Przewodniki

KUBA - przewodnik, porady, informacje

kontynent:

Ameryka PółnocnaKUBA
KUBA
(Republika Kuby)
Stolica: Hawana
Waluta: peso kubańskie (CUP), 1 CUP = 100 centavo
peso kubańskie wymienialne (CUC), 1 CUC = 100 centavo
Język urzędowy: hiszpański

KUBA


Ważne informacje dla podróżnych z Polski:

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatel polski udający się na Kubę obowiązany jest do posiadania wizy odpowiedniej do celu planowanego pobytu lub tzw. karty turysty (Tarjeta de Turista), która też jest rodzajem wizy, wydawanej wyłącznie w celach turystycznych. Wizy wydaje konsulat kubański w Warszawie, a karty turysty (indywidualne lub grupowe) można kupić tamże lub w niektórych biurach podróży. Przy przekraczaniu granicy wymagany jest 3-miesięczny okres ważności paszportu, licząc od planowanej daty wyjazdu z Kuby. Turysta obowiązany jest również mieć bilet powrotny lub umożliwiający kontynuację podróży. Służby graniczne mogą odmówić prawa przekroczenia granicy bez podania powodu. Przed odprawą paszportową każdy turysta mający wizę obowiązany jest wypełnić formularz Tarjeta Internacional de Embarque y Desembarque. Podstemplowany formularz należy zachować, ponieważ bez niego niemożliwe jest opuszczenie Kuby, a uzyskanie nowego wymaga wielu zabiegów. Turyści przyjeżdżający na wypoczynek zorganizowany nie muszą udokumentować posiadanych środków pieniężnych. Turyści przyjeżdżający indywidualnie powinni mieć przynajmniej 100 CUC (lub równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej) na każdy dzień planowanego pobytu. Służby graniczne egzekwują rygorystycznie ten wymóg. Posiadanie kart kredytowych traktowane jest jako spełnienie tego warunku. W razie pobytu dłuższego niż 30 dni wizę można przedłużyć na miejscu. Formalności załatwia się we właściwych urzędach imigracyjnych Inmigración y Extranjería (adres w Hawanie: calle Factor y Final, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución) - wcześniej trzeba kupić znaczki opłaty skarbowej na sumę 25 CUC w jednym z oddziałów Banco de Crédito y Comercio. Należy przedłożyć do wglądu paszport, bilet lotniczy i rachunek za opłacone zakwaterowanie. Przy wylocie z Kuby trzeba wnieść obowiązkową opłatę lotniskową w wysokości 25 CUC. Bez dokonania tej opłaty podróżny nie jest dopuszczany do odprawy paszportowej.PRZEPISY CELNE
Rzeczy przeznaczone do użytku osobistego nie podlegają ocleniu. Zezwala się na wwóz 2 butelek alkoholu i 200 szt. papierosów oraz lekarstw na własny użytek (poza lekami psychotropowymi i krwiopochodnymi). Zezwala się ponadto na wwóz towarów, których łączna wartość nie przekracza 1000 CUC, przy czym podlegają one opodatkowaniu z zastosowaniem stawki progresywnej: towary o wartości do 50,99 CUC - zwolnione z podatku, do 250,99 CUC - 100%, do 500,99 CUC - 150%, do 1000 CUC - 200%. Towary, których wartość przekroczy 1000 CUC, zostaną zarekwirowane. Można wwieźć po 2 szt. urządzeń audio-wideo, telewizorów i lodówek, o ile ich łączna wartość nie przekracza 1000 CUC. Wwóz urządzeń łączności radiowej, telefonów bezprzewodowych itd. wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia Ministerstwa Informatyki i Komunikacji. Przepisy fitosanitarne zakazują wwozu owoców, warzyw, sadzonek, nasion i pokarmów dla zwierząt. Zakaz dotyczy również serów, wędlin, mięs i ich przetworów nie opakowanych hermetycznie. Hermetycznie opakowana żywność może zostać wwieziona, jeżeli na opakowaniu znajduje się informacja dotycząca producenta, terminu przydatności do spożycia i wagi produktu. Wskazane jest zadeklarowanie wwożonej gotówki w kwocie przekraczającej 5000 USD. Turysta, którego bagaż przekracza limit wagowy określony przez przewoźnika, musi wnieść opłatę na rzecz państwa kubańskiego. Bez rachunku potwierdzającego zakup można wywieźć jedynie 50 szt. cygar w opakowaniach lub 20 szt. luzem. Normy CITES zakazują wywozu zwierząt morskich i lądowych, endemicznych lub będących pod ochroną (np. żółwi, iguan, krokodyli, papug) oraz skór i wyrobów z tych zwierząt. Na wywóz antyków i dzieł sztuki, w tym również rękodzieła i rzemiosła artystycznego większej wartości, należy uzyskać zezwolenie, wydawane przez Registro Nacional de Bienes Culturales Departamentu Dziedzictwa w Ministerstwie Kultury. Na wywóz większej ilości złota czy srebra należy mieć zezwolenie Banco Nacional de Cuba. Nie zezwala się na wywóz więcej niż 3 dużych muszli. Wywóz alkoholu ograniczony jest do 6 butelek. Obowiązuje zakaz wywozu miejscowych walut w kwotach przekraczających 100 CUP i 200 CUC.

PRZEPISY PRAWNE
Miejscowe władze surowo zwalczają przestępczość narkotykową. Wysokie kary więzienia grożą również za organizowanie lub sprzyjanie nielegalnej emigracji obywateli kubańskich. Za jakiekolwiek kontakty z przedstawicielami opozycji grozi aresztowanie i wydalenie z kraju. Za każdy dzień pobytu w areszcie imigracyjnym pobierana jest opłata w wysokości 37 CUC. Nie ma przepisów, które umożliwiałyby cudzoziemcom odzyskanie przy wyjeździe podatku VAT za zakupione na Kubie towary.

UBEZPIECZENIE
Polisa ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia jest obowiązkowa a jej brak może stanowić podstawę do odmowy wjazdu na Wyspę. Należy się przy tym upewnić, czy firma ubezpieczeniowa ma przedstawiciela uprawnionego do działania na obszarze Ameryki Łacińskiej i z jaką instytucją kubańską on współpracuje.SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie są wymagane żadne szczepienia ochronne. Występuje tu okresowo zagrożenie takimi chorobami, jak: ameboza, denga, denga krwotoczna, wirusowe zapalenie spojówek. Najczęściej występują zatrucia pokarmowe, w szczególności po spożyciu potraw z owocami morza. Nie wolno pić nie przegotowanej wody ani spożywać nie umytych warzyw i owoców. Odradza się spożywanie sałaty. Częste są również przypadki poparzeń słonecznych oraz zaburzenia funkcjonowania układu krążenia wywołane wysoką temperaturą powietrza, jego dużą wilgotnością i raptownymi skokami ciśnienia (zwłaszcza w okresie huraganów). Z uwagi na występujące okresowo burze elektromagnetyczne osoby z rozrusznikiem serca powinny zasięgnąć przed podróżą porady lekarza specjalisty. Nie wszystkie miejscowe biura podróży zapewniają opiekę lekarską uczestnikom wycieczek grupowych. W niektórych większych hotelach jest lekarz pierwszego kontaktu (koszt wizyty to ok. 30 CUC). W Hawanie specjalistyczną opiekę medyczną na dość dobrym poziomie oferują: Centro de Investigaciones Medico-Quirurgicas CIMEQ (calle 216 y 11B, Siboney), Clínica Central Cira García (calle 20 y avenida 41 No. 4101, Miramar), Hospital Hermanos Ameijeiras (calle San Lazaro 701, Centro Habana), Hospital Ortopédico Frank País (avenida 51 No. 19603, Marianao), Centro Internacional de Retinosis Pigmentaria (calle L y 13, Vedado). Apteki międzynarodowe oferują leki w ograniczonym zakresie; ich ceny są wysokie. Dzień pobytu w szpitalu (z wyżywieniem, bez lekarstw i zabiegów) kosztuje 130 CUC za pierwszy dzień i 90 CUC za każdy następny, wizyta lekarska 30-50 CUC, analizy ambulatoryjne do 30 CUC, założenie gipsu ok. 25 CUC. Placówki honorują karty kredytowe, o ile nie są one wydane przez banki amerykańskie lub z kapitałem amerykańskim. Za usługi wystawiane są rachunki, które mogą stanowić podstawę do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów leczenia. Placówki służby zdrowia obsługujące cudzoziemców znajdują się w każdym większym mieście.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Na drogach obowiązuje ruch prawostronny. Sygnalizacja świetlna umieszczana jest za skrzyżowaniem. Na rondzie pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. Polskie prawo jazdy jest honorowane przez okres 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy, zaleca się jednak posiadanie międzynarodowego prawa jazdy. Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC, AC czy NW. Spółka ASISTUR SA oferuje ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenie wymagane jest jednak w przypadku wynajmu pojazdu kołowego lub jednostki pływającej. Jest ono z reguły wliczane w cenę wynajmu. Należy tego dopilnować we własnym dobrze pojętym interesie. Polskie polisy komunikacyjne nie są uznawane. Niektóre odcinki autostrad są płatne. Paliwo należy tankować wyłącznie na stacjach benzynowych ORO NEGRO lub CUPET.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju z wyjątkiem oznakowanych stref specjalnych (w tym amerykańskiej bazy wojskowej w Guantanamo). Odradza się podróże na Kubę w okresie od czerwca do listopada, gdyż na Oceanie Atlantyckim, Morzu Karaibskim i w Zatoce Meksykańskiej tworzą się w tym czasie liczne huragany, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Z obserwacji wynika, że w okresie od listopada do marca warunki pogodowe są najbardziej sprzyjające. Można się również przemieszczać po kraju koleją. Istnieją dwa rodzaje pociągów: normal i especial. Samochód można wynająć w jednej z sieci rent-a-car: REX, Cuba Car, Transtur. Można korzystać bezpiecznie z usług korporacji taksówkowych Cubataxi (tel. 855 55 55 i 866 66 66). Cudzoziemiec, który nie korzysta z usług hoteli, może się zatrzymać na nocleg jedynie w kwaterach prywatnych (casas particulares) mających licencje uprawniające do przyjmowania turystów. Podczas szukania kwater prywatnych należy zwrócić uwagę na standard, ponieważ za taką samą cenę można znaleźć kwatery na bardzo dobrym albo bardzo niskim poziomie.

BEZPIECZEŃSTWO
W ostatnich latach na Kubie nasiliła się przestępczość pospolita, głównie ze względu na zubożenie społeczeństwa. Coraz częściej zdarzają się kradzieże w pokojach hotelowych. Wzrasta liczba włamań do samochodów, kradzieży torebek damskich, biżuterii, sprzętu fotograficznego i telefonów komórkowych. Nie należy liczyć za bardzo na pomoc policjantów, patrolujących przez całą dobę najważniejsze punkty w atrakcyjnych turystycznie miastach. Zdarzają się natomiast przypadki wyłudzania drobnych kwot przez policjantów, którzy zatrzymują pojazdy z wypożyczalni (na rejestracji turystycznej) pod pretekstem wykroczeń komunikacyjnych. W stolicy należy unikać poruszania się, zwłaszcza po zachodzie słońca, po takich dzielnicach jak Centro Habana (okolice dawnego barrio Colón, ulice Amistad i Monte), Habana Vieja (ulice Sol, Jesus Maria, Aguacate), a także Lavton, Cerro, 10 de Octubre, San Miguel del Padron, Arroyo Naranjo. Należy w sposób szczególny zadbaćo zabezpieczenie przed kradzieżą paszportów, kart kredytowych, dokumentów podróży itd.

RELIGIA, OBYCZAJE
Religią wiodącą jest katolicyzm. Stosunkowo licznie reprezentowany jest również protestantyzm. Kultywowana jest ponadto regla de ocha (santería), pierwotnie religia niewolników przywiezionych z Czarnego Lądu, sięgająca swymi korzeniami początków XVII w. Dziś stanowi synkretyczne połączenie wierzeń w rozliczne bóstwa afrykańskie z religią chrześcijańską. Co roku 817-osobowa Rada Kapłanów Starszych Yoruba odczytuje, zgodnie z wielowiekową tradycją, Pismo Ifa zawierające przepowiednie i zalecenia na dany rok. Jest to przekazywany z pokolenia na pokolenie zawiły system interpretacji znaków występujących w otoczeniu, spisany w Świętej Księdze Ifa, zwanej też Dziełem Oddun. W skład Rady wchodzą Babalawos (kapłani). W stolicy wyodrębniają się trzy główne ośrodki propagujące aktywnie tę religię: są to dzielnice Regla, Guanabacoa i 10 de Octubre. Nieoficjalne źródła podają, że 75% ludności Kuby praktykuje santeríę.
ŚWIĘTA
Dni wolne od pracy to: 1 i 2 stycznia - Dia de la Liberación (Dzień Wyzwolenia), 1 maja - Międzynarodowy Dzień Pracy, 25, 26, 27 lipca - obchody Insurekcji Narodowej (rocznica szturmu na koszary Moncada), 30 lipca - Dzień Męczenników Rewolucji, 10 października - rocznica wybuchu Walk o Niepodległość (dzień pamięci poległych w wojnach narodowowyzwoleńczych), 25 grudnia - Boże Narodzenie. Na 17 grudnia przypada jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu religijnym Kubańczyków. W Kościele katolickim obchodzony jest dzień św. Łukasza (św. Łazarza). Do miejscowości Rincón w prowincji Hawana, gdzie znajduje się sanktuarium San Lázaro (ikonę św. Łazarza przywieziono z Hiszpanii do Hawany w XVI w.), przybywają przez cały tydzień rzesze kalek, ociemniałych, upośledzonych umysłowo, paralityków, trędowatych, chorych na łuszczycę, padaczkę, AIDS, choroby weneryczne. Szacuje się, że co roku w uroczystościach ofiarnych i dziękczynnych w Rincón bierze udział blisko 200 tys. pielgrzymów. Natomiast dla wyznawców santeríi dzień 17 grudnia jest świętem Babalu Aye. Bóstwo to znane jest również w innych krajach jako Legba Pied Casse (Haiti), Legba (Republika Dominikany), Sakpana (Trynidad i Tobago), Omolu, Shapanan, Sakpata, Obaluaie, Alapo (Brazylia).

PRZYDATNE INFORMACJE:
Banki, urzędy, instytucje użyteczności publicznej i punkty handlowo-usługowe nie honorują kart kredytowych VISA, CABAL, MasterCard, VISA Electron ani czeków, w tym czeków podróżnych, wydanych przez banki amerykańskie lub inne banki z udziałem kapitału amerykańskiego. Przed wyjazdem z Polski należy dowiedzieć się we własnym banku, czy posiadane karty kredytowe będą działały na Kubie. Istnieje możliwość przekazania środków pieniężnych z Polski za pośrednictwem Agencji ASISTUR S.A. - adres w Hawanie: Prado 208, między Colon i Trocadero, tel. (53-7) 862 86 24, 862 87 94, faks (53-7) 866 55 67. Wpłata musi być dokonana w euro. Agencja Western Union realizuje wyłącznie limitowane przekazy pieniężne z terytorium USA na rzecz osób zamieszkałych na stałe na wyspie.
Dolar amerykański w obrocie gotówkowym został obciążony dodatkowym podatkiem w wysokości 10%, co w praktyce spowodowało wycofanie tej waluty z obrotu gotówkowego na terytorium Republiki Kuby. W rozliczeniach gotówkowych, na wewnętrznym rynku dewizowym, USD został zastąpiony przez CUC, kubańskie peso wymienialne - peso convertible. W rozliczeniach gotówkowych na rynku wewnętrznym dla turystów i cudzoziemców jedyną obowiązującą walutą jest kubańskie peso wymienialne CUC. Jest to waluta Banku Centralnego Kuby, wymienialna wyłącznie na terenie Kuby, występująca w postaci banknotów 100, 50, 20, 10, 5 i 1 peso oraz bilonu 1 peso, 50, 25, 10, 5, 1 centavo. Do obiegu są dopuszczone inne waluty, takie jak: euro, dolar kanadyjski, funt szterling, frank szwajcarski. Na terenie kraju funkcjonuje sieć państwowych kantorów wymiany walut - CADECA.
W porównaniu z Polską ceny na Kubie są średnio trzykrotnie wyższe. Cudzoziemcy są zobligowani do zaopatrywania się w produkty w sklepach należących do sieci handlowych Tiendas Panamericanas, Cubalse, Palco, gdzie płaci się w walucie wymienialnej CUC. Owoce, warzywa i mięso wieprzowe można kupować za peso (nacional) CUP na bazarach i w kioskach z warzywami.
Koszt połączenia telefonicznego z Polską to ok. 4,20 CUC za 1 minutę z telefonu komórkowego, ok. 5,90 CUC za 1 minutę z telefonu stacjonarnego.Spółka ASISTUR S.A. świadczy usługi w zakresie ubezpieczeń, pomocy medycznej, finansowej, prawnej, transportu, także sanitarnego i przewozu zwłok, rezerwacji lotniczych i hotelowych (e-mail: ventas@asistur.get.cma.net).
Na terenie Kuby działa międzynarodowa firma spedycyjna DHL (adres w Hawanie: calle 26 esquina a avenida 1ra, Miramar).
Praktycznie nie funkcjonuje komunikacja miejska. W ostatnim czasie nastąpiła jednak pewna poprawa na niektórych liniach autobusowych.
Napięcie w sieci - 110 V, 60 Hz, w hotelach i niektórych domach - 220 V, 60 Hz. Stosowane są wtyczki z prostokątnymi płaskimi bolcami typu północnoamerykańskiego.
Różnica czasu między Warszawą a Hawaną wynosi 6 godzin (minus). Czas letni obowiązuje od końca marca do końca października.


Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kuby
ambasador: Małgorzata Galińska-Tomaszewska
Kuba, Hawana, calle G No. 452, esq. a 19, Vedado, 10400
Tel.: +53 7 8332440 Tel. dyżurny: +53 7 8332439 Faks: +53 7 8332442
hawana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

KUBA - galerie i zdjęcia z podróży

KUBA / guantanamo / guantanamo / areszt domowyKUBA / Playa Larga / Playa Larga / kokosKUBA / Havana / Havana / KubankaKUBA / Varadero / okolice Varadero / lezaki...KUBA / - / Havana / Ulice HavanyKUBA / Trynidad / miasto / Gdy mama zajęta plotkami...KUBA / - / TRYNIDAD / KUBAKUBA / La Boca Laguna del tesoro / okolice Zatoki Świń / Witamy w Zatoce Świń...KUBA / Cayo Guillermo / Cayo Guillermo / Cayo GuillermoKUBA / Cienfuegos / Cienfuegos / CienfuegosKUBA / - / Havana / Ulica w chińskiej dzielnicy HavanyKUBA / prownicja Pinal del Rio / wybrzeże północne / ...KUBA / okolice Baracoa / park Humboldta / Wkurzona pani zunzun - dla SwiftaKUBA / południowe wybrzeże / Cienfuegos / autko:)KUBA / - / - / ModelkaKUBA / La Habana  / Hawana  / Idzie noweKUBA / cała Kuba pije.... / Kuba / Z najlepszymi życzeniami - zmrożone daiquri :)KUBA / Santiago de Cuba / Santiago / COHIBA BABAKUBA / okolice Baracoa / park A Humoldta / Mariposa blancaKUBA / Trynidad / miasto / wewnętrzne promenady..

KUBA - forum, opinie, porady i informacje

temat kraj autor odp. data
Ceny biletów na Kube KUBA 207 12-12-18
[SPRZEDAM] Karta turysty na KUBĘ (2 szt.) KUBA 70 05-12-18
Ceny na Kubie KUBA 241 30-11-18
CUC i CUP KUBA 449 30-11-18
Info o Kubie KUBA 571 30-11-18
zagrożenia chorobami KUBA 312 26-11-18
Taxi colectivo KUBA 153 03-11-18
noclegi KUBA 213 02-11-18
Parque Nacional Peninsula de Guanahacabibes KUBA 110 31-10-18
chce leciec w styczniu, lutym na 3 tygodnie jakie sa obwarowania celne ,teperatura, i gzie. KUBA 804 30-10-18
Pierwszy raz indywidualnie - co koniecznie zwiedzić, zobaczyć. Gdzie wypocząć KUBA 1581 30-10-18
Lokalny przewodnik Hawana KUBA 422 13-10-18
Varadero - hotel KUBA 304 06-10-18
Sprzedam CUC KUBA 224 15-09-18
Rezerwacja noclegów KUBA 1458 01-09-18
Viazul - name na biletach KUBA 597 12-08-18
Wymiana jakiej waluty na Kubie KUBA 9261 16-06-18
wymiana na CUC KUBA 3970 16-06-18
Kuba - informacje dla lecących pierwszy raz na Kubę KUBA 18075 16-06-18
Wjazd na Kubę - pomogę w planowaniu, załatwieniu wielu spraw po przylocie do Havany. KUBA 523 30-05-18
Kuba - karty turysty na lot Air Canada za free KUBA 396 21-05-18
Karty turystyczne -sprzedam KUBA 751 15-05-18
CUBA & SKUTER lub MOTOR KUBA 2199 07-05-18
Bankomaty KUBA 758 10-04-18
Wiza na Kubę KUBA 1800 30-03-18
przewóz leków KUBA 540 17-02-18
kupię przewodnik KUBA 325 21-01-18
JAK ZNALEZC TANI LOT NA KUBĘ KUBA 1878 07-01-18
Trasa lotu Warszawa - Kuba (Dreamliner) KUBA 1150 04-01-18
Czy ktoś wybiera się w lutym na Kubę z Rainbow ? KUBA 532 04-01-18

KUBA - artykuły i relacje z podróży

KUBA / - / HAWANA / KUBA
2017-11-11
[fb] Agnieszka Trolese

kraje: KUBA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 918
liczba komentarzy: 0

WYJAZD NA KUBĘ

Señores i Señoritas! Pozdrowienia z Kuby! Od dawna śniłam, by tu przyjechać. Cóż to za magiczne miejsce – Havana jest chyba najbardziej inspirującym miastem, w którym byłam. Jeśli i Ty marzysz o karaibskiej wyspie koniecznie umieść to miejsce na liście krajów, które chcesz odwiedzić z dopiskiem „pilne”, bo uwięziona w przeszłości Kuba głośno krzyczy o swoje prawa i wkrótce wiele może się tu zmienić. Poniżej moje świeże obserwacje i rzeczy, które warto przeczytać zanim zaplanujesz swój wyjazd. Mam nadzieję, że przydadzą się podczas Twojej podróży!

Czytaj więcej

KUBA / -Paseo del Prado / Havana / Havańska Ulica
2017-03-21
[fb] Monika Konopska-Kuczynska

kraje: KUBA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 1093
liczba komentarzy: 2

Jest takie miejsce jak KUBA..

Między 20 euro miesięcznej pensji, a 1euro za litr benzyny na stacji paliw. Między smakiem Daiquiri za 5 euro a lepiącymi się od brudu ladami sklepów gdzie za parę groszy kupić można jedynie bułkę z serem i suchary.

Czytaj więcej

KUBA / Hawana / Hawana / Cebulowóz
2017-03-06
Tuan de Paso

kraje: KUBA
zawartość: inf.praktczne, droga na miejsce, proga powrotna, zdjęcia
liczba odwiedzin: 1292
liczba komentarzy: 1

Hawana o Siedmiu Twarzach

Hawana jest miastem wyjątkowym pod każdym względem. Miasto, które było jednym z ważniejszych portów Hiszpańskiej Korony w czasach kolonialnej świetności. Miasto, które przeżyło relatywny dobrobyt podczas okupacji amerykańskiej. Wreszcie miasto, które widziało o zwycięstwo oddolnej rewolucji socjalistycznej. Historia sprawiła, że dzisiaj Hawana ma wiele twarzy. W niniejszym artykule, o luźniejszej niż zwykle formie, starałem się uchwycić kilka z nich.

Czytaj więcej

KUBA / Kuba / Kuba / Błogie plażowanie
2017-02-22
Superfemka

kraje: KUBA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 1299
liczba komentarzy: 0

7 wspaniałych skonsumowało Kubę na rowerze! Masz ochotę spróbować? :)

Historycznie i do dzisiaj kraj rewolucji, ludzi stłamszonych i zapuszczonych intelektualnie w globalnej rzeczywistości przez reżim, ludzi izolowanych przez lata od świata zewnętrznego, żyjących w hermetycznej przestrzeni, jedynej i słusznej zgodnie z przesłaniem dyktatury, która tyranię nazwała rządami ludu, niewolę – wolnością, nędze – dobrobytem, strach – świadomością rewolucyjną, ruinę – budowlą, a kłamstwo – prawdą.

Czytaj więcej

KUBA / --- / --- / Unión de Reyes. Kuba w pigułce
2015-07-01
GlobAdmin

kraje: KUBA
zawartość: zdjęcia
liczba odwiedzin: 1545
liczba komentarzy: 0

Unión de Reyes. Kuba w pigułce, Piotr Tomza

Jeśli szukacie miejsc, w których wydarzyło się już wszystko, co miało się wydarzyć, jeśli cenicie rozkoszowanie się czasem, to podążajcie śladem Piotra Tomzy do Unión de Reyes- miasteczka, gdzie pozostało tylko trwanie.

Czytaj więcej

Komentarze mogą być dodawane przez zarejestrowanych użytkowników.

Dodaj komentarz

Komentarze

TO NIEPRAWDA, ZE OBYWATELE POLSCY SA ZWOLNIENI Z OBOWIAZKU POSIADANIA WIZY NA KUBE, TO EWIDENTNE WPROWADZANIE W BLAD UZYTKOWNIKOW, WROCILEM Z KUBY 3 DNI TEMU, GDYBYM WAM UWIERZYL, TO MIALBYM SPORO KLOPOTOW, NA SZCZESCIE NA CZAS ZORIENTOWALEM SI, ZE WIZA JEST BEZWZGLEDNIE KONIECZNA I OBYLO SIE BEZ PROBLEMOW, PROSZE O KOREKTE TEJ INFORMACJI!

2009-02-16 09:59:36 panlodowy

jade na kube ale chyba w zimie.gdzies w lutym!

2006-07-23 14:55:18

Strefa Globtrotera

Najaktywniejsi Użytkownicy

Nowi użytkownicy

Nowości

10-20
W magicznym domu na Sumatrze

Dziwne buczenie niczym spięcie w przewododach elektrycznych, dudnienie na dachu, jakby stado bawołów przebiegało, wedrujacy po podłodze dywanik, kaleki gecko szczekajacy juz barytonem, świecące w nocy zielone oczy w łazience - tak jest w moim magicznym domu, wszystko się zdarzyć może...

10-16
Kair Siwa i Piramidy cz 14 ostatnia

chyba najdłuższy odcinek. Mam nadzieję, ze kilka osób dobrnie do końca... Tym razem Mokattam i Heliopolis z polską perełką... Dużo informacji o Koptach.

10-14
Na krótko w Holandii...
10-12
Mołdawia i delta Dunaju...
10-10
W krainie prawdziwego Ceausescu i...

Ostatnio Komentowane

X

Serwis Globtroter.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Ciateczka mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy. Czytaj więcej »

Akceptuję Politykę plików cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2001 - 2018 Globtroter.pl