Przewodniki

GRUZJA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

AzjaGRUZJA
GRUZJA
Stolica: Tbilisi
Waluta: lari (GEL), 1 GEL = 100 tetri;
Język urzędowy: gruziński
Inne języki: rosyjski, angielski

GRUZJA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele RP, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej, korzystają z prawa do swobodnego wjazdu i pobytu w Gruzji przez okres do 360 dni . Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 360 dni jest paszport lub dowód osobisty (od stycznia 2011 r. wszyscy obywatele państw Członkowskich Unii Europejskiej mogą podróżować do Gruzji jedynie z dowodem osobistym). Należy jednak pamiętać, że Gruzja jako jedyny kraj regionu wprowadziła takie udogodnienie, dlatego brak paszportu może uniemożliwić podróż do innych krajów Kaukazu Południowego.
Jeśli obywatele RP zamierzają pozostać w Gruzji ponad rok (np. jeśli chcą podjąć pracę, naukę, lub z innych koniecznych przyczyn), muszą zalegalizować swój pobyt. Można to zrobić poprzez Ambasadę Gruzji w Warszawie, a w przypadku pobytu w Gruzji - Ministerstwie Sprawiedliwości - Tsereteli Avenue 67a; Agencja District Saburtalo - Budapeszt St.N2; Agencja District Vake - Irakli Abaszydze św N68.
W przypadku zatrudnienia należy dopełnić wszystkich formalności związanych z legalizacją pobytu przez pracodawcę.
W przypadku, gdy cudzoziemiec opuści terytorium Gruzji do dziesięciu dni po upływie terminu jego legalnego pobytu nie ponosi odpowiedzialności administracyjnej w postaci kary.
Cudzoziemiec przebywający w Gruzji, w okresie do trzech miesięcy po upływie okresu pobytu, który opuści terytorium Gruzji dobrowolnie, ma prawo do wyjazdu z terytorium Gruzji bez przeszkód. Ponadto jest wówczas zobowiązany do zapłaty określonej kary przed lub po wyjeździe z kraju. W przypadku, gdy kwota nie zostanie uiszczona, istnieje ryzyko, że nie zostanie on wpuszczony do Gruzji, aż do uregulowania zadłużenia.
Przy wjeździe samochodem osobowym nie będącym własnością kierującego wymagane jest posiadanie notarialnej zgody właściciela na korzystanie z pojazdu.
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem gruzińskim, nielegalne jest przekraczanie granicy rosyjsko-gruzińskiej na odcinku Abchazji i Osetii Płd. od strony Federacji Rosyjskiej. Będzie to traktowane jako naruszenie prawa grożące sankcjami gruzińskiego kodeksu karnego. Osoby przekraczające granicę tą drogą nie zostaną wpuszczone na terytorium Gruzji.
Od sierpnia 2011 r. (otwarte w marcu 2010 r.) przejście graniczne między Gruzją a Rosją w miejscowości Kazbegi-Wierchnij Łars - jest dostępne również dla ob. RP. 


PRZEPISY CELNE
Nie ma specjalnych przepisów prawnych dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy, a przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Wymagane jest wypełnienie deklaracji celnych przy wjeździe i wyjeździe. Niektóre sklepy na terenie Gruzji oznaczone naklejką TAX FREE umożliwiają robienie zakupów, za które później na w strefie wolnocłowej przejść granicznych (o ile taki punkt funkcjonuje) zwracane jest cło. Wyjątek stanowi sklep wolnocłowy w Tbilsi, gdzie po okazaniu lotniczegu biletu powrotnego można od razu uzyskać zwolnienie. W tym przypadku zakupione towary zostaną dostarczone na lotnisko, bądź pokład samolotu i przekazane nabywcy w dniu wylotu.

PRZEPISY PRAWNE
Przemyt, posiadanie oraz sprzedaż nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych są surowo karane (powszechnie stosuje się areszt tymczasowy). W pozostałych przypadkach kodeks karny nie odbiega swoimi rozwiązaniami od standardów międzynarodowych.

MELDUNEK
Turyści nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

UBEZPIECZENIE
Posiadanie ubezpieczeń osobowych nie jest obowiązkowe. Nie ma też towarzystw współpracujących z polskimi firmami. W Gruzji nie ma też obowiązku posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego tzw. OC. W związku z czym nie jest ono wymagane przy wjeździe do kraju.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie są wymagane żadne szczepienia. Należy wykazać ostrożność przy zakupie żywności, zwłaszcza na bazarach. Woda w sieci wodociągowej w większości miast nadaje się do bezpośredniego spożycia, jednak jest silnie chlorowana.  W związku z występowaniem wysokich temperatur w lecie okresowo w wielu zbiornikach wodnych, jak jeziora i stawy, może obowiązywać zakaz kąpieli ze względu na występowanie w nich bakterii. Publiczna służba zdrowia jest na bardzo niskim poziomie. Opieka medyczna dla turystów jest odpłatna. W Tbilisi i większych miastach czynne są prywatne przychodnie lekarskie (istnieje możliwość hospitalizacji). Wizyta w klinice prywatnej kosztuje od 30 EUR.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Polskie prawo jazdy jest uznawane w Gruzji, wobec czego nie ma potrzeby wyrabiania międzynarodowego prawa jazdy. Przekraczając granicę, pojazd zostanie zarejestrowany w centralnym systemie. Obywatel Polski może po Gruzji poruszać się swoim autem do 90 dni. Po tym terminie auto powinno opuścić Gruzję lub zostać tymczasowo zarejestrowane na trenie Gruzji. Dokonać tego można w mieszczącej się w Rustavi - Agencji Obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku grozi wysoka kara pieniężna.
Ze względu na dosyć luźne podejście tutejszych kierowców i pieszych do zasad ruchu drogowego, poruszając się po drogach Gruzji należy zachować szczególną ostrożność.  Dozwolona prędkość w terenie zabudowanym to 60 km/godz., a w niezabudowanym 90 km/godz.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Władze Gruzji nie sprawują kontroli nad okupowanymi terytoriami Abchazji i Osetii Płd. Dla cudzoziemców wjazd na te tereny jest utrudniony.
Dla cudzoziemców oraz osób nie posiadających obywatelstwa gruzińskiego wjazd do terytoriów okupowanych jest udostępniony tylko: w dwóch miejscach. Do Autonomicznej Republiki Abchazji - w okolicach Zugdidi, do regionu Cchinwali (do terytoriów byłego Autonomicznego Regionu Płd. Osetii) -  od strony Gori..
Na pozostałym terytorium Gruzji nie ma ograniczeń w podróżowaniu, W większości regionów poziom bezpieczeństwa jest zadawalający niemniej jednak należy zachowanie podstawową ostrożności.
Sieć połączeń kolejowych między miastami w Gruzji jest słabo rozwinięta, ale możliwe jest podróżowanie pociągiem np. z Tbilisi do Batumi. Liczni przewoźnicy prywatni oferują tanie połączenia mikrobusami, zarówno lokalne, jak i międzymiastowe.
Od połowy września 2010 r. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie na trasie Tbilisi-Warszawa.

BEZPIECZEŃSTWO
Obecnie poziom bezpieczeństwa na terenie Gruzji uległ znacznej poprawie. Przestępstwa, w których ofiarą padają zagraniczni turyści należą do rzadkości Co jednak nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności i podstawowej troski o swój dobytek.
Części obszarów, jest stale monitorowana przez misję obserwacyjną Unii Europejskiej (EUMM Georgia),Są to fragmenty prowincji Shida Kartli, Samegrelo-Zemo Svaneti i Imereti.
Ze względów bezpieczeństwa MSZ odradza podróżowanie do separatystycznych republik Abchazji i Osetii Płd.
MSZ ostrzega ponadto, że możliwości opieki konsularnej nad obywatelami polskimi na znajdujących się poza kontrolą władz w Tbilisi terytoriach separatystycznych republik Abchazji i Osetii Płd. są bardzo ograniczone.
W Tbilisi - stolicy Gruzji dosyć często odbywają się demonstracje polityczne, zazwyczaj mają spokojny charakter, jednak zalecamy unikać dużych zgromadzeń,

RELIGIA, OBYCZAJE
Gruzja to kraj wielonarodowościowy i zarazem wielowyznaniowy. Najliczniej wyznawaną, a zarazem oficjalną religią jest prawosławie (65 proc. ludności to wierni Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej), następnie islam (11 proc.), głównie w Adżarii i na terenach zamieszkanych przez Azerów. Kolejną dużą grupę stanowią wierni kościoła ormiańskiego (8 proc., głównie w pasie przygranicznym

RELIGIA, OBYCZAJE
Gruzja to kraj wielonarodowościowy i zarazem wielowyznaniowy. Najliczniej wyznawaną, a zarazem oficjalną religią jest prawosławie (65 proc. ludności to wierni Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej), następnie islam (11 proc.), głównie w Adżarii i na terenach zamieszkanych przez Azerów. Kolejną dużą grupę stanowią wierni kościoła ormiańskiego (8 proc., głównie w pasie przygranicznym z Turcją i Armenią) oraz wyznawcy judaizmu. Katolicy to zdecydowana mniejszość. W większości cerkwi dostępnych dla turystów od zwiedzających wymaga się skromnego ubioru, długiej spódnicy lub spodni, a w sporadycznych przypadkach nakrycia głowy u kobiet (chusta).

ŚWIĘTA
Ustawowo wolne od pracy dni to: 1, 2, 7 i 19 stycznia, 3 i 8 marca, 9 kwietnia, 9, 12 i 26 maja, 28 sierpnia, 14 października, 23 listopada oraz ruchome Święta Wielkanocne.

PRZYDATNE INFORMACJE
Warunki codziennego życia w Gruzji polepszają się. Występują okresowe przerwy w dostawie prądu i wody lecz zdarzają się już coraz rzadziej, zwłaszcza w dużych miastach. 
Nie ma problemów z zaopatrzeniem w produkty codziennego użytku. 
W miastach, oprócz autobusów, środkiem komunikacji są kursujące po wyznaczonych trasach mikrobusy. 
W dużych miastach powszechnie dostępne są bankomaty, W większości punktów usługowych i handlowych istnieje możliwość zapłacenia kartą kredytową m.in. w hotelach międzynarodowych sieci i supermarketach. 
Większość gruzińskich urzędów pracuje od 10.00 do 18.00 (z godzinną przerwą między 13.00 a 14.00). Sklepy z reguły otwarte są w godz. 10.00-18.00 lub 19.00, sklepy spożywcze od 9.00 do 20.00, a często do 23.00. 
Aktualne informacje o Gruzji dostępne są na stronie MSZ Gruzji: www.mfa.gov.ge.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji
ambasador: Urszula Doroszewska
Gruzja, Tbilisi, Br. Zubalashvili 19, 0108
Tel.: +995 322920398 Tel. dyżurny: +995 599701279 Faks: +995 322920397
tbilisi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

GRUZJA - galerie i zdjęcia z podróży

GRUZJA / Kazbegi National Park / Stepancminda / KazbekGRUZJA / Kaukaz / Kaukaz / Tsminda SamebaGRUZJA / Kaukaz / Stepancminda / KazbekGRUZJA / - / Gruzja / gruzińskie impresjeGRUZJA / - / Mestia / Gruzińskie pleneryGRUZJA / -Swanetia / okolice Mestii / Gruzja z Nami WariatamiGRUZJA / Mccheta / Mccheta / Widok na McchetaGRUZJA / Svaneti / Okolice Mesti / Pies na Treku;-)GRUZJA / Mccheta-Mtianetia / Kazbegi / Wymarzony widok z okna :)GRUZJA / Kazbegi / Kazbegi / KazbegGRUZJA / Kartlia Wewnętrzna / za kościółkiem, obok drzewa życzeń ;D / UpliscycheGRUZJA / Poti / Poti / PotiGRUZJA / Imeretia / Tskaltubo - Jaskinia Prometeusza / Mroki jaskini w kolorzeGRUZJA / Park Narodowy Borżomi-Karaguli / północny-zachód od Atskuri (Atskuri w połowie drogi pomiędzy Borżomi a Akhaltsikhe) / ... do czech za darmo?... :-)GRUZJA / Megrelia/Górna Svanetia / droga z Zugdidi do Mestii / wyblakła reklama Milki ;DGRUZJA / - / Okolice Gori / Uplicyche - miasto skalneGRUZJA / - / Batumi / Batumi w nocyGRUZJA / Megrelia/Górna Svanetia / okolice Ushguli / jeden z górskich strumieni...GRUZJA / Kachetia / Okolice Dawid Garedża / Kolorowe wzgórzaGRUZJA / . / Tbilisi / panorama

GRUZJA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Gruzja 22-12-2018 do 01-01-2019 GRUZJA 135 10-12-18
Wynajecie kierowcy z samochodem GRUZJA 7061 02-12-18
Gruzja wrzesień/październik GRUZJA 618 28-11-18
Wycieczki po Gruzji i Armenii, przewodnik, kierowca GRUZJA 1463 17-11-18
Dobre biuro podróży GRUZJA 2142 15-11-18
Mestia - porady GRUZJA 411 19-10-18
wyjazd święta sylwester GRUZJA 229 28-09-18
Gruzja na 5 dni Wizz-em Wrocław-Kutaisi GRUZJA 300 25-09-18
Plan na 7 dni. Ktoś powie czy realny ? GRUZJA 1247 20-09-18
Jest na troje, 1K + 2M, szukamy jeszcze 1 kobiety. Wyjazd 22.09 - 02.10 2018 GRUZJA 258 14-09-18
gruzja wyprawa GRUZJA 269 13-09-18
Gruzja w listopadzie 2018 GRUZJA 1980 02-09-18
Motocyklem po Gruzji termin cały wrześnien. GRUZJA 247 30-08-18
gruzja sierpen listopad GRUZJA 385 23-08-18
POLAKOGRUZIN GRUZJA 943 22-08-18
gruzja rosja turkmenistan uzbekistan GRUZJA 227 20-08-18
gruzja sierpen listopad GRUZJA 235 20-08-18
WSPÓLNE PODRÓŻOWANIE PO GRUZJI. WRZESIEŃ 2018 GRUZJA 1038 19-08-18
Gruzja - wrzesień GRUZJA 435 17-08-18
Współtowarzysz poszukiwany GRUZJA 703 17-08-18
gruzja sierpen listopad GRUZJA 275 13-08-18
Kazbegi-Shatili -transport GRUZJA 362 10-08-18
Wspólny wyjazd GRUZJA 457 06-08-18
gruzia turcja GRUZJA 273 01-08-18
Jaskinia Prometeusza i Kanion Okatse 17.07.2018 GRUZJA 412 16-07-18
Jaskinia Prometeusza i Kanion Okatse GRUZJA 413 16-07-18
gruzia wycieczki po gurach GRUZJA 377 10-07-18
Gruzja z „Nami Wariatami” uwaga długie GRUZJA 5438 28-06-18
Wynajecie kierowcy z autem GRUZJA 690 25-06-18
wycieczki GRUZJA 543 24-06-18

GRUZJA - artykuły i relacje z podróży

GRUZJA / Stepancminda / Zakagori / Zakagori
2018-09-02
gastropoda

kraje: GRUZJA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 198
liczba komentarzy: 0

Zakagori

Widowiskowy i łatwy spacer jednodniowy z Agatkau do Zakagori.

Czytaj więcej

GRUZJA / Stepancminda / Cminda sameba / Dalej, coraz dalej
2018-05-04
aaandrzejp

kraje: GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1854
liczba komentarzy: 4

Gruzja jest piękna! Na pewno?

Opis pobytu w Gori, Tibilisi, Kazbegi. Relacja z podróży, praktyczne rady.

Czytaj więcej

GRUZJA / Kaukaz / Kazbegi / Gruzja - od Tbilisi przez Kazbek do Batumi
2016-12-08
Angrywaldeuszek

kraje: GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1791
liczba komentarzy: 3

Gruzja - od Tbilisi przez Kazbek do Batumi

Relacja z podróży do Gruzji. Zobaczycie m.in. Kazbegi, Mestie, skalne miasto, Batumi i inne.

Czytaj więcej

GRUZJA / Imeretia / okolice Kutaisi / Jaskinia Prometeusza
2016-10-02
igebski

kraje: ARMENIA, GRUZJA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 1778
liczba komentarzy: 0

Przez Gruzję i Armenię

Relacja z dwutygodniowego zwiedzania Gruzji i Armenii. Zobaczyliśmy między innymi Jaskinię Prometeusza w okolicach Kutaisi, wieże obronne w Swaneti, plaże w Gonio i Batumi, Kazbek, jezioro Sewan, polską restaurację w Udabno, Erywań, Gori i dom Stalina, skalne miasta Wardzia i Uplisciche i wiele innych ciekawych miejsc.

Czytaj więcej

WIETNAM / wietnam / targ / Koleżanki
2016-01-09
Przygodkilka

kraje: AUSTRALIA, BUłGARIA, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, CHINY, FILIPINY, GRUZJA, INDIE, IRAN, JAPONIA, KAMBODżA, KOREA POŁUDNIOWA, LAOS, MALEZJA, MYANMAR, NEPAL, OMAN, PALAU, PAPUA NOWA GWINEA, POLSKA, ROSJA, RUMUNIA, SłOWACJA, TAJLANDIA, TURCJA, TYBET, WĘGRY, WIETNAM
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 4361
liczba komentarzy: 2

Przygód Kilka - czyli subiektywna relacja z podróży dookoła świata

Przedstawiamy kolejne małżeństwo podróżników :-) Tym razem kibicujemy parze, która 4 listopada 2014 wyruszyła w podróż dookoła świata.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

Flaga Gruzji trochę nieaktualna ;)

2014-07-02 18:51:13 Podróże Obieżyświatki

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

10-20
W magicznym domu na Sumatrze

Dziwne buczenie niczym spięcie w przewododach elektrycznych, dudnienie na dachu, jakby stado bawołów przebiegało, wedrujacy po podłodze dywanik, kaleki gecko szczekajacy juz barytonem, świecące w nocy zielone oczy w łazience - tak jest w moim magicznym domu, wszystko się zdarzyć może...

10-16
Kair Siwa i Piramidy cz 14 ostatnia

chyba najdłuższy odcinek. Mam nadzieję, ze kilka osób dobrnie do końca... Tym razem Mokattam i Heliopolis z polską perełką... Dużo informacji o Koptach.

10-14
Na krótko w Holandii...
10-12
Mołdawia i delta Dunaju...
10-10
W krainie prawdziwego Ceausescu i...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2018 Globtroter.pl