narkotyki.
Ponadto:
unikanie samotnych podróży, zwłaszcza przez kobiety, realizować  podróż w grupie, najlepiej w znanym męskim towarzystwie, unikać autostopu jako środka transportu,
rezygnacja z zaproszeń na noclegi, do lokalu lub na poczęstunek przez osoby przypadkowo poznane, gdzie pod groźbą trzeba zapłacić słony rachunek za zamówiony alkohol i obsługą damską,
zachowywanie szacunku dla miejscowych zwyczajów, miejsc kultu religijnego,
zachowanie zasad skromnego ubioru, nie prowokującego zwłaszcza męskiej części społeczeństwa,
utrzymywanie kontaktu telefonicznego ze znajomymi i rodziną i informowanie ich o miejscu rozmowy i planach podróży na najbliższe dni,
stosowanie się do wskazówek miejscowej policji, żandarmerii i władz lokalnych w kwestii bezpieczeństwa, i organizatorów pobytów turystycznych.

PRZEPISY CELNE
Brak ograniczeń w przywozie środków płatniczych, przy czym większe sumy (ponad 5000 USD) należy zgłosić przy wjeździe, by - jeśli nie zostaną wydane - nie było problemu z ich wywozem. Ilość przywożonych artykułów (ubrania, żywność, sprzęt turystyczny, itp.) nie może wskazywać na ich inne przeznaczenie niż do celów osobistych.

Nie wolno wywozić z Turcji przedmiotów o charakterze zabytkowym, historycznym - nawet najmniejszych wręcz kawałków starych rzeźb, płaskorzeźb itp.

PRZEPISY PRAWNE
W Turcji obowiązuje zakaz posiadania broni bez zezwolenia. Nie można też mieć noży o ostrzach dłuższych od palca serdecznego ani noży sprężynowych. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania narkotyków, nawet na potrzeby własne. Zaleca się, by osoby, które pozostawiały samochód bez nadzoru, sprawdziły przed wyjazdem, czy nie ma śladów ingerencji (czy nie umieszczono w pojeździe narkotyków bez wiedzy właściciela pojazdu).
Na terenie Turcji znajduje się dużo wyraźnie oznakowanych obiektów wojskowych. Nie należy w ich pobliżu robić zdjęć, zatrzymywać się, rozbijać namiotu itp.

MELDUNEK
Nie ma obowiązku meldunkowego, wyjąwszy meldunek w hotelach. Nie należy zostawiać paszportu do dyspozycji hotelu na czas pobytu, a jedynie okazać go przy załatwianiu formalności meldunkowych, co może wiązać się z koniecznością opłacenia z góry całego okresu pobytu w hotelu.

UBEZPIECZENIE
Od turystów nie wymaga się ubezpieczenia osobowego. Wskazane jest wykupienie przed przyjazdem do Turcji ubezpieczenia, które pokrywałoby ewentualne wydatki z powodu choroby lub wypadku drogowego. Apeluje się do turystów, aby przy kupowaniu ubezpieczenia w ramach pakietu usług biura podróży należy zwracali uwagę na zakres ubezpieczenia, szczególnie zaś wyłączenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Służba zdrowia jest w znacznym stopniu prywatna. Wizyta u lekarza (bez zabiegów) może kosztować od 100 USD wzwyż, dzień pobytu w szpitalu - od 500 USD. Zabiegi są bardzo drogie. Aby uniknąć problemów z płatnościami za leczenie szpitalne należy posiadać odpowiednie ubezpieczenia lub możliwość płatności kartą kredytową. Większe szpitale mają podpisane umowy z ubezpieczycielami i honorują polisy ubezpieczeniowe. W mniejszych miejscowościach należy liczyć się z koniecznością dokonania opłaty gotówką (trzeba wówczas wziąć fakturę za usługę i wystąpić o zwrot kosztów do ubezpieczyciela). Wyposażenie szpitali jest na dobrym poziomie.
Nie ma wymogu dokonywania szczepień, jednak zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce, gdyż w razie poważniejszych zabiegów medycznych (np. operacji) wymaga się okazania zaświadczenia o szczepieniu. Brak zagrożeń epidemiologicznych.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Kierowcy zawodowi muszą posiadać wizę do pracy (szczególnie winni tego przestrzegać kierowcy autobusów turystycznych, busów i vanów przewożących ładunki). Osoby podróżujące do Turcji samochodem, którego nie są właścicielami, muszą mieć przy sobie notarialną zgodę właściciela pojazdu na jego użytkowanie, przetłumaczoną na język turecki przez tłumacza przysięgłego i zalegalizowaną przez Ambasadę Turcji w Warszawie. Wymagane jest ubezpieczenie OC dla pojazdu i zielona karta. Pojazdy wpisywane są do paszportu (podobnie sprzęt elektroniczny) oraz rejestrowane w systemie celnym. W razie kasacji pojazdu (lub urządzenia elektronicznego) należy wypisać go z paszportu w najbliższym urzędzie celnym na podstawie zaświadczenia z policji o zniszczeniu lub kradzieży.
Zagraniczny samochód może znajdować się na terytorium Turcji bez odprawy celnej do 6 m-cy, jednakże nie dłużej niż ważność zielonej karty. Przekroczenie terminu skutkuje natychmiastowym nałożeniem przy wywozie opłat i podatków w wysokości należnych opłat celnych.
Polskim prawem jazdy można się posługiwać bez ograniczeń czasowych. Jednakże osoby, które zamierzają przebywać w Turcji przez dłuższy czas, powinny mieć przy sobie potwierdzone przez miejscowego notariusza lub urząd konsularny RP tłumaczenie prawa jazdy. W razie utraty prawa jazdy należy zgłosić się na policję i uzyskać protokół kradzieży (lub zagubienia), który będzie stanowić podstawę do starania się po powrocie do Polski o nowe prawo jazdy. Na drogach należy zachować szczególną ostrożność, gdyż kierowcy tureccy nie przywiązują nadmiernej wagi do zasad ruchu drogowego. W razie wypadku należy pozostawić pojazd na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu policji.
PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Osoby podróżujące indywidualnie mogą korzystać z rozwiniętej sieci połączeń lotniczych, nielicznych połączeń kolejowych (www.tcdd.gov.tr), oraz bardzo popularnej komunikacji autobusowej. Ponadto na miejscu można wypożyczyć samochód. Uprzedza się, by nie korzystać z wypożyczalni ulicznych typu: 2, 3 samochody przy chodniku, biuro na stoliku. Najczęściej pojazdy te nie są w pełni sprawne i nie mają ważnych i kompletnych dokumentów. Przy wypożyczeniu właściciel żąda wpłacenia kaucji lub pozostawienia paszportu. Należy absolutnie unikać pozostawiania paszportu. W rejonach o charakterze typowo turystycznym nie ma problemu z noclegiem w stosunkowo tanich pensjonatach i hotelikach (ceny od 20 USD za nocleg od osoby). Brak rozwiniętej bazy turystycznej na wschodzie Turcji. Nie zaleca się podróżowania indywidualnie. Turyści nie powinni przyjmować w prezencie ani kupować wydawnictw (płyty, kasety, publikacje) w języku kurdyjskim, gdyż mimo oficjalnego uznania przez władze miejscowe języka kurdyjskiego za język mniejszości narodowej służby porządkowe mają negatywny stosunek do osób posiadających takie wydawnictwa (zatrzymanie, przeszukiwanie bagażu, składanie wyjaśnień). Podróżowanie autostopem nie jest popularne, dlatego zalecamy wyjątkową ostrożność (szczególnie kobietom) przy korzystaniu z tego środka transportu.

RELIGIA, OBYCZAJE
Turcja jest krajem muzułmańskim, co wymaga od cudzoziemców przestrzegania określonych zachowań, szczególnie przy zwiedzaniu miejsc kultu religijnego (w meczetach należy przed wejściem zdjąć obuwie, kobiety nie mogą wchodzić z odkrytymi głowami i ramionami, w szortach). Również podczas podróżowania po wschodnich rejonach Turcji kobiety nie powinny mieć odsłoniętych nóg, ramion. Kobiety poruszające się samotnie mogą byc narażone na kłopotliwe zaczepki, również w dużych miastach. Ewentualne pytania, np. o drogę, należy kierować (szczególnie mężczyźni) do mężczyzn. Nieznajomość języków obcych wśród ludności na prowincji może być przyczyną nieporozumień i potraktowania pytania jako próby zaczepki.

ŚWIĘTA
Ponieważ daty świąt muzułmańskich ustalane są według kalendarza muzułmańskiego (opartego na roku księżycowym), zmieniają się co roku. W święta zamknięte są urzędy publiczne, a większość  sklepów i punktów usługowych działa normalnie.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Dni pracy urzędów: poniedziałki-piątki w godz. 9.00-17.00. Załatwianie jakichkolwiek formalności jest uciążliwe i długotrwałe. Należy liczyć się z żądaniem ponoszenia nie zawsze uzasadnionych opłat.
Szczególnie we wschodnich rejonach Turcji w okresie ramadanu restauracje są nieczynne aż do godziny iftar (zachód słońca), o której można zjeść pierwszy posiłek. Do tej godziny należy unikać jedzenia czegokolwiek i picia w miejscach publicznych (na ulicy, w parku itp.).
Szczegółowe informacje oraz wzory banknotów i ich zabezpieczenia są dostępne w języku angielskim w formacie PDF na stronie tureckiego Banku Centralnego
Możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku VAT. Wniosek z załączonymi dowodami zakupu należy przesłać do Ministerstwa Finansów Republiki Turcji. Czas oczekiwania na zwrot jest bardzo długi.
Informacje na temat zabytków, muzeów itp. można znaleźć na oficjalnej stronie promocyjnej: http://www.goturkey.com/. Są tam linki do stron z informacjami na temat połączeń autobusowych, hoteli, pensjonatów, restauracji, ośrodków wypoczynkowych, zabytków.


Dowiedz się więcej na temat wycieczek do Turcji

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Turcji
ambasador: Marcin Wilczek
Turcja, Ankara, Atatürk Bulvari 241, 06650 Kavaklidere,
Tel.: +90 312 4572001 Tel.: +90 312 4675619 Tel.: +90 312 4572000 Tel. dyżurny: konsul +90 530 469 1261 Faks: konsulat +90 312 4688301 Faks: +90 312 4678963
ankara.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Stambule
konsul generalny: Mirosław Stawski
Turcja, Stambuł, GIZ 2000 PLAZA, Ayaza?a Köyü Yolu N.7, Kat:5, 34 398 Maslak - Istanbul
Tel.: +90 212 290 66 30 Tel.: +90 212 290 66 31 Tel. dyżurny: +90 530 469 18 81 Faks: +90 212 290 66 32
stambul.kg.konsulat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

TURCJA - galerie i zdjęcia z podróży

TURCJA / Propontyda / okolice Zunguldak / ślad na piaskuTURCJA / - / Stambuł / Widok z Bosforu TURCJA / Ankara / Ulus / KonkursTURCJA / Kapadocja / Göreme / GöremeTURCJA / - / Bergama / Bergama - Kestel BarajiTURCJA / zakynthos / zakynthos / zanteTURCJA / Riwiera Turecka / Side / Dla amatorów trik trakaTURCJA / Side / side / SideTURCJA / po drodze ze Stambułu do Kapadocji / Słone jezioro Tuz / Solne kwiatyTURCJA / Kapadocja / Miasto Ortahisar, światowe dziedzictwo Unesco / Twierdza UchisarTURCJA / Riwiera Turecka / Side / Ojciec NaroduTURCJA / Alania / Mangavat / meczetTURCJA / Kapadocja / Kapadocja / KonkursTURCJA / Mezopotamia / Harran / Domy - uleTURCJA / Srodkowa Anatolia / Kapadocja / GrzybkiTURCJA / Riwiera Turecka / Side / Bananowce pod balkonemTURCJA / - / ALANYA/MAHMUTLAR / Zachód.TURCJA / brak / brak / modlitwaTURCJA / - / Stambuł / Widok z Aya Sofia na Błękitny MeczetTURCJA / POłudniowa Anatolia / Wybrzeze Morza Srodziemnego / BAnanowe zbiory

TURCJA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Club Resort Atlantis TURCJA 931 20-06-22
Turcja 2022 Gumbet, hotel Ayaz Aqua pytania1 TURCJA 2419 09-05-22
Obecna sytuacja w Turcji TURCJA 4010 30-03-22
Wypożyczalnia samochodów TURCJA 5312 30-03-22
Ararat - góra 5137 m TURCJA 353 19-08-21
Płudniowo-wschodnia Turcja TURCJA 5333 27-10-20
słońce, morze ... to może Alanya? TURCJA 23708 27-09-20
autobusy KÂMİL KOÇ - jak kupić bilet online TURCJA 122 17-08-20
wjazd do Turcji Lądem TURCJA 6027 17-04-20
tur TURCJA 5152 07-10-19
Ważny paszport. TURCJA 5696 21-07-19
Kaçkar Dağı TURCJA 172 12-05-19
Internet i komunikacja miejska Istambuł TURCJA 5946 11-05-19
Gdzie on będzie ? TURCJA 5647 19-04-19
hotel na lotnisku TURCJA 5507 19-04-19
Alanya > Kapadacja i Pamukkale TURCJA 6628 14-04-19
Pogoda w lutym TURCJA 6574 17-12-18
Kurs wymiany EURO DOLAR FUNT TURCJA TURCJA 7024 28-10-18
Ankieta do Pracy licencjackiej mojej koleżanki TURCJA 6811 21-05-18
turcja gdzie z 4 letnim dzieckiem najjepiej ?? TURCJA 14054 29-04-18
Granica Turecka TURCJA 7297 23-04-18
Poszukujemy 4tej osoby do objazdówki Rumunia/Bułgaria/Turcja 11-25 września 2017 (wyjazd z Gdańska, TURCJA 8324 28-07-17
szukamy 2 kompanek ba wylot do turcji TURCJA 9097 02-07-17
Wymiana Młodzieżowa Erasmus + w Yalova, Turcja TURCJA 8895 11-05-17
przejście graniczne Gruzja - Turcja TURCJA 11546 26-01-17
Mahya Dagi TURCJA 10065 22-10-16
Tanie Hostele w Turcji_Pilne TURCJA 10377 27-06-16
Istambuł - jak się poruszać? TURCJA 17968 10-09-15
Ankieta na temat " Bariery kulturowe w rozwoju turystyki w Turcji" TURCJA 12761 10-09-15
Od Efezu do Pamukkale TURCJA 13694 26-07-15

TURCJA - artykuły i relacje z podróży

TURCJA / kapadocja / Goreme / Magiczny poranek
2021-02-10
rafcio16111992

kraje: EGIPT, BUłGARIA, WłOCHY, SZWAJCARIA, POLSKA, TURCJA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 3343
liczba komentarzy: 11

195 dni podróży w czasach zarazy

Rok 2020 był najlepszym rokiem w moim życiu. W 195 dni odwiedziłem 7 krajów i przemierzyłem ponad 33 tysiące kilometrów. Przeżyłem setki przygód. Zapraszam na relację.

Czytaj więcej

TURCJA / Stambuł / Stambuł / Bizancjum
2019-02-20
Stanislaw_Heba

kraje: TURCJA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 3010
liczba komentarzy: 1

Jak zostać wydalonym z Turcji przez przypadek?

Czy można zostać wydalonym z Turcji przez przypadek? Tak i o tym jest ta relacja.

Czytaj więcej

TURCJA / --- / --- / Kebab
2018-06-20
Globtroter.pl

kraje: TURCJA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1468
liczba komentarzy: 0

Kebab może być zdrowy! Zobacz, jak go przyrządzić

Czy kebab może być zdrowy? Tak. Sporo zależy od tego, w jaki sposób taki posiłek zostanie przygotowany. Co robić, by cieszyć się smakiem tego popularnego dania, a jednocześnie wspierać swe zdrowie?

Czytaj więcej

TURCJA / Azja Mniejsza / okolice Kaunos / Meandrujemy
2018-01-01
Iwona Niedopytalska

kraje: TURCJA
zawartość: inf.praktczne, zdjęcia
liczba odwiedzin: 3844
liczba komentarzy: 2

Dalyan – oczy zielonookiej nimfy

Wody rzeki Dalyan, przez tubylców zwaną turecką Amazonką, są jak oczy zielonookiej nimfy. Od pierwszego wejrzenia urzekł mnie ten niezwykły kolor, który tego dnia wydobywały z toni promienie październikowego słońca. Szmaragdowa zieleń znikała jednak w trakcie rejsu, by tuż przy ujściu rozlać się w ciemnoniebieską barwę.

Czytaj więcej

WIETNAM / wietnam / targ / Koleżanki
2016-01-09
Przygodkilka

kraje: AUSTRALIA, BUłGARIA, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, CHINY, FILIPINY, GRUZJA, INDIE, IRAN, JAPONIA, KAMBODżA, KOREA POŁUDNIOWA, LAOS, MALEZJA, MYANMAR, NEPAL, OMAN, PALAU, PAPUA NOWA GWINEA, POLSKA, ROSJA, RUMUNIA, SłOWACJA, TAJLANDIA, TURCJA, TYBET, WĘGRY, WIETNAM
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 8272
liczba komentarzy: 2

Przygód Kilka - czyli subiektywna relacja z podróży dookoła świata

Przedstawiamy kolejne małżeństwo podróżników :-) Tym razem kibicujemy parze, która 4 listopada 2014 wyruszyła w podróż dookoła świata.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

brak komentarzy

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl