Przewodniki

CHINY - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

AzjaCHINY
CHINY
(Chińska Republika Ludowa)
Stolica: Pekin (Beijing)
Waluta: juan renminbi (RMB);
nowe oznaczenie - China New Yuan (CNY)
1 CNY = 10 jiao = 100 fenów
Język urzędowy: chiński (dialekt mandaryński)

CHINY


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy udający się do Chin muszą mieć ważną wizę pobytową lub tranzytową (osoby oczekujące na lotnisku na międzynarodowe połączenia lotnicze nie dłużej niż 24 godziny mogą opuścić lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio przy odprawie paszportowej). Wyjazd z terytorium Chin kontynentalnych do Specjalnej Strefy Administracyjnej Hongkongu i/lub Makao traktowany jest jako opuszczenie granic ChRL i automatycznie anuluje ważność posiadanej wizy jednokrotnej. Planując podróż do tych miejsc, należy pamiętać, aby w chińskich urzędach konsularnych ubiegać się o wizę dwu- lub wielokrotną. Wizę na wjazd do Chin kontynentalnych z Hongkongu lub z Makao można uzyskać w działających tam biurach łącznikowych centralnych władz ChRL, a także za pośrednictwem agencji turystycznej China Travel Service. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach wizę można uzyskać na lotnisku. Pobyt na terytorium ChRL bez ważnej wizy (przedłużenie okresu pobytu poza termin ważności wizy) karany jest grzywną w wysokości ok. 500 CNY  za każdy dzień pobytu bez ważnej wizy. Paszport natomiast powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy ponad termin upływu ważności chińskiej wizy. Władze chińskie często nie informują turystów o zamknięciu niektórych granic na czas świąt narodowych, co wielokrotnie już powodowało duże utrudnienia formalne dla planujących opuszczenie w tym czasie terytorium ChRL. Od turystów indywidualnych chińskie urzędy konsularne mogą wymagać okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. Przedłużenia ważności wizy można dokonać jedynie w dużych miastach w Biurach Bezpieczeństwa Publicznego, tzw. gonganju (w Wydziałach Kontroli Ruchu Osobowego Cudzoziemców (Entry and Exit Administration)). Procedura przedłużania ważności wizy trwa zwykle 5 dni roboczych, co należy uwzględnić w planach podróży.

TURYSTYKA
Poza międzynarodowymi portami lotniczymi i kolejowymi przejściami na granicy z Kazachstanem, Mongolią, Federacją Rosyjską, KRL-D oraz na południu z Wietnamem dla cudzoziemców dostępne są nieliczne drogowe punkty graniczne. Sytuacja przedstawia się podobnie na granicy z Pakistanem, Kirgizją, Kazachstanem, Wietnamem, Laosem. Punkty graniczne między Nepalem i Tybetem czynne są tylko okresowo i zazwyczaj zamykane są podczas świąt państwowych (co należy zawsze brać pod uwagę, kiedy aplikujemy o określony termin ważności wizy). Cudzoziemcom nie zezwala się na wjazd własnymi pojazdami na terytorium Chin. Wyjątek mogą stanowić międzynarodowe rajdy, ekspedycje itp., jednak imprezy takie muszą być zorganizowane przez wyspecjalizowaną chińską agencję turystyczną, która opracowuje trasę, uzyskuje stosowne zezwolenia od władz i deleguje osoby towarzyszące cudzoziemcom na trasie przejazdu.

PRZEPISY CELNE
Wwożąc do Chin środki płatnicze w kwocie powyżej równowartości 5 tys. USD, cudzoziemcy obowiązani są do złożenia stosownej deklaracji celnej; na jej podstawie przy wyjeździe przeprowadzana jest kontrola i odprawa dewiz wywożonych. Aby wywieźć nie zadeklarowane przy wjeździe dewizy o równowartości od 5 tys. do 10 tys. USD, cudzoziemiec musi mieć pisemne zezwolenie banku, o które może wystąpić, przedstawiając dokument podróży (paszport) oraz dokumentację pochodzenia środków płatniczych. Jeśli wywożone środki przekraczają równowartość 10 tys. USD, oprócz zezwolenia banku wymagana jest także zgoda Biura Kontroli Dewizowej. W deklaracji celnej wjazdowej (declaration form for incoming passengers) cudzoziemiec ma obowiązek zgłosić wszystkie wartościowe przedmioty, które ma przy sobie (np. kamerę wideo, aparat fotograficzny, odbiornik radiowy, cenną biżuterię). Nie wolno wwozić narkotyków, broni, przedmiotów ostrych, amunicji i materiałów wybuchowych, waluty chińskiej, publikacji uznawanych przez prawo chińskie za szkodliwe (w tym pornografii i wydawnictw krytykujących władze i ustrój ChRL oraz materiałów propagujących działanie zakazanych w Chinach sekt, np. Falungong), żywności, roślin, probówek z krwią. Podczas opuszczania terytorium ChRL należy wypełnić tzw. deklarację wyjazdową (declaration form for outgoing passengers), zgodnie z którą wolno wywieźć jedynie ograniczoną ilość alkoholu (zwykle jest to 1 litr, nie może znajdować się w bagażu podręcznym), kamer, laptopów, aparatów fotograficznych o wartości przekraczającej 5 tys. CNY, waluty chińskiej w gotówce w kwocie wyższej niż 20 tys. CNY (lub 5 tys. USD), dóbr kultury, zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, przekaźników i odbiorników radiowych, a także wszelkich próbek, przedmiotów przeznaczonych do handlu, reklam i ogłoszeń. Nie respektowanie tych przepisów karane jest konfiskatą zakwestionowanych artykułów przy przekraczaniu granicy. Bez certyfikatu zakupu nie wolno wywozić dzieł sztuki, rzadkich wydawnictw, wyrobów z kamieni szlachetnych oraz samych kamieni szlachetnych.

PRZEPISY PRAWNE
Uczestnictwo w jakichkolwiek demonstracjach lub rozdawanie ulotek nie jest tolerowane i może narazić na aresztowanie. Przebywanie w stanie nietrzeźwym w miejscach publicznych nie jest akceptowane i stanowi wykroczenie. Posiadanie i zażywanie narkotyków jest zabronione. Za przestępstwa związane z narkotykami prawo chińskie przewiduje surowe kary, z karą śmierci włącznie. Za popełnione przestępstwa cudzoziemcom grożą kary określone w przepisach prawa miejscowego. Posiadanie narkotyków jest surowo karane, do kary śmierci włącznie. Dopuszczenie się przez cudzoziemców drobniejszych wykroczeń skutkuje zwykle natychmiastowym wydaleniem z Chin. Prostytucja jest zakazana, cudzoziemcom za korzystanie z niej grożą wysokie grzywny oraz kara pozbawienia wolności do 10 dni.
MELDUNEK
W Chinach istnieje obowiązek meldunkowy dla cudzoziemców. Pobyt prywatny wymaga rejestracji na najbliższym posterunku policji w ciągu 24 godzin od chwili przekroczenia granicy. Rejestracji osób zamieszkujących w hotelach dokonuje administracja hotelu. Wynajmując mieszkanie, cudzoziemcy obowiązani są w ciągu 14 dni od momentu wprowadzenia się, przy pomocy właściciela lokum, bezwzględnie zameldować się na najbliższym posterunku policji.

UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie zdrowotne lub NW nie jest wymagane. Podróżujący samolotem na trasach krajowych mogą wykupić na lotnisku dobrowolne ubezpieczenie w cenie 20 CNY. Polisy zagranicznych firm ubezpieczeniowych nie są automatycznie uznawane. Cudzoziemiec płaci za wszystkie usługi medyczne gotówką. Zwrotu kosztów leczenia można dochodzić po powrocie do kraju, przedstawiając firmie ubezpieczeniowej rachunki, które w miarę możliwości powinny być wystawione w języku angielskim. Niektóre z firm ubezpieczeniowych wymagają poświadczenia rachunków przez właściwy terytorialnie urząd konsularny RP.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Ważna książeczka szczepień jest wymagana, jeśli turysta przybywa z kraju lub regionu umieszczonego na liście zagrożeń epidemiologicznych WHO. Przed przekroczeniem granicy należy wypełnić deklarację zdrowotną. Nie wpuszcza się do Chin chorych na gruźlicę, trąd, tyfus i cholerę, osób zarażonych wenerycznie, a także chorych psychicznie. Od czasu epidemii SARS, tj. od kwietnia 2003 r., podróżni są obowiązani do zgłaszania chińskim służbom sanitarno-epidemiologicznym takich objawów jak wysoka gorączka, kaszel, symptomy przeziębienia. Wszystkim podróżnym przybywającym do Chin mierzona jest przy użyciu elektronicznych skanerów temperatura ciała. W Chinach nadal odnotowuje się zwiększoną liczbę zachorowań na żółtaczkę pokarmową typu A - zalecane jest szczepienie profilaktyczne. Turyści często uskarżają się na biegunki i zatrucia pokarmowe -przyczyną takich dolegliwości jest najczęściej żywienie się w przygodnych zakładach gastronomicznych nie przestrzegających norm sanitarnych. Aby uniknąć dolegliwości gastrycznych, produkty spożywcze, szczególnie owoce, należy dokładnie myć przed spożyciem. Nie jest wskazane picie nie przegotowanej wody z kranu. W południowej części Chin, na południe od 25. równoleżnika, występuje zagrożenie amebą, malarią, gorączką tropikalną. W regionach wiejskich Chin południowych występuje zagrożenie wirusowym zapaleniem opon mózgowych, które jest roznoszone przez komary. W Tybecie i w innych regionach wysokogórskich nie należy pić nie przefiltrowanej wody.
Opieka medyczna - poza rejonami głębokiego interioru (Tybet, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Mongolia Wewnętrzna, część Sichuanu, Guizhou i Yunnanu) - nie stanowi problemu. W wielkich miastach działają szpitale wszystkich specjalności, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. Opłata za wizytę u lekarza wynosi od 20 do 100 USD. Cena za dobę pobytu cudzoziemca w szpitalu wynosi od 60 do 200 USD i nie obejmuje kosztów usług medycznych, badań ani leków, za które płaci się dodatkowo. Koszty operacji wynoszą od kilkuset dolarów amerykańskich do kilkudziesięciu tysięcy. W największych miastach Chin w zagranicznych klinikach usługi medyczne i stomatologiczne świadczone są na światowym poziomie, co wiąże się z niezwykle wysokimi kosztami (wizyta lekarska od 90 USD). Ze względów praktycznych przed przyjazdem do Chin lepiej zaopatrzyć się w podstawowe leki krajowe, gdyż popularne jest tu leczenie specyfikami medycyny chińskiej, które nie mają odpowiedników w polskiej farmakologii. Osoby ze schorzeniami układu krążenia powinny unikać podróży do rejonów wysokogórskich (Tybet, Sichuan, Yunnan, Qinghai, Gansu, Xinjiang). Wybierając się do Chin, należy koniecznie uwzględnić występujące w ostatnim czasie zagrożenie wirusem ptasiej grypy. Aby nie narażać się na ryzyko infekcji, należy unikać podróżowania po prowincjach, w których wykryto ogniska choroby (np. Tybet, Qinghai, Xinjiang, Mongolia Wewnętrzna), nie jeść mięsa drobiowego niewiadomego pochodzenia, unikać styczności z ptactwem, jak również dokładnie śledzić sytuację epidemiologiczną.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Cudzoziemiec nie może wjechać na terytorium Chin własnym samochodem. Może jednak wynająć lub kupić samochód, jeśli zda egzamin i otrzyma chińskie prawo jazdy. Dokument ten może być wydany przez policję na podstawie polskiego prawa jazdy, po zdaniu egzaminu, jedynie obywatelowi polskiemu mającemu zezwolenie na pobyt na terenie ChRL (residence permit) na okres nie krótszy niż jeden rok. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest honorowane. Prowadząc samochód w Chinach, należy pamiętać, iż chińskie prawo drogowe traktuje pieszych oraz rowerzystów w sposób bardzo uprzywilejowany. Oznacza to, że najmniejsza nawet kolizja może pociągnąć za sobą niezwykle wysokie odszkodowanie oraz trwające często miesiącami sprawy sądowe. Niezależnie od tego, przechodząc przez jezdnię, trzeba zachować szczególną ostrożność. Miejscowi kierowcy nie respektują pierwszeństwa pieszych, nawet na pasach i przy zielonym świetle.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Niemal całe terytorium ChRL jest dostępne dla cudzoziemców, z wyjątkiem oznakowanych stref wojskowych, stref przygranicznych oraz innych obszarów, do których wstęp jest ograniczony. Odstępstwem od tej reguły są regiony, w których przyjmuje się wyłącznie zorganizowane grupy turystyczne (np. Tybet, północno-zachodni Xinjiang, niektóre parki narodowe). Planując wyjazd do Tybetu, należy wcześniej uzyskać zezwolenie na podróż. Można je otrzymać, wykupując świadczenia turystyczne w uprawnionym miejscowym biurze podróży (pakiet usług zawiera zwykle dojazd do Tybetu i transport na miejscu, noclegi, organizację wycieczek itp.). W związku z rosnącym zainteresowaniem wyjazdami turystycznymi do Tybetu warto w skrócie omówić warunki wjazdu na terytorium tego regionu autonomicznego. Wbrew ogólnie panującym opiniom, nie ma formalnych przeszkód w odniesieniu do wyjazdów grupowych do Tybetu. Potrzebna jest natomiast specjalna zgoda władz Tybetu na poruszanie się po tym regionie. Należy ją załatwić przed wyjazdem do Tybetu. Bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia nie można dokonać zakupu biletów na pociąg lub samolot. Celem odwiedzenia szeregu regionów w Tybecie wymagane jest posiadanie dodatkowo oddzielnych pozwoleń. Każdy cudzoziemiec podróżujący do Lhasy musi być członkiem grupy turystycznej. Wielkość grupy powinna wynosić co najmniej 2 osoby, jednak minimalna liczba może być zwiększona do 3 lub 4 osób. Wszystkie osoby w grupie turystycznej muszą mieć to samo obywatelstwo oraz posiadać paszport tego samego państwa. Wszystkie formalności związane z podróżą do Lhasy muszą być załatwione co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym wyjazdem, z uwagi na to, iż tyle czasu jest wymagane przy ubieganiu się o uzyskanie pozwolenia na wjazd do Tybetu. Rezerwacja hoteli musi być dokonana z wyprzedzeniem a cały program wycieczki turystycznej zaplanowany przed przyjazdem. Wszystkie wycieczki do Lhasy i Tybetu odbywają się w towarzystwie przewodnika (pilota) turystycznego, który musi być wynajęty przed przyjazdem oraz towarzyszy turystom przez cały okres podróży po Tybecie. Wszelkich formalności należy dopełnić w autoryzowanym chińskim biurze podróży, które wymaga przedłożenia: kopii ważnego paszportu, kopii wizy chińskiej z paszportu polskiego, informacji o osobach starających się o wjazd do Tybetu (CV), programu całego pobytu w ChRL oraz szczegółowego programu pobytu w Tybecie. Zgoda władz Tybetu jest odpłatna, a  biuro podróży zazwyczaj potrzebuje 1 miesiąca na załatwienie wszystkich wymaganych formalności. Podróżując po Chinach, trzeba liczyć się z koniecznością dokonywania opłat na poczet obowiązkowego ubezpieczenia za jazdę autobusami dalekobieżnymi lub opłat turystycznych związanych z przebywaniem w miejscach atrakcyjnych pod względem kulturowym, historycznym lub przyrodniczym. Najbezpieczniejszym i dość tanim środkiem transportu jest kolej. Miejscowe linie lotnicze szybko się modernizują i obecnie oferują przyzwoity poziom usług. Jakość usług i stan techniczny transportu samochodowego w Chinach są bardzo zróżnicowane - od nowych, luksusowych autokarów z wszelkimi wygodami oraz profesjonalną obsługą do zrujnowanych, starych autobusów, których stan techniczny może budzić poważne zastrzeżenia, a podróżowanie nimi, szczególnie po górskich drogach Chin południowych, może wiązać się z ryzykiem.
BEZPIECZEŃSTWO
Mimo odnotowywanego z roku na rok wzrostu liczby czynów kryminalnych poziom przestępczości w Chinach jest wciąż stosunkowo niski. Najczęstsze są kradzieże kieszonkowe w miejscach uczęszczanych przez turystów. Obecnie cudzoziemcy - kilka lat temu chronieni jeszcze przez prawo chińskie - podlegają tym samym restrykcjom co obywatele ChRL; w niektórych przypadkach można nawet mówić o dyskryminacji oraz wymuszaniu dużych kwot pieniężnych. Warto w związku z tym ze szczególną uwagą odnosić się do przepisów ruchu drogowego, jak również nie uczestniczyć w sytuacjach potencjalnie zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bowiem sprawy sądowe ciągną się w Chinach latami, a interwencje urzędów konsularnych często nie są respektowane przez lokalne władze. Polskie urzędy konsularne mają do czynienia z licznymi przypadkami kradzieży dokumentów podróży. Należy wówczas natychmiast udać się na najbliższy posterunek policji w celu uzyskania zaświadczenia o kradzieży paszportu. Zdarzają się także przypadki wymuszeń pieniędzy w wątpliwej jakości lokalach rozrywkowych, punktach masażu itp. oraz napady na turystów zagranicznych przebywających w odludnych miejscach (np. biwakujących „na dziko”). Nowym zjawiskiem zgłaszanym przez turystów jest kilkakrotne ściąganie należności z konta bankowego podczas płacenia rachunku kartą płatniczą - zwłaszcza w restauracjach, barach, sklepach oraz podczas pobierania pieniędzy z bankomatów. Cudzoziemcy często wypożyczają w Pekinie rowery, a właściciele wypożyczalni żądają w zastaw dokumentów. Jeżeli zdarzy się kradzież pojazdów, właściciele żądają odszkodowań sięgających kilkuset dolarów. W lokalach zaleca się pilnowanie swoich napojów w celu uchronienia się przed dodaniem do nich niepożądanych substancji.

RELIGIA, OBYCZAJE
W Chinach nie spotyka się szczególnych restrykcji związanych ze zwiedzaniem przez turystów miejsc kultu. W klasztorach buddyjskich, świątyniach taoistycznych i meczetach islamskich należy zachowywać się z szacunkiem właściwym miejscom religijnym i respektować obowiązujące tam zalecenia, np. nie fotografować wnętrz zwiedzanych obiektów. 

ŚWIĘTA
Świętami państwowymi w Chinach są: 1 stycznia (Nowy Rok), Chiński Nowy Rok - tzw. Święto Wiosny (święto ruchome, zależne od kalendarza księżycowego, zwykle przypada na koniec stycznia początek lutego). Ustawowo wolne są z tej okazji 3 dni, lecz w zależności od układu dni w kalendarzu Chińczycy mają w związku z tymi świętami co najmniej tydzień wolny od prac, Święto Zmarłych przypada na przełom marca i kwietnia, 1 maja (Święto Pracy), na przełom czerwca i lipca wypada Święto Festiwalu Smoczych Łodzi, Święto Środka Jesieni lub Ciastek Księżycowych również wypada na przełomie września i października, 1 października (Święto Narodowe - Utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej). Podczas tych świąt nie pracują urzędy, ale czynne są sklepy, a w dużych miastach domy towarowe są otwarte nawet dłużej niż w dni powszednie. W okresie świąt ogromnie wzrasta krajowy ruch turystyczny. Miliony chińskich podróżnych odwiedzają turystycznie atrakcyjne miejsca. Ceny biletów i usług są wówczas najwyższe, mogą również występować trudności z rezerwacją hoteli i zakupem biletów komunikacyjnych.
PRZYDATNE INFORMACJE
Paszport oraz wiza chińska
Cudzoziemiec musi mieć przy sobie paszport z ważną chińską wizą jest on niezbędny m.in. przy meldowaniu się w miejscu czasowego pobytu (hotele, pensjonaty), przy zakupie biletów na wszystkie rodzaje środków komunikacji, a także przy wejściu na lotniska i wymianie pieniędzy w banku.
Radzimy, więc przed udaniem się na wycieczkę do Chin zrobienie kserokopii pierwszej strony swojego paszportu oraz strony, na której znajduje się ważna wiza chińska. Taką kserokopię należy nosić przy sobie w innym miejscu niż paszport.
Waluta/karty kredytowe/gotówka
Podstawowo jednostką monetarną jest yuan, który dzieli się na dziesięć jiao, a ten na dziesięć fenów. W Chinach można wypłacić gotówkę bezpośrednio z bankomatów przy pomocy międzynarodowej karty kredytowej lub debetowej w bankomatach banków chińskich, na których znajduje się logo Maestro lub Visa. Zazwyczaj limit jednej wypłaty wynosi 2500 RMB, czyli 250 Euro, jednak można dokonywać kilku wypłat bezpośrednio po sobie. Karty kredytowe są zazwyczaj akceptowane, ale przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić możliwości zapłaty kartą. Większość bankomatów przyjmuje jedynie karty wydane przez chińskie banki. Udając się w odległe rejony Chin, lepiej upewnić się (np. przy zamawianiu hotelu), czy można posłużyć się tam konkretną kartą płatniczą, lub zawczasu zaopatrzyć się w gotówkę. Karty płatnicze są przyjmowane zwykle tylko w hotelach co najmniej średniej klasy oraz w większych sklepach i supermarketach w dużych miastach. Ostatnio na południu Chin (Kanton, Shenzhen) odnotowuje się przypadki wypłaty przez bankomaty fałszywych banknotów - o czym należy natychmiast powiadamiać miejscową policję. Nie należy udostępniać kart miejscowej obsłudze, która powinna zrealizować rachunek za pomocą tzw. terminalu w obecności klienta. Należy zapisać numer konta bankowego, EC lub kart kredytowych, numeru telefonu do swojego banku oraz nazwy wydawcy kart na wypadek ich utraty lub kradzieży. Wymiany dewiz można dokonać w bankach  i ich filiach na lotniskach, dworcach, w hotelach. Stanowczo przestrzega się przed korzystaniem z przypadkowych usług wymiany pieniędzy (proceder prawnie zabroniony, ponadto zdarzają się oszustwa  istnieje duże ryzyko otrzymania fałszywych banknotów chińskich).
Zdrowie/Leki
Przynajmniej na sześć tygodni przed wyjazdem należy upewnić się jakie szczepienia są wymagane. Wymagania dotyczące szczepień znacznie różnią się w zależności od tego, jaką część Chin będzie się odwiedzać.
Ze względu na wilgoć powietrza i smog w miesiącach letnich, osoby z chorobami układu oddechowego powinny szczególnie na siebie uważać.
Niektóre szpitale międzynarodowe posiadają własne apteki, w których dostępne są lekarstwa importowane. Niestety, nie wszystkie zagraniczne leki można znaleźć w Chinach, a ich cena jest w większości bardzo wysoka. Doradza się zabranie wystarczających zapasów własnych leków.
Przy wwozie lekarstw, należy zabrać ze sobą receptę. Tylko wówczas możliwy będzie wwóz leków do Chin.
Zakwaterowanie
Udając się w podróż po Chinach, należy pamiętać, że nie wszystkie hotele są uprawnione do przyjmowania cudzoziemców. Najtańsze hotele, gościńce i noclegownie są zazwyczaj otwarte tylko dla Chińczyków i odmawiają przyjęcia cudzoziemców.
Z tego właśnie powodu proszę upewnić się, czy posiadają Państwo potwierdzenie rezerwacji hotelowej; nie powinno się przyjeżdżać do Chin bez rezerwacji hotelu lub wiarygodnego potwierdzenia, gdzie zostaną Państwo zakwaterowani. Prosimy o szczególną uwagę w przypadku rezerwacji online mieszkań u osób, których Państwo nie znają.
Telefony komórkowe
Chińska karta SIM, telefon trzyzakresowy oraz zdjęty SIM lock zapewni Państwu możliwość połączeń telefonicznych pod numerem miejscowym podczas podróży. Karty SIM (“sim ka”) można zakupić na miejscu.
Internet
Internet jest dostępny w większości hoteli oraz kawiarni internetowych w mieście. Większość z nich jest oznaczona z zewnątrz w sposób widoczny znakiem ??.
Poruszanie się po mieście
Z języków obcych najbardziej rozpowszechniony jest angielski. W hotelach i biurach podróży w większości przypadków można się nim porozumieć. W dużych ośrodkach miejskich komunikacja również nie będzie utrudniona - szczególnie z młodzieżą. Na prowincji trzeba się liczyć z trudnościami.
Taksówki (“chu zu che” ??? lub “da di” ??) łatwo rozpoznać, jest ich mnóstwo, są generalnie bezpieczne i niedrogie. Zawsze proszę mieć przy sobie wizytówkę hotelu. Znajduje się na niej adres i nazwa hotelu w j. chińskim, co pomoże kierowcy dowieźć Państwa we właściwe miejsce.
Na lotniskach, w hotelach, na stacjach kolejowych oraz w miejscach turystycznych należy korzystać z taksówek czekających na postoju. Wszystkie taksówki mają liczniki, więc proszę uważać na osoby, które próbują negocjować cenę przed rozpoczęciem podróży. 
Zalecamy zakup „Taxi Book” - dostępnej w większości księgarni. Wystarczy pokazać kierowcy taksówki, dokąd chcą Państwo się udać, a jeżeli kierowca nie potrafi czytać, na tej samej stronie znajdziecie Państwo wersję w Pinyin (łacińska transkrypcja chińskich znaków).
Stosunkowo nowoczesne metro (”di tie” ??) jest bardzo tanim i bezpiecznym sposobem poruszania się po mieście. Bilety należy zakupić przy wejściu do stacji metra.
Wypożyczenie samochodu jest możliwe jedynie z ważnym chińskim prawem jazdy.
Napiwki
Nie ma obowiązku dawania napiwków w Chinach. Jednak, jeżeli przebywają Państwo na wycieczce zorganizowanej, pilot może zasugerować wręczenie stosownych gratyfikacji przewodnikom i kierowcom.
Zakupy i okazje
Zakupy w Chinach są narodowym sposobem spędzania wolnego czasu. Jednak markowe ubrania, papierosy, kosmetyki, DVD, itp. oferowane na ulicach po zniżkowych cenach są kopiami. Podrabianie towarów jest nielegalne i produkty te mogą zostać skonfiskowane przy wyjeździe. Chińskie władze celne mogą zażądać dodatkowych opłat.
W małych sklepach i na targowiskach należy się targować. Niektóre wyprzedaże mogą wydawać się atrakcyjne, ale należy podchodzić do nich rozważnie i płacić jedynie ceny, które wydają się Państwu rozsądne. W dużych sklepach nie negocjuje się cen, ale można poprosić o zniżkę.
Antyków, które nie posiadają czerwonej pieczątki władz chińskich nie można wywieźć z kraju.
Urzędy i przedsiębiorstwa pracują w Chinach od poniedziałku do piątku zwykle od 8.00 do 17.00, z przerwą na obiad. Nie dotyczy to sklepów i firm usługowych, które pracują w każdy dzień tygodnia. Sklepy rzadko są zamykane przed godziną 20.00.
Przydatne numery telefonów oraz adresy internetowe:
Policja lub MBP:
Ogólny numer alarmowy 110

Szpitale międzynarodowe:
Beijing United Family Hospital ?????
Jiangtai Lu
Tel: +86 (0) 10 6433 3960 ; Emergency: +86 (0) 10 6433 2345
SOS International SOS ????SOS????
Suite 105, Wing 1, Kunsha Building, No. 16 Xinyuanli
Tel: +86 (0) 10 6462 9112 ; Emergency: +86 (0) 10 6462 9100
Anzhen Hospital (Kardiololgia) ????
Andingmenwai, AnzhenliTel: +86 (0) 10 6441 9691 / 6442 9194
Beijing Intech Eye Hospital (Okulistyka) ????????
No 12 South Panjiayuan Road
Tel: +86 (0) 10 6773 2909
Elite Dental Clinic (Dentysta)

No 5 Changchunqiao Lu, Room 206, Bldg. 2 New Garden
Tel: +86 (0) 10 8256 2566
Biuro Administracji Wjazdów i Wyjazdów MBP w Pekinie:
2 Andingmen Avenue (East), Dongcheng District, Beijing
(Southeast of BeiXiaoJie Bridge, 2nd Ring Road)
?????????2?(??????????)?
Informacja Tel: (+86 010) 8402 0101
Obsługa klienta Tel: (+86 010) 8401 5300 or 8401 5316

Informacja turystyczna i tłumaczenia telefoniczne w Szanghaju:
Shanghai Call Center tel. 962288  

Informacje dla obcokrajowców w Szanghaju:
www.shanghaiexpat.com
www.smartshanghai.com


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej
ambasador: Tadeusz Chomicki
Chiny, Pekin, 1 Ritan Lu, Jianguomenwai, 100600
Tel. dyżurny: +861065321235 Faks: +861065321745
pekin.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hongkongu
Konsul Generalny: Przemysław Jenke
Chiny, Hongkong, 183 Queens Road East, pokój 2506, piętro 25,
Tel.: +852 28400779 Tel. dyżurny: +852 93663262 Faks: +852 25960062
hongkong.kg.info@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie
konsul generalny: Krzysztof Ciebień (język konsula chiński, angielski, rosyjski)
Chiny, Kanton, Shamian Dajie nr 63, 510130
Tel.: +8620 81219993 / +8620 81219994 w.102 Tel. dyżurny: +86 13500033863 (terminal BB) Faks: +8620 81219995
kanton.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju
Konsul Generalny: Krzysztof S. Smyk
Chiny, Szanghaj, 618 Jianguo Xi Road, 200031
Tel.: +86 21 6433 9288 Tel.: +86 21 6433 4735 Tel. dyżurny: +86 15 0004 44808 Faks: +86 21 6433 0417
szanghaj.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP w Pekinie
1 Ritan Lu, Jian Guo Men Wai, 100600 Beijing (Pekin)
tel. (00 8610) 6532 1235 do 37, fax (00 8610) 6532 1745
e-mail: polska@public2.bta.net.cn
www.PolandEmbassyChina.net

Wydział Konsularny
Tel. (00 8610) 65321735 do 37, fax (00 8610) 6532 3567

Konsulat Generalny RP w Szanghaju
Jianguo Xi Lu 618, 200031 Shanghai
Tel. (00 8621) 6433 9288
Fax (00 8621) 6433 0417
e-mail: cgpl@polandshanghai.org commoff@uninet.com.cn
www.polandshanghai.org

Wydział Ekonomiczno-Handlowy KG RP w Szanghaju
Apt.6B, Qi Hua Tower
No. 1375 Huai Hai Zhong Road, Shanghai
Tel. (00 8621) 64334735
Fax (00 8621) 64330161
e-mail: commoff@uninet.com.cn

Konsulat Generalny RP w Kantonie
63 Shamian Dajie, Guangzhou 510130, Guangdong Prov. PR of China
tel. (00 8620) 812 19993/4, fax (00 8620) 812 19995
e-mail: plcogeca@pub.guangzhou.gd.cn consulate@consulateguangzhou.com
www.consulateguangzhou.com

Konsulat Generalny RP w Hongkongu
Suite 1006, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
Tel: (00 852) 2840 0779
Fax (00 852) 2596 0062
e-mail: kgrphk@netvigator.com kgcommhk@netvigator.com
www.polandtrade.com.hk

CHINY - galerie i zdjęcia z podróży

CHINY / brak / Yangshuo / Chiny – Yangshuo i jego mieszkańcyCHINY / PROWINCJA SHANDONG / RIZHAO / POPŁYWAMY?CHINY / Gansu / Langmusi / W drodze do klasztoruCHINY / PROWINCJA SHANDONG / RIZHAO / NIEBIESKIE MORZE ŻÓŁTECHINY / PROWINCJA JIANGSU / NANTONG / ROK BYKACHINY / CHINY PÓŁNOCNE / PROWINCJA SHANXI / WISZĄCE KLASZTORYCHINY / - / Okolice Xian / Terakotowa armiaCHINY / Gansu / Xiahe / Konkurs  CHINY / Mur Chiński / Simatai / Końca nie widaćCHINY / PROWINCJA JIANGSU / NANTONG / KWIAT AZJATYCKICHINY / PROWINCJA SHANXI / Píngyáo / ZAPALCIE CZERWONE LATARNIECHINY / brak / Yangshuo / Chiny balon nad YangshuoCHINY / PROWINCJA JIANGSU / NANTONG / KROPELKA NA LILIICHINY / - / SZANGHAJ / KONKURS CHINY / prowincja Anhui / Lu Shan / jezioro RuqinCHINY / prowincja Jianxi / Lu Shan / CryptomeriaCHINY / PROWINCJA JIANGSU / NANTONG / HISTORIA MIASTACHINY / brak / Yangshuo / Chiny – Yangshuo i jego mieszkańcyCHINY / PROWINCJA JIANGSU / ZHOUZHUANG / HOTELIKCHINY / - / okolice Xian / Terakotowa armia

CHINY - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
“Rubberneck of the wild” w kraju mandarynów oraz w prowincji Ninh Bình (fI) CHINY 963 30-07-23
Właściwe miscellanea o zwierzętach Chin CHINY 2112 04-05-22
Juany CHINY 412 03-01-22
Podróż poza Europę CHINY 313 05-06-21
Internet w Chinach CHINY 16207 06-05-20
rowerem po Chinach CHINY 3622 05-04-20
Karakurum Highway CHINY 3076 14-02-20
Problem z wizami - pomocy CHINY 3531 25-01-20
Hotel Szanghaj - szukam klimatu - CHINY 3310 24-12-19
Hotel Szanghaj - szukam klimatu - CHINY 3209 24-12-19
bilety na http://www.travelchinaguide.com/ CHINY 8455 04-10-19
czy ceny w Pekinie są po arabsku? CHINY 2755 26-08-19
Wiza do Chin CHINY 4899 05-07-19
Wjazd Wyjazd CHINY 3290 05-07-19
night life in Shanghai CHINY 2477 20-06-19
JEDWABNY SZLAK CHINY 2671 30-05-19
Co zjeść w Chinach? - przykłady CHINY 2693 26-05-19
WESTERN UNION CHINY 2971 22-05-19
Szanghaj na parę dni CHINY 2582 26-04-19
Tydzień w Pekinie CHINY 2966 26-02-19
Jak dojechać z Pekinu do Klasztoru Shaolin CHINY 3681 18-02-19
Wycieczka objazdowa CHINY 6452 17-01-19
15 godzin w Pekinie CHINY 3309 20-12-18
E-papieros w liniach China Airways CHINY 2681 20-12-18
Nauka języka chińskiego CHINY 2769 19-11-18
Chiny /praca-podroze/ CHINY 2990 16-11-18
Xi An pomoc CHINY 2712 18-10-18
Nauka języka chińskiego CHINY 2875 06-10-18
Październik- mur chinski CHINY 2898 03-10-18
Numer telefonu CHINY 3651 20-09-18

CHINY - artykuły i relacje z podróży

CHINY / XINJIANG / KORLA / JEDWABNY SZLAK
2019-05-30
Wiesław

kraje: CHINY
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 1020
liczba komentarzy: 0

JEDWABNY SZLAK

Zgodnie z dużo wcześniejszym pomysłem postanowiłem zamknąć temat \"JEDWABNY SZLAK\"

Czytaj więcej

CHINY / Wuxi / Jezioro Tai / Dżonka
2019-04-11
igebski

kraje: CHINY
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1362
liczba komentarzy: 0

Cesarskie miasta cz. II

Dalsza część relacji z dwutygodniowego objazdu części Państwa Środka. Odwiedzimy m.in. Luoyang, klasztor Shaolin i Las Pagód w Denfeng, Smocze Groty, Nankin wraz z Muzeum Masakry Nankińskiej i świątynią Konfucjusza, Wuxi i jezioro Tai, Luzhi, Suzhou i Szanghaj.

Czytaj więcej

CHINY / Pekin / Teatr Czerwony / Legenda Kung fu
2019-04-07
igebski

kraje: CHINY
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, zdjęcia
liczba odwiedzin: 2433
liczba komentarzy: 0

Cesarskie miasta cz. I

Dwutygodniowy objazd części Państwa Środka: pociągami, autokarami, rikszami, meleksami, metrem, statkami i łodziami :) W tej części m.in. o wielkim chińskim murze, placu Tiananmen, Zakazanym Mieście, Świątyni Nieba, herbaciarni, wytwórni pereł, pandach wielkich.

Czytaj więcej

CHINY / GANSU / droga / gdzieś po drodze
2018-06-06
Wiesław

kraje: CHINY
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 1233
liczba komentarzy: 1

CHINY trochę daleko

Chcąc zobaczyć kilka miejsc związanych z legendą Jedwabnego Szlaku, wybraliśmy się do północno-zachodniej części Chin. Przejechaliśmy lokalnymi środkami transportu trasę: Dunhuang - Jiayuguan - Wuwei - Lanzhou - Xining - Xiahe - Pingliang - Xi’an - Pekin.

Czytaj więcej

CHINY / chongqing / City center / Chongqing
2018-05-27
towPawel

kraje: LAOS, TAJLANDIA, KAMBODżA, CHINY
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia, linki
liczba odwiedzin: 2342
liczba komentarzy: 0

TELEGRAMY Z PODRÓŻY DO CHIN

Telegramy z podróży z Kambodży, przez Tajlandię i Laos do Chin. Kwiecień, maj 2018. Jadąc z Kambodży do Chin starałem się robić zdawkowe relacje w mediach społecznościowych. Po powrocie zebrałem to do kupy, trochę poprawiłem i wyszła fantastyczna pamiątka, a dla czytelnika inspiracja do podróży.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

"Jeżeli już odwiedzisz Chiny i nauczysz się języka, zawsze możesz pracować jako nauczyciel. Oferty pracy dla nauczycieli mówiącym w języku chiński znajdziesz pod adresem http://preply.com/pl/lodz/oferty-pracy-dla-nauczycieli-języka-chińskiego"

2015-01-15 08:47:48 mop

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

04-18
Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?

Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?

04-15
Podróż w czasach zarazy

Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.

04-05
Sedona. Katedra bez ścian...
04-01
Cataratas Iguazu w Argentynie i B...
10-25
Samochodem po Argentynie cz. II...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2024 Globtroter.pl